Posted by: Slavko Perovic | March 31, 2010

DNEVNIK, 31. MART 2010. godine

Početkom marta 1961-ve godine svi najvažniji jugoslovenski listovi objavili su kako se Rade  Nikolin Pašić u Londonu nagodio sa engleskom kompanijom  Selection Trust Company da mu kao naknadu za neka stara, predratna potraživanja,  isplati 70.000 funti sterlinga ili,  u ondašnjem jugoslovenskom novcu,  iznos od 137 000 000 dinara! Dobro vidite: sto trideset i sedam miliona dinara! Možete misliti koja je to suma bila u ono vrijeme!

Ko je bio Rade Pašić? Rade je bio sin jedinac Nikole Pašića poznatog kao najvećeg srpskog političara. Naravno, u Nikolinim biografijama rijetko ćete naići na istinu da je Nikola Pašić bio ne samo  politički, nego i ljudski  prevrtač i grabežljivac i jedan, uz kralja Aleksandra, od najvećih srpskih pljačkaša i korupcionaša. Njihovu vlast, Aleksandrovu i Nikolinu, Srbija je, ali i Jugoslavija, žestoko platila. Svojim sličnim činjenjem takvom stanju doprinio je i Rade Pašić. Trenutak je da se kaže da je Rade Pašić rođen 1892, a umro 1964.g.

Rade Pašić je doprinio rascjepu, to jeste uništenju Radikalne stranke Nikole Pašića, ali i bitnoj međunarodnoj kompromitaciji novonastale južnoslovenske države.  Bio je odgovoran za pad nekoliko jugoslovenskih vlada, a takođe i za iznenadnu smrt sopstvenog oca. Zloupotrebljavao je poziciju i ime Nikolino, njegovu punu naklonost, ali isto tako naklonost sopstvene majke. Umro je u sedamdesetdrugoj godini života, a nikad se tokom tih proživjelih godina nije bavio bilo kojim legalnim poslom. Njegov posao bio je maheraj i prevara, a njegovu ulogu, s obzirom na položaj njegovog oca,  koristili su mnogi  srpski ratni profiteri koji su namicali krvave pare na račun onih koji su kosti ostavili na bojnim poljima za račun srpske slobode. Pašići su prosto bili gladni pljačke u svakom smislu te riječi i na bivšem prostoru jedne države nijesu bili sami, ali su bili vodeći. Rada su zvali Bajin sin oni najintimniji pljačkaši, Baja je bio Nikolin nadimak, a oni drugi i treći, malo dalji, zvali su ga i tatin sin.

Srbija i Jugoslavija znali su sve što rade Pašići i što radi Aleksandar i širi krug srpskih ratnih profitera i pljačkaša,  o svemu je pisala ondašnja štampa.  Pašića će Beogradski dnevnik (III, 300, od 9. novembra 1921-ve) nazvati parazitom, koji truje organizam čitave jedne države. Beogradska Republika, samo neki dan ranije, pisala je kako će  Rade Pašić da zvrši svoju karijeru tako što će se o njemu pisati kao čovjeku od hiljadu i jedne afere Rade Pašića! Tako će ondašnje bogradske Novosti napisati i sljedeće: Svaka kompanija, koja hoće da ima kakav krupniji posao sa državom, mora imati za svog člana Radu Pašića.

Beogradska Reč (IV, 857, od 9. II 1927.) napisati će: Radi afere Rade Pašića, oboren je pokojni Nikola Pašić(…) Radi tih afera došlo je do rascepa u Radikalnoj stranci, iz nje je isključen Ljuba Jovanović i osnovan posebni radikalski klub. Istovremeno beogradsko Selo piše: Njegova (Radova, opaska S.P.) moć je basnoslovna. Jedno gospodsko dete naplaćuje ček iz državnih poverljivih kredita, zgrće milione od državnih liferacija, posreduje za državne zajmove i prima teške provizije.(…) Ono gomila bogatstva i 62 rudarske koncesije. Ono proglašuje državnu kasu za svoju babovinu. Tatin sin! Za njega nema ni suda ni zakona. (…) (Ono, to dete, opaska S.P.) zaularilo je čitav naš zemljoradnički narod i nateralo ga da mu plaća pijanke po beogradskim šantanima, da mu kupuje vile za njegove ljubavnice, da mu poručuje biserne ogrlice za njegovu ženu, da mu nabavlja dijamante za njegove strine, tetke i komšinice, da  zatrpava najskupocenijim nameštajima i adiđarima  njegove ortake, da mu kuje lovor venac od čistog zlata za njegovog oca… Ono, gospodsko dete, tatin sin!

Jednom kada se otvorila rasprava o Radu u Narodnoj skupštini i o Radovim milionskim malverzacijama u vezi nekih šećerana, Nikola Pašič je odgovorio na kritike ovako: Ovaj, a što ćete? Dete, pa vole šećer!

A evo i kako su pljačkaši branili sebe, tako beogradska Politika 1924 piše: Radić (Stjepan, šef  Hrvatske seljačke stranke, opaska S.P.) namerava, kažu radikali, da udari radikalima na čelo žig korupcije. Udarajući taj žig na čelo vođe radikala (Nikole Pašića, opaska S.P.), on ga zatim udara na čelo najveće naše stranke i time svima Srbima.

Čim je počeo rat,  Nikola Pašić je svog jedinca smjestio prvo u Pariz, da ne bi dopao ni pod koju cijenu ratnog rova, a još manje juriša. Poruka je jasna: neka ginu drugi, moj sin neće! Srpski pariski predstavnici uveli su Rada Pašića u krug poznatih pariskih blaziranih dendija, potomaka balkanskih prinčeva, sijamskih i marokanskih vladara, isto tako meksičkih i kalifornijskih milionera. Rade Pašić se pokrio i ljekarskim uvjerenjem da je iscrpljen, propao fizički, sa sumnjivim srcem koje ne može podnijeti ratne napore. Kada su se Srbi zaustavili na Krfu, bio je tamo i Rade Pašić koji je pijančio, uživao u bahanalijama i ženama,  a zgazio je pijan kolima i jedno krfsko dijete čiji su roditelji brzo isplaćeni državnim srpskim parama. Ponovo će se Rade vratiti u Francusku, prethodno odsjedajući u Rimu i Nici, a zatim doći u Pariz. Čitavu Francusku je Radov raspusnički život vođen i organizovan u situaciji u kojoj se nalazi njegova domovina, prosto šokirao. Njegov sekretar kojeg su u Beogradu zvali srpski Raspućin, bio je pop Vojo Janjić koji je sve činio da Rade što duže ostane prikovan za bahanalije. Kažu da mu je Vojo Janjić na Krfu našao i ženu, neku Grkinju.

Jedna od najogavnijih afera Rada Pašića bila je njegovo trgovanje platinom koju je za male pare nalazio u Francuskoj, a onda je, posredstvom srpskih diplomatskih veza isporučivao u Švajcarsku gdje su tu platinu, od strane Srba i po nesrazmjerno visokim cijenama, kupovali Njemci koristeći je dalje za izradu svojih aviona i topovske municije! Čitavi milioni su bili u pitanju. Francuzi su čak, u jednom trenutku, zatvorili sekretara srpskog poslanstva, inače Pašićevog kuma, gospodina Gluščevića koji je bio jedan od izvršilaca afere, a takođe  je bio uhapšen i Rade Pašić koji je, međutim, ubrzo pušten, ali samo pod uslovom da odmah napusti Francusku i ode na Krf.

Nova velika Radova afera desila se nakon završetka rata, posredstvom ratnih odšteta koje je Njemačka morala platiti i Srbiji. Kako je to sve izgledalo? Evo ovako: Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca je imala da primi od Njemaca, pored para, još i 60 000 ovaca i 17 500 volova i krava kao naknadu za onu stoku koju je njemačka vojska u Srbiji otela od seljaka, poklala i pojela. Sama logika jasno poručuje da su ta goveda, u vidu ratne odštete, bila namijenjena onim seljacima koji su bez stoke ostali, ali je Rade glumio da on nema logike. Isto tako glumio je i premijer Nikola Pašić koji je sinu namjestio ovu stoku preko ministra poljoprivrede Slovenca Janeza Pucelja, jer navodno, po mišljenju Nikole Pašića, postoje neki razlozi zbog kojih je nezgodno podijeliti stoku narodu. Tako je stoka prodata Radu i pljačkašima, odnosno firmama za koje su oni radili, i to bez ikakve konkurencije. Firme koje su bile u opticaju nalazile su se u Ljubljani (Impex) i Zagrebu (Promes). U čitavoj stvari glavnu ulogu je odigrao zagrepčanin Radivoj Hafner, nekad nepismeni mesar, a u toku rata glavni liferant mesa okupacionoj austrijskoj i njemačkoj vojsci koji je tako zgrnuo strašne milione! Samo u Zagrebu Hafner je pokupovao 35 palata od tako dobijenih para. A stoka o kojoj se govori kao ogromnoj aferi, plaćena je ovako: ovca čija je cijena na tržištu bila 200 dinara, prodata je Radu Pašiću po 45 dinara, a volovi čija je cijena bila 2500 do 3000 dinara prodata je istome po 1510 dinara!

Ova Radova afera  koštala je onu kraljevinu 136 000 000 dinara!  Naravno, Rade i Hafner su stoku odmah prodali u inostranstvo po deset puta većim cijenama.

Bilo je jasno da je Rade Pašić glavna poluga korupcionaškog sistema, uz svesrdnu pomoć svog oca i premijera Nikole. Stvar se morala braniti, jer je javnost sve znala, a evo kako je to radio režimski list Balkan braneći Rada Pašića: On ima dobro srce, ali hrđavu okolinu. Ne ume da izabere sebi društvo. Njegova okolina ne samo da ga eksploatiše, nego ga diskredituje i kvari. Kad bi okolina bila bolja, i on bi bio drugačiji.

Evo i primjera kako se Rade napadao: list Beogradski dnevnik od 19. marta 1921.g. u jednom velikom otvorenom pismu Radu Pašiću, između ostalog kaže: Gospodine, pitajte koga hoćete, svaki pošten građanin u ovoj zemlji kipti od gneva prema vašoj ličnosti. Onda kad ogromna masa naroda grca u bedi, vi sa svojim pašenogom dižete desetine milina narodne muke. A Radov pašenog bio je rođeni Krfljanin. Nikola Pašić ga je za 600 drahmi postavio za čuvara groblja srpskih vojnika na Krfu, a kad je Srbija oslobođena sa Radom je pašenog došao u Beograd i brzo postao njegova okosnica u korupcionačkim poslovima.

Protiv Rada Pašića je, na primjer, u Novom Sadu demonstrirala i “Jugoslovenska napredno-nacionalna omladina”. Ništa nije pomoglo, stvari su nastavile da idu svojim tokom.

Već 1921-ve godine izbila je velika afera poznata pod nazivom Omnium Serbe. Ona je kao politički ali i kriminalni putokaz pokazala kuda i kojim putem će se kretati nova vlast čiji je vrh bio listom ratnoprofiterski. O čemu se radilo u aferi Omnium Serbe? Tadašnja beogradska Republika (tekstopisac je bio dr Dragomir Ikonić) napisala je sljedeće: …iza leđa poznatih stručnih faktora, jedna razbojnička banda francusko-srpskih zelenaša, kojoj su na čelo stajali s naše strane, sin Nikole Pašića, čuveni zabušant Rade Pašić, a sa francuske markiz de Milo, uspeli su da preko “Bele ruke” (Aleksandrova obavještajna služba, opaska S.P.) proture Ministarstvu vojnom ponudu o podizanju jedne oružane fabrike, pod najstrašnijim uslovima za našu zemlju, koji se dadu zamisliti. Inače valja reći da je markiz de Milo u francuskim prilikama bio tamošnji Rade Pašić, ali mu tata nije bio francuski premijer. Suština predloga je bila da se osnuje jedna velika fabrika oružja i municije sa stranim kapitalom,  ali uz puno učešće jugoslovenske države. Upravljački centar fabrike nalazio bi se van jugoslovenske države, on bi bio njen faktički gospodar. Fabrika je trebala da proizvodi: puške, municiju, topove i avione. Takav predlog je upućen Nikoli Pašiću od strane konzorcija Omnium Serbe koji je konstituisao de Milo. Kvaka je bila u sljedećem: da je kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca trebala da uloži 49% novca, a 51% de Milov konzorcijum čime bi on bio vlasnik ove fabrike. Predlog konzorcija bio je više nego skandalozan. Zato je de Milo zajedno sa Radom Pašićem otvorio kesu i počeo da kupuje narodne poslanike i novinare da bi se  nečuveno skandalozan predlog podržao. Međutim javnost je bila ogorčena i njen pritisak ogroman i toliki da je stari Nikola Pašić shvatio da ne smije da uđe u projekta svog sina Rada i francuza de Mila, tako da je predlog odbijen. Kažu da je ovo jedna od rijetkih afera Pašića oca i sina iz koje su izašli praznih džepova.

(Nastaviće se)

Advertisements

Responses

 1. Dobrodosao nam 🙂 -Svaki covjek je razlicit (unikat) a svi neljudi su isti (smece)!

 2. Prvo da te pozdravim Slavko i cestitam na brzom oporavku, jer koliko god sam bio optimista citajuci vijesti o tebi, nisam ocekivao da ces ovako brzo poceti da pises. A opet sam provjeravao svaki dan.

  Moram priznati da najvise uzivam, citajuci ove tekstove, kada vidim da je izvadjeno iz Srpske stampe.

 3. Slavko da ti još jednom poželim uspješan oporavak i podržim te u velikoj ličnoj pobjedi.

  Taj događaj je učinio dobrim što sam se poslije dosta vremena čuo sa nekim dragim ljudima koje nisam čuo dugo vremena a u pokušaju da saznam nešto više o tvom zdravlju.

 4. Zaista interesantan tekst. Ono sto na mene ostavlja jak utisak jeste iznenadjujuci stepen slobode u beogradskim javnim medijima dvadesetih godina proslog vijeka. Nema sumnje da se takva situacija ne moze porediti sa naknadnim, komunistickim periodom, u kome je medijska kritika visokih drzavnih funkcionera i njihovih porodica bila nezamisliva.

 5. Hvala na uvijek vrijednim riječima!
  Samo još i ušiju da je više..

 6. udarac u glavu moze uzrokovati sirenje vidika … 🙂 dobro dosa gospodare….

 7. Strance i na mene je to ostavilo isti utisak.
  A mozda smo samo zamrli u ovoj kolotecini i ucmalosti, pa nam se cini ocekujuci nesto plodno, da plodnog u proslosti nikad nije ni bilo.
  A ipak jeste.I u svakom slucaju lijepo se podsjetiti.
  Zlo komunizma jos uvijek drzi kandze duboko zarivene u tkivo ove nase najljepse Plave Gore, a nama su potrebni Ljubav i Vjera i duboka,duboka mentalna regeneracija.

  “O, vali,
  Rimuje se more. Tad smo na zal pali.
  Malo je imena ispisanih na vodi.
  Svi puze il lete, al malo ko brodi
  Gordijim morem opasnoj slobodi.
  Dan je u sebi noc, a sunce se pali.
  Izgubi put ako putovanju smeta.
  Ah sto je lepo i opasno: cvet radi cveta
  Posveti gorkoj zvezdi uvrh leta
  Lekoviti recnik bilja u uvali.
  Kroz potajne gore goren lek ti je.
  Da zemlju zemljom ljubis vek ti je.
  Al ako je u oci poljubis nek ti je
  Prozracan poljubac ko prazni kristali.”
  B.Miljkovic

 8. Prvo bih da pozdravim G.Perovica i da mu poželim
  dug život i brz oporavak.
  Nijesam član L.S. ali politički život S.Perovića je uvijek ostavljao veliki utisak,nadam se da će ovaj čovijek smoći snage i vratiti se političkoj sceni Crne Gore.Još jednom veliki pozdrav za velikog čovjeka.

 9. Kad malo bolje razmislim laz , podlost i pljacka koja je bila svojstvena Pasicu i citavom tom tadasnjem lopovskom establismentu, Titova vladavina dodje kao MORALNI PRIMJER!
  Citao sam nesto o Joski Brozu, Titovom unuku, pa Jovanki, pa i Titovim sinovima…i nisam vidio da raspolazu nekim materijalnim enormnim bogatstvom u odnosu na to ranije plemstvo u Srbiji i sadasnje mafijastvo i tajkunstvo u Crnoj Gori.
  Ipak, kolicina pokvarenjastva, zlocina i pljacke je mjerljiva kilogramima otudjenog zlata i blaga tokom vlasti, i koja je investirana grlati zov patriJotizma.

  Dobro dosao opet,Slavko… 🙂 Dugo se cekalo na ovaj post.

 10. welcome back!

 11. Dobro nam došao gospodine Peroviću i da te sreća prati. Ovaj tekst je fantastičan i naravno potvrđuje tezu da su ovi prostori oduvijek bili puni Pašića…Kako mi sve ovo zvuči nešto poznato, a nijesam živio u onom dobu, nego u ovom, modernijem…

 12. Dobar text. Svaka čast g.Peroviću na trudu.

  Jedan sličan osvrt sam imao nekada na svom računaru, ali ga nisam uspio pronaći, pa sam ga “izgooglao” 😉

  Naziv texta je “Crnogorski karteli i tajkuni – druga generacija”, autor je istoričar Dragutin Papović, a objavljen je u Monitor-u.

  Link je:
  http://forum.cafemontenegro.com/showthread.php?t=21621

  Imale su odakle da nauče ove naše “hijene” 😉

  Veliki pozdrav za autora. Svako dobro i brz povratak! 😉

 13. Dragi “Shale mala je crta od zivota do smrti a i izmedju profitera tada i sada.
  Hoses li cekati da se meso krene iz Aganistana uvozit-nase meso djece nase-nas sto nam kozu zgulise OVI nasi PASICI pa da se VRATIS?
  Sve u zivotu dodje i prodje ali sloboda i borba za slobodu su dva najuzvisenija pojma Zato “Shale dodji uzmi Liberalni barjak i vrati nam djecu i ucini da se to vise nikad ne ponovi!!!Pusti Pasice i Djukanovice.Djeca nam izginuse.
  Molili smo se za tebe svaki dan.
  p.s.samo se vrati mi cemo se pobrinuti za sve da liberalni koncept prestavimo ljudima ponovo ispocetka a jesti i picemo ko i vazda sto ima u kucu najbolje.
  DODJI MOLIM TE. 7,1%

 14. Nihil Nove Sub Sole, mislim pritom na sadašnjost.

 15. Slavko je nastavio tacno tamo dje je stao.
  Bog je velik!

  Tekst je izanredna slika korupcionaske klime u prvoj Jugoslaviji. Neke stvari su apsulutno iste kao danas. Na dlaku!

  Radicevo zigosanje korupcionastva porodice Pasic je ondasnji rezim i njegovo ‘slobodno’ novinarstvo karakterisalo kao cin protiv srpskog naroda.

  Zigosanje Mila Djukanovica kao mafijasa od strane liberala DPS rezim i njegovo “slobodno” novinarstvo karakterise kao autizam i izdaju, a zigosanje koje dolazi od strane Srba kao anticrnogorski cin.

  Lopovi cuvaju ukradeno pozivanjem na sopstveni “patriotizam”.

  S nestrpljenjem cekam nastavak teksta.

 16. SRETAN POVRATAK I DOBRO ZDRAVLJE

 17. Веома су интересантни ови текстови. Доста сам тога сазнао(научио) из њих што нијесам знао. Поглед на некадашње догађаје и личности из другачије перспективе чини ме испуњеним.
  Не сумњам да ће гдин Перовић наставити у правцу отварања тема о којима се раније није говорило и учило, а доста су занимљиве и бацају свјетло на тадашње догађаје.
  Очекујем наставак убрзо.Будите поздрављени!

 18. vazda mi te milo cut!
  ako si ovaj txt izvuka na bazi onog moga komentara na istu temu, jos mi je draze sto smo i poslije svih ovih godina na istu talasnu duzinu:)
  a da ovo ipak nije samo srpski specijalitet podsjeticu te i na nasega Rada i ugovor s bratom o trgovini s Kotorom.

 19. Nekad bila kombinacija otac i sin. Sad je aktuelna ona sa dva brata, premijer i zabusant. Nadajmo se samo da Blazo nece krenut stopama Rada Pasica, kao li mu striko.

 20. Наравно перфекте, тамо постоји традиција још од Устава 1869. који у члану 32. гласи:

  – Сваки Србин има право да каже своју мисао: речма, писмено, средством печатње или у виду ликова, саображавајући се у томе прописима закона.
  О печатњи издаће се нарочити закон.

  Тако да је након устава 1888. и 1903. у парламентарној монархији Карађорђевића КСХС народ већ увежбао своје право да говори шта му је било. 50 година слободног говора ипак оставља свој траг.

  Након само годину дана излажења, страховлада Петровића-Његуша 1907. организовала руљу која је напала штампарију Народне мисли, јединог недржавног гласила.

  “Књаз добар, попустљив Дино био поша у свијет, па се људи посилили. Тада узех ја ствар у своје руке. Нијесам тату ни питао, нити му казао што ћу радити. Наредим у Никшиће, да разуре клубашку штампарију, да им више не може лист излазити, који је све јаче народ мутио и заводио. Овдје на Цетињу окупим Бајице и из околнијех села Црногорце, и наредим им да се наоружају само са тољагама и нападају свакојега клубаша и да им не дају ниђе ни двојици да се наједно састану. Тако сам учинио и у друга мјеста у Црној Гори. Када виђеше да више нема шале, прскоше куд који, ни свијећом их нијеси могао више наћи. Све се умири, љепота божја. Послије тога сам на народ мотрио и гонио смутљивце, па нереда није никаквога било, осим оно када донијеше бомбе, те народ огорчен скочио, да завјереницима разруши куће и њих побије. Тако ти ја то радио и свршио. Ето тате ту, па нека ти каже јесам ли све ја.”

  Тако је говорио књаз Мирко Миленин 1907. Ниједна сличност са стањем век касније није случајна!

  Може се закључити не само да је 1918. ослобођење и уједињење удахнуло до тада непознат степен демократије и владавине права у Црну Гору, Брда, Стару Херцеговину и Зету већ и да је стање у коме су уживали прадедови грађана БРЦГ 1918-1929. (па чак и 1931-1941.) недостижан сан за њихово потомство у садашњем етнократском пост-тоталитаризму. Не могу замислити надљудске напоре потребне ради достизања таквог квалитативног скока о коме поданици мафијашког режима само сањати могу…

 21. VELIKA JE OVO POBJEDA SVIH KOJI SLAVKA VOLIMO!!!
  NEKA NAM DUGO DUGO POZIVI!!!

 22. Srecan povratak,dobro zdravlje Vama i Vasoj porodici.
  Sve je isto samo Rada nema.
  Lijep pozdrav

 23. Kolko si Ti i LSCG uradili za nezavisnost ove nesrećne zemlje ako je uopšte ZEMLJA, toliko a možda i više će trebati da je SAČUVAMO!

  KRENULO je nadam se da nijesmo ZAKASNILI!

  Pozdrav za familiju PEROVIĆ!

 24. Hvala Gospodu sto si se vratio , a po tekstu se vidi da si se potpuno vratio!!!! Zivio!!!

 25. E, sad, odakle krenuti? Od činjenice da Slavko nastavlja tačno s one tačke na kojoj je ’pauzirao’, kao da pauze nije ni bilo?(jer je zapravo ni nije moglo biti) Ili od činjenice da po ko zna koji put kao kičicom oslikava matrice pojava u jednom retrogadnom društvu – koje u takvim društvima nijesu ’jedna od pojava, kojih ima svuda’, već neodvojivi i zakonomjerni partneri i pratioci socijalno primitivnih naroda? E, ako smo kod ovih društava, reklo bi se da je njihova najupadljivija karakteristika, a koja ta društva određuje na dugi vremenski period – to da njihovi ’najeminentniji predstavnici’, u apsolutnoj većini, nijesu svoj integritet ni u jednom trenutku ’izvadili iz svog buđelara’, te su takva društva osuđena da bukvalno stoljećima plešu na istovjetnu muziku s različitih instrumenata! Zato je forma fantastično korisna stvar! Pa, pobogu, imamo parlament, imamo opoziciju, imamo medije, ljude ne tuku na ulici, djeca ne nose puške – gotovo savršena demokratija! A zamislite kako je onima u Africi! Nije nama loše ovdje, pa dobro je bilo i u Jugoslaviji, pa bogami ni ona prva Aleksandrova nije bila tako loša – moralo se tako! Morao je i Tito taj Goli otok napraviti!(glavno da meni ne kucaju na vrata), Pa, ljudi, svuda se krade…
  I, onda gledajući tamo neki Prvi Amandman (’koji, rekli bi ovdje, ‘suludim Amerikancima služi da bi liječili lične frustracije’) – čovjek se zapita što je to primitivizam u samom svom fundamentu! Najbliže do čega ja mogu doći jeste da u osnovi primitivizma ne leži ni neobrazovanost, ni nepismenost, ni intelektualna ograničenost – nego upravo odsustvo onoga što se stiče od najplemenitijih – odsustvo solidarnosti!
  E, solidarnost, ili saosjećanje, kako hoćete, elementarno i suštinski izdvaja čovjeka od drugih stvorova, i upravo je ta solidarnost, a ne intelekt, vodila ljudski rod u osmišljavanje država, pravnog poretka, demokratije i svega onoga što bi trebalo da strijemi ka sasvim namjerno alegorijski postavljenim (kao kakav putokaz!) riječima iz Biblije: svi su isti pred Bogom! Ta solidarnost, naravno, podrazumijeva žestoku ’borbu za solidarnost’, iz čiste plemenitosti koja nam je na rodjenu ’udahnuta’ i ona ne može imati materijalni ekvivalent – ona je sebi cilj i nagrada! Kada govorim o solidarnosti, ovdje je naravno tretiram kao principijelnu podršku istini, pravdi i boljitku (jer joj je pozitivna konotacija imanentna), bez obzira na to da li ih zastupa princ ili prosjak. E ta solidarnost, kada ima ličnu, odnosno individualnu (a ne nikako kolektivni-tu volimo da se solidarisemo, jer smo skriveni u gomili!) dimenziju – nje na ovim prostorima naprosto nema! Ili, je, ispravicu se – ima, u toliko minornim momentima da ne predstavlja nikakvu objektivnu snagu koju bi npr. vlastodržac morao da uzme u obzir! Znači, građenje čovjeka, koji će, ako nekoga do njega tuku uskociti da ga brani, ili pozvati policiju, a neće nijemo nestati iza ugla – traje vjekovima! Zato u ovakvim zemljama nema ni Prvog ni Petog Amandmana – nema ko da ih čita, oni su redundantni! Ima samo onih koji im se zlurado smiju – ’zbog njihove besmislenosti i uzaludnosti’! Ima uglavnom onih koji iskerno misle da je to što oni žive (ustanu,imaju da jedu, jedu, i odu da spavaju) zaista život, i svu njegovu plemenitost i uzvišenost oburdaju u porugu nekom tamo Betovenovom violinskom koncertu , ’kojeg bi i oni da su se malo potrudili, mogli još bolje da napišu’! Građenje ’čovjeka’ traje generacijama, a ’intelektualac’ se postane za pet do deset godina! Stati ispred sebe i za sebe, svoju dušu, i za dušu onoga ko je pored tebe vezan s tobom nekom božjom providnošću – jedino to znači biti čovjek, sve ostalo je teren rezevisan za zvjeri među kojima vlada ’zakon jačeg’. Takve generacije ljudi, na ovim prostorima nijesu uzgajane -takvi ljudi pojavljuju se kao izuzeci, i zbog toga puk-nenaučen elementarno ‘pristojnom’ tretmanu sebe i drugih, ostao negdje na predsocijalnom pragu kolektivnog funkcionisanja…
  A, naravno, da ne zaboravim i prvi lajt motiv! Sa temom se nastavlja tačno tamo gdje se stalo, ’jer našem putu kraja nema’! Simbolično, ali i sasvim konkretno, i to do u detalje! Sjajno!

 26. poučno štivo…koliko rada danas živi u Crnoj Gori…a mediji baš puno ne pišu o njima…jer današnji rede zna mnogo bolje da prikrije i podmaže….u službi mu je čitava državna mašinerija…

 27. Slavko pokusava da se na jedan jeftin nacin obrusi na licnost i djelo Mila Djukanovica, najznacajnijeg Crnogorca u istoriji. Za to je placen od strane Srpske tajne policije koja jos uvjek ne moze da preboli samostalnost i prosperitet Crne Gore.

  Ma zezam se, ocu samo da vidim kakav je osjecaj izgovarati ovakve idiotluke.

 28. Dragi Slavko,

  konačno jedno osvježenje nakon mjeseci mraka bez Vas i Vaših tekstova koji su toliko raznovrsni, na prvi pogled nemaju veze sa nama i našom stvarnošću. Ali ipak svi su protkani jednom tankom niti našeg prokletstva, onim kakvi smo, pokvareni, bezdušni i gramzivi. Kamo sreće da ima novina koje bi ovo prenosile u feljtonima, puno bi smo Više naučili nego iz istorije koju smo slušali ali bez efekta.

  Na kraju drago mi je da ste tu sa nama i da je svijetlo opet upaljeno u TAMI.

  Puno pozdrava, dobro zdravlje sa što ˝manje stepenica˝ u vašem životu!

  Igor sa porodicom

 29. Primjećujem da su mediji u Kraljevini bili slobodniji dvadesetih godina prošlog vijeka nego danas u Crnoj Gori. Da li se iz ovoga vidi kakav je progres Crna Gora doživjela tokom sedam decenija nakon gašenja Kraljevine?

 30. Jaramaz,

  1.
  Kulturno i civilizacijski je Kraljevina Srbija bila ispred Knjazevine Crne Gore. Niti je to sporno niti je posebno relevantno za ovu pricu. Kulturno i civilizacijski su djelovi austrougarske bili jos vise ispred Srbije pa to nije imalo nikakvog znacaja na njihov uticaja na uredjenje Jugoslavije. Cak sto vise, uticaj austrougarskih, najcivilizovanijih, Srba u Srbiji je morao da se potpuno podredi uticaju srbijanske politicke elite.

  2.
  Opozicija kralju Nikoli nikada nije bila nezavisna. Uvijek je bila ekspozitura Beograda, a pogotovo iza 1903. Protivnici kralja Nikole, zvali se oni Jovan Djonovic ili Marko Dakovic ili bilo koji drugi, nijesu imali pojma sto stvarno stoji iza “velikodusne” pomoci ondasnje srpske vrhuske. Kad im je postalo jasno bilo je kasno.

  3.
  Niko, ama bas niko, nije mogao pretpostaviti do kuda je spremna da ide srpska vrhuska. To ce se tek shvatiti 1916. Nece im biti tesko da izdaju saveznicke vojnike, saveznicku drzavu i time direktno pomognu neprijatelja. To sto je kralj Nikola ucinio vise za srpstvo u Crnoj Gori od bilo koga drugoga ni najmanje mu nije pomoglo. Ni njemu ni Crnogorcima. Ono sto se desilo 1918. je bio logican nastavak negativne srpske politike vođene prema Crnoj Gori jos od prije 1916.

  4.
  Zlocin koji je srpska vrhuska napravila prema Crnoj Gori trebalo je pravdati. To se radi i dan-danas. Srpska istoriografija, veliki dio intelektualne elite ukljucujuci i SPC je sopstveni zlocin sistematski prikrivala gomilama otvorenih lazi i istorijskih falsifikata. Ovo sto Vi pisete nije drugo do reciklaza tih lazi. Tri su kljucne lazi:

  -To smo ucinjeli da bi civilizovali Crnogorce. Odgovor je cist kao suza: da je ikome bilo do napretka civilizacije nova drzava u Beogradu ne bi bila gradjena kako je gradjena. Cilje je bio samo jedan – teritorijalno prosiriti Srbiju.

  -Trebalo je spasiti Crnogorce od pljacke i strahovlade kralja Nikole. Ovaj tekst Slavka Perovica pokazuje da je pljacka pojacana, a ne smanjena iza 1918. Krvavi teror iza 1918. nije bio drugo do najstrasnija strahovlada. Potpuno nepotrebna jer su svi Crnogorci bili za zajednicku drzavu. Zelenasi su bili za ravnopravno ujedinjenje, kako bi u novoj drzavi bile ocuvane istorijske karakteristike Crne Gore. Odgovor je bio otvoreni teror koji je presao u rat u Crnoj Gori. Kad se uzme u obzir koliko je povoljnije medjunarodne okolnosti imao Pasic u odnosu na kralja Nikolu onda su i korupcija i strahovlada bile bitno gore iza 1918.

  -Kralj Nikola nikoga nije izdao nego je najblizi saveznik- srpska politika, ne srpski narod, je izdala njega i Crnu Goru.

  5.
  Mila Djukanovica i njegov rezim je ustolicio Beograd! Danasnje stanje u Crnoj Gori je daleko vise posljedica onoga sto se desavalo u Jugoslaviji tokom posljednjih 90 godina njenog postojanja nego stanja kakvo je bilo u Crnoj Gori prije 1914.

  6.
  Ja sam vrlo kritican prema pojedinim srpskim vladaocima. Pogotovo prema kralju Petru Karadjordjevicu. Svejednog ga nikad ne bi nazavao potomkom svinjarskog trgovca. To je pitanje elementarne pristojnosti prema Srbima.

  Na zalost, kad Vi govorite o Petrovicima-Njegosima nemate isti pristup.

 31. Postovani liberali, dragi Slavko,

  Upravo procitah u elektronskom izdanju lista “Vreme” jedan tekst Teofila Pancica pod nazivom “Ko to tamo ne peva” gdje se, u meni neocekivanom kontekstu, pominje Liberalni savez . Ja sam obozavalac kolumni Teofila Pancica i nadam se da ce ispraviti gresku, koja je zaista neshvatljivo promakla g.Pancicu.

  Citiram: ” Zanimljivo mi je, međutim, da sam nedavno čitao kako crnogorski Liberalni savez predlaže istu takvu meru za sve škole ( pjevanje himni -pr. Angus Young) u Montenegru, a sve ne bi li se u pionira i omladine ojačao državotvorni duh, umesto petokolonaškog skretanja u kojekakve srpske, albanske i ko zna koje identitetske vode; e, jado, ako su vi liberali takvi, kakvi li su tek oni što nisu liberalni?!”

  A zapravo se radi o inicijativi Liberalne partije , i evo je ovde:

  http://www.portalanalitika.me/politika/vijesti/2053-liberalna-partija-da-aci-pjevaju-himnu-u-kolama.html

  Ja sam vec poslao prigovor redakciji “Vreme” i Teofilu Pancicu da ispravi ovu grubu gresku. Takodje smatram da ovo svi liberali moraju da znaju, pa napisah to ovde.

  Izvinjavam se zbog toga sto pisem o drugoj temi a ne o tekstu koji je Slavko napisao.

  Pozdrav svima,

 32. Link teksta “Ko to tamo ne peva”:
  http://www.vreme.com/cms/view.php?id=923694

 33. kako se osjecas

 34. Uuuuh, super, cini mi se da sam se odmah popravio dva-tri kila. I vrat mi je malo odebljao…

 35. Au, nisam znao za ovakvu inicijativu, nije losa. Ti ljudi rijetko imaju ikakve inicijative ali kad imaju stvarno imaju. Ima li ucitelj pravo da istuce dijete koje, de daj boze, ne zapjeva? Ne bi bilo lose i budilnike na telefonu da podesimo na “oj svijetla”. LIBERALNA partija, LIBERALNA ej!!!

 36. Anguse,

  Na zalost, kad je u pitanju Crna Gora, kombinacijom predrasuda, neiformisanosti, losih namjera i osjecaja intelektualne i moralne nadmoci, mnogi “liberali” pa cak i pravi liberali u Srbiji ce okarakterisati LSCG kao nacionalisticku stranku koja je neprijeteljska prema Srbima i Srbiji.

  To proizilazi iz dubokouvrijezenih i totalno naopakih ideja da biti Crnogorac znaci biti antisrbin, da su Crnogorce izmislili komunisti… Najbolji medju njima ce reci da su Crnogorci lojalisti kralja Nikole a kralj Nikola je vise ucinio za srpstvo u Crnoj Gori nego iko drugi. Znaci totalni logicki nonsens.

  Takav njihov stav trajano i nepotrebno opterecuje odnose Srba i Crnogoraca i Srbije i Crne Gore.

  Cesto mi se cini da se to misljenje u Srbiji odrzava dijelom po inerciji. Previse je vidjenih srpskih intelekualaca podrzale te predrasude pa je njegovo mijenjanje pomalo bolno.

  Njasmjesnije od svega je da je sve pocelo potpuno nepotrebno – zeljom beogradske politicke elite da zbrise Crnu Goru i sve crnogorsko. Kasnije izdaju kojom je to postignulo trebalo pravdati i prikrivati.

  I umjesto da imamo dva bratska naroda koji savrseno saradjuju imao konstantene trzavice, nadam se barem da smo jednom zauvijek presli fazu nasilja.

 37. Postovani Angus Young,

  Svaka cast za to sto ste primjetili, i za to sto ste odreagovali.

  Hvala Vam u ime svih iskrenih i pravih liberala, a to je jedino bio i ostao LSCG sa svojim clanstvom.

 38. Dobro nam dosli Slavko,raduje me Vas oporavak,nestade one brige ko dlanon o dlan u trenutku kad ugledah datum i naslov ovog posta….
  “Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje!”-Ivo Andric.

 39. Kao i vazda, svaka cast Don Manuel-e ! !

  na detaljnom, istinitom – na cinjenicama utemeljenom i nadasve korektnom odgovoru blogeru koji se potpisuje sa igor jaramazov. Izrazili ste, I, stav nas ostalih koji tako mislimo i gledamo vizavi pristrasnog predstavljanja ko je emancipovan kulturoloski/civilizacijski, a ko to to nije.
  A, vasi zakljuci vezano za probleme, njihove korjene, i u 90 godina starom uzroku su potpuno tacne, itd, itd.. i naravno i sa njima se slazem.

  BTW, ja sam porijeklom iz Boke, starobokeska famelja, Vi u vasem postu ste neke razlike izmedju regija u kojima su bili razliciti strani ili domaci vladari korektno i dobro naveli, i ja bih samo podrzao jos jednom tu tezu da se razlike vide, osjecaju, i nazalost traju i dalje – na stetu djelova koji ne idu napred kulturoloski i civilizacijski gledano.

  p.s. Ako kome treba dodatno pojasnjenje, mogu ispisati knjigu o tome sa konkretnim primjerima iz svakodnevnog zivota zajednice/a sa prostora bivse SFRJ (community, ili ti po naski naroda 🙂 ), a da ne pricam na duge staze o arhaicnim shvatanjima mnogih ljudi (naroda/dijela naroda) i dan danas.

 40. Slavko, odlican tekst, ponovo.

  Citajuci ovaj tekst, raduju me nove spoznaje, saznanja, i sve naravno sto si naveo.., ali da ti budem iskren, najvise me raduje sto si dobro, i sto si ponovo sa nama!

  Zivio ! !

 41. “Слобода је увек и искључиво слобода за онога који мисли другачије”.

  Roza Luksemburg

 42. dobro dosao prijatelju

 43. E, ovaj vaš posljednji pasus, Don Manuele, treba posebno naglasiti, kao zrno, ili možda baš ugaoni kamen sa kojeg će u odredjenoj situaciji i ostale stvari jednom leći na svoje mjesto:

  Don Manuel:‘I umjesto da imamo dva bratska naroda koji savrseno saradjuju imao konstantene trzavice, nadam se barem da smo jednom zauvijek presli fazu nasilja.’

  ‘Faza nasilja’ je izgleda, zaista ovoga puta prevazidjena, u nekom nevidljivom trenutku, ili nekoliko njih, od kojih je potpisivanje zajedničke Deklaracije o miru u CG, u Parlamentu,iz 1999.-e (ne sjećam se njenog autentičnog naziva) vjerovatno najznačajniji. To je za naše uslove, I našu predistoriju bio zaista korak od sedam milja – iniciran od strane LSa, naravno, ali ipak prihvaćen, i to prvo od strane Peđe Bulatovića, ali i drugih. Taj trenutak, iako sasvim sigurno nedovoljno zapamćen I označen, pokazao je makar rudimentarnu svijest ‘stranaka’ o tome da je ovo ipak njihova domovina (ne izuzimajuci, naravno I faktor sreće koji se tiče samog sklopa ličnosti P.Bulatovića), koju neće žrtvovati radi političkih okolnosti u kojima se našla Srbija, koju su bombardovali, a CG bila raspolućena na projektovanu, do usijanja podgrijanu – srpsko/crnogorsku, tj.vojno/policijsku opciju. Poslije toga ‘testa’, već je sve bilo značajno ‘lakše’, pa je I sam referendum, već očekivano, prošao bez ikakvih sukoba, pa čak I bez pojedinačnih ispada! Zato, ako ništa drugo, moglo bi se reći da je sama ta činjenica – da nasilje već više godina nije opcija – fundamentalno promijenila ‘težinu’ ovih konstantnih trzavica, te će one (što je I najvažnije) biti, sasvim sigurno svedene na akademski nivo, I nikada više neće preći u svoj krajnji oblik etničke denuncijacije. Čak štaviše, ova činjenica, čini mi se, neminovno vodi u saradnju, ako ne afirmativnu I ravnopravnu, a ono bar u okviru međusobnog prihvatanja I elementarne kooperacije. I to je možda I jedna, ali veoma vrijedna srećna okolnost, koja nam se desila u ovih 20 godina, I govori o tome da je onaj početni korak ka civilizaciji (koji je, treba uvijek naglasiti, upravo LS crtao svih tih godina), našao mjesta u srcima I glavama ljudi – kakvi god da su!

 44. Radujem se…..

 45. Prvo da pozelim Slavku srecan povratak na svoj blog a samim tim i dobro zdravstveno stanje sto je i najvaznije.
  Zeljeo bih da iskazem svoj revolt prema drzavnoj TV mada se i druge Tv stanice nisu bas pokazale profesionalno i na visokom nivou.
  Ovi prvi svoju neprofesionalnost i sramno poltronstvo vucu od onih dana 90-tih godina kada je bacala dezinformacije na racun crnogorskih rodoljuba i mirovnjaka a da niko nije odgovarao za to da dan danas.
  Po starom obicaju nisu nasli za shodno da nas bolje informisu o stanju covjeka ciju ideju i iskrene napore su iskoristili i zloupotrebili fukarski mediokriteti u najcescim slucajevima srbofilske orjentacije.
  Kako se to radi u svjetu….Pa, najcesce se posalje tv ekipa i postavi se spiker ispred zgrade bolnice ili slicno i napravi se reportaza.To je osnovno pravilo i standard u svjetskoim medijima.Ali njima je to uvjek bilo tesko, uvjek nemaju para..uvjek im je jedan dio Crne Gore druga planeta.
  Glavno da su nas informisali o Suboticevim argumentima….

  Kad smo kod Pasica imam sliku svih ucesnika konferencije mira u Parizu iz knjige – La grande guerra sul mare – (sala satova u Ministarstvu spoljnih poslova od J. Simonta) koja prikazuje sve ucesnike.Poslije malo preciznijeg pregleda likova moze se primjetiti da je gro ucesnika u relativno relaksiranim pozama i u konverzaciji dok su najradniji Pasic, Trumbic i Vesnic koji sjede za stolom zagledani u papire i karte ispred sebe i vjerovatno rade o glavu Crne Gore….Zadnje finese.
  Isto iz te knjige, proizilazi da su prakticno za fizicki spas srpske vojske, konkretno prevoz brodovima 80 posto ljudstva iz Albanskog primorja – zasluzni Italijani.Ta se cinjenica u svujesti Srba nije zadrzala.

  Vjerovatno su prevagnuli Francuski nesojluci i ustupci na racun male i ponosne Crne Gore i Kralja Nikole, da danas imamo fenomen kao sto je tradicionalno srpsko-francunsko prijateljstvo.

  Kanije,Srbi su saradjivali dosta dobro sa Musolinijem na stetu Hrvata a na racun italijanskog upliva u Dalmaciju.Musolini je poklonio kolekciju slika znacajnih italijanskih slikara renesanse i slicno Narodnom muzeju u Beogradu.
  Itd…

 46. Mario Brudar

  Korupcija kao skrivana tema istorije Srbije

  Prikaz knjige: Korupcija i razvoj moderne srpske države (ur. Aleksandra Bulatović, Srđan Korać), Beograd, Centar za menadžment, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2006.

  „Ostalo je zabeleženo da je Nikola Pašić slušajući teške optužbe protiv sina u Narodnoj skupštini povodom malverzacija oko šećera rekao: „Ovaj, a šta ćete? Dete, pa vole šećer!““-

  G. Antonić

  „Razmatranje porekla i uloge korupcije u razvoju moderne Srbijepredstavlja deo nedostajućeg „poglavlja“ nacionalne istorije…“

  „Pomirljiv stav domaće javnosti prema postepenom prerastanju korupcije u osnovni obrazac komunikacije vlasti i građana značajno je usporio razvoj moderne srpske države“ –

  A. Bulatović, S. Korać

 47. “Partijska drzava kao uzrok korupcije u Srbiji”

  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:KAxR4JzwYXEJ:www.caa.org.rs/biblioteka/izvestaji/Partijska%2520drzava.pdf+Korupcija+i+razvoj+moderne+srpske+dr%C5%BEave+doc&hl=bs&pid=bl&srcid=ADGEESh61DUYsFgzGN3ijzWZ5pK-ga2UYE6zZPOVYW_neHX6gS-phfcXUZpfzCfTkq0rYNrnitZ67aNINWaQ8Yv8MBhIhKijaxPt9x9XUpn3vpgrD9iK5K7oxzzdOuLSQhQC29zniD4q&sig=AHIEtbSsXbLxzjnwOvfdWPBOZ7STjcN9vQ

 48. Христос воскресе! Срећан Васкрс свим хришћанима!

 49. Kanije,Srbi su saradjivali dosta dobro sa Musolinijem na stetu Hrvata a na racun italijanskog upliva u Dalmaciju.

  Никада Срби нису имали горе односе са својим природним савезницима (Италијанима) него када су на рачун хрватских (и словеначких) експанзионистичких интереса кварили односе са Римом.

  Подсетимо се случаја Клагенфурта, Зоне А и Зоне Б (пре Трста), Корушког плебисцита на коме се испоставило да је већина ипак за Аустрију захваљујући гласовима свих Немаца али и сваког трећег Словенца.

  http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5

  И ту је српска чизма крочила али бадава. И шта је требало да уради Србија, да зарати с Италијанима због већински италијанских градова Фијуме и Зара?

 50. Дон Мануеле,

  1) То културно и цивилизацијски се више односило на степен развоја политичких и економских права по којима је мала Србија била испред не само Црне Горе већ и Аустрије и Угарске. У домену медијских слобода (слободе говора), универзалног права гласа, моћи парламента над сувереном и општих показатеља ауторитарности режима.

  2) Тај ваш редукционизам Ђоновића (Јована и Николе), Марка Даковића, Андрије Радовића, Марка Радуловића и свих осталих демократизатора, интелектуалаца или једноставно противника страховладе и диктатуре Петровића-Његуша.

  Ко је реално стајао иза захтева британских племића да преко скупштине изгласају порезе и финансирање ратова и државе? Ко “реално” стоји иза Славка Перовића када критикује мафију? Јел и ту Србија стоји као што је иза опозиције Краљу Николи?

  3. Пустите Србима да одређују ко је урадио више за српство. Николу Петровића памтимо као деспотског владара који је неретко своје личне интересе стављао не само испред српских већ чак и уско-регионалних. Нешто налик оновременском Слободану Милошевићу.

  Ко је “издао савезничку” Црну Гору? Србија, Велика Британија, Француска, Италија, Русија? Или можда сам Никола вођењем двојних преговора са Хупком у Будви и саботирањем сопствене војске од херцеговачког до санџачког фронта због чега је себи прибрао противнике од Митра Мартиновића до Јанка Вукотића који су му, додуше, у његовим баханалијама и сплеткама против Београда и Карађорђевића, били десна и лева рука?

  4. Ту престаје ваш либерализам и настаје ваш национализам. Укидање државе доживљавате као злочин, што оно за било ког правог либерала не може бити, понајмање када то учини народ, јелте, који се узима као суверен у свакој држави и због чијег интереса иста настаје или нестаје.

  Текст Славка Перовића се уопште не бави пљачком и страховладом Краља Николе. Напротив, бави се покушајем замене теза да је режим Пашића био пљачкашки.

  5. Како је МЂ устоличио Београд? Гледајући снимке учесника митинга “Године почињу јануаром” запазио сам Ивана Брајовића и целу врхушку садашњег СДП. Исти СДП с којим је ЛСЦГ коалирао раних 90-их и са којима сте заједно правили ДБ-ов “грађански” сектор. Чуо сам застрашујући податак, да је ЈОво Капа говорио на митинзима ЛСЦГ

  6. Потомак свињарског трговца није увреда за Краља Петра с обзиром на достигнућа (лична а посебно државна) која је остварио за свога живота. Чиме се има похвалити Никола I? Колико је година школовања одслушао? Зна ли се тачно? Какав је био његов однос према интелектуалцима?

 51. Ja znam da se vi Srbi rado takmicite sa latinima u lukavstvu.

  Vecinski Italijanski gradovi…Hmmmm….Pa neka ….To ne znaci da moraju da se pripoje Italiji…Evo su i u Ulcinj vecinski Albanci. I Paris ce mozda postati vecinski arapski pa se nece vjerovatno pripojiti Alziru ili Tunisu.U to vrijeme i Libija , Etiopija i jos neke kolonije su brojale na stotine hiljada Italijana.Ta bolesna ekspanzija kolonijalizma mi je uvjek bila mrska i svi znamo sto se tu u stvari radi.Laka zarada, jeftina eksploatacija prirodnih sirovina itd.Nesto je bilo bolesno u drustvu toga vremena.Kako sada moze da se radi i zaradi u tim drzavama a tada to nije moglo, vec je vladala siromastina i bjeda .Masa Italijana je emigriralo po cjelom svjetu.Koliko se Italijana doselilo u Istri i u Dalmaciji za vrijeme Austrije…Odlicno tlo za njih obzirom na tragove rimske civilizacije.
  Koliko je Venecija eksploatisala Dalmaciju a kad je trebalo da se brani lokalno stanovnistvo nije se mnogo zauzimala vec je kao u primjeru odbrane Bara predala grad Turcima. Ili ona interesantna crtica da se obala u Veneciji na kojoj su pristajali slovenski brodovi iz Dalmacije i prodavali svoje proizvode, od obale Slovena seretski preimenovali u obalu roblja-robova.Respect prema Veneciji i Italiji ali su mogli bolje da se pokazu tokom istorije prema Crnoj Gori i drugima.Osnovni razlog zasto su ratovali u I svjetsko ratu je da na racun Austrije pridobiju teritorije… Teritorije,teritorije, teritorije….uvjek ista prica.
  Kao i Srbi.Vjerovatno zato veliki prirodni saveznici.
  Iz vaseg komentara se vidi da Srbi nisu usli u Jugoslaviju da se nesto precerano zrtvuju za druge…zato nemojte pricati vise o iskrenim naporima Srbije za stvaranje Jugoslavije.Pogotovo ne poslije aneksije Crne Gore i zlodjela koje su tamo sprovodili.
  Kod Srba je cesta dilema, sto je bilo bolje da su uradili.Stvoriti Srbiju ili Jugoslaviju.Ali tu stupa na scenu cuveno srpsko lukavstvo.
  Sto su Srbi pristali na Jugoslaviju kao prikrivenu veliku Srbiju to je njihov izbor i racunica.To vi vidite medju sobom.Odnos medju Srbima, Hrvatima i Slovencima sigurno je bio medjusobno iskoriscavajuci,svako je imao svoje razloge za medjusobnu saradnju.Da su bili iskreni nebi radili iza ledja Hrvatima i drugima.
  To je bilo privremeno rjesenje do daljnjeg, jer kako bi se drugo docepali zapadnih tetitorija.Cjelu Bosnu nebi nikad dobili, tako da ne razmisljamo o tome kako bi eventualno to spojili sa Krajnom u Hrvatskoj.Cini se da se sve to moglo otrpjeti u obliku Jugoslavije ali zato se cinjelo da Crna Gora konpenzira citav taj provizorijum.Crna Gora je bila plijen za sva vremena…Medjutim ,malo su se preskartali.

 52. Ваистину воскресе!

 53. @ Igor Jaramaz,

  1) Uporedjujes Srbiju i Austrougarsku sa kulturoloskog i civilizacijskog stajalista? I pri tome kazes da je srbija bila ispred? Haha, stvarno si šampion neznanja. Još gore, pokušavaš prekrajanje istorije. Pa srbija je bila zemlja “svinjara” u odnosu na Austrougarsku i stepen kultivisanosti kako civilizacijskih tekovina, tako i kulturoloski, za svjetsku elitu, a ne za “šišnjare” iz srbije. Pa srbi su jedina nacija koja slave izgubljenu bitku ! !”, kosovsku naravno iz 1389. Pa koja nacija nasvijet bi to ucinjela? 🙂 Jeli ti to pokazatelj vaseg “visevjekovnog” kulturoloskog, ili jos jače civilizacijskog napretka? hihi..

  2) Ko je stojao iza navedenih likova? Pa to još samo ti neznaš. Pa otkako postoji, kao dugoročni cilj, srbija ima želju za aneksijom, asimilacijom i teritorijalnom integracijom svega što je crnogorsko. Pa, ja sam to i ranije pisao, kada neznam jesi li ti uopšte bio na ovim blogovima: Aktivnosti tajne srpske policije su pojacane u cg, cak postoji posebno odjeljenje koje se bavi strategijom vracanja cg institucionalnim putem pod okriljem srbije.. Te informacije ćeš naći u “svakom boljem snabdjevenom (informacijama) prijateljskom okruženju”..kapiraš? i to danas? Možeš mislit kako su srbi “prnjali” 🙂 vizavi tog pitanja prije skoro sto godina kada se danas tako ponašaju. I ti, kao neznaš, odakle su i ko je slat, i ko su te osobe.

  Što se Slavka tiče, evo, ja i garantujem da je samostalan i samo svoj, a tvoje zlurado komentarisanje i pokušaj dezinformisanja, nije ni prvo ni poslednje.

  3) Ma puštamo mi srbe da oni vide ko je za njih uradio, niko im ne smeta, no mi crnogorci izmedju sebe komentarišemo ko je od čuvenih srba kao nikola pašić zaje.o srbe? Kapiraš? 🙂

  Veliš, ko je CG izdao sbija ili saveznici? Ada, srbija to je svima jasno. Koliko izgibe tada mladosti u januar 1916 u Mojkovacku bitku da bi srpska vojska sto je tad povila rep prebjegla preko albanije? Što su crnogorci imali jako slabe snage po drugih frontova, da bi se odbranila srpska odstupnica za albaniju.. Što je srpski diplomatski kor tada uradio kralju nikoli? Nagovarali ga na pregovore sa autrougarskom oko primirja za pokopavanje mrtvih na bojnom polju, a to srbi predstavili svijetu kao šurovanje..Ima jedna izreka u jedan dio CG, koja kaže: “Srbinu kad daš pijat na sto da jede, odmah mu ga prospi u krilo.” Jer, ako ne, 🙂 , čudo će te u životu od istoga snać. Itd, itd..samo ti pitaj za istoriju, nauciću te dosta toga, a bogami i demantovati da dezinformišeš ovaj narod odje.

  4) Režim Pašića je toliko bio pljačkaški, da ga nemogu čak ni sa ovima danas poredeit, ipak danas imamo “human rights watch”, 21. vijek, itd, isl..hehe..ironija naravno, ko je shvatio shvatio je, ko nije i nece.. 🙂

  Naučite vi djecu u srbiju da vam je pašić bio super, to je dobra odskočna daska za još jednu novu generaciju ratnih profitera i pljačkaša države kao što vam je i pašić bio. BTW, niko ne kaže da je CG idealna, mi i napadamo i kritikujemo sve što ne valja u CG, ali ne branimo kao što ti braniš propalitete i državne No. 1 lopove, npr. kao tog/oba pašića..

  5) Nikada nismo bili u kolaciji sa SDP-om. Nemoj da lažeš ovaj narod. Inače njima milicija nije pravila barikade par dana prije nas na put za miting u BP, a nama LSCG jes, sad kapiraš ko je bio sa i ostao SDPS-om. Znači, neznaš druže, a pričaš.

  To za javo kapu, neko te zajebo druže. 🙂
  To te neko slaga, lično sam bio na skoro tri četvrtine mitinga LSCG, a u to uključujem i one male, po manjih gradova..jovo kapa, nikad nije govorio za LSCG, a evo pozivam te da ti dokažeš suprotno. Inače, pogledaj Slavkovo mišljenje vizavi tog pitanja, upravo ga je na jedan od svojih blogova obradio. “Čitanje (u tvom slučaju) je majka kakvog-takvog znanja!” hehe..

  6) Kralj nikola je imao 1001 grešku. Istina, pa niko to ne poriče. Ali, kada ti tako braniš Petra, za kojega je istorija vezala više spletki na balkanu i dvoru, nego što ih FBI ima po južnoj americi, onda stvarno vidim da si “bilde”. 🙂

 54. Ma to su bili srpski ekspanzionistički ciljevi, pa nisu zalud Hrvati razbili SFRJ, a načeli je slovenci. Pa pobjegli su od uplaćivanja para u “zajednički”, a ono u stvarnosti, srpski državni novčanik. Srbija je prva htjela da decenijama, i za vrijeme Tita preuzme JNA u svoje ruke, preko postavljanja svojih kadrova. Srbi i kada su što radili, kao i svi, radili su za svoje interese. Tako da ta oblanda, koju pokušavaš servirati da srbi su braneći Hrvate se zamjerili talijanima? Jesi li ti gledao neki sifi film? hihi..

 55. Poštovani gospodine Peroviću,
  da li ste u prilici da se javite na moju mejl adresu

  tanjanikolic@t-com.me ?

  Srdačan pozdrav,
  Tanja Nikolić, nedeljnik NIN

 56. pozdrav i veliko postovanje gospodine Perovicu!!!kad cete se vratiti u CG?Mnogi to zele…

 57. ništa nisam pročitala od sreće što vidim ste se vratili gospodine Peroviću!!!!molila sam se za Vas..pozdrav veliki od mene

  poslije ću ovo da pročitam sve 🙂

 58. LEGENDO CRNE GORE SVAKO DOBRO I VELIKI POZ OD GRUPE BOSANACA.

 59. Vala svasta i vi ispricaste na to dijete Pasicevo,Sve vi zamalo ne povjerovah, da ne procitah da je cijena Volova bila 3000, DINARA I TO 1921,G. nije ni 1939, najbolji vo se mogao kupiti za 1000, dinara,osrednji je bio 800,dinara,Ja sam pred sami rat u jesen 1940,g prodo dva vola ko planine i uzek 1900, za oba,
  Vala svakih se prica i od vas naslusah i da vi je bila prestonica u selu Duklji, i da vi se drzava zvala Divokletija, to i mogu svatiti,jer su to onda Latini kad su okupirali nasu Svijetlu Zoru preinacili u Diocletia,
  Ali sto nake junake i careve grdite i umanjujete im znacaj nikogovici jedni,Pa Dobroslava koga zbog vojnih uspjeha prozvase i Vojislav,
  I koji 1042, porazi kod Skadra Vizantiju, a porazi Bogami i Bugare i vlada na tri mora,
  E to vi ne mogu oprostiti,sto skrpavate nase careve i svodite ih na nivo knezeva cije su prestonice ni manje ni vise no sela poput Duklje,
  Jes da je Duklja zasluzna i da je 50 slavnih junaka iz Duklje otislo u zemlju latinsku i dovelo Pavlimira,naseg kralja, koji pobedi i raskog zupana Ljutomila i pobedi bugarskog cara Simeona a i Madjare u Sremu, i po njemu se to polje prozva Campo Belino,jer bellum jeste rat,a njega su zvali Bello,ili Pavle Bijeli,
  Odatle ode u Istru da utvrdi granice sa Francima, i kad se 928, vrnu iz Istre smace ili ukloni sve jedno, vizantijskog toparha za Hrvate Tomislava, koji se bijase uzdigo i poceo da trazi krunu kraljevsku,
  E nedje ga je dobro sklonijo,cim toliko ucevni Hrvati ni dan danas ne znaju sta je bilo s njim,
  Ljudi moji ,ko da je bio igla pa propao u stog sijena a ne kralj.
  Vazda je bilo lopova, i ko je jos vidio da je iciji sindikat jaci od lopovskog, I bacite vi te teme o lopovima,
  No vi meni recite sto kaljate ugled,nase nam Svijetle Zore majke Divokletije,koja u svojoj krletki odnina i takoga Div junaka ,ka sto bijase Div iz Nize, vi dobro znate da je Niza bio grad u dolini Lima,tamo kod Bihora i sela Sudikova, i one rdje, oni Grci prisvojise ga i preinacise mu ime u Dionizije, po Nizi, ja po cem ce drugom.
  Time se vi bavite i proucajite nasu slavnu istoriju, a sta ce biti sa Srbijom, ta oni su separatisti, od 1171, kad procerase Nemanjici uz pomoc bosanskog Bana Borica, naseg dicnog kralja Radoslava i preotese nam vlast, Nikad vise nisu ni sceli da pomenu nase slavne vladare,A vazda su bjezali ustranu ,samo kad im zaskripi , onda smo mi cvijet Srpstva,

 60. Veliko hvala za feljton.Oci ste mi otvorili.Citala sam Pokoseno polje i Cujte Srbi i sada naisal na ovaj tekst zeleci da saznam vise o tom gotovanu i sada mi je slika Srbije posle Velikog rata mnogo jasnija.Na zalost,uz mali prekid za vreme komunizma,u drugim oblicima,ovo zlo se nastavlja…Pozdrav iz Srbije


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: