Posted by: Slavko Perovic | July 16, 2010

DNEVNIK, 16. JUL 2010. godine

Dr Predrag Ilić je, u Beogradu 2006-te, u sopstvenom izdanju, objavio kapitalnu knjigu “Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaua” i punih pedeset i pet godina od završetka II svjetskog rata rastumačio jednu od tabu-tema srpske istorije i istoriografije kao i istorije Srpske pravoslavne crkve dovodeći, nepobitnom argumentacijom, u laž sve one koji su “tvrdili” kako su Patrijarh Srpski Gavrilo Dožić i episkop žički Nikolaj Velimirović čitavo vrijeme rata proveli u logoru smrti poznatog kao Dahau, gdje su, navodno, bili mučeni i maltretirani do te mjere da su taj njihov boravak u Dahauu krstili sa: Dahausko mučeništvo dvojice najviših sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Ilić je dokazao da su ova dvojica sveštenika u Dahauu bili smješteni samo mjesec dana pred sami kraj rata iz razloga koje ću u ovom tekstu objasniti.

Ko je dr Predrag Ilić? Danas je docent na Policijskoj akademiji u Beogradu, a inače je dugogodišnji radnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i profesor u više školskih ustanova pomenutog ministarstva. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 1972-ge do 2001-ve radio je za Službu državne bezbjednosti republike Srbije, a u periodu od 2001-ve do 2004-te bio je pomoćnik ministra MUP-a za segmet policijskog školstva. Poznat je i po knjizi “Vatikan i slom Jugoslavije” koju je objavio 1995-te.

Da bi naša priča bila zaokružena, to jeste dobila suštinski smisao, vrijeme je da pomenemo nekoliko poznatih ljudi čija je osnovna ljudska i politička konotacija u vrijeme rata bila sljedeća: otvorena saradnja sa njemačkim i italijanskim okupatorom. To su, u prvom redu, Dragoljub Draža Mihajlović koji će, odmah po osnivanju Ravnogorskog pokreta, ući u nemoguću misiju: gradnje opreznog političkog odnosa prema Njemcima, bez obzira na punu vojničku i političku saradnju sa njima, i, takođe, otvoreni politički i vojnički obračun sa komunistima i partizanima. Znamo kako je ta politička igra, koja je odnijela na hiljade života, završila, igra čiji je cilj bio etnički čista Velika Srbija, vojnička pobjeda nad komunistima i nadanje da će se saveznici iskrcati na Jadranu kao onaj trenutak u kojem će četnici preći na stranu saveznika i vojnički doprinijeti protjerivanju okupatora, ali i potpunoj likvidaciji komunista. Do Draže Mihajlovića nalazi se lik Milana Aćimovića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova u vladi Milana Stojadinovića, a kakvi su bili “unutrašnji poslovi” diktatora i pljačkaša Milana Stojadinovića ne treba posebno trošiti riječi. Taj bivši ministar je odmah kolaborirao sa Njemacima i bio prvi predsjednik kvislinške vlade koja je bila pod najdirektnijom i bespogovornom komandom Njemaca. Ova vlada, kojoj se odmah na čelu našao Aćimović, zvala se komesarska i predstavljala je samo pomoćni organ Upravnog štaba njemačkog komandanta Srbije. Ovoj dvojici likova treba dodati i lik Dimitrija Ljotića, otvorenog i direktnog srpskog fašiste kojem će Njemci omogućiti formiranje oružanog dijela njegove fašističke organizacije koja se zvala Zbor, a ova će organizacija, opet zahvaljujući Njemcima, najdirektnije oružjem i novčanim sredstvima pomagati četničku vojnu organizaciju Draže Mihajlovića. Kada je komesarska vlada pala, za novog predsjednika nove njemačke vlade doći će Milan Nedić, a u njoj će ministar unutrašnjih poslova postati niko drugi nego Dimitrije Ljotić. Tako je to izgledalo.

Sva poslijeratna srpska istorija, posebno ona koja je počivala na jaslicama Srpske pravoslavne crkve tvrdila je kako su pomenuta dva vrhovna njena sveštenika bila Dahauski mučenici i da su tamo bili tokom cijelog rata, a istina je poptuno drugačija, mada je bila sakrivena od javnosti iz nekoliko razloga od koji su najbitnija tri: prvo, arhivska građa Srpske pravoslavne crkve skoro je nedostupna za javnost osim pulenima same crkve koji pišu onako kako to želi Crkva. Takođe, proglašenjem za mučenike nekoga ko to ni u kakavom smislu nije bio, ojačavao je položaj ove Crkve prema režimu i pored toga, što se ona, ta Crkva, baš kao i vođstva svih vjerskih zajednica u Titovoj Jugoslaviji nalazila pod apsolutnom paskom i punom kontrolom Titove udbe. Naravno, Crkva je bila poslušna pa ni samoj udbi nije trebalo, iz praktičnih razloga, da stavlja “istraživački” kolac u organizaciju u kojoj je sve išlo kao po režimskom loju, a moguće je i da je ova činjenica često služila, kao treći razlog, i kao metod ucjenjivanja same Crkve.

Bilo kako bilo, a bilo je, činjenica je da je Dahau, od samog osnivanja pa sve do kraja rata postao svojevrsno stjecište za blizu tri hiljade sveštenika svih nacionalnosti, a među njima bilo je i 47 sveštenika sa područja Jugoslavije. Međutim, najpoznatiji među sveštenicima bio je njemački protestant dr Martin Nimeler koji je tamo bio od samog osnivanja logora. Sveštenici su bili smješteni u posebni i za njih posebno pripremljeni dio logora koji se zvao “bunker” zbog toga što je bio odvojen visokim zidom od ostatka ogromnog logora, a u  “bunkeru” se neuporedivo lakše i bolje živjelo nego u pomenutom njegovom ostatku. A sveštenici su imali i svoju malu crkvu, mini-kapelu u kojoj su obavljali svoju svešteničku službu Božju.

Važno je napomenuti da je Patrijarh Gavrilo Dožić rođen u donjo-moračkom selu Vrujci 17-tog maja 1881-ve sa imenom Đorđe. U Morači je završio osnovnu školu. Školom je upravljao njegov rođeni stric arhimandrit Mihailo Dožić, a zatim je poslat u Beograd pa obišao nekoliko poznatih srpskih manastira i nastavio svoje školovanje tako što je postao službenik srpskog poslanstva u Carigradu. Preći će u Atinu, u tamošnje srpko poslanstvo, ali će tamo diplomirati teologiju i postati doktorom bogoslovskih nauka. Postaće i glavni sekretar  manastira Hilandar gdje će ga zateći i posjeta kralja Petra I pa će postati njegov glavni pratilac i tumač. Vratiće se u Carigrad i u tamošnjoj patrijaršiji biće unaprijeđen u čin arhimandrita, a odmah po tom postaće 1911-te mitropolit raško-prizrenski. Poslije balkanskih ratova, 6-tog decembra 1913-te postaje, voljom kralja Nikole I Petrovića postavljen za arhiepiskopa i mitropolita pećkog. Austrijanci ga hapse i šalju u logor Cegled gdje se teško razbolijeva pa ga, zbog liječenja, smještaju u Ulcinj gdje ostaje do 1918-te, a te godine postaje članom Velike podgoričke nelegalne skupštine koja protivno crnogorskom Ustavu, volji dinastije Petrović i interesima crnogorske autokefalne crkve proglašava anšlus Crne Gore Srbiji! Iz mnogih razloga postavljen je 17-tog novembra 1920-te za mitropolita Crnogorsko-primorske mitropolije na Cetinju, gdje ostaje do 1938-me kada 21-vog februara postaje Patrijarh srpske pravoslavne Crkve pod dominantnim uticajem Milana Stojadinovića! Bio je veliki protivnik politike kneza Pavla i protivnik sporazuma Cvetković-Maček. Kada je beogradski puč izvršen 27-mog marta 1941-ve svojim vatrenim govorom na radiju podržao je pučiste, rušenje vlade Cvetković-Maček kao i pad kneza Pavla što ga je dovelo u vrh njemačkih neprijatelja. Njemci će ga uhapsiti u sred manastira Ostroga 25-tog aprila 1941-ve, sprovesti ga u Sarajevo, a onda vratiti u Beograd.

Nikolaj Velimirović je bio nešto drugačija priča, ali je u svojim stavovima koje je ispoljavao u brojnim polemikama i tekstovima koje je pisao i govorima koje je držao ispoljavao otvoreni antikomunizam, antikatolicizam, antisemitizam, klerikalizam i potpuno konzervativna politička uvjerenja. Po ovome je bio čista kopija duhovnog stanja Dimitrija Ljotića. Takođe, bio je ljuti protivnik kneza Pavla i vlade Cvetković-Maček. Ako se prisjetimo ogavne činjenice da je rušenje kneza Pavla i njegove vlade organizovala britanska tajna služba može nam postati jasno kakvo su oruđe u rukama Britanaca bila ova dvojica duhovnika. U svakom slučaju Nikolaj nije uhapšen od strane Njemaca nego stavljen pod blagu konfinaciju u manastir Ljubostinja. Tu je održavao stalne veze sa četničkim vojvodama Koste Pećanca, ali i Draže Mihajlovića, a redovno su ga obilazili emisari Milana Aćimovića, Milana Nedića i Dimitrija Ljotića kao i predstavnici njemačkih policijskih i vojnih snaga. Kako je, kao i Gavrilo odbijao da se otvoreno okrene protiv SSSR-a Njemci mu nijesu vjerovali, pa su ga uhapsili 16-tog decembra 1942-ge i sproveli u manastir Vojlovicu, kod Pančeva. U Vojlovici će mu se, pod istim uslovima pridružiti i Gavrilo 21-og maja 1943-će godine. Čuvali su ih dvojica nedićevaca i četiri starija Njemca. Tamo nijesu ni šikanirani ni mučeni. Kretanje im je bilo omogućeno u okviru manastriskog posjeda, imali su na raspolaganju biblioteku, mogli su da  čitaju, ali i da pišu i da primaju posjete.

Iz manastira Vojlovice Gavrilo i Nikolaj bili su odvedeni 14-tog septembra 1944-te godine u pravcu Beča, odnosno Dahaua. Zašto se to desilo? Dva su razloga. Prvo, tada je postalo svima jasno da je  Njemačka pred slomom koji neminovno slijedi. Rusi su već bili na vratima Jugoslavije, u prvom redu rumunske i bugarske granice, partizanski pokret je uzimao sve više maha, pripremalo se povlačenje njemačkih trupa iz Grčke koje su morale proći istim putevima koje su ugrožavali i Rusi i partizani. Takođe, u glavi opunomoćenog Ribentropovog predstavnika za Balkan Hermana Nojbahera rodila se ideja da bi Gavrilo i Nikolaj bili idealni u dva smjera: jedan, da pomire Dražu Mihajlovića, Milana Nedića, Milana Aćimovića i Dimitrija Ljotića i da ih tako, drugi razlog, umjere u zajedničku vojnu akciju protiv partizana i nadolazećih Rusa. Zbog toga ih je, svo šestoro, trebalo spojiti na zajednički razgovor i vršenje pritiska, a Nojbaher je mislio da je to mjesto Beč, jer su pomenuti već bili izbjegli prema njegovoj blizini. Postojao je još jedan razlog: da se izbjegne hvatanje ove dvojice velikodostojnika od strane partizana ili Rusa, jer bi im mogli poslužiti u ogromne i kvalitetne propagandne svrhe!

Gavrilov i Nikolajev put do Beča prilično se otegao što je i razumljivo, s obzirom na ratne okolnosti. U Beču su se zadržali nekoliko dana, ali kako je Beč tih dana bio bombardovan i to masovno, donešena je odluka da se premjeste na sigurnije mjesto, ali gdje? Sinula je ideja: u Dahau. Ideja je ostvarena. Kako izgleda oni su u Dahau, u svojstvu “počasnih zatvorenika”, a to su “zatvorenici” kojima se pruža svaka pažnja, stigli 25-tog septembra 1944-te godine, ali su odmah, nakon mjesec dana iz Dahaua, od strane Njemaca i na intervenciju Nojbahera,  bili pušteni. Kod Nojbahera se rodila ideja da krenu u Švajcarsku, ali putevi više nijesu bili sigurni, jednog dana zatekli su se u Kicbilu gdje ih je američka vojska oslobodila 8-mog maja 1945-te godine! Dok su bili u Beču dvojica duhovnika ne samo da su se sreli sa kolaborantskim srpskim političarima nego su obilazili četničke jedinice, hrabrili ih i blagosiljali. Jureći da se sretne sa njima Dimitrije Ljotić će poginuti u Sloveniji u teškoj saobraćajnoj nesreći! Dioptrija njegovog vozača bila je – 11!

Kakve su bile daljnje sudbine Gavrila i Nikolaja?

Gavrilo se u zemlju vratio 14-tog novembra 1945, a umrijeće 7-mog maja 1950-te.

Godine 1946-te Nikolaj će se naći u Americi gdje će i ostati i umrijeti 1956-te.

Eto tako je izgledalo “mučeništvo” Gavrila i Nikolaja u njemačkom logoru!

Advertisements

Responses

 1. Неђе сам читао о овој двојици црквених велекодостојника,али нијесам нашао ниђе објашњено на овакав начин.Разумљив и увјерљив,дакако.
  Николај је проглашен за свеца. Ето,колаборант,човјек који је требао штитити српски народ,али и друге народе, радио је супротно-сарађивао са окупатором. Како ће сад као светац чувати Србе, ако их није штитио док је био на овоме свијету?
  Пандам је Степинац,много већи злочинац,исто тако проглашен свецем.
  Све више упућује на то да је њих више интересовала политика,неголи вјерски живот.Балканска посла…

 2. Slavko,

  ovaj tekst je čisti dokaz da je crkva jedna obična politička partija i da pravim vjernicima ona NIJE POTREBNA kao spona izmežu nas sićušnih bića i Boga.

  O tome ste često govorili na TVCG prije 10-15 godina i u jednom sjajnom izdanju u skupštini kada ste objasnili do u detalje suštinu Mauzoleja na Lovćenu ako se još sjećate? Ja sam lično to Vaše izlaganje upijao kao sunđer. Čak ni Žika srbin (Zoran Žižić) nije imao šta da doda ispred tada jedinstvenog SRPSKOG DPS-a!

  A danas kad vidim Amfilohija i ovog našeg nesretnog Mihajla prosto ostajem pri uvjerenju da mi nikada u životu oni neće trebati kao posrednici između mene lično i Svevišnjeg.

  Ostajte zdravo i čuvajte se ovih vrućina koje su zadesile cijelu Evropu.

  Igor

 3. Nije mi samo ostalo jasno da li je ovaj kratki rezime ustvari prepričana knjiga “Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaua” dr Predraga Ilića ili je ovo Slavkovo istraživanje?

  U svakom slučaju, cijenim želju Slavkovu za predstavljanjem druge strane istorije, koja nam je svima bila već predugo skrivana.

  Pozdrav autoru!

 4. Ljubica Stefan je o tome davno pisala u knjizi o antisemitizmu SPC: da su ova dvojica velikodostojnika bili smjesteni u posebnom ‘luksuznom’ dijelu Dachau-a gdje su uzivali poseban komfor i paznju ukljucujuci poslugu. U tom dijelu je bilo 50-60 znacajnih uglednika izmedju ostalih i Leon Blum, premijer Francuske iz doba narodnog fronta. Evo linka:http://www.hic.hr/books/from-fairytale/index.htm

  That there is no need to doubt that Nikolaj spent time in Dachau, or that he was housed in comfortable quarters, we are informed by the “Herald of the Serbian Orthodox Church” in 1945, and by an orthodox priest in the article “Priests in the concentration camp of Dachau”:
  “An order was issued that the priests of all nations and confessions… should be used only for labour in the camp. (…)

  An exception was made for His Holiness the patriarch of Serbia Gavrilo, for His Reverence Bishop Nikolaj… who were, until they were taken from the camp with other prominent figures to the Tyrol, housed separately from us in the so called ‘bunkers of honour'”. A high wall divided us from them, and we were forbidden to see them or meet them. They were allowed to wear their own clothing, they were neither shaved not cropped, and they were not driven out to work. There were about 50 or 60 of such prominent people, the high officials of various countries, who were living in the “bunkers of honour”.

 5. Pored toliko vrlina Vladike Nikolaja Velimirovica, jednog od najvecih intelektualaca, covjekoljubaca i duhovnika ne samo svojega vremena, u gore procitanom tekstu, govori se o njegovim losim postupcima i nekakvom antisemitizmu i kolaboraciji sa fasistima.Ja sam laik sto se tice istorije ali koliko sam ja informisan iz knjiga(koje, doduse, nisu pisali udba-ski istoricari) Vladika Nikolaj je bio jedan od glavnih protivnika potpisivanja pakta sa fasistickom Njemackom( za razliku od gore pomenutog Kneza Pavla) te je bio jedan od glavnih organizatora desavanja iz 27.marta 1941.(dakle, ne komunisticka partija koja je tada bila suzdrzana cekajuci signal iz Rusije).
  Za sve koje imaju odredjene predrasude prema ovom covjeku preporucujem da procitaju neke od knjiga koje je napisao i sve ce im biti jasno…Ljubav prema Bogu i svim ljudima glavne su teme njegovih knjiga koje su komunisti zabranjivali i strogo kaznjavali one koji ih posjeduju.Koliki je covjekoljubac bio govore i brojna sirotista za djecu (bez obzira na vjeru,naciju ili boju koze)koja je osnivao sirom tadasnje zemlje izmedju dva svjetska rata.
  Moglo bi jos puno,puno lijepog i pozitivnog da se prica o ovom divnom covjeku ali kome to jos treba.Trn u oku i ondasnjim poslijeratnim i sadasnjim huliteljima njegovog lika i djela je to sto je bio veliki srpski nacionalista( nikad sovinista).To nije odgovaralo ondasnjoj komunistickoj ideologiji a naravno da neodgovara ni danasnjoj, kada se kuso i repato diglo na sve sto je srpsko, nebitno da li ima razloga za kritiku ili ne.
  Gospodine Perovicu,jako vas postujem i cijenim ali mislim da bi trebali da se okrenete crnogorskoj istoriji i njenim dobrim i losim stranama koje su dovele do stanja u kojem se Crna Gora sada nalazi.

  Sportski pozdrav iz Bara

 6. vjera je opijum za narod,rekao je lenjin.crkva je organizacija koju ni sotona lično nebi bolje osmislio.po ko zna koji put ću ponovit,pozlatile se ruke i titu i staljinu.takvi ljudi i zaslužuju vlast nad narodom.

  pozdrav svima!

 7. Dr.zura,
  pitam se kako pored Tita i Staljina zaboraviste bolnicu u kojoj vi ordinirate i njenog nacelnika dr.Djukanovica???

 8. Poštovani gospodine Peroviću,
  ne shvatam vašu duboku fascinaciju i želju za iznošenjem “činjenica” ovog tipa protiv srpskih patrijarha i sveštenstva.Zašto niste ,kao i sad iz nebuha, iznijeli činjenie o teorijama zavjere npr iz Gvatemale ili Pakistana(potpuno proizvoljno uzete zemlje).Ili ako zelite o zločinima Crnogorskih komunista,a tu u prvom redu mislim na Milovana Đilasa.Zašto nijeste iznijeli činjenice o Crnogorskim kolaboracionistima i fašistima.Toga je bilo,i Vi to dobro znate ali se niko nije sjetio da otvori knjige i pomene.Mislim da bi se takav potez danas u Crnoj Gori okarakterisao kao napad na državu,njenu nezavisnost,autokefalnost crkve,na jezik.Vaš sam veliki poštovalac,ali ne shvatam gotovu patološku želju da kažete nešto protiv SPC i srpskog naroda…

 9. svi su oni manje vise isli na ruku njemackoj..ljotic je bio fasista po ondasnjoj modi a crkva je samo ocekivala da se unisti komunizam jer joj je ta ideologija uzimala posao … kasnije su vrlo lijepo saradjivali sa udbom i to sve konfesije !

 10. Pa ljudi ne prica ovdje Slavko protiv Srba,ni protiv nikog….Stvarno steta da ste jos neiskusni i ne shvatate njegove poruke…..Crna Gora jos ne zasluzuje Slavka Perovica

 11. Slavko ne prica protiv Srba i SPC vec protiv univerzalne ljudske gluposti, bezobrazluka i nesojluka.

 12. Dokle. brate Slavko,

  kad će ti prestati lučenje pljuvačke na pomen Srba.Pa što se ne dohvati kardinala Stepinca i njegove uloge u logorima.Da nisu možda Gavrilo i Nikolaj pokrštavali Hrvate u Dahauu, ili je to Stepinac radio u Jasenovcu ljudima sa kamom za vratom.Bolje se vrati politici, koliko god bio neuspešan tu si ipak bolji no u istoriji.

 13. Blasphemy! Rekose fariseji.

 14. “Slavko ne prica protiv Srba i SPC vec protiv univerzalne ljudske gluposti, bezobrazluka i nesojluka.”

  Takodje, on cesto govori i o losim Crnogorcima, Hrvatima, Amerikancima, pa zasto ne i Srbima. On govori o svima nama…

  Ne shvatajte ovo toliko plitko i usko jer nijednim dijelom teksta Slavko ne govori o Srbima kao narodu ili o SPC kao cjelokupnoj instituciji, vec o ljudima koji su losi… i tamo i ovdje… i sada i u proslosti.

 15. Ne pomaze to Garo.Nije ovdje pojedinima mjesto razumu,vec poslednjem bastionu srpstva cije je uporiste,ne u Beogradu,ne u Sumadiji,vec u sred Crne Gore , i svaka rijec uperena protiv bilo kojeg istorijskog perioda,dogadjaja,licnosti biva razapeta i okarakterisana kao mrznja,diskriminacija,nacionalizam,fasizam itd.
  Uz najbolju volju i duzno postovanje prema srpskom narodu, zakljucak do kojeg covjek mora doci citajuci pojedine komentare je da vecih mitomana i zaludnjaka sa kojima je apsolutno bespredmetno i raspravljati nema upravo do nasih pojedinih komsija,rodjaka i prijatelja.
  Najironicnije u svemu je to sto pola od ovih ljudi koji komentarisu mogu da se kladim da nijedan od ovih tekstova i ne procitaju do kraja,ili njihovo znanje istorije ne seze dalje od kosovskog mita i rana koje jos prijete da ne zacijele ni sledecih 300 godina.Oni znaju za Milosa Obilica,znaju za ustase ,kame i Jasenovac,culi su za 2-3 guslara i tu je kraj.
  To sto se istorijom,dogadjajima ,ljudima i “mucenistvu” ozbiljno bave autori koji su odrasli u Srbiji,skolovani u Srbiji,sa adresom stanovanja u Srbiji je potpuno irelevantno spram toga sto svoj dozivljaj napisanog prenosi bas gospodin Perovic koji je eto odlucio da svojim pisanjem dodaje “so” na nikad zarasle rane srpskog naroda.
  Ironija je takodje sto tamo preko granice zive u velikoj vecini neki drugi srbi koji odavno ne zele da im se mazu oci falsifikatima i laznom istorijom, pa je sve vise knjiga koje izdaju beogradske izdavacke kuce,sa recenzijama koje potpisuju beogradski ili neki drugi intelektualci, a bave se problematikom i istinama na jedan sasvim posten i otvoren nacin shvativsi konacno da se sa lazima ne moze naprijed u dvadeset i prvom vijeku.
  Ironija je takodje sto se o istoriji i istorijskim cinjenicama covjek danas sitan i bez zamjerke na bilo kom mjestu lakse,bolje,smisaonije i sadrzajnije moze ispricati sa bilo kojim covjekom odraslim u Srbiji,nego sa ovim nasim domacim srbima koji su u stanju covjeku odmah izvaditi desno oko ako bi mu samo i pokusao dokazati da je ijedna od istorijskih licnosti srpske nacionalnosti nista drugo do sveta i nedodirljiva.Jos ako to ucini neko ko je crnogorac, a sta drugo nego mu prorade sve pljuvacne zlijezde pri samom citanju da je eto tamo neki covjek,srbin u Beogradu pa jos doktor napisao da mozda neki mucenici to i nijesu bili,vec ih je istorija u jednom trenutku pogresno zabiljezila.Ne vidjeh da se ispod nijednog teksta iko od komentatora obrusava upravo na autore ovih istorijskih fakata,jer vjerovatno nije ni pozeljno svog sunarodnika obiljeziti izdajnikom i neznalicom,bitno je svoj bijes i nezadovoljstvo usmjeriti prema onome ko se usudi da to prenese i zabiljezi svoj utisak,pa jos ako se taj covjek zove Slavko Perovic stvari dobijaju na jos vecoj tezini,skoro ravno zlocinu, otkud mu pravo i zasto se ne bavi crnogorskom istorijom,nego eto “blati” one vec ranije “oblacene” nidje drugo do u sred Srbije,i od strane “svojih” a “nasih” itd.
  Prvi juris je pozvati se kao ovaj kapetan dolje na Stepinca i Jasenovac koji ce danas osuditi i svaki posteni i neostrasceni hrvat kao stratiste mnogih naroda a najvise srpskog.Kao da istina o jednom automatski i sama po sebi potire sve druge dogadjaje.Srbi su stradali u Jasenovcu fakat ,stradali su i na mnogim drugim mjestima ,ali zbog toga Gavrilo i Nikolaj moraju ostati cisti i bezgresni???

  “A Nikolaj svaka mu cast,blagosilja borce protiv komunizma! Nije mu tudj ni liktorski znak ni Hitlerova “svastika”.Divno!”
  U istoj knjizi koju upravo citam su opisana ustaska zvijerstva u Hercegovini bolno do te mjere da se celjadetu i danas posle sezdeset i kusur godina najezi svaka dlaka na tijelu,a u cemu je problem ako se dokaze da Nikolaj u Dahauu nije bio mucen kako je to do sada istorija predstavljala?Je li to veci problem srba u Crnoj Gori,nego sto je onih oko Save ili Drine?
  Prestanite vec jednom da budete ostrasceni,zlonamjerni i s namjerom ograniceni,jer naravno da nije ni crnogorska istorija, ni ova moderna, a ni ona davnasnja bez gresnika upakovanih u neka druga ruha,a vrijeme je majstorsko reseto,samo sto izgleda mi nemamo dovoljno pametnih,mudrih i iznad svega hrabrih intelektualaca da se njome bave.Kad se neki od njih ozbiljno late posla,imacemo sigurno i o cemu da pricamo i diskutujemo,i da prenosimo.Neki ce nove knjige ako Bog da ispisati imena i ovih potonjih zlocinaca i “svetaca”.Zabiljezice i neke nove znakove i ideologije u koje su se lazno zaklinjali .Svaki vijek ima svoje firere,podanike i osovine.
  Najbolje da i neki drugi crnogorci za ove danasnje kroz pedeset godina budu pisali ispod tekstova da su sveci i blazenopocivsi,samo iz razloga sto su crnogorci.Knjige u ruke celjadi,istorija je nesto sto se stalno uci,za ozbiljne diskusije vam nijesu dovoljne samo mrznja i puka prepricavanja.

 16. Prethodni komentar ‘Kapetana’ je trebalo izbrisati zbog sirenja medjuetnicke mrznje. Sto se tice Stepinca optuzbe su vanredne gluposti. Preporucujem da se procita biografija Stepinca Stele Aleksandar.

  Evo sto pise o odnosu Stepinca prema Srbima Robert Kaplan u Balkanskim duhovima (http://www.domaci.de/viewtopic.php?t=64277):

  Od tad pa nadalje (1942 – prim. ur), kao što Aleksanderova pokazuje u knjizi, Stepinca su postepeno preplavljivali izveštaji o masovnim ubistvima; to je za posledicu imalo da je polako počeo da uviđa istinu i da progovara. U obraćanju studentima u martu 1942. nadbiskup je proglasio da je “sloboda bez potpunog poštovanja prema izvršavanju božjih zakona prazna izmišljotina…” A jedne aprilske nedelje 1942, Stepinac je pozdravio diktatora Pavelića na stepenicama zagrebačke katedrale držeći u rukama hleb i so. Gledajući diktatora u oči, Stepinac je citirao: “Šesta zapovest kaže ne ubij.” Ljutiti Pavelić je zatim odbio da uđe u katedralu.
  Do marta 1943. kada su ustaše naredile svim preostalim Jevrejima da se prijave u policiju, Stepinac je u javnom obraćanju izjavio:
  Svako, bez obzira kojoj rasi ili naciji pripadao…nosi sa sobom božiji pečat i poseduje neotuđiva prava kojih nijedna zemaljska vlast nema prava da ga liši…Prošle nedelje bilo je mnogo prilika da se vide suze i čuju uzdasi muškaraca i plač bespomoćnih žena, ugroženih…zato što njihov porodični život nije u saglasju s rasističkim teorijama. Kao crkveni predstavnici, ne možemo sebi dozvoliti da ćutimo…
  ŠEST MESECI KASNIJE, STEPINAC JE GOVORIO JOŠ JASNIJE:
  Katolička crkva ne poznaje rase rođene da vladaju i rase osuđene na ropstvo. Katolička crkva poznaje rase i nacije kao božija stvorenja… za nju je crnac iz centralne Afrike čovek koliko je to i Evropljanin… Sistem ubijanja stotina talaca zbog nekog zločina (što su ustaše stalno radile) paganski je sistem čiji je jedini rezultat zlo.
  I najzad, usred holokausta, nadbiskup se javno sukobio s ustašama. Stepinac, kome fašisti nisu verovali, a komunisti ga mrzeli, odbio je svaku ponudu da pobegne u Rim, znajući dobro da će, ko god bio pobednik u ratnom sukobu, moći od njega da napravi pogodnog žrtvenog jarca. Nije sasvim pokidao ni veze s ustaškim režimom, iako je znao da mu je takav potez mogao spasti ugled. Po Aleksanderovoj, Stepinac je osećao da bi ga takav prekid odnosa “onesposobio da bilo kome pomogne; najvažnije od svega jeste spasti što se spasti može”. Kako se rat dalje otezao, Stepinac je sve više zadobijao poverenje Jevreja, Srba i snaga otpora, koji su o njemu mislili kao o jedinom savezniku usred pakla.
  S druge strane, sve do poslednjih dana rata, on je nastavljao da organizuje procesije protiv psovanja i da veruje u “časnu” stranu ustaškog pokreta. Tek 22. februara 1945. jedna fotografija prikazuje Stepinca kako se rukuje sa diktatorom Pavelićem. Dok je njegov stav prema komunizmu oduvek bio odsečan i beskompromisan, bez obzira na rizike po njega ili druge, stav prema ustaškim zločinima protiv čovečnosti izopačio se u stalnim kompromisima i protivrečnim potezima. U toku rata, skrivao je u podzemnim prostorijama katedrale jevrejskog rabina s porodicom. Nakon završetka rata, sreo se i – iako nevoljno – pomogao da se od novih komunističkih vlasti sakrije bivši šef ustaške policije. Uvek je pokazivao izluđujući nedostatak političke oštroumnosti i ograničenost u procenjivanju; to ga je, više nego bilo šta drugo, odvojilo od Štrosmajera. Stepinac je istinski verovao da “bez preterivanja… nijedan narod tokom ovog rata nije bio tako surovo pogođen kao nesretni hrvatski narod”. Ono što se po celoj Jugoslaviji (i po čitavoj Evropi) događalo Srbima, Jevrejima, Romima, Muslimanima i drugima, njemu je jednostavno bilo manje stvarno.
  U, možda najblažoj proceni o ovom nedokučivom liku, koju je ponudio nehrvatski stručnjak, Stela Aleksander kaže: “Živeo je u žiži apokaliptičnih zbivanja, snoseći odgovornosti koje nije tražio…Na kraju se čovek oseća da nije dovoljno dorastao svojoj ulozi. S obzirom na ograničenja, on se ponašao jako dobro, svakako mnogo bolje od većine njegovih sunarodnika i duhovni ugled mu je porastao tokom trajanja njegovog dugog, teškog iskušenja”.
  “Katolička crkva ovde nikad nije tražila svoju dušu. Mladi sveštenici su sada neobrazovani. Jedino kad obrazovane, mlade ljude privuče sveštenički život, pritisak može dolaziti odozdo kako bi crkva ozbiljno sagledala svoju prošlost i Stepinca”, objasnio je Žarko Puhovski, katolički Hrvat i liberalni političar, dok je ispijao šljivovicu u baru “Esplanade”.
  Crkva je, poput toliko toga u Zagrebu, decenijama bila ranjeno biće. Od 1945, raison d’ętre crkve, njena svestrana odgovornost prema svom stadu, bio je njen sopstveni fizički opstanak. Komunizam je crkvu, kao poslednji suvereni ostatak hrvatske nacije, sabio u tesnac – progonjena, ugnjetavana, privlačila je u svešteničke redove jedino neobrazovane siromahe. Nasuprot tome, pravoslavne crkve bile su naviknute na takav način tlačenja. Pod otomanskim Turcima, izučili su veštinu opstanka: kako da iziđu na kraj s otomanskim vladarima čija je zlovolja shvatana kao obična, nekontrolisana moć prirode, poput vetra ili snega, da bi sačuvali ono što je najbitnije. Ali hrvatska crkva, koja pod katoličkim Habzburzima nije imala sličnog iskustva i koju je, štaviše, spoljni zaštitnik, Sveta stolica u Rimu, ohrabrivao, nije bila voljna da ustupi ni pedalj spornog istorijskog tla, braneći čak i ono što nije smelo, niti trebalo da se brani. Monsinjor Koksa je imao pravo: nije on bio neprijatelj, ni Jevrejima, pa ni Srbima. On je bio samo još jedna žrtva.

 17. Sjajno, Slavko.

  Dragocjen i vrlo poucan text.

  Pozdrav! 🙂

 18. Zašto Slavko Perović predstavlja prilike u logoru Dahau ulepšano, slično kao što su prilike u nacističkom kampu prikazane u naci-propagandnom filmu Terezijenštat (“Theresienstadt”) iz 1944 g.? O prilikasma u kojim su živeli sveštenici u nacističkom logoru Dahau može se lepo videti u odličnom filmu Volkera Šlendorfa (Volker Schlöndorff) “Deveti dan” (“The Ninth Day”) iz 2004 – te godine. Svakome ga preporučujem. Kako to da patrijarha Dožića i vladiku Nikolaja predstavlja kao kolaborante sa okupatorskom vlašću, a ti isti nazovi kolaboranti su uhapšeni i faktički smešteni u kućni pritvor? Kolaborant valjda uživa naklonost i pažnju okupacionih vlasti, kao na primer gore pomenuti kardinal Stepinac. Kako je moguće da neko sopstvene kolaborante drži odvojene od naroda, plašeći se valjda njihovoh uticaja na narod? Ako su Nedić i fašista Ljotić sa jedne i Draža Mihajlović sa druge strane, prikazani kao saradnici, zašto neko ima potrebu da ih miri? Moram da napomenem da nisam takav poznavalac istorije da bih ulazio u polemiku sa nekim stručnim licem, ali mi zvuči neverovatno da Ljotić i njegova organizacija Zbor, “zahvaljujući Nemcima, najdirektnije oružjem i novčanim sredstvima pomaže četničku vojnu organizaciju Draže Mihajlovića”, ako znamo da u tom periodu Draža zajedno sa partizanima vrši prepade na nemačke kolone po Srbiji? Ja znam da Slavko Perović nije čovek koji mrzi, pogotovu ne Srbe, uostalom njegova strast za istraživanjem naše istorije govori da se sam oseća vrlo bliskim ili čak delom istog nacionalnog korpusa, ali mi se čini da izvestan višak emocija čini da se optika kojom promatra stvari ovaj, inače vrlo pronicljivi um, pomalo krivi.

 19. Interesantno je kako su vjerovatno mnogi od onih koji su ’neprijatno iznenađeni’ ovakvim Slavkovim tekstovima, očekivali da ce on, zbog ’mira u kuci’, tj. pomirenja Crnogoraca i Srba u CG, početi da prenebregava ovakve teme, odnosno početi da ’štedi’ neke od aktera viševjekovnih laži na kojima smo i mi odgajani.
  E, pa, gospodo, ’iznenađeni’, onda nijeste shvatili što mi u CG, kao većinski narodi, Crnogorci i Srbi, moramo uraditi! Moramo otvoriti sve teme, ne tražeći analogije kod ovih drugih, suočit se sa sopstvenim zlom i primitivizmom, pogledati zlu u oči i reći mu – ti si zlo, makar i moje sopstveno, i reći – mi tako nećemo više! Ako mislite da od lažne političke korektnosti ili kurtoazne demagogije, po principu – ’Ma nije važno, to je bilo prije, ma nije važno, svi smo mi isti, ma jeste, svi su krivi, svejedno je koji jezik, idemo dalje…’, i sl.naivnih, ali opasno prijemčivih gluposti – može graditi zdrav i iskren odnos ravnopravnih, onda se debelo varate! Slavko zna da je istina jedini lijek, i jedini put da se postane i ostane čovjek, i on se s njom ne igra i ne manipuliše – on je, čini se jedini na crnogorskom političkom prostoru, koji nije pristajao na manipulisanje istinom zarad trenutne političke računice – da jeste, sigurno je da bi danas bio na vlasti! Njegov cilj je, vidi se i po ovim tekstovima, mnogo znacajniji i neuporedivo širi – otvoriti oči ljudima koji ovdje žive – da razumiju da nemaju prava kroz život ići kao bravi, jer smo dužni našoj đeci, a i nekim precima našim, a posebno sebi, jer nijesmo od Boga ođe posađeni da blejimo, nego da stvaramo, volimo i afirmišemo ono božansko na svakom svom koraku!
  A što se same crkve, kao institucije – u ovom slučaju SPC, tiče – njeno uređenje i ustrojstvo (kao i ostalih pravoslavnih crkava) – neposredna vezanost za samu državu, za njeno svjetovno političko uređenje, i za jednu naciju – po sebi ograničava i u podređeni položaj stavlja njen pretpostavljani ekumenski potencijal! Zato se prosvetiteljski potencijal ove crkve, u nekim periodima jeste ostvario kroz npr.očuvanje narodnog jezika, ili hrišćanskih običaja u Srbiji za vrijeme Turaka(opet ograničeno na jednu naciju!), bez obzira na to što formalno nije bila domaća srpska, već izmještena u CG, ali je u drugim, ili paralelnim. momentima ovaj prosvetiteljski potencijal bivao zamijenjen najnižim račundžijskim, hegemonističkim i nacionalističkim porivima i akcijama – po mom utisku – ovih drugih je bilo previše i predugo da se ne bi podvrgli analizi, kritici, i konačnoj osudi, nakon koje bi se filozofiji ’primjenjene religije’ od strane same SPC imalo prić na mnogo humaniji i ekumenskiji način od onoga na koji je to do sad radila, a da upravo vjernici ove crkve budu ti koji bi to od svoje matične crkve zahtijevali – novi odnos prema sebi i drugima!

 20. Slavku zahvaljujem na izvanrednom tekstu. Moje čestitke Elizabeth i ostalima koji su branili Slavka od totalno namještenih i kamufliranih napada koji ukazuju na mentalnu trulež i nemoral napadača i činjenicu da samo obavljaju zadati prljavi posao. Slavkov tekst razotkriva odavno poznato da je Srpska pravoslavna crkva usrdno sarađivala sa Njemcima i Italijanima, to je bila njena generalna poltička linija, kao što će poslije rata usrdno sarađivati sa komunistima. Umjesto da se tekst pozdravi kao otkriće istine koju je prezentirao javnosti poznati srpski načnik, Slavku se podmeće laž da je protiv Srpske pravoslavne crkve i protiv srpskog naroda odnosno radi se o očiglednoj laži koja se Slavku često podmećala, a od nje se ne preza ni danas i pored činjenice da Slobodana Miloševića odavno nema, a ni njegove sramotne lažačke politike koja je katastrofalno pogodila i srpski narod, a donijela teške milijarde njegovim pljačkaškim tajkunima. Očigledno je da su ovakvi lažački napadi na Slavka povezani, organizovani i vođeni iz jednog crnogorskog centra, a taj je centar naslonjen na određene pare koje stižu iz Beograda i tako održavaju lašce u životu. I umjesto da imamo najdublje izvinjenje Slavku i riječ hvala ti, na djelu mi imamo sramotne napade na onoga ko razotkriva laž, a istina je da su i Gavrilo Dožić i Nikolaj Velimirović bili ne samo u ovom očiglednom primjeru lašci i manipulatori, nego i u mnogim drugim prilikama. A o Amfilohiju da ne gvorimo, on je zaštitni znak laganja kao umjeća življenja i predstavlja Mila Đukanovića u mantiji.

 21. pa dragi moj-a ova bolnica danas na čelu sa dr mr sci đukanovićem na žalost nema ništa slično sa titovim ili staljinovim sanatorijumima.ovo je nalik na bolnicu iz alana forda,ono što je valjalo nekad je upropašteno danas,ništa dobro novo nije napravljeno,osim ako se ne računa krpljenje osnovnih potreba,projekti usaid eu i sl.tito je od nepismene seljačke kraljevine napravio evropsku zemlju,tad!!!momomilosveto su od gotove stvari napravili šta??rupu na mapi,ljude koji polusvijesni čekaju nešto!nekoga! tako narodu i treba! ne zaslužuju balkanci tita nego upravo mila sloba franju….

  pozdravljam

 22. Kada bi covjek koji ima energiju Slavka Perovica iz dana kad je pocinjao da se bavi politikom, a smjelosti i otvorenosti (sigurno da “ko se u kolo ‘vata, u noge se uzda”) da u njoj ostane , a da pritom ostane dosledan “popularnosti” koju uziva , onda bi ,mozda , morao da nauci i to da ne vrijedja tudje svetinje . Ovako, on ostaje neko ko je imao … See moreideju, prepustio je drugima da je razviju u ono sto smo danas dobili od svoje Crne Gore (nakalemili sve i svasta na nju: da ne pricam o “demokratiji” koju uzivamo), a ,nazalost, fali mu popularnost koju bi, eventualno imao da je ostao ovdje. Tako da nije napao ovim svojim komentarom nesto sto je samo srpsko, vec vrijedja tekovine civilizacije pravoslavnog ogranka hriscanstva. Gospodine Slavko, pokazujete svoje elementarno neznanje pravoslavlja , sto ukljucuje nacin na koji neko dobija “status”sveca. Zao mi je sto nijeste iskoristili ovo vrijeme dok ste cutali da savladate bar toliko prije nego sto zapocnete ovu temu. Ponestalo vam inspiracije za pisanje? Mislite da su ljudi umorni od vasih komentara na racun,samo, vladajucih politicara? To nije opravdanje , za covjeka Vaseg intelekta da pise ovakve komentare .Ako nesto ne razumijete, postoje mjesta gdje se informisete. Ne pitate u Rock-club sta misle o Country muzici,tako ni Nicea sta misli o vjeri. Ako ste demokrata. Bas bi bilo interesantno sta mislite o Budi ili Muhamedu, ili cak Martinu Luteru .Interesantno,ali onima koji ne znaju mnogo i lijeni su da procitaju ista ,lise ono sto napisu ‘bogovi”kojima vjeruju (dnevne novine, kvazi-naucnici, politicke vodje i sl). Kako hocete, sloboda je duhovna kategorija vise nego neka druga.
  Svako dobro.

 23. Ništa nije nepouzdano kao istorija.Skoro sam saznao da su njemački avioni koji su bombardovali London mogli da koriste samo jednu vrstu goriva,koja se tada proizvodila u samo jednoj fabrici i to u Americi!Vlasnik je bio djed Dz.Buša!
  II sv. rat je jedna velika enigma koja će da se riješava i riješava…
  Ovo je Slavkov blog i Slavkov dnevnik i ima pravo da piše o čemu zaželi.Problem je što nam DNM plasira ovu temu,koja je,ruku na srce deplasirana.

 24. Možete pisati romane, ali se jedno ne može sakriti vašim jadnim tekstovima, vi prikrivate laž Gavrila Dožića i Nikolaja Velimirovića i to jednu laž koja se mora smatrati sramotnom. Užasno je lagati kako su pet godina bili mučeni u Dahauu, a u njemu su bili zbog sasvim drugih razloga svega mjesec dana i pri svemu tome, onoga ko laž razotkriva proglašavate lažovom koji napada vaše svetinje, vašu crkvu i vjeru, što je podlost toliko prisutna u Crnoj Gori. Istina je da je Srpska pravoslavna crkva svim snagama saradjivala sa njemačkim i talijanskim okupatorom i sa svim srpskim kvisilinzima. Da li je to napad na Srbe kad se nešto tako istinito kaže, ili je to napad na one koji su, krijući se ispod mantije, podržavali kvislinge, a kasnije isto tako komuniste? Da li se ima pravo zloupotrebljavati manitija i crkveni položaj da bi se lagalo i podržavalo zlo? Kakva je to bila crkva i odnos prema Bogu koja je podržavala takve lažove i zlikovce kao što su bili Slobodan Milošević, njegova supruga, sin i kriminalni milje oko njih, a ovdje Milo Đukanović, Momir Bulatović, Svetozar Marović Vukašin Maraš i mnogi drugi? Da li je nihovo razotkrivanje napad na Boga i crkvu ili je zaštita istine? O znate vi odlično odgovor da se radi o zaštit istine i znate odlično da Slavko Perović nije lažov ni sluga, osim vjerni sljedbenik istine i zbog svega toga, da imate časti, vi bi ste umirali od stida. Ali kako tražiti stid kod nekih koji nemaju dušu nego prljavu službu. Slavko, svaka ti čast ti si ponos crnogorski!

 25. Ko ovde laže, Todore? Slavkov tekst počinje lažnom tvrdnjom Dr Predraga Ilića koju prenosi Slavko Perović (znači ne laže nego polaguje – da se izrazimo po naški) da su neki “svi oni” “tvrdili” “kako su Patrijarh Srpski Gavrilo Dožić i episkop žički Nikolaj Velimirović čitavo vrijeme rata proveli u logoru smrti poznatog kao Dahau, gdje su, navodno, bili mučeni i maltretirani do te mjere da su taj njihov boravak u Dahauu krstili sa: Dahausko mučeništvo dvojice najviših sveštenika Srpske pravoslavne crkve”.
  Guglovao sam taj nazovi naslov: “Dahausko mučeništvo dvojice najviših sveštenika Srpske pravoslavne crkve” i Google me vratio na ovaj Slavkov blog i na “Novi Pazar forum” gde je ovaj isti Slavkov tekst postavio Angus Young, dodavši mu slike vladike Nikolaja i patrijarha Dožića sa četničkim vojvodom Momčilom Đujićem. Navodno su te fotografije slikane u Sloveniji.
  Pretresajući dalje po Internetu nisam našao da u bilo kojoj biografiji ove dvojice crkvenih velikodostojnika postoji tvrdnja da su “čitavo vrijeme rata proveli u logoru smrti poznatog kao Dahau, gdje su, navodno, bili mučeni i maltretirani do te mjere da su taj njihov boravak u Dahauu krstili sa: Dahausko mučeništvo dvojice najviših sveštenika Srpske pravoslavne crkve”, kako tvrde Ilić i Perović.

  Ono što sam našao je otprilike sledeće:
  1. O patrijarhu Gavrilu Dožiću: Posle bombardovanja Beograda 6. Aprila 1941. patrijarh se sklonio u manastir Rakovicu, potom u manastir Žiču, a onda u manastir Ostrog gde su ga nemačke vlasti uhapsile 25. aprila 1941. u 6 sati izjutra. Iz Ostroga su ga doveli u Beograd, gde je jedno vreme bio zatvoren u zatvoru Okružnog suda. Potom su ga premestili u manastir Rakovicu, a zatim u manastir Vojlovicu, gde je zajedno sa episkopom žičkim Nikolajem bio zatočen pod jakom stražom. Polovinom septembra 1944. prebačeni su u zloglasni koncentracioni logor Dahau.
  2. O vladici Nikolaju: Nikolaj je uhapšen 1941. godine i odmah zatvoren u manastir Ljubostinju, a zatim je prebačen u zatvor u manastir Vojlovicu kod Pančeva i zatočen tamo zajedno sa Patrijarhom Srpskim Gavrilom Dožićem, strogo kontrolisani oružanom nemačkom stražom. Dana 14. Septembra 1944. godine Nemci su Vladiku Nikolaja i Patrijarha Gavrila sproveli iz Vojlovice u koncentracioni logor Dahau.
  Dalje se, u zavisnosti od izvora, a pogledao sam nekoliko najznačajnijih za SPC npr. Velibor V. Džomić, Aleksandar Stamatović i dr., pominje da su tamo bili mesec dana ili dva ili pet. Niko, nigde ne tvrdi da su “čitavo vrijeme rata proveli u logoru smrti poznatog kao Dahau, gdje su, navodno, bili mučeni i maltretirani do te mjere da su taj njihov boravak u Dahauu krstili sa: Dahausko mučeništvo dvojice najviših sveštenika Srpske pravoslavne crkve”.

  Uglavnom, svi izvori tvrde da su Nemci bili krajnje neprijateljski nastrojeni i prema patrijarhu i prema vladici i vrlo nepoverljivi prema obojici, naročito zbog njihovog odbojnog stava prema svakoj pomisli da Jugoslavija uđe u bilo kakvu kolaboraciju sa nacističkom Nemačkom i vatrenih govora prilikom Martovskih demonstracija u Beogradu. (Koliko je to bilo pametno i koliko su ustvari naseli na neki britanski plan, drugo je pitanje). Uglavnom, Nemci su dvojicu crkvenih velikodostojnika svo vreme rata držali što u pravom zatvoru što u konfinaciji, pod vojničkom stražom u manastirima, što bi se današnjim rečnikom reklo u kućnom pritvoru. A tako se, složićete se, Todore, ne bi ponašali da su oni njihovi saradnici, da su kolaboranti, kvislinzi, što zapravo tvrde Ilić I Perović.

  Dakle, sve ove vaše uvrede da se radi o kolaborantima, Todore, ne stoje.

 26. Oooo, je li ovo ona ista ’maja’ sto je Slavku negdje ranije drzala pridike o tome kako se brani CG, sa nekom otuznom pricom o nekakvom slikaru iz ’90.-ih i njegovom ’simbolizmu’? Sve su prilike da se radi o istoj ’kusovac’ varijanti, jer i ovdje vidimo neumjerenu dozu povrsnog i drskog popovanja, ali se ovoga puta nasla na liniji ’odbrane tudjih svetinja’(kako sama kaže!).
  E, kao prvo, ja izgleda anticipirah ’maje’, pa negdje u prethodnom postu napisah da se s lažnim, demagoškim demok(ra)arikaturama (moja upravo skovana kovanica), možemo vratiti samo u zajedničko blato da se valjamo s ’politički korektnim’ mutivodama! Ja to neću, a ti majo samo izvoli!
  Kao, drugo, vidim i iz aviona da maja jednoga slova ni iz Staroga, a pogotovo Novoga zavjeta pročitala nije, o Talmudu, Kuranu, Konfučiju, Tibetancima i ostalim religijama i filozofijama da i ne pričamo! Zašto to kažem? Zato što sam ih ja sve pročitala, pa vidim ko nije! Da se u tom smislu vratim na majine pridike o ’nepoznavanju pravoslavlja’ i ’proglasavanju nekoga svecem’ – e, pa majo, za razliku od katoličanstva, koje svecem proglašava na osnovu čuda (neophodan uslov!), pravoslavlje svecem proglašava na osnovu ’doprinosa’ pravoslavlju (politička odluka, nije li?)!

  (SPC – Kanonizacija)
  Светитељи у Православљу

  У Православној цркви светитељи су побожни епископи,патријарси,свештеници,обични људи итд,који су били јако побожни за време свог живота и живели по црквеним законима.По речима апостола Павла:”Живим не више ја,него Христос живи у мени”.

  * Свети су сви царског,и другог порекла,који су исповедали,Хришћанство,својим радом и делима.
  * Свештеномученици су епископи,свештеници,патријаси,и друга свештена лица,која су страдала за Хришћанство.
  * Великомученици су они који су претрпели највећа страдања за Хришћанство,Православље,и Српску Православну цркву.
  * Преподобномученици су монаси и подвижници,који су страдали за Хришћанство,Православље и Српску Православну цркву.
  * Мученици су они који су страдали зато што су Хришћани,Православци,или што су српског порекла.
  * Исповедници су они који су исповедали своју Хришћанство и Православље,и због тога су мучени,али нису погубљени.
  * Преподобни су они који су живели побожним и подвижничким животом.

  У Српској Православној цркви ,свака породица има своју славу,односно свеца заштитника,који означава дан када је племе покрштено од стране Византијских мисионара.За време Светог Саве,установљена је слава,односно дан када породица одаје захвалност свом свецу заштитнику.

  E, pa pošto su u pravoslavlju važni ’ovozemaljski doprinosi vjeri’ što je problem da se ti doprinosi i analiziraju, te ako su ’proglašeni svetim’ iz prizemne računice – takvim i nazovu? Ili je tabu tema svaka odluka koju neko donese samo zato što je u mantiji, ili s kardinalskom kapom na glavi? Crkve, kao institucije, uvijek su imale strahovito značajne političke uloge, koje vrlo često nijesu ni izbliza bile usmjerene ka širenju univerzalne vjere i dobra, već suprotno tome, a to su procesi i institucije koji, zbog svoje političke težine, nikako ne smiju biti zaobiđeni, kada se to tiče svjetovnog života – jer imaju strahovit posredni ili neposredni uticaj na njega. Sjetimo se samo npr. začuđujućeg podatka da po nekoliko posljednjih anketa ljudi u CG imaju najviše povjerenja, između ostalih institucija, ali negdje na vrhu – u SPC! A kako je to povjerenje iskorištavano uz tabuizacije različitih tema, pa npr. i ove?! To su suviše užasne stvari, i previše je stvarnih ljudi pod riječima nekih ’crkvenih velikodostojnika’ izgubilo živote, da bi im se prilazilo bezrezervno. Sve ovo ja ne pisem maji, naravno,(jer ’ona’ vec zna razloge svoje nekreativne intervencije na ovoj temi!), vec onima koji imaju tendenciju, ili običaj da zaziru od otvaranja ’svetačkih tema’. Ovdje nije Bog na tapetu, ovdje su na tapetu njegovi lažni zastupnici, koji novozavjetno ’Ko tebe kamenom, ti njega kruhom’(obesmišljavanje zla odsustvom osvete, i izdizanje iznad instikata u solidarno ljudsko biće), bez po muke prevode u starozavjetno ’Oko za oko, zub za zub’!
  Treba bobu reći da je bob, a popu da je pop, ali ako je pop – bob , onda ga bobom treba i nazvati, i oko toga ne može biti spora, niti kvazi-altruističko-religioznog metiljanja!

 27. Mislim da Slavku nije bilo vazno da pronadje razlog zbog kojeg ovo pise,
  jer svakako prica da su svi neki
  ili oni tvrdili
  to i to ,
  pa sad on razbija te tvrdnje
  jeste djecji argument.
  Moguce da grijesim, ali meni se cini da Slavko ima vec
  spreman zakljucak
  i poruku
  kad zavrsi ovo pisanje o prilikama i cudima vaznih figura
  srpske istorije i politike,
  i sustinski najbitnija mu je hronologija.

 28. UZ svo postovanje prema vama g- dine Perovicu (ne i prema dijelu vase ex- publike ovdje bicu veoma iskren…:-) moram reci da to vase POnovno I NEPRESTANO bavljenje sa Srbima i SPC u jednom negativnom kontekstu, ostavlja utisak gorcine u mojim ustima.

  Naime, pocev od samoga pocetka, vi kao izvor navodite nekog covjeka za koga mi i nemamo dokaz da je stvarna osoba, povrh svega toga da je ex- UDBAS. G- dien Perovicu, ja sam rodom iz Srbije i nisam naivan ko vecina vasih placenih tapsaca, cetinjskih ex- liberala ovde da mogu i da dozvolim sebi da se “upecam” na takav jedan koji vi pokusavate tu vesto nama svima prodati.

  Kao prvo Gdine Perovicu u to vreme imena DB- ovaca i saradnika njihovih u Srbiji, nijesu bili javna tajna ili nesot sto se stavljalo na svoju privatnu lvizit- kartu. Znate kao u onon Nusicevoj prici gde je titullaire bio “sreski spijun”..:-)

  Ka drugo, vi opce je poznato, nijeste istoricar niti imate uz svo postovanje, kvalifikacije za to, pogotovo ne za odjel zvani: Srbija. Ja vas pomno pratim vec duze vrijemena, kako kopate ko corava koka, na jednom terenu za koji se iz aviona vidi da nazalost kazem, – nijeset kvalificirani. A to je istorija da budemo veoma otvoreni, istorija “omrazenog neprijatelja” sa pocetka vase sad ex- politicke karijere.

  Slazem se da za Dozica i Velimirovica, da oba mogu biti tumaceni kao kontraverzne istorijske licnosti, no u besmislicu da su oni proveli samo mjesec dana u Dahauu bicu sklon povjerovat, tek kad neko relevantno lice iz povijesne nauke doticne zemlje (u pitanju) dakle Srbije to napise, ili izgovori… a ne neki neimenovani semi- poznati UDBAS, mozda i vas ex- licni prijatelj..haha 🙂 Nemojte molim vas, ovo je JAko prozirno.

  JA razumem vasu opsjednutost SPC- om i imate pravo na to, kao i na licnu i frustraciju vasih sljedabas zbog toga sto CPc nazalost nije dozivela odziv i masivnost u drustvu za koju ste se vi borili, sto je prepustena teskim marginalcima i mrznjom zadojenim anti- Srbima tipa Novaka i Vucinica, ali mislim to opet nije razlog da ulazite otvoreno u falsificiranje istorije.

  Za Nikolaja ne nalazim nikakovih dokaza da je bio “anti- katolicke” vjere ili poriva ( o antisemitizmu sam otvoren da prihvatim zbog oklonosti toga vremena i realnosti postojecih sources), sem ako pod tijem ne podrazumjevate otvoreni otpor klanju i pokstavnju ustasa.

  JA razumijem vase porive u tome smjeru i sjecam se leigitimne zelje da ustrojite tadasnju CG kako jednu modernu varijantu susjedne, katolicke drzave, ali mislim da vi doista nijeste kvalifikovani da ulazite u paradigmu ozbiljnih historijskih hrvatsko- srpskih odnosa na nivou etniciteta. Nijesam jos uz svo postovanej, procitao od vas ijednu analizu ustaske politike u tadasnjoj NDH da bi ste me razuvjerili.

  Na kraju moram reci, izvinjavajuci se na opsirnosti, da ako zelite na put politike (sto mi je sve manje izvjesnije bas zbog ovakvih articles) upravo zbog pomiriteljstva na toj axis Cgsko- srpskoj, nije uopste dobar put, iznosenjem parcijalnih fakata, i polu- falisifikata (molim vas Gddine tko ozbiljan danas navodi UDBAse kao sources…haha?! 🙂 tipa ovoga.

  Naime, necete ako ikad i budete pledirati moci ostvariti jedinstvo sa srpskim blokom tamo.

  Kako rekoh, ja vas za velikim zadovoljstvom citam, pratim sve vase objave, i vidim da ste sto bi anglosaxon- ski rekli na “slippery terain”- u ovdje, dje upadate u glib emocija iz proslosti i dje nijeste vise nepristrasan hronicar istor. fakata, no ostasceni komentator. Historija je kako znamo egzaktna nauka, koja ne dovoljava parcijalizme, niti semi- obavestenost, niti emocije.

  Razumjem da ste bili hronicar odn. riznicar LSCG, ali ovo je nesto dr. i mnogo opasnije.

  Moj vam je topao savjet da se ostavite Srbije kao topic- a, jer ne samo da nijeste kvalifikovani, no imam osjecaj da vas negativne ocjene proslosti sputavaju da budete tu veoma objektivni i nakako vas vuku nazad, backtrack- uju.

  Kulinartvo vam mnogo bolje stoji.

  Srdacan pozdrav- zdravo da ste mi !

 29. Sta je problem baviti se ISTINOM o Srbima, ili Hrvatima ili Crnogorcima? Ne razumijem… Da li po defaultu mora neko da se konsultuje sa srpskom javnoscu prije nego sto kaze istinu?
  Nick, ne stoji ti besjednistvo, ni kulinarstvo, a bogami ni srpstvo 😀

 30. Ha..ha.. Luftwaffe kupovao kerozin od djeda Dzordza W. Busha?
  Jako mi je zao sto ti ovo moram reci: Ne lupaj gluposti, claudio caniggia 😀

 31. Maya, vi niste glupi.
  Glupavi ste 😀
  Sta je vasa Sveta Svetinja?
  Prosetajte malo do Kine i Arabije pa oslusnite sta se misli o Budi i Muhamedu.
  Nego…cini mi se kao da bi bilo pozeljnije da vas g.Slavko Perovic konsultuje o cemu ce da pise? Ili se varam.. 😀
  I Maya bi rekao : Martin Luter. 😀
  Niskoca i primitivizam kakav samo mozete naci u ruralnim primjercima korisnika Windows-a, kad Bogom (i Britvom ) datom radnom mjestu iskoristite vjestinu sta ste naucili na besplatnom kursu kompjutera za drzavne sluzbenike. 😀
  Zna li Maya sta rekoh? 😀 😀

 32. Dokle brate Bil Clintone?
  Dokle brate George W Bush?
  Dokle brate Barack Obama?

  Podigni pitanje na visi nivo,g. Kapetane (ili Djenerale, ako vise prija)
  Pusti ISTINU neka malo pliva… Patrijah Gavrilo i episkop Nikolaj su bili kolaboracionisti.
  Ili konkretnije- “mucenici ” su bili FASISTI

 33. … lose je pišati uz vjetar. Najdobronamjernije: lakse je pišati niz vjetar, osim ako ne moras da čučneš…

 34. Auuuu Nick, ti nijesi semi-blamer, nego blamer po deafultu, a ako ti je SPC forbidden topic, onda je sigurno i Serbianhood, a onda sigurno nemaš sta to do na this blog! (Nijesam uspjela stavit toliko badly used anglicizama kao Nick, ali sam se trudila!). A da još dodam na njegovom neobično udrobljenom hrvatskom – historijografija nije fizika, a ti očigledno nijesi ni historiograf, a bogami ni fizičar – nijesi čak ni pismen, pa bi lekcije o nečijem političkom angažmanu ipak trebalo da zadržiš za sebe! Lično? Nego što! Kiš kaže da se s glupljima od sebe u rasprave ne ulazi!
  – …’Ne budi tolerantan iz učtivosti.
  Ne isteruj pravdu na konac: “s budalom se ne prepiri”.
  Nemoj dozvoliti da te uvere da smo svi jednako u pravu, i da se o ukusima ne vredi
  raspravljati…..’ – oh, taj Kiš…

 35. “Polemičari” u čemu je osnovni problem vaš? U tome što vas istina ne zanima niti put do nje. Perović je demaskirao jednu ogromnu laž kojom je dvoje crkvenih velikodostojnika željelo da sebi pripiše veliki poen i crkva je tu laž prihvatila jasno i nedvosmisleno se distancirajući od Hristovih poruka, a jedna od njegovih velikih je – ne laži! Kad laž postane oruđe, pogotovo kad ga korisiti crkva i pogotovo njeni najveći velikodostojnici onda je to dokaz da je politika i politikantstvo u crkvi nadišlo Hrista. Što je bila Srpska pravoslavna crkva nego pored vojske, policije, novinara, mafije i crnih krvavih pljačkaških fondova puko oruđe u rukama Slobodana Miloševića i njegove zlikovačke i naopake politike? Da li onaj ko tvrdi kada se ovo kaže, da se vrši napad na srpski narod laže? Naravno da laže. Nema napada na srpski narod, ali ima odbrane pogažene Istine. Zašto se ovako krupno laže i to godinama nakon što se jedno crno čudo zla koje je vodio Milošević završilo? Zato što se od ovakvih mračnih laži još uvijek ima materijalne koristi, jer laž, sama po sebi, ne godi ljudskom duhu ni poštenju nego materijalnim interesima. Lažete gospodo kad zinete, to vam je posao, a to velikog Slavka Perovića neće ni dotaći. On se protiv laži borio svim silama i onda kad mu je glava visila o koncu i bila u rukama onih koji vam govore da i dalje lažete. Vaša laž je vaša lažna nada u Veliko Srpstvo koje je doživjelo konačan nokaut i nanijelo velikog zla. Pošto se pravite da to ne vidite, i pošto se ne stidite vaših laži, to govori najbolje o tome ko ste i što ste. Ali, nemate šanse, nikad je nijeste i nećete imati. Dolje laž, živjela istina kao temelj slobode!

 36. Čitaj malo,Anguse,ne budi isključiv.Imaš svakodnevno milion stvari koje bacaju novo svijetlo na WWII.Uloga Preskota Buša je svakome poznata i bezbroj njegovih trgovina sa nacistima.U knjizi Džordž Buš: Neautorizovana biografija , piše: „Nadstojnik Službe za imovinu stranaca predsednika Ruzvelta, Leo T. Krouli, potpisao je naređenje kojim se konfiskuje imovina Preskota Buša na osnovu akta o trgovini sa neprijateljem. Naređenje je čuvano dalje od očiju javnosti, posebno štampe. U belešci broj 4 se objašnjava da nije postojala veza sa nacistima, već samo da je korporacija Junion Banking radila za porodicu Tisen iz Nemačke i /ili mađarske nacionaliste ….iz imenovane neprijateljske zemlje. Osudom da su Preskot Buš i drugi direktori korporacije Junion Banking legalno predstavljali naciste, vlada je izbegla daleko važnije istorijsko pitanje: na koji način su njujorška i londonska klika – čiji je izvršni direktor bio Preskot Buš – angažovali, naoružali i instruirali Hitlerove naciste?
  U Njujork Tajmsu od 16. decembra 1944.navodi promenu adrese Korporacije Junion Banking iz Njujorka na Brodvej 120,a ne objavljuje da je vlada zaplenila imovinu korporacije zbog saradnje sa neprijateljem, niti činjenicu da se na adresi Brodvej broj 120 nalazila državna Služba za imovinu stranaca.”

 37. Tako je, Todore! A oni bi da im je Slavko lažavi salonski akademik S(C)ANU, za potrebe dotičnog trenutka, jedan prije deset,ili dvadeset godina, a drugi danas! Kao Ješo, npr? O, ljudi, s istinom nema kompromisa!

 38. Svaka čast Todoru i Elizabeti.Istina po svaku cijenu!Samo tako čovjek može ostati čovjek. Svi smo mi svjedoci da je Slavko uvijek zborio istinu, i da zbog toga nije uspio da od Crne Gore napravi državu. Lažovi su napravili mutanta i uživaju u njemu,a na štetu svih onih koji vape za istinom.Poznata je uloga SPC u raspadu bivše nam domovine, njen uticaj na narodne mase u Crnoj Gori. Zato nije čudo što se Slavko bavi tom temom. Kome to može da smeta?Samo manipulatorima i lažovima, koji braneći aktuelnu vlast koja je usko povezana sa SPC, nastoje da za sebe prigrabe ničim zaslužene privilegije.
  Živio Slavko!!!!!!!!Samo naprijed, svaka razotkrivena laž je korak bliže do konačne pobjede, Živio LSCG!!!!!!!!

 39. uz to,pokušaj da budeš malo kulturniji u odgovorima.razmetljivost i težnju da efektno poentiraš sa mješavinom usiljenog humora i prostote,ostavi za neko drugo mjesto.za nekog ko želi da se predstavi kao širok,ophođenje ti je pravo palanačko.

 40. Jesi li ti neki knjiyevni kriticar , claudio?

  Ima vas puno ovde sto dolazite sa bombasticno senzacionalistickim pricama, sa procitanim odlomcima iz stampe, sa procitanim kolumnama “mislilaca”, sa uvjerenjem da ste otkrili bas nesto senzacionalno vazno u nekim velikim dogadjajima …itd.
  Tvoja i price slicnih uvijek odskacu i odudaraju od teme. Ponavljam, da bar imate duboke cinjenice za to, pa da posveti covjek vremena onome sto kazete.
  Sledece: Navodi iz knjige “Džordž Buš: Neautorizovana biografija” ne znace odmah precizno da se prisno saradjivalo sa nacistickom Njemackom. Dakle, ako je bilo neke saradnje iz oblasti trgovine (valjda znas da poslovne veze uvijek ostaju prisne i pored nekih burnih i nepovoljnih dogadjaja) ne mislim da je bilo to u znacajnoj mjeri osim sticanja licnog profita. Volio bih da napises koji je bio obim te poslovne saradnje sa Njemackom. Prosto, da se napravi komparacija koliko je to bilo znacajno za Njemacku, s obzirom da je ona bila naoruzana do zuba (cak razvijala projekat atomske bombe), da bi saradnja korporacije Junion Banking i porodice Tisen bila toliko znacajna i da bi mjenjala znacajno tok II sv. rata.
  Naravno, kao i u svakom turbulentnom vremenu bilo je firmi/kompanija koje su profitirale upravo na ratu. Ali provuci tezu da je Luftwaffe zavisio od americkog goriva je krajnje smijesna i laicka.
  Sjetimo se i rata u BiH. Nepobitna je cinjenica da su muslimanske jedinice kupovale municiju i naoruzanje upravo od srpskih trgovaca oruzja na Bihackom ratistu. To je jednostavno bio uhodan sistem profiterstva.
  Ali, niko od dobrih poznavalaca tadasnje situacije ne tvrdi da je to znacilio prekretnicu na ratistu tog prostora. Sklazu se da je pomoglo da se odrze pojedine linije fronta, ali nikako da je uticalo na konacan ishod.
  Znaci, isto receno cu da povezem korporacijom Preskota Busha.

  I kao obicno, udaljismo se od teme. Slavko je precizno naveo detalje o patrijahu i episkopu i njihovoj ulozi u ratu. Vrlo lako se na Internetu nalaze i fotografije koje Slavko nije postavio, ali upravo potvrdjuju ono sto je napisao: da su bili kolaboracionisti.

  E sad, malo o mom stilu pisanja , palanackom, primitivnom ili kako god… Tvoja recenica glasi ovako : ” Ovo je Slavkov blog i Slavkov dnevnik i ima pravo da piše o čemu zaželi”
  Ako je za tebe ono sto je Slavko iznio samo proizvoljno pisanje, senzacionalisticko pisanje, tabloidno pisanje (a iz ove recenice se vidi da to SKORO kvalifikujes na takav nacin) onda sam i odgovorio bas tako: palanacki i sirovo. Ima vas previse ovde koji pisete samo da bi nesto napisali, ali ne i obrazlozili. Bili Udbasi ili ne, prosto vucete svakog normalnog citaoca da reaguje, a posto se radi o jednom jako konspirativnom nastupu napisem to bas tako kako si i naveo.

  Da ne bi dalje sirio animozitet i sukob sa nekim ko je samo claudio caniggia necu replicirati na tvoje savjete “da budem kulturniji” i da “usiljeni humor sa mjesavinom prostote” bude definicija mojih replika i motiv generalnog ucesca u diskusiji na ovom blogu.

 41. Rekao sam da Slavko ima pravo da piše o čemu god želi i to je jedino što sam mislio.Ni manje ni više od toga.Poenta je bila da lično mislim da to ne znači da svaki njegov tekst treba da bude prenešen na DNM.Ti si iskonstruisao finu priču oko jedne moje rečenice,da bi napravio sebi prostora da još jedanput pokažeš odanost autoru bloga,naravno,uz poznati repertoar,UDBA isl.Ne zamjeram ti,izgleda da ti se vakcina koju si primio protiv svinjskog gripa odrazila na percepciju stvarnosti.Nema oko tebe nigdje UDBE,to ti garantujem.Njeno prisustvo u tvojoj blizini bi značilo da si bitan,ali,stvari stoje drugačije.Završavam,da oslobodim čovjeku blog…

 42. Ма daaaj … 🙂

  Koja odanost?

  Ne budi cinik, claudio. Nikome ja nisam odan ni podanik. To sto sam uvjeren u istinitost u ono sto pise Slavko Perovic ne znaci nikakvu ODANOST.To se zove slaganje sa istinom i nista vise.
  Ako liberalno razmisljas, onda nema tu mjesta za nekakve konformizme u mimikrijskom smislu.Nema tu mjesta za odanost, poltronstvo i tako te manire kako ti to , shodno svom vlastitom iskustvu objasnjavas…

  Tvoj sarkazam o temama koje su bile na nekom drugom mjestu nece pomoci da obesmislis ono sto pisem. Tacno je vas udbasa ima na svakom koraku i rekao bih da se razmnozavate prostom diobom kao amebe. Tvoja recenica koju sam citirao nije bila prosta konstatacija o necjem “pravu” na nesto. Ona recenica je bila “kao” ucestvovanje u diskusiji, ali za svaki slucaj ogradjivanja od onog sta je Slavko napisao, a to je da su patrijah i episkop bili prisni kolaboracionisti sa fasistima.

  O bitnosti: nisam bitan? 😀 pa kako bi AC/DC funkcionisao bez Angusa Young-a? 🙂
  I ne plasi se zauzeca bloga: samo je vizuelno ogranicena ova stranica povrsinom tvog ekrana. 😀 Na ovaj blog ISTODOBNO moze da pise milion ljudi …

 43. Да су многи учени Срби тога времена били пошетни и одани својему српству, много тога данас би друкчије изгледало. Ипак, како то бива, најпоштенији остадоше у пјесмама које народ од срца пјева. Багра је и тада а и овијех дана дочекала окупаторе од срца. Пробали су и с њима играти игрице, па им се омакло. Да су служили фашисте како су се бусали над немоћним људима, можда би и поживјели. Овако, упали су у врзино коло.
  Ни тамо ни овамо. Обојица поменутих у тексту су били слуге својега хедонизма. Када би о њима причали онако како се о њима зна али се не говори, многи би се и српства и православља тако “подешеног” одрекли. Ово што је Славко изнио је само детаљ. Мизерија.

 44. Postovani Angus,

  Ja nijesam komentarisa namjerno tvoj post, jer iskreno ne bih da ti dam na paznji..! 🙂

  Sad, kad me barem licno napadas, moram ti reci da sam se znacajno razocarao u tebe. A evo reci cu ti i zasto..

  Kako mozes da prihvatas SVE ama bas sve sto izidje iz kuhinje toga Slavka i to NEkriticki, pa cka i kao izvor nekoga levog UDBAsa.. Koji interes ne bi (vama omrazeni) srpski povijesnicari imali da NE objelodane da su doticna 2 proveli ili nisu vrijeme u konz lageru…? Koji…?

  Istorijska fakta su nepristrasna. Slavko kao star cojek, tako razumjem, je sklon OCD- ju, obsesivno kompulizvnim sindromom. Dakle on svako- malo pa kopa po istoriji Srba. I to na jedna pezorativan, vrlo primiivan nacin, uz mnogo ostrascenosti… i vjecito pozivanje na nee UDBAse, stalno svako- malo neki UDBasi.

  Pa cekaj te, Slavko, ja pocicnjem da sumnjam u vase mentano zdravlje i vas koji ga SLIJEPO branite cak i kad nema nikakvih argumenata, jel on bio clan partije..? Jeste. Pa da nije on taj UDBAs, koji stalno provijava kroz text- oa nesot ko auto- bio mu to dodje…:-)

  Za nick-a Elisabeth koji je vjerovatno muskarac i tebe Anguse ja koristim hrvtaski iz 2 razloga..:

  1.) Ti stojis tamo u Karlovcu.

  2.) Za Elisabeth ajde da kazemo da ja samo radim switch (u- stnd english..?) na novo crnogorski odn. hrvtaski.

  A znas, mozda sam i odrastao u hrvtaskoj pa imam pravo. Moj je jezik jos uvijek srpsko- hrvatski, uz.. english. Sorry na primjesama jer tu zivim..:-)

  Elisabeth- za tebe gdine moj smao jedan odgovor imam. Sve drugo cu preskocit.

  Ti na DNM- u stavis jedan polit. pamflet o jeziku, onda imas mali MILION pitanja od nas i ne nadjes za shodno da odgovoris ni na jedno… Ama nitu ijendom bloggeru nisi udostojila odgovora.

  Znas sto to pokazuje…? Truolost tvojih argumenata da nemas niti jedan.

  Opet vam kazem, ja cjenim Slavka kao lika izuzetno, kao eruditu i njemu se obracam, njemu je moj text bio adresovan, a ne vama dezurnim tapsacima sa Cetinja ili iz Karlovca.. razumjete li me…? Ovo je sve Novo- crnogorski, ja moram bit u trendu ljudi Bozji..:-)

  Tako da slobodno preskocite svaki buduci komentar prema meni jer nemam ABSOLUTNO nista za vas, okay..?!

  ” Ko svoj rod ne priznaje, tragovi mu smrde NEcvojestvom”

  Njegos

 45. Za Dozica znam dosta, za Nikolaja slazem se pretezno negativan sud… ali za SPC, pa sto je ne istjeraste kad je zlocinacka organizacija iz te vase sade “slobodne zemje”…

  Znate shto..? e zato sto vas 5 % placenih Srbo- mrzaca i tapsaca u trokutu Cetinje- Niksic- Graovo Ne predstavljate sve postene stare Crnogorce.

  Vi ste samo sceli to priznat ili NE saka jada, koja i Ne zna nisto drugo no KUKAT ‘Smo Bojkot” i pjevat to 24 h aroudn the clock.

  Vi NECETE da mjenjate svoju sudbinu a krivite Srbe za SVE…

  JAdni ste…! Umrecete mrzeci druge ljude.

  u tome je vas Jad.

  “Mrznja- ubija ljude i pravi ih nesojem”

 46. Dragi niče Nick tvoji komentari i komentari tvojih sapatnika su dragocjeni! Oni ukazuju koliko je laž ukopana u temelje tragične srpske politike i “misli”. Tebe ne zanima činjenica da su srpski patrijarh Gavrilo i njegov najpoznatiji episkp Nikolaj bili kolaboracionisti sa Njemcima i sa svim srpskim kvislinzima i da su lagali o svom “mučeništvu” u Dahauu te da u Dahauu nijesu bili godinama nego samo mjesec dana u cilju privatnog izmirenja srpskih kolaboracionista kako bi se zajednički i vojnički pod njihovim vođstvom okrenuli protiv nadirućih Rusa i partizana. To tebe ne zanima jer ti zbog istine ne postojiš, nego zbog laganja i podmetanja, a lažeš kad zineš. Ni riječi tvoje o tragičnoj politici i zločinu Slobodana Miloševića, o služenju Srpske pravoslavne crkve tom zlikovcu, o njenom sramotnom ponašanju i savezništvu zlu tokom Miloševićevog rata. Sve to za tebe nijesu problemi i zločini, problem je Slavko koji o svemu tome pošteno i hrabro govori i daje svoj puni doprinos istini da Srbi moraju otvoriti svoje tabu-teme podložene istorijskim i drugim lažima, ako misle da se pomjeraju naprijed korak po korak. Na primjer, tragično i krvavo izgubljena Kosovska bitka, slavi se kao pobjeda i pored toga što se radi o kobnom porazu. Čista je istorijska laž da su Crnogorci potomci Kosovskih junaka i da su se Srbi nakon bitke doselili u Crnu Goru. Lazar nije bio car, nego knez, ali mu se pjeva “care Lazo sroska kruno zlatna…” i tako dalje koliko god hoćeš, saberi čovječe koliko je bilo lažova oko najvećega među njima, a zvao se Slobodan Milošević. Saberi kakav je lažov bio Momir Bulatović, zajedno sa Milom Đukanovićem i Svetozarom Marovićem, a sve toboš na liniji “odbrane” Srpstva, tako im Gospod pomogao. Prema tome, mjesto da kažeš, hvala ti Slavko što otvaraš teme i govoriš istinu, ti ga sramotno optužuješ za starost lažući, i za mentalno zdravlje lažući još više. Sve je to i još mnogo toga izmišljala crnogrska udba, sram te bilo, pi, vuci se odavde nesoju!

 47. ….. Na primjer, tragično i krvavo izgubljena Kosovska bitka, slavi se kao pobjeda i pored toga što se radi o kobnom porazu. ..

  da, mene su uvijek nervirale stvari kada poraze pretvaramo u pobjede.

  zivi smo svjedoci kad nas neki sportski tim izgubi a mi likujemo kao da smo pobijedili ,

  kada ono igrasmo sa italijom u fudbalu izgubismo a mi likujemo kao da smo pobijedili,

  gledajte jednu malu
  holandiju finale i poraz oni to ne slave za njih je poraz poraz a pobjeda pobjeda.

  i naravno tako idu dalje napreduju a zamislite da su 1974 sa krojfom poraz od njemaca slavili e nebi ga vise nikada dovacali finala.
  moramo krenuti od toga da prepoznajemo i prihvatamo poraze kao i da prepoznajemo i prihvatamo istine i lazi samo tako ce mo se kao drustvo poceti menjati.

  pozdrav

 48. Sasvim je u pravu Slavko Perovic sto smatra da su dvojica visokih svestenika SPC vrlo dobro prosla u njemackom zarobljenistvu. Da su ih se docepali, kojim slucajem, crnogorski komunisti najvjerovatnije bi njihov oreol mucenistva bio mnogo uvjerljiviji. Prvo bi im osmudili brade, pa bi im otkinuli usi i nos, onda bi ih objesili o krivu krusku, onda bi ih ostavili psima, izboli ih nozevima a na kraju bi ih bacili u Moracu ili neku jamu, uz zabranu polaganja u grob ili zalosti porodice. Mozda su ih, u stvari, Njemci i spasili, kad se pogleda komunisticka praksa u Crnoj Gori od 1941. do 1945, time sto su ih stavili u kucni pritvor i obezbjedili im banjski smjestaj u VIP dijelu konc-logora Dahau.
  Crna Gora je u ovakvim likvidacijama izgubila veci dio svog svestenstva, ostajuci bez duhovnog vodjstva i snage da se, makar sedam decenija kasnije, pokaje u ime svojih predaka, zbog zlocina koji su izvrseni nad ovim ljudima i njihovim porodicama.
  Ta neokajana krv jos rastace nase duse i nasu Crnu Goru. Zato je bezdusno i duboko pogresno opravdavati te strasne zlocine pricicama iz udbine biljeznice.
  Konacno, tu mracnu istoriju niko nije krio od nas, samo se pravimo da ne vidimo stratista koja su svuda oko nas. Ko, pak, zeli da nesto sazna o ponasanju svojih predaka prema svestenstvu u II svjetskom ratu, moze da pocne i odavde: http://www.mitropolija.co.me/istbibl/spc_dsvr.html.

 49. O, strašnog li nika – groblje na moru (!!!), zar takva osoba, koja izabere ovakav nik, ima itoliko duha da moze i da ironiše? Auuuu, brate, kakav izbor nika, pa makar se radilo o bilo kojoj asocijaciji! Dje da se covjek, odnosno žena, s ovakvima dopisuje! Uuuh, čista jeza me uhvatila, bježim ja odavdje!

 50. grobaru ovo su popovi pisali,sto znaci da nece valjda pisati protiv sebe,da su pljackali narod,saradjivali sa okupatorima,zna sa da su u cg dobijali makarone od musolinija preko crnogorskih cetnika.
  Ti duhovnici su mitomani.Aminovali su pljacku naroda od krvave dinstije karadjordjevica,aminovali su takodje njihovo zlikovacko uzimanje vlasti,okubaciju cg…..

 51. Srpska crkva ne misli dobro narodu,isto radi za sebe kao partije.
  SPc ima ogromnu mogucnost da pomogne narodu,koliko ima samo prihoda od manastira Ostrog,dok popovi rasipaju novac vozeci dzipove i ziveci u luksuzu srpski narod pati,koliko ima mrsavih popova=vrlo malo.
  Moji rodjaci zive jos uvjek kao izbjeglice u neko selo pored bg
  sto puta su se obracali za pomoc svima a narocito crkvi,pustili su ih da zive zivot ispod ljudskog dostojanstva.
  Spc ima ogromnu mogucnost da pomogne svom narodu,vrlo malo je uradila.Sjetite se da li je bilo u periodu izbjeglica velike stalne akcije za pomoc tim nesrecnicima koje je upravo sps uveliko doprinijela procerivanju i egzodusom iz svojih vjekovnih ognjista.Spc je pokretac nacionalizma sa njihovim vodjst tvom.
  Cast pojedincima,Slavko Perovic je uvijek izdvajao patrijarha Pavla.

 52. Draga/i Elisabeth,
  meni je moj nik dobar jer pametni znaju o cemu se radi, a budale se najeze i pobjegnu.

 53. Pedja,
  kako ti znas ovo sto si napisao? Od koga si to cuo? Valjda je red da cujes i drugu stranu, posebno sto se pozivas na komunisticku propagandu i udbinu verziju dogadjaja, a iskaz zrtava odbacujes bez razmisljanja. Bas to je i problem poslijeratnih pobjednika, koji nisu imali strpljenja da organizuju sudske procese i civilizovano kazne one koji su saradjivali sa okupatorima, vec su potrpali u jame koga su uhvatili i to je to. I ti danas ne vjerujes zrtvama, vec vjerujes dzelatima. Pa ne ocekujes, valjda, da ce oni da kazu da su bestragali tolike duhovnike i pastire, jer su spasavali duse i otvarali rajska vrata namucenim i napacenim, nego ce naravno da se trude da svoje zlocine prikazu kao mudri i opravdani potez mlade revolucionarne vlasti.
  Dakle, mozes da biras: ili vjerujes UDBI ili SPC. Odnosno: ili vjerujes u price iz partizanskih filmova ili onome sto su popovi pisali. Trece ne postoji.

 54. grobaru,
  Perovic je probao sve da demaskira pocev od komunista,karadjordjevica i ostalih nasih mitova zbog kojih mi danas zivimo ovako.Mislim da je bio uspjesan pa bio to i pokusaj.
  Mnogo istine hvali kad smo vazda zivjeli u totalitarnom sistemuz.Sto puta ponovljena laz postaje istina a za to je kod nas potrebno i manje.
  Ljudi navijaju za licnosti kao da su sportisti.
  Sve dok je tako imacemo los zivotni abij/ent uprkos prirodnoj ljepodi koja nas okruzuje.
  Ta mitomanska istorija nas je ucinila slabim.
  Ocigledno trebace dosta vremena da se ves ispere.

 55. Pisace tako jednog dana, mozda za svega 50ak godina, da je i bogougodni i mirotocivi Amfilohije pozivao i kleo Crnogorce na sveti miri i slobodu. Crkveni lobi je jako mocna organizacija oduvijek, koja svoju moc najvise gradi upravo na dubokim spregama sa vlascu, a sve u ime navodnog oduhovljenja i preporoga nesretnog naroda. Nesto kao crnogorska tzv. opozicija. Laz je nasa sudbina, i tako ce ostati. Voltaire u Crnu Goru jos nije dosao, a ka’ ce ne znamo…

 56. “…Velike podgoričke nelegalne skupštine koja protivno crnogorskom Ustavu, volji dinastije Petrović i interesima crnogorske autokefalne crkve proglašava anšlus Crne Gore Srbiji!”

  dakle, neka ih dokonima zacini i dzupasi da se svadjaju, glavno jelo se cuva sa strane i servira lagano.
  svaki pokusaj negiranja volje naroda crne gore, volje i generacijskog rada dinastije petrovica i celnika crnogorske crkve iz toga vremena pokazuje koliko se neznanja krije u nasim ‘istoricarima’ i ‘ljubiteljima’ i ‘studentima’ istorije crne gore. nece moci, ili, ako je razumljivije na hrvatskom- malo morgen!

 57. Nema potrebe da pisem o tome koliko i kako cijenim i lik i djelo Slavka Perovica, koliko i kako razumijem njegovu opsesivnu vezanost za crnogorske teme, koliko i kako zalim sto je Crna Gora drustvo potpune iskljucivosti u kome nema mjesta za ljude kao sto je Slavko Perovic. Medjutim, nijesam od tih navijaca i znam da ovo nije sportska manifestacija.
  Slazem se da je istina neophodna da bi se prevazisla ta bolijest koja pritiska Crnu Goru, kao i da racun za lijecenje treba da plate generacije koje nicim nijesu doprinijele takvom stanju, sto nije lako ni pravedno.
  Na trenutak mi je izgledalo neprincipijelno sto se uzima zdravo za gotovo da patrijarha srpskog Vermaht o svom trosku vodi na ladanje u Dahau, sto zvuci isto tako nevjerovatno kao izjave gen. Kapicica da je Goli otok bio ekskluzivno ljetovaliste i ideoloska skola, neka vrsta Kumrovca za rusofile i staljiniste. Dakle, ocekujem da Slavko u oba slucaja donese slicne zakljucke, jer obije tvrdnje poticu iz iste matrice.
  Odnosno, kad Slavko svjedoci o ulozi UDBE u njegovom zivotu, vjerujem mu sve do posljednjeg slova. A UDBI ne vjerujem ni pod razno. Isto tako ocekujem neku vrstu solidarnosti medju UDBINIM zrtvama, jer je to prirodno i ljudski.

 58. Nikad mira ovom narodu. Slavko bacili ste kosku svaka Vam cast.

 59. i trebalo je te popove pobit,koji oni đavo uopšte trebaju normalnom narodu!?!? no nama eto trebaju strašno,dok ne pukne kakva pedofilska bruka,pa dako ih se okanemo. Slavko mi doduše stvarno više nije jasan sa tom UDBOM,imali su pravo momci tad.

 60. ha, komunisti su mislili da nam popovi ne trebaju,

  ja se sjecam u srednju skolu kada smo isli neko vidi popa pa te onda dotakne ono bota da ti predje baksuz,
  to je valjda blo u modu,

  pa vidjite dje smo sada sa moralom bilo koje vrste,
  da su popovi bili prisutni vise u nasim zivotima dok smo odrastali,naravno poneko bi bio jos vise produhovljen,a bogami poneko bi se iz straha ako ne obraza plasio da cini nekakva ruz.na dijela
  a pogotovo intelektualci,imaju znanje a hvali im moral.

  bar bi bog bio prisutan vise ipak da smo imali popove,pa oni propovijedaju , da upotrijebim rijec koja normalno nije adekvatna za ove pojmove ali neka da je jasnije oni su marketing
  cekve.

  i ja ipak mislim da je crkva mnogo korisna evo pokusalo se bez nje ovih zadnjih 100.godina pa vidimo nije valjalo.

  mozda bi je trebalo ovu nasu pravoslavnu modernizovati da je nekako bliza jasnija mladima da im udje od malena u krvi onih 10 zapovijesti, koje su temelj svih temelja svih vjera nacija i kultura na ovoj planeti,na kojima se sve civilizivano temelji,zamislite da svijet tako funkcionise.
  e sad neko kaze popovi ne trebaju oprostite ali ja sa takvijama ne dijelim moje misljenje.

 61. ja mislim da treba ne u skole nego poceti u nase vrtice edukovati djecu po pitanju vjere,pa naravno obavezno u skole jedan cas imati eto mu dade neko ime vjeronauka moze se i drukce zvati.

  valjda ce te se sloziti da nam nece bar od toga biti gore.

  pa imali smo,marksizam,ono i dsz,pa politicku ekonomiju.

  mozda su nam ovi predmeti doneli vise stete no koristi.

  ne plasite se vjeronauke uvedite je pod hitno u nastavni plan obrazovanja,

  pozdrav

 62. zelim jos ovo naravno dobronamjerno dodati,

  ti predmeti bi se mogli zvati jednostavno,

  biblija, kuran.

  i na ta predavanja bi se ucilo gradivo samo iz tih svetih knjiga ne bi se ucila ova ili ti ona crkva to neka stave u neki drugi predmet.

 63. Popovi, vladike,hodze,fratri…. i ostali nemaju kredibilitet za to,kako dijete moze da dozivi popa kad se pojavi pjan sa velikim bijesnim dzipom a toga ima koliko hoces.Popovi, vladike zive luksuzno
  dobra auta,najnovi mobilni telefoni i ostala tehnika,ne diljele ovozemaljske muke sa narodom.
  Cuo sam pricu da u cg ima oko 20000 hiljada monahina i monaha.To je tragedija za naciju to je djelo anfilohija radovica.

 64. Popovi, vladike,hodze,fratri…. i ostali nemaju kredibilitet za to,kako dijete moze da dozivi popa kad se pojavi pjan sa velikim bijesnim dzipom a toga ima koliko hoces.Popovi, vladike zive luksuzno
  dobra auta,najnovi mobilni telefoni i ostala tehnika,ne diljele ovozemaljske muke sa narodom.
  Cula sam pricu da u cg ima oko 20000 hiljada monahina i monaha.To je tragedija za naciju to je djelo anfilohija radovica.

 65. neka dolaze u civilna odijela(treba rekao sam da se i crkva modernizuje), na predavanja,a sada kojim automobilom ili biciklom ce dolaziti prepustimo njima,kao i u izboru mobilnog telefona,vazno da izaberu te profesore da budu okej.

  pa ovoj sadasnjoj generaciji crnogoraca laz nekako je vrednija od istine,

  e zato ja ovdje pisem da trebaju popovi koji ce stalno govoriti toj djeci , ne lazi , ne kradi ,,,,,

  jer to su grehovi koji ne svi ali puno petnaesto godisnjaka nezna

  i onda dolazi da se kako rece slavko gubi onaj osjecaj koji je imao stari cojski crnogorac a to je da se ne prepoznaje plava boja od plavetne a ti detalji zapazanja su cudo, jer eto vidite onda se nemoze prepoznati ni slavko perovic da je veliki covjek a kako ce ga prepoznati kada je puno crnogoraca preskocilo ove lekcije, o tome ja pricam treba nesto ucinjet za ove generacije koje dolaze da nauce prepoznavati plavu boju od plavetne, da znadu pustiti jarebice koje je nevolja nagnala da uteknu i dodju na njihove cijevi ka sto su cinjeli stari crnogorci,

  adrijana ovoj prici nema kompromisa jasna je i cista

 66. To treba prvo roditelji da nauce djecu pa posle u skoli da se sistemacki nadograde i ostale drustvene stvari kao sto su djecija prava,demokratija.Kad te neko prevari da vise ne glasas za njega,da je normalno da je vlast promjenjiva,da nije dobro nikome dati neogranicenu vlast.
  A ta crkvena lica koja ce da naplate to svoje pojanje koje ce dijete a ne samo ono tesko razujeti na nekim latinskim i staro slavenskim jezicima za kojim vjerujem da i oni malo od toga znaju.
  Sve polazi iz kuce koliko vise vremena posvetis djetetu imaces odgovornijeg covjeka.

 67. evo juče u srbiju u 5 popodne zazvoniše zvona te popovi učinješe moleban,pomoliše se bogu da sudije u hagu odluče u korist srbije,a protiv kosova. Desilo se upravo suprotno,hahahahahaha!!!!! nije ih čuo gospod bog,bio zauzet češljanjem brade.
  E takve likove,koje ni bog ne ferma obavezno u škole da nam uče đecu.
  dajte ozbiljno,nema smisla!!!prisustvo religije ne treba zabranjivati(mada opravdavam komunjare)ali po sistemu ko voli nek izvoli.adriana slažem se sa tvojijem pogledima.
  pozdrav

 68. Gra…matika!

  Gramatika i pravopis, СЛОТЕРУ НИЧЕ.

  Popravi sve u ovom tvom jadu od pisanja, pa cu napisati nesto sto ce ti otvoriti oci, ali za vijuge ne garantujem.

  Hvala ti sto si skrenuo pozornost na mene 😉

 69. znate sto ovi sto se ne slazu sa mojim pogledima mislim da nijesi shvatili moj text ili jesu ili mrze sve popove, pa ne mozemo mrzeti sve, jovane, zbog jovana.

  treba da znate da jedan veliki broj ljudi funkcionise , ne po osecanjima savjesti nego po osecanju STRAHA . e sad kod takvih ljudi ako se probudi taj osjecaj u cilju humanosti,

  nekome je potrebno da se boji boga.

  nego sada zadiremo u neka psiholoska filozofska pitanja, a ovdje sigurno na ovom blogu ima i te profesije ,pa ja o ovome ne bi vise ,

  postujem vase stavove ali me u mojim ubedjenjima sto se tice crnogoraca nijeste ubijedili da im generalno ne treba strah od boga da ponekad ne cine neke gluposti posto ostali segmenti,akademije intelektualci zakazuju odavno.

  pozdrav

 70. hm, Pitam se dokad cemo pisati o proslosti i u 21 vijeku trziti razloge danasnjeg postaja svega . Tekst je dobar ali svak ima pravo da misli ovo ili ono. Ali se postavlja pitanje da li smo mi ikada imali normalnu vlast pa i za vrijeme dinastije Petrovic. Nekako mi se cini da nam je u genima pogresan zapis i nikako da ga ispravimo, izbrisemo i krenemo dalje. Kao da je prokletsvo stalno pricamo o proslosti. Ovo je 21 vijek i dajmo malo zivjeti u blagodtima ovog doba. Dok Evropa, ako uopste evropa i postoji zivi mi pisemo, citamo nimalo slavnu istoriju. Problem je sto nikad pa ni danas nemamo politicara koji se spreman da zbog opsteg interesa povede narod u bolju buducnost . Samo prosloscu pokusavamo da ga povedemo, probudimo i opet zive u iluziji. Nije posteno ili pak to treba raditi sa malo vise stila. Moramo se okrenuti buducnosti, da li je ovaj ili onaj crkveni poglavar bio ovakav ili onakav, istorija pise jedno, mi komentarisemo drugo, opet neko zeli nesto trece. Htjeli priznati ili ne nikad nijesmo bili vjernici, petokraka nam je i danas i ikona i slava i nocna mora i slika i prilika svega sto nas okruzuje. Djeca bivsih komunista nam sole pamet, pricaju nam price a realnost je realnost. Zato se bojim da ce narod stati, bas kao i satni mehanizam i nece biti moguca popravka. Mozda je najbolje da im saopstimo da mi zivimo u dimenziji proslosti, i da je nemoguce zaustaviti sunovrat u proslost. A kad dodjemo do nastanka tada ce biti isuvise dug put da se vratimo u sadasnjost. Vremplov nam je konstruisao pogresan covjek i ovo je sve mucno. Postujem pisanje G-dina Perovica. Ali mi smo uvijek zivjeli u vremenu zavjra, teorija zavjera , poraza, sukoba a NIKO da kaze istinu. Gdje smo stali, sta se desilo i zasto SADA nemamo nikoga ko ce nas povesti, ko ce nam poboljsati standar da zivimo zivot dostojan covjeka. Bojim s ed ami namamo uzore, modele skojima cemo se poistovjetiti. Nase razmisljanje se svelo, ili pak vecine na svakodnevnom konbinovanju kako profitirati, kako prevariti i grupa uziva a narod stoka grdna misli da ce jednog dana poceti da zivi. Lako je pisati, treba raditi nesto . A NIKO NISTA NE RADI.

 71. “Dr Predrag Ilić je, u Beogradu 2006-te, u sopstvenom izdanju, objavio kapitalnu knjigu “Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaua” i punih pedeset i pet godina od završetka II svjetskog rata rastumačio jednu od tabu-tema srpske istorije i istoriografije kao i istorije Srpske pravoslavne crkve dovodeći, nepobitnom argumentacijom, u laž sve one koji su “tvrdili” kako su Patrijarh Srpski Gavrilo Dožić i episkop žički Nikolaj Velimirović čitavo vrijeme rata proveli u logoru smrti poznatog kao Dahau, gdje su, navodno, bili mučeni i maltretirani do te mjere da su taj njihov boravak u Dahauu krstili sa: Dahausko mučeništvo dvojice najviših sveštenika Srpske pravoslavne crkve.

  Ko je dr Predrag Ilić? Danas je docent na Policijskoj akademiji u Beogradu, a inače je dugogodišnji radnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i profesor u više školskih ustanova pomenutog ministarstva. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 1972-ge do 2001-ve radio je za Službu državne bezbjednosti republike Srbije”
  Хм,кад је у питању СПЦ,онда су релевантни извори злочиначке СДБ.Господине Перовићу,чије границе на Балкану су,тренутно,најнесигурније?Чији је Никшић?Херцеговачки или црногорски?Херцег Нови?Мржња се враћа ономе ко је ствара.Поздрав са Пала-Р.Српска.

 72. Kako nam je civilizacija donosila tako nam je i odnosila sve ono iskonsko, pravo i najsvetije. Nikako da shvatimo da je crkva uvijek bila dio drzave i malo je onih koji ce reci da je ikad bila samostalna. Sta se desilo?! Citajuci istoriju kako predratne tako i posleratne drzave i vise je nego jasno da su nas komunisti unistili, razne javne i tajne sluzbe koje su pravili kako nebismo saznali ko su, odakle im korijeni tj. ciji su. Svetili su se oni svima onima koji su predstavljali i drzavu – kraljevinu Crnu Goru a i Srbiju. Unistili su nam tradiciju, ma jednom rijecju unakazili nas. Iskoristili su socioloski fenomen da brat spija brata a na kraju je brat udario na brata i tako je i do dan dans. Treba reci istinu svaki onaj politicar koji je posao sta nas ustvari ceka, do kad cemo se alelujati na vjetrometini koju nam prave djeca bivskih komunista. Da li smo osudjeni na propast i kad ce ozbiljni ljudi sa minimumom nacionalnog interesa biti na celu drzave ?
  Lako je i meni pisati , pisem, ostavljam trag koji neko procita il ne. Dobra terapija opijenih mozgova jer ovaj narod ne zna za dobro, zna za krizu, rat, muke, bobe. Pisanje o istriji jeste dobro, svaki dan nesto naucis, ali vracanje u istoriju nije normalno. Civilizacijski jeste ako cemo znati ko smo! Ali daj da pocupamo taj korijen napokon, daj da krenome naprijed . Uistinu je otuzno sve ovo oko nas, crkva jedno, drzava drugo, pojedinci trece, eksperti cetvrto a svi u sluzbi jednog cini mi se , da uniste nacinalni identitet. Fenomen osiromasi pa vladaj je i vise nego dobar recept, bolji od bilo koje pite izljevuse koju vise niko i ne pravi u Crnoj Gori. Bolji i od Pivskog skorupa koga vise i da nema. Nestadosmo , daj da radimo nesto konkretno. Ili pak da kazemo , ljudi piite, citajte, frustirajte se , ovo je virtuelni svijet i tipke na racunaru. Al mrka kapa da ce vam biti bolje. Bolje tako nego traziti dje je problem poceo. Prostom logikom ako je poceo prije 100 godina znaci li to da ga necemo nikad rijesiti ?!
  Davno rece jedan umni Petrovic, samo nemojte i njega osuditi : “NIKO SREĆAN, A NIKO DOVOLJAN, NIKO MIRAN, A NIKO SPOKOJAN; SVE SE ČOVJEK BRUKA SA ČOVJEKOM: GLEDA MAJMUN SEBE U ZRCALO!” P.P. NJEGOŠ

 73. Da bi se bar donekle shvatila ličnost poput Vladike Nikolaja potrebno je biti barem malo upućen u njegovo pisano djelo…

 74. Posto primjecujem da se ovdje toliko govori o djelu Vladike Nikolaja, od skora beatifikovanog, moramo se osvrnuti na njegov zivot, a ne samo na pisanje. Uzmimo za primjer Crnogorskoga Vladiku Petra II Petrovica Njegosa. Odgovoran je za oko 50-ak politickih ubistava u tadasnjoj Crnoj Gori. Ovđe se postavlja pitanje, da li ga njegovo djelo, koje je van svake sumnje ispred svoga vremena, amnestira od postupaka koje je radio u svoje vrijeme? Kada se skinu mitomanski talozi sa istorije SPC, tek tada ce cijenjeni Srpski narod, shvatiti u kakvoj se zabludi nalazio… Slavko valja dok ne kaze nesto sto nije u skladu sa srpskim interesima u Crnoj Gori…

 75. “Uzmimo za primjer Crnogorskoga Vladiku Petra II Petrovica Njegosa. Odgovoran je za oko 50-ak politickih ubistava u tadasnjoj Crnoj Gori.” To je Veljovic skoro nedje utvrdio broj nerjesenih ubistava, pa ih morao nekom pripisati, nesmjevsi da objelodani prave zlocince?

 76. Opet vracanje u istoriju i politiku proslosti. Pa dobro ajmo sve ocrnjeti u Crnoj Gori i da tako nastavimo do istrebljenja. Ljudi koji pisu toliko lose o ljudima koji su ih prestavljali, stvorili drzavu je vise nego uzasno.
  Zamislite da austrijanci pisu o Mocartu pikanterije iz njegovog zivota ? Ako to cujete , vidite, procitate svaka cast. Ili da Spanci pisu o svom kralju a da ne pricam o Englezima.
  Nemam komentar. Ako je pljuvanje po drzavi cistiliste pljujte ! Nek vam je prosto !

 77. Dr,

  Ne kaze se sa “tvojijem” no sa tvojim covejce bozji…!!

  Sem ako ti nije Novo- cgski..:-)

  Jer jeste..? A shto mu se dovoravash jado kad jos oficijelno nije proglasan..?

 78. Hvala Slavko još jednom na dodatnim informacijama i istini!

  Ono što nismo znali čujemo, naučimo, zapamtimo.. Živio!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: