Posted by: Slavko Perovic | April 7, 2011

7.04.2011.g.

Godine 2002-e potpisao sam sporazum sa koalicijom “Za Jugoslaviju” na osnovu kojeg smo, mi liberali, dobili četiri gradonačelnička mjesta u četiri crnogorske opštine, ali i još mnogo toga. Na Cetinju smo dobili Miša Vujovića, u Budvi Vesnu Radunović, u Nikšiću Vjeru Miljanić, a u Kotoru Nikolu Samardžića. Dok smo trepnuli, svi su nas gradonačelnici izdali, i ne samo oni nego i mnogi drugi.

A sada vam prezentiram kako su se tvorovski pokreti gamadi viđeli u opštini Kotor, onoj istoj čiji građani i dan-danas pozdravljaju Živkovića i Samardžića, one kriminalce koji su im na očigled ukrali pola miliona kvadratnih metara najljepše crnogorske uvale Trsteno. E, ovako to bijaše:

1. Članom 15 Statuta LSCG regulisana su ovlašćenja Malog Kabineta LSCG (u daljem tekstu MK). Ovo najviše političko tijelo Stranke formacijski sačinjavaju: POLITIČKI LIDER, ČLANOVI OBA POSLANIČKA KLUBA, PREDSJEDNIK KONFERENCIJE STRANKE I POLITIČKI ANALITIČAR.

U istom članu st. 2. stoji da MK: “Prati i razmatra dnevno-političku situaciju i predlaže Političkom lideru preduzimanje konkretnih političkih akcija”

MK se nalazi u stalnom zasijedanju (čl. 15. 1. Statuta) i ovo podrazumijeva da se odluke donose na osnovu stalne rasprave i kolektivno, a da ih Politički lider promoviše prema javnosti.

Ovo takođe podrazumijeva da MK radi na principu DNEVNO-POLITIČKOG obavještavanja i izjašnjavanja ŠTO JE STALNI OBLIK RADA I PRAKSA U RADU MK.

2. O slučaju RASPRODAJE zemlje koja se nalazi na teritoriji opštine Kotor, u kojoj mjesto Predsjednika opštine obavlja liberal Nikola Samardžić, a na osnovu koalicionog Sporazuma sklopljenog u Podgorici dana 5. Jula 2002. između predstavnika ondašnje koalicije “ZAJEDNO ZA JUGOSLAVIJU” s jedne, i LSCG s druge strane, po kojem je LSCG u četiri opštine kao stranci sa ukupno osvojenih 5,9% pripalo da obavlja 50% vlasti, svi članovi MK, osim Političkog lidera, SAZNALI SU IZ SREDSTAVA JAVNOG INFORMISANJA!

3. Informacije su UKAZIVALE da se radi o poslu vrijednom oko 6 000 000 EURA i da zemljište kupuje izvjesna firma sa Kipra, što je frapiralo MK.

4. Odmah nakon ove informacije tražena su objašnjenja od strane Političkog lidera Živkovića, a ovo posebno zbog činjenice DA JE STANOVNIK KOTORA i da je aktuelni predsjednik SO Kotor, SAMARDŽIĆ, njegov lični prijatelj te da je na ovu funkciju došao upravo na predlog samog Političkog lidera Živkovića.

5. Na prvom sastanku MK odrzanom na Cetinju 6. avgusta, Živković je djelovao iskreno zapanjen saznanjima do kojih se došlo iz objavljenih informacija, priznao da je bio naivan i nedovoljno svjestan obima posla te da zbog toga, držeći da je posao potpuno nevažan (tvrdio je da se radi o kamenjaru u Grblju!!!) nije našao za shodno da, u skladu sa Statutom i praksom rada MK, ovo tijelo o njemu obavijesti. Na direktno pitanje g. DEJANA MARTINOVIĆA, rođenog brata IVA MARTINOVIĆA našeg počasnog predsjednika: “da li se posao može zaustaviti?”, odgovorio je “kako misli da ne može” ali da će u tom smislu “moliti Nikolu (Samardžića) da to učini, ili će to biti kraj njihovog prijateljstva”. Međutim, ovaj sastanak ostavlja kod svih članova MK mučan utisak da se nešto čudno dešava, jer je prethodnog dana Živković u emisiji na Radio Kotoru navedeni posao tretirao kao jedan od najboljih poslova za regiju Grblja. Ipak, s obzirom na dugogodišnji zajednički rad i poverenje, smatra se da je tek sastanak MK na Cetinju Živkoviću otvorio oči i naveo ga da čitav posao sagleda u svim njegovim dimenzijama.

6. U narednim danima, međutim, Živković ponovo kreće u novu kampanju uvjeravanja MK kako je posao odličan, da je pravna procedura zakonita, da se prodaje bezvredni kamenjar po odličnoj cijeni, priča o Rusu sa Kipra koji će da investira u Grbalj i da na kraju on, svojim obrazom i Nikola Samardžić, kao njegov lični prijatelj, svojim poštenjem garantuju da je posao čist i da je odličan za opštinu Kotor. U ovoj fazi MK saznaje da je zatupnik “Rusa sa Kipra”odličan advokat i “lični prijatelj Živkovića” Novica Jovović, za koga, takođe, Živković garantuje svojim poštenjem. Za Živkovića se znalo da je mason, prema čemu je Stranka imala neutralan i civilizovan stav, smatrajući tu činjenicu privatnošću g. Živkovića.

7. MK uporno insistira na zaustavljanju posla zbog AFIRMISANOG POLITIČKOG STAVA LSCG DA SE ZEMLJIŠTE MORA VRATITI VLASNICIMA kao i medijske buke koja je oko ovog slučaja stvorena. MOLI se Živković da liberalima nikakva prodaja nije potrebna, pa ako se radi i o kamenjaru, da se uvlačimo u čudo koje nam kao stranci nije potrebno, čak MK nudi pravnu mogućnost zaustavljanja posla, a to je da Nikola Samardžić kao predsjednik SO ili grupa odbornika predlože SO Kotor da se prethodno donesena odluka od strane istog tijela – suspenduje. Odgovor Živkovića je da to nikako ne smijemo napraviti jer bi se dali politički poeni SNP-u. Obavještavamo se da je u međuvremenu podpredsjednik SO Kotor iz SNP uprkos stavu svoje Stranke – za posao, da je za posao i potpredsjednik SO iz Narodne stranke. U ovoj fazi se saznaje da je posao od izuzetne vaznosti za Živkovićevog ličnog prijatelja, advokata Jovovića i da se posao ni zbog Jovovića ne smije poništiti jer su on i Jovović vezani posebnom vrstom zakletve. Tako se saznaje da je i advokat Jovović mason.

8. Tada, poslije upornog odbijanja Živkovića da utiče na svog ličnog prijatelja, a predsjednika SO Kotor, Samardžića da pokrene postupak stavljanja van snage skupštinske odluke o predmetnoj prodaji, ponovnog i čvrstog garantovanja da je posao sa pravne tačke gledista ZAKONIT, Živković predlaže da se Vesna Perović i Saša Marković sastanu sa advokatom Jovovićem i da se sa njim razmotre još jednom svi aspekti posla. Živković odbija da kao šef tima LSCG pođe na sastanaka sa obrazloženjem da bi njegovo prisustvo, a zbog prijateljskih veza sa Jovovićem moglo samo da ugrozi kvalitet razgovora sa Jovovićem.

9. Nakon toga, Vesna Perović i Saša Marković odlaze na sastanak sa advokatom Jovovićem koji im ugovara Živković. Na sastanku (18. avgust) Jovović u startu ponavlja opštu argumnentaciju o kojoj je već govoreno. Takodje govori se o investiciji vrijednoj 50 000 000 EUR. Saznaje se da Jovović samo na ime advokatskih usluga inkasira odmah 300 000 EUR. Od čega je on spreman da da odredjenu donaciju stranci. Saznaje se da je ukupna investicija predviđena na iznad 50 000 000 EUR. Postavlja se pitanje što je sa provizijom koja je uobičajena u zapadnom poslovnom svijetu, a Kipar je odnedavno član EU i kreće se, kada su investiicije u pitanju, oko 10% vrijednosti investicije? Sagledavajući sve okolnosti, imajući garancije da je posao zakonit iznosi se predlog da LSCG dobije donaciju u iznosu od 1 000 000 EUR-a i da to ne mora biti novac nego i natura u definitivno riješenim stranačkim prostorijama, TV opremi i studiju, štampariji… Advokat iznosi stav da su to novi momenti o kojima se mora obavijestiti kupac. U neobaveznom razgovoru, a očigledno zbog ostavljanja utiska “sposbnog biznismenna” otkriva se:

– da Posao uopšte nije čist, da se advokat Jovović na tenderu pojavio iza obje ponude i da zastupa oba ponuđača – i onog koji je ponudio 5.800.000 € i onog koji je ponudio 4.400.000 €;

– da advokat Jovović sa predsjednikom SO Kotor Samardžićem, na tom poslu radi punih godinu dana (od Septembra 2003. godine);

– da se Jovović pobrinuo da druge dvije ponude zakasne DVA MINUTA zbog čega nijesu ni otvorene;
– da se on pobrinuo da “kamenjar” postane predmet prodaje iako nad njegovim značajnim dijelom gazduje preduzeće “MORSKO DOBRO” (DPS);
– da se on svom klijentu, Rusu sa Kipra, ugovorom obavezao da će Posao završiti do 31. jula 2004. godine, a u protivnom mu platiti penale u iznosu od 50 000€;
– saznaje se da je posao nemoguće stornirati, jer će se advokat Jovović “pobrinuti” i za odgovarajuću pozitivnu odluku nadleežnog suda.

10. Političkom lideru Živkoviću se ODMAH NAKON SASTANKA prenose sve ove informacije i od njega traži da utiče na predsjednika SO Kotor, svoga prijatelja Samardžića, da se Posao stornira skupštinskom odlukom, usled novih saznanja koja taj Posao osvetljavaju u potpuno novom svjetlu i prikazuju ga potpuno drugačijim od onoga kako ga je malom Kabinetu do tada prikazivao Živković. Zakazuje se sastanak MK zbog tog problema za 23. avgust u Kotoru.

11. Na ovaj sastanak Živković dolazi potpuno smiren i pun samopouzdanja, prvi put od kada se vode razgovori o Poslu, a poslije naših saznanja o tome da je posao apsolutno štetan ne samo za LS, nego i za opštinu Kotor i za crnogorsku imovinu. Živković ne izražava bijes zbog toga što je u pogledu posla bio prevaren od strane svojih prijatelja, Samardžića i Jovovića, već iznosi stav da se posao više ne može zaustaviti, jer su ga do tada hvalili i on i Samardžić i šest odbornika LS u opštini Kotor, da bi zaustavljanje Posla nanijelo štetu njegovom prijatelju, advokatu Jovoviću, te da i on, Politički lider LSCG, smatra da smo mi kao Stranka, od advokata Jovovića, tražili reket.

12. Na Žabljaku, 26. avgusta, Političkom lideru Živkoviću se saopštava da su svi članovi MK odlučni da učine sve što je moguće da posao zaustave te da neće dozvoliti da se odluke koje se odnose na LSCG donose van njega, a da se shvatilo da se Politički lider Živković u tom trenutku, preko toga Posla, između interesa LSCG i svojih prijatelja – masona, odlučio za interes svojih prijatelja koji je bio protiv interesa LSCG. Živković tada traži dva dana da razmisli o toj novoj situaciji.

13. Na Cetinju 30. avgusta održava se MK u proširenom sastavu: Vesna Perović, Džemal Perović, Helena Vučetić, Saša Marković, Aleksandar Aleksić, gradonačelnik Cetinja, Nikola Samardžić, Djordjije Radonjić, predsjednik OO LSCG Kotor i Ivo Martinović, počasni predsjednik LSCG. Nikola Samardžić odbija da ispoštuje odluku MK da zakaže sjednicu lokalnog Parlamenta i predloži poništaj odluke o prodaji zemlje, odbija da poništi tender i upućuje MK na odbornike ne bi li oni podnijeli predlog za sazivanje lokalnog Parlamenta sa tom tačkom dnevnog reda. Iza ovakvog stava staje Politički lider Živković.

TEK TOGA DANA, na tom sastanku se saznaje da zemljište koje je predmet prodaje IMA IZLAZ NA MORE!

TEK TOGA DANA saznaje se da zemlja okružuje plažu Trsteno!

Na sve navode MK o štetnosti i sumnjivosti čitavog Posla odgovara se poštenjem i čašću Živkovića i Samardžića te njihovog zajedničkog prijatelja, advokata Jovovića. Živković, iako potpuno usamljen u svom stavu, nasuprot čitavom malom Kabinetu sa kojim je uvijek do tada zajednički donosio odluke, insistira na završetku Posla po cijenu njegovog smjenjivanja na Konferenciji. Ni on ni Samardžić ne nude ostavke na svoja mjesta iako u tom trenutku definitivno vide i znaju da NEMAJU POLITIČKU PODRŠKU ZA TAKVO POSTUPANJE OD STRANE VRHA STRANKE. Toga dana MK još uvijek smatra da je bila ispoštovana zakonska procedura. I još uvijek misli da advokat Jovović zastupa Rusa sa Kipra.

14. Sutradan, u Kotoru, MK održava sastanak sa šest odbornika LSCG. Sastanku svojevoljno ne prisustvuje Živković, ali prisustvuje predsjednik SO Kotor, Samardžić i predsjednik OO LSCG Kotor Radonjić, koji tada i podnosi ostavku na to mjesto. Odbornici odbijaju stav MK ne prihvatajući argumentaciju koja dokazuje da je posao prljav i štetan, a brane ga poštenjem Živkovića i Samardžića, te činjenicom da su ga svi do tada hvalili i da ih MK nije ubijedio da Posao nije dobar.

15. MK, svjestan ozbiljnosti problema u kojem sa LS našao, obavlja konsultacije se ekspertima iz Velikog Kabineta ( mr Aco Radulović, mr Slobodan Lakić, dipl.ing.arh. Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl ecc Budimir Čarapić, biznismen) i uvjerava se u ispravnost svoga stava, ali i počinje da otkriva stravične dimenzije čitavog slučaja. Zakazuje Predsjednički kolegijum za 2. septembar.

16. Na Predsjedničkom kolegijumu Živković i Samardžić i dalje hvale Posao uprkos sve većem broju stručnih argumenata koji dokazuju da je Posao loš, štetan i po Kotor i po LSCG. Članovi Predsjedničkog kolegijuma koji hvlae Posao dokazuju takav svoj stav jedino pozivom na vjeru u poštenje Živkovića i Samardžića. Pozvan bezbroj puta da se tog dana, na tom mjestu, pod pritiskom argumenata, odluči za zaustavljanje Posla preko naših učesnika u lokalnoj vlasti u Kotoru, Živković to odbija. Na tom Kolegijumu Živković poslednji put priznaje da je on poslao Vesnu Perović i Sašu Markovića na sastanak sa advokatom Jovovićem. Kolegijum pokazuje da se problem može riješiti jedino na vanrednoj Konferenciji.

17. Istoga dana, odmah po završetku Predsjedničkog kolegijuma, četiri poslanika LSCG podnose inicijativu za sazivanje vanredne Konferencije posvećene pitanju povjerenja Političkom lideru Živkoviću, a Predsjednik Konferencije tu inicijativu prihvata i donosi Odluku o sazivanju Konferencije za 7. Septembar na Cetinju.

18. Sutradan se saznaje da izvršni direktor preduzeća koje se pojavilo sa najboljom ponudom na tenderu, a koje je zastupao advokat Jovović, nije Rus, nego je DEJAN MARINOVIĆ iz Podgorice, inače suvlasnik firme “Mr. Good” iz Podgorice sa advokatom Jovovićem. Saznaje se i da je preduzeće osnovano 1. jula 2004. godine u Podgorici, u vrijeme kad je već tekao tender SO Kotor za prodaju zemlje u Grblju koji je raspisan 22. juna 2004. godine. Dakle Rus sa Kipra koji posluje u zoni EU i ima godišnji obrt od milijardu Eura u stvari je Dejan Marinović iz Podgorice, što medjutim, uopšte ne utiče na stav Političkog lidera LSCG o poslu niti o tome u šta je uvučena Stranka zbog toga posla.

19. U danima do Konferencije pravnici iz LS otkrivaju niz nezakonito sprovedenih radnji koje ukazuju na moguću i krivičnu odgovornost predsjednika SO Kotor Nikole Samardžića.

20. Na Konferenciji se ponavlja argumentacija koja je do tada već postala bogata i nesporna i nedvosmisleno se dokazuje da je Posao bio iste onakve prirode kakve su poslovi koje obavlja vladajući režim, a protiv čega se LS istrajno bori, da je obavljen po istoj metodologiji i uz učešće personalno istog advokata, Novice Jovovića, te da je suštinski podmetnut Liberalnom savezu i to preko njegovog prvog čovjeka, Političkog lidera Miodraga Živkovića. Konferencija je na taj pokušaj dala svoj odgovor: na tajnom glasanju 148 glasova za uskraćivanje povjerenja Političkom lideru Živkoviću, a plebiscitarno izjašnjavanje za njegovo isključenje iz Stranke, kao i za isključenje Nikole Samardžića i za pokretanje pitanja njegove krivične odgovornosti.

Eto, ovako je to bilo!

Pohvali li iko u Crnoj Gori liberale zbog ovakvog stava i postupaka? Odgovor je jednostavan, tipično crnogorski: NIKO!

Advertisements

Responses

 1. Trebalo je odmah, cim se saznalo sta rade lopovi i nistarije zivkovic,samardzic i gnjida od advokata jovovica, odbiti im bubrege od batina, a ne osvrtati se ni na statut niti na bilo sta drugo. To je jedino ispravno, a nije ni sada kasno!

 2. Dobro, malo je bilo frke, svadje, nesporazuma al budimo realni, sad je 2011. god. poslovni mag Miranovic je u roku zavrsio sve hotelsko-turističke sadrzaje na Trstenu, 622 radnih mjesta je otvoreno, nisu evropske plate al moze se nekako zivjeti sa 1214,87 eur kolika je iznosila prosjecna plata. Uostalom i Zivkovic i šarmantni Samarđić i dalje se bore protiv vladajuće DPS i zaista su neumorni u tome i tako. Dobro je sve ispalo na kraju 🙂

 3. Izvinjavam se, ne Miranović nego Marinović. Svašta; Zar i ja da napravim grešku o takvom finansijskom magu i expertu…..

  Uzgred, vjerovatno Zivković nikad neće ni priviriti pravoj masonskoj loži i tajnama slobodnog zidarstva. Ova udruzenja đe puše duvan i kuju zavjere o otimačini su nepriznata drustva… nešto sto nije vrijedno pažnje. Govorim Vam iz ” prve ruke” 🙂

 4. Bilo nas je Slavko ali se nismo culi u ta zla vremena a nije ni sada ništa bolje.Daj molim te u svojim sledećim tekstovima napiši neke stvari koje me interesuju,a mislim i širu CG javnost.Dali namjeravaš ponovo aktivirati LSCG i ako da kada od prilike.Kako ćeš birati nove ljude to jest prave jer te je većina onih starih prevarila.Ja se nadam da si svjesan da u CG imaš veliku podršku,možda čak i najveću do sada.Samo PAZI.aKO ŽELIŠ NEŠTO RADITI MOTAŠ OVAJ PUT IZABRATI PRAVE LJUDE.KADA BUDEŠ BIRAO LJUDE PO OPŠTINAMA NEKA BUDU ONI KOJI NISU KOMPROMITIRANI.A ONI ĆE ZNATI IZABRATI DALJE.NE POSUSTAJI.SAMO NAPRED.

 5. ova gospoda nijesu bezočno prokockala povjerenje samo S.Perovića, nego i povjerenje svih članova LSCG.nasmijao me LORDOV komentar, ali bih im toplo poželjela sve ono što je predložio nick rajko zorić.
  izdajnici naši-stidite se do groba.bez srama ste

 6. Znate li da je taj Dejo Marinović novi diretktor uprave prihoga Crne Gore!
  Blago nama.

 7. E,svasta!Bravo,Slavko,neka ostane i zapisano!

 8. Slavko,

  svaka cast za tekst. Ali ipak ne mogu da se odagnam utisku da su svi ovi smradovi koji su Te izdali Tvoj izbor. Nadam se da je to bilo posledica Tvoje prevelike vjere u ljude ali treba da znas da su CRNOGORCI NAJPOKVARENIJA SORTA NA SVIJETU.

  Ostaj mi zdravo i sto vise ovakvih tekstova.

  Igor

 9. Slavko,
  prijatelju neka si napisao da se zna.Pisi i dalje o mnogim delikatnim situacijama
  kako bi eliminisao spekulacije koje pod obavezno idu na tvoju stetu.Sam znas
  da su svi koji su sramno posli iz LSCG sirili i sire lazi o navodno tvojoj ne
  demokraticnosti.

  Znam jedno da si im vjerovao da si nam ih nametnuo i da mi i nijesmo uvijek
  bili sa njima zadovoljni i srecni ali smo tvoje predloge i opredjeljenja postovali.

  Kao sto si se uvjerio losim su ti vratili.

  Po njinu glavu.

 10. Prijatelji,
  da li ste gledali previjanog lazova direktora policije Veljovica kod Petra
  Komnenica na tv Vijesti.

  Bruka i zastidje jadne i nesretne Crnr Gore.

 11. Slazem se sa Igorom o pokvarenosti velikog dijela ljudi koji zive u crnoj.Radi se o sklonosti ka nevjerovatnim marifetlucima da bi se postigao zeljeni cilj.
  Posto se radi o opstoj karakteristici, nije ona svojstvena samo osobama iz LSCG. Ovakve kreature su podjednako rasporedjene svuda pa samim tim i u svim partijama . Po prirodi stvari najvise ih ima u vlasti i oko nje. Zasto se kaze bolje je imati gram vlasti nego oku pamat?!
  Dje to ima? Tamo dje je sistem vrijednosti na stakama. Tamo dje je sve tumbe okrenuto.
  E sve to nije od juce.
  Sjetite se bjezanije, kamufliranja i kameleonstva kad su padale dinastije, vlasti partije i slicno. Sustina ista samo drugo ime.
  Treba o svemu pisati i zigosati. Iznositi istinu da je malo mjesta za laz i mani pulacije. Slavko, nijesi ti mogao i da si htjeo sve te smradove drzati pod kontrolom. Suzeno ti je bilo plje djelovanja i izbora samim tim sto je mogucnost za izbor takva kakva je. Nikakva.
  Sve ovo svjedoci da ti nijesi bio nikakav diktator nego covjek koji drzi do SLOBODE kako svoje tako i drugih.
  Sto se u pokvarenom svijetu kakav je nas to tako zavrsava to je druga stvar.
  Sve tece sve se mijenja mozda ce “na groblju iznici cvijece za daleko neko pokoljenje”.
  Za crnu je mnogo gore sto je opsta situacija takva kakva jeste nego sto se desilo sa liberalnim savezom.Propadale su imperije i carstva, ali je tesko kad prijeti propast jednom narodu.
  Opusteno proci ce vrijeme i ovih smradova.

 12. Ostaj mi zdravo i sto vise ovakvih tekstova!

 13. Šefe malo si napisa koliko si treba, no dobro si ta stoka im je završila posa i više im ne treba, eto ih sad po Kotoru i crnoj gori sami ćukaju jer nemaju ni druga ni drugarice ali imaju fukarske glave koje nose na ta ološka odijela koja im je služba dodijelila.

 14. Kažu da pohlepa pokreće svijet…

  Najnoviji zavjet u crnogaraca bi trebao da glasi: izdaj bližnjega svoga i prijatelje svoje! Izdaj ih odma, bez razmišljanja, nemoj se nikad prisjetiti njihovih djela, što će ti to… Naročito ako i sam/a nisi uzvratio istim djelom…

  “Ovo je radikal u duši!”, sjećam se komentara jedne starije gospođe negdje na početku Živkovićeve karijere u Liberalnom Savezu. I tako se, fino vaspitani Živković, radikalno ponio, da ne kažem promijenio jer bi to bila pogrešna tvrdnja… Tren nakon kraja LSCG, evo ga u nezavisnom raju sa dojučerašnjim ubicama, kako je to nekad izjavila ova ljudska veličina čije potencijale nikad niko ne bi saznao da ne bi Liberalnog… O pa to je krasno!! O to je tako sposobno!! O to je tako ugledno! Stvarno ne znam zašto neko (po mogućnosti muškog roda i broja) nije javno razvukao za uši niz neku ulicu ove nadobudne parazite. To bi bio u potpunosti ispravan stav nakon svih ispravnih stavova.
  Te džukele nisu znale ni sopstveni govor da pročitaju kako valja… Eh, mora da ih je trema fatala od lične odgovornosti pred sopstvenim riječima!
  U Crnoj Gori imamo jednu opštepoznatu situaciju kod ljudi kad govore o nečemu, prećerivanje. Uglavnom se ne prećeruje jedino kad treba reći istinu. Tu se dofatimo razloga, pa razloga razloga, pa sve tako nekako, razložno, više manje niže, dok ne stignemo do mjesta Š u priči. Onda iz mjesta Š donosimo gotove i potvrđene sudove o suštinskom učinku, koji se slažu sa mjestom… Niko se ne glasnu od bivših stranačkih poznanstava da Slavku Peroviću odgovori kako doliči na ove prozivke, a prozivke nijesu bile puka priča nego su doticale čitavo glasačko tijelo, što znači imale su težinu i odgovornost, ali su liberalni pajtaši htjeli hljeba preko pogače – usidreni u mjesto Š!

  Što ako je i moglo drugačije? Ništa sad.

 15. Dragi Slavko,

  Dovoljno se samo sjetiti jednostranog pisanja tadašnjih (nažalost i sadašnjih jer su isti) medija u crnoj gori i javnog likovanja “analitičara” ala potrošeni srđa darmanović i sl. kako je LIBERALNI savez Crne Gore LSCG razbijen.

  Sjećaš li se pitanja Tvora od kada se o poslovima tog tipa razgovara na stranačkim organima, potpuno isto kao i u DPS gdje niko ne smije pisnuti o lopovluku.

  Razbijanje LSCG od strane mafije čiji pipci su bili i Tvor i njegovi prijatelji “masoni” je bila odmazda za suprotstavljanje LOPOVLUKU. Taj “POSAO” je mafiji morao proći jer je bio početni test za dinamiziranje najbezočnije PLJAČKE svega vrijednog u cg nakon toga.

  Tada, danas a sjutra još i više je politički kapital biti protiv LOPOVLUKA. U crnoj gori to jedino ima LSCG i ti koji jedini imaš pravo da nosiš njegovo sveto nasljeđe.

  Pozdrav tebi i porodici,

  Aco Radulović

 16. “Postavlja se pitanje što je sa provizijom koja je uobičajena u zapadnom poslovnom svijetu, a Kipar je odnedavno član EU i kreće se, kada su investiicije u pitanju, oko 10% vrijednosti investicije? Sagledavajući sve okolnosti, imajući garancije da je posao zakonit iznosi se predlog da LSCG dobije donaciju u iznosu od 1 000 000 EUR-a i da to ne mora biti novac nego i natura u definitivno riješenim stranačkim prostorijama, TV opremi i studiju, štampariji… Advokat iznosi stav da su to novi momenti o kojima se mora obavijestiti kupac. U neobaveznom razgovoru, a očigledno zbog ostavljanja utiska “sposbnog biznismenna” otkriva se:

  – da Posao uopšte nije čist…”

  Znaci, cim je odbio donaciju stranci (slazem se Slavko, to je uobicajena EU praksa – kao da stranka prodaje zemljiste, a ne opstina; alo?!), onda je posao sumnjiv?

  Aferim Slavko i tebi i tvojim poltronima oko tebe (s kojima si se kasnije do’vatio) i kotorskim liberalima i svima ostalima koji su se fino iskakali po LSCG. Zajedno ste ga stvarali, zajedno ste ga unistili- nije se previse UDBA zamarala oko toga…

 17. offtopic

  APEL (u vezi portala javniservis.me):

  Apelujem na komentatore ovog sajta, prvenstveno one opozicione i sa dobrim razumijevanjem Cg “politike”, dakle, apelujem na bojkot ovog sajta i nepisanje na njemu.

  Razlozi za to su vrlo jednostavni – jer se radi o udbaškom sajtu, tj mafijaškom. Ne radi se o mom mišljenju, već o realnim indikatorima koji na to ukazuju, a jedan od mnogih je da uredništvo principijelno odbija da sajt postavi na platforu bojkota, već traži “neke druge solucije”, a takođe se preko komentatora postavljaju platforme za neke “akcije, partije, Nvo-e” i slično “protiv vlasti”, koje principijelno na isti način idu na ruku Mafiji.

  U situaciji kada u Crnoj Gori imamo zapravo samo dvije solucije – ZA Mafiju i KONTRA Mafije, oni se postavljaju vrlo jasno. Kada imamo samo 2 varijante – s jedne strane imamo varijatnu bojkota, a s druge – izlazak na namještene izbore, davanje podrške i legitimisanje parlamenta, vlade i drugih organa nelegitimne vlasti, oni izbjegavaju prvu soluciju.

  Takođe, dozvoljeni su komentari koji podržavaju Mafiju, što predstavlja nevjerovatno uređivanje, suprotno svemu ljudskom.

  Ne vjerujem da je udbaški karakter ovog sajta zbog vlasnika, jer u nekoliko prepiski s njim nijesam stekao takav utisak. Prije bih reka da se radi o “tapškačko_po_ramenu” tehnici Udbe, tipa “ajde kume, brate, prijatelju”, i na taj način svođenja na kvaziopozicionu kaljugu.

  Takođe, tehnike kojima se služe su zaista nevjerovatne, tipa da se komentatori koji otvoreno podržavaju Mafiju – blago ukoravaju, a oni koji podržavaju pipke mafijaške hobotnice – promoviraju kao mejnstrim opoziciono mišljenje.

  Jedno vrijeme je zaista sajt išao u pravom smjeru, i kolko je bilo u mojoj moći sam komentarima sugerisao kuda bi treba da ide, no jednostavno, protiv raznoraznih urednika, saradnika, komentatora, i slično se ne može, brojčano, i podlošću.

  Stoga, apelujem na intelektualce, recimo Mirjanu Kuljak, Miška Đukića, Sonju Radošević, i ostale, kao i obične, zaista opozicione, komentatore, da ne daju legitimitet nečemu što ide u prilog Mafiji.

  To bi bilo sve od mene.

 18. Prijatelji,
  zemlju oko koje je pisao Slavko je formalno kupilo preduzece Mr.Good iz
  Podgorice u vlasnistvu Dejana Marinovica.Ustvari zemlja je kupljena za
  racun Prve familije odnosno Aca Djukanovica koji je vlasnik svega u
  Crnoj Gori.Nagrada za ucinjeno je postavljenje tog Dejana Marinovica za
  direktora direkcije javnih prihoda Crne Gore.Ucinjeno nagradjeno.

 19. Ovaj stav Živkovića da se posao ne može zaustaviti u datom trenutku, kao i činjenice koje ukazuju na samu prirodu toga posla, što u prevodu znači: uprljati, otvara svakidašnjevjekovnu prevaru koja prodire upravo do suštinske tačke smisla a to je vjera (ne mislim na religiozne manipulacije vjerom). Ljudi su vrlo veliki konzumenti materijalnog bogatstva i takva egzenstencija ne korespondira u najvećem broju slučajeva sa prirodno zadatom funkcijom čovjekolikog bića koja se zove usklađivanje, ne adaptacija na sve i svašta. Ali radi se o robovima i zavisnicima je li… O nezavisnim robovima zavisnim od izdaja, a izdaje su moguće samo u odnosu na viši nivo od … Prevare i prevarni su scena, fabula je izdaja, izdaja donosi moć, moć daje slobodu, najbrže sredstvo do slobode je novac, najdalji od slobode je onaj koji sam svojevoljno postaje sredstvo. Sredstvo je mrtva tvar, ono ne može ostvariti ništa, zatvoreno je u predmet. Kao i svi koji postaju sredstvom.

  evo ću se nadovezati na početnu misao prisjećanjem na heroje našeg vremena, nema potrebe da ovoga puta napućimo usne i zatrepćemo značajno kao u slučaju slušanja govorancije M.Popovića, nema potrebe da komentarišemo grandiozni medijski publicitet kojim je ispraćena ta aktuelna herojska priča, za razliku od….

  https://slavkoperovic.wordpress.com/2008/11/16/dnevnik-16-novembra-2008/

  Koka kola je to!

  što se wawijevog apela tiče, imenom i prezimenom navedeni intelektualci su zrele ličnosti, fatali su se u koštac i sa krupnijim problematikama, nijesu kukavice, imaju dobru procjenu i sumnjam da mogu biti naivno zavedeni, ostalo je stvar ukusa i interesovanja.
  Naravno, dobro je to što smo jedni drugima tako jaka međusobna podrška, a za ostalo ćemo lako!

 20. Gospodo,
  zamislite da su dzelati deportovanih bosnjaka uspjeli krvavim novcem stecenim
  svercom oruzja,nafte,alkohola i cigareta kupiti dio porodica tih nesrecnika koje
  ce pokusati laznim optuzbama rusiti kredibilitet jedinog svjedoka inspektora
  Pejovica koji je optuzio Mila Djukanovica i tadasnji rezim za to sramno djelo.

  Za sramno djelo koje se desilo u Bukovici nadomak Pljevalja kad je prema
  svjedocenju jednog od prognanih Veselin Veljovic tadasnji nacelnik policije u
  Pljevljima makazama rezao usi pojedincima dzelati su potkupili i delegirali
  sudiju iz bosnjacke zajednice koji je sramno oslobodio Veljovica i ostale aktere
  tog sramnog cina.

  Koji to razlog i visi interes sprecava Rifata Rastodera,Rafeta Husovica i Ferhata
  Dinosu da ne pokrenu opstanak vladajuce koalicije na vlasti zbog ovakvih stidnih
  odluka pravosudja i ostalih drzavnih institucija.

  Cime li je Djukanovic kupio lojalnost muslimana i bosnjaka koji sramotno cute
  gledajuci kako im se dzelati njihovih sunarodnika smiju u lice i uzivaju u novcu
  koji je izmedju ostalog stecen i svercom oruzja i nafte u to podrucje.Zasto cute
  intelektualci iz reda tih zajednica.Sta im je to prece od istrajanja da se zlocinci
  izvedu pred lice pravde i OSUDE za zla koja su ucinili.

  STID I SRAM TREBA DA IH JE.CUTE TRPE I LUKAVE SE.

 21. Pitas sta im je prece, a dobro znas odgovor.Najpreca im je GUZICA. To im je obraz. Kako god obrnes i prevrnes i pokusas da ih vidis, vidis guzice, sve jedna do druge.
  U odnosu na njih zivotinje su divna stvorenja. Pazljivo ih posmatrajuci mozes nesto i nauciti. A, sta se od ovih moze nauciti? Moze samo vidjeti koliko je covjek jadan i bijedan. Da je postalo pravilo da bi jednima svanulo drugima mora da smrkne.

 22. Ovo pise wawy na wawyblog.wordpress.com

  Kad je Crna Gora monitpajtonovski crni cirkus?

  -Kad nije cilj i zahtjev svakog “opozicionara” hapšenje Đukanovića i Marovića i rasformiranje Udbe, nego popravka sistema.

  -Kada Bob Velašević pravi proteste protiv mafije, bez uslova “Bojkot Mafiji”.

  -Kada Bob pravi proteste a promovišu ih Mafijini mediji.

  -Kada Bob pravi spontane proteste a funkcioner je (bio?) Pzp-a.

  -Kada Slavko Perović izlazi sa nacističkim izjavama o muslimanima kao manje vrijednim od pravoslavih.

  -Kad se građani nadaju boljem od novog premijera koji je pion Mafije.

  -Kada Cg Mafiju tretiraju kao političare a ne kao pljačkaše i ubice.

  -Kada Medojević istupa kao opozicionar a sarađuje s vlašću u odborima.

  -Kada Perović poziva na slom vlasti po arapskom krvavom scenariju.

  -Kada Ćalovićka polaže nadu u korekciju ove vlasti pod pritiskom Eu.

  -Kada se napravi Savjet za saradnju Nvo sektora i Vlade, i svi ćute osim Nvo Anime.

  -Kad mediji ne smiju reći “Bojkot” i “Mafija” već furaju neutralnost.

  -Kad Bob i organizatori protesta odbijaju da odgovore na suštinska pitanja o protestu, već daju demagoške izjave.

  -Kad Slavko i Helena iza nikova diskredituju Kneževića kao mafijinog igrača bez ijednog jedinog dokaza.

  -Kada Knežević podrži proteste a bez da je prvi uslov da su pozvani samo oni koji ne sarađuju s Mafijom.

  -Kad Marović tužan luta Platonovim pećinama a nema nijedne slike njegovog navodno uhapšenog brata.

  -Kad se političari i komentatori ne ograđuju od velikosrpstva i šovinizma u medijima, iza kojih stoji Mafija već 22 godine.

  -Kad Mafija širi strah od velikosrpstva i šovinizma kao “srpstva”, a koje je sama promovisala.

  -Kad Vikiliks izlazi sa podacima o američkim depešama đe se pominje sprega vlasti i kriminala u Crnoj Gori a ne mafijaška diktatura.

  -Kad Obama pošalje pismo zahvalnosti i odanosti Milu Đukanoviću jer odlazi s funkcije.

  -Kad….

  ***

 23. Pozdrav SATA i veliko fala na ovim tekstovima i na istini od koje se dize kosa na glavi.A zamislite prijatelji sta bi nas snaslo a SLAVKA posebno da smo usli u vladu 2001god.Koliko bi ih tada prelecelo u dps.Pozdrav svim prijatelji koji ostadoste pravi i iskreni Liberali.

 24. Vjerovatno je u ovome poslu glavnu ulogu odigrala Agencija za nacionalnu bezbjednost.Preko Zivkovica i ostalih eksponenata sluzbe navodnog advokata Jovovica navodnog biznismena Marinovica.Jano ka dan.Moram da skrenem paznju na jednu vrlo simptomaticnu stvar koja se desava ovih dana u Crnoj Gori a kojoj sam licni svjedok.Poslije navodne rekonstrukcije vlade Crne Gore i postavjlanja Duska Markovica za ministra pravde.Sa Duskom je u ministarstvo pravde dosao veliki broj sluzbenika Agencije za nacionalnu bezbjednost.Da pomogne neutralnost sudova sigurno.Cudno je da se to radi bez uvijanja.To svi koji rade u pravosudju jasno vide.Je li to reformski iskorak premijera Luksica.Pola agencije za nacionalnu bezbjednost je prebaceno u crnogorsko pravosudje.Asto ce tamo sami zakljucite.

 25. Pozeljno bi bilo, a i ljekovito,rasvijetliti, ulogu sekti, posebno jedne sa sjedistem u Niksicu, a operise i van crne,koje su u funkciji tajnih sluzbi i mafije. O tome u crnoj kruze odredjene informacije.
  Prica se, da se odredjene aktivnosti obavljaju preko porodica i familija, cime je tajnost dodatno osigurana, a ucinak postignut.Kazu da se radi o porodicnim manufakturama i da su im ocevi otaca u tome bili. Ne treba iskljuciti ni majke, cerke i sestre. Na taj nacin i od takvog “rada” egzistiraju sa koljena na koljeno.
  Potrebna nam je istina i samo istina, da bi se laz, ako je nije moguce iskorijeniti, barem sacerala u misju rupu, a sa njom i ti m i s e v i, bolje reci p a c o v i.

 26. Narode,
  zasto cutis sagete glave ka zemlji.Zasto.Nijesmo svi kupljeni i osramoceni.Mi
  liberali smo svakoga i u tezim vremenima mogli pogledati u oci a ne danas
  kad su sve maske pale i ogoljene sve lazi Mila Djukanovica.

  Sjecam se tv duela na drzavnoj tv CG Bulatovic-Djukanovic u vrijeme raskola
  hohstaplerskog DPS-a na optuzbu Bulatovica da njegovi kumovi i partneri
  valjda misleci na Duska Bana,Zeljka Mihailovica i njihovog poslodavca Stanka
  Caneta Subotica stete drzavni budzet ne placanjem takozvanih tranzitnih taksi
  Djukanovic kocoperno izjavi de je sve to gnusna laz.U knjizi Bulatovica-Pravila
  cutanja on kaze>Djukanovic najpecatnije laze kad vas gleda u oci>.

  Sjetih se te Bulatoviceve tvrdnje prilikom javnog Djukanovicevog saopstenja
  o naslednom bogatstvu.Ne trepnu dok slaga svu naciju.

  Ranije sam pisao o mediskoj ofanzivi koju forsira optuzeni Djukanovic nebi li
  nekako sa svog imena skinuo teret vodje najveceg svercerskog lanca u EU.U
  tom pravcu je angazovan i profanisani Vladimir-Beba Popovic kao nabijedjeni
  mediski mag.Dosta je pomogao satanizaciji pokojnog Djindjica.Beba i Cane su
  krenuli u trazenje medijskih kuca preko kojih ce plasirati pricu o nevinascetu
  Stanku Suboticu i casnom Milu Djukanovicu koje eto ljubomornici iz Srbije ne
  vole radi njegovog navodnog crnogorstva.Ogromna laz.Najveci srbin u Crnoj
  Gori je uvijek po sopstvenom deklarisanju i eksponiranju vazda bio Milo.Ni
  casa se nije casilo vec su preko svojih conection poceli novinski clanci PRVO
  angazovanjem Jasne Babic bivse novinarke Nacionala kojoj je placeno da po
  sebi pljune i izjavi da ono sto je pisala zajedno sa sad pokojnim Ivom Pukanicem
  nije bilo istina i da je sve iskonstruisao Ratko Knezevic.Sve ovo se radi kako bi se odagnala sumnja da je osumnjiceni po tvrdnji Knezevica Subotic narucio ubistvo
  Pukanica.Preko UDBINE veze iz CG Avaz Fahrudina Radoncica partnera i druga
  Mila Djukanovica podupire pokajnicku placenu izjavu Jasne Babic i laz dobija
  DRUGU nogu.U e-novinama koje izlaze u Srbiji a finansira ih Stanko Subotic te lazi
  dobijaju TRECU nogu.Preko korumpiranog Jugoslava Cosica kriminalac sa crvene
  potjernice Stanko Subotic dobija sansu da uzivo isprepada glupog Medojevica.Tada
  laz postaje STONOGA i pocinje da seta na sve strane.Podupiru je Ceda Jovanovic
  ispraznim pricama o lojalnosti Djindjicevom putu uz koji je obavezan demokratski
  dekor Stanko Subotic,Beba Popovic,Brija,Misa Omega i hohstapler Cicmil.
  Canetu se omca steze oko vrata pa mu je otezano disanje i odlucuje da u toj
  ofanzivi krene sa pocetka mjesta desavanja i organizovanja sverca cigareta.Iz
  Makedonije preko koje je to tada i jedino moguce bilo raditi.Naravno u pomoc
  poziva starog makedonskog lisca Srdjana Kerima koji mu na raspolaganje stavlja
  svoj dnevnik i novinara.Cane laze kao i do sad.E sad se malo preracunao jer se
  pojavio covjek kojeg je prevario u svom poznatom maniru.I eto nove price o
  POSTENO OBOGACEN CANETU SUBOTICU PRIJATELJU I PARTNERU MILA
  DJUKANOVICA I DOBROTVORU CRNE GORE.

 27. Da prvi razorni udarac Suboticu i Djukanovicu je zadao ovaj makedonac.Pokazat ce se na kraju da ce im sve bit uzaludno.Sve ce se otkrit i oko sverca i oko ubistava.

 28. Sjeća li se ko priče Tvora da će taj posao donijeti stotine ako ne i hiljade radnih mijesta za Kotorane, tamo će da niču hoteli, da se gradi punom parom i tu i okolo pa će da se napuni kotorski budžet od komunalija i poreza…sa tom je pričom okrenuo cijeli kotorski odbor LSCG protiv Slavka jer on blokira posao i traži da se posao poništi . Đe su danas hoteli i golf tereni o kojima je smeće pričalo ? Eno je tamo ista ledina koja je i bila , samo što je iz vlasništva opštine prešla u fiktivno vlasništvo firme koja drži imovinu za Aca Đukanovića .
  Ima li neđe na Youtube snimak sa tog kongresa LSCG kad Slavko razjebaje kotorane jednim od svojih najboljih govora , a nakon toga učesnici masakriraju Tvora Midraga i Tvora Nikolu . Bilo je prije neki audio na sajtu LSCG , ali ne mogu da nađem na youtube .

 29. A sjeća li se ko kako je sramotni Koča Pavlović sa svojom produkcijskom kućom tada napravio odmah naručeni DVD , pa tamo prikazuje kako je to zemljište kršina đe nema ništa nego bubulji i kako kotorani Bogu da zahvale što imaju pametnog Nikolu Samardžića koji je to prodao za tolike pare , jer sve skupa to normalan čovjek ne bi uzimao džabe da mu daju . Miko u Nikola se u tom filmu dižu u nebo , i Pavlović je narezao par stotina takvih diskova koje je Nikola odmah podjelio kotorskim liberalima da gledaju i presminavaju . Sve što je bilo sramotno , nevaljalo i povareno u LSCG – tada je stalo uz Tvora Živkovića . Dovoljno je reći samo : Tvor a ne Labud – Šljukić i bilo bi dovoljno . A takvih je govana bila gomila .

 30. Pozdravljam sve komentatore ,i narocito Slavka …
  Odgovor na postavljeno pitanje ,gdje se moze naci Slavkov govor iz septembra 2004 jeste na sajtu LSCG …ili ako vam je lakse .evo linka
  http://www.lscg.org/content/4-vanredna-konferencija.html
  Govor treba skinuti pa pustiti .traje 10 tak minuta i vise je nego vrijedan tog truda , ko nije slusao ne zna sta je propustio …Veliki pozdrav za Slavka i sve liberale ..

 31. Javno.ba: Za kraj ovog razgovora što bi poručili svim građanima?

  PERNAR: “Ako želite slobodu morat ćete se izboriti za nju, jer izrabljivači i lopovi nikad neće dragovoljno dati Vam slobodu. Oni Vas žele porobiti i iskoristiti. Uvijek sloboda dolazi odozdo, tj. od naroda koji se mora cijeli život za svoja prava boriti, jer kada se prestane boriti tada postaje rob”.

  JAVNO.ba

 32. Gospodo,
  sta se ovo desava sa nasom metropolom turizma.Ili pred pocetak sezone ili pak
  na kraju a obavezno u toku sezone nekome pukne pogibija.Ovog puta bliskom
  prijatelju i partneru Mila Djukanovica i Stanka Caneta Subotica sada pokojnom
  Draganu Becirovicu desilo da izgubi glavu.Mozda se i razotkrije zasto.Uzasava
  me da ovo vise nikog ne iznenadjuje.

  Za dosadasnje pogibije zvanicni organi posto vecinu nijesu razotkrili organizovano
  su sirili propagandu zavjere iz okruzenja i opstrukcija zvanicnih organa susjednih
  drzava.Cudi da licno Djukanovic nije pokazao vise interesovanja da se ta ubistva
  razotkriju jer su medju njima bila i ubistva njemu bliskih prijatelja i saradnika
  pokojnih Gorana Zugica kuma i Darka Belog Raspopovica visokog funkcionera
  SDB-a Crne Gore kao i Baje Sekulica bliskog saradnika Stanka Caneta Subotica
  i prijatelja premijera.Sva ta ubistva su se desila dok je Djukanovic obnasao
  funkciju premijera Vlade Crne Gore.Mozda su moji dozivljaji prijateljstva sa
  ljudima drugaciji od onih koje imaju zvanicnici Crne Gore.

  Mislim da je dara prevrsila mjeru.Dje je Ranko i njegove trule daske.Dje je
  njegov zorlija Ivan Brajovic ministar za pozare i poplave kome hohstapler
  Veselin Veljovic para lazov ne dozvoljava pristup bazi policiskih podataka.

  A dje su EU integracija zeljni bosnjaci i albanci sa svojim postenjacinama u
  liku Rafeta Husovica i Ferhata Dinose.Dje su gospodje iz HGI koje izgubise
  osjecaj ugrozenih hrvata u Tivtu od kad udjose u koaliciju sa DPS-om.Ja im
  saopstavam da su sad uvezani sa onim koji ih je ugorzavao pa zbog tog jedva
  cekam da im se to ponovi jer i ne zasluzuju bolje.

 33. Da Inglish,potpuno si u pravu kada je HGI u pitanju.Od stranke koja se izvorno utemeljila da bi pokušala napraviti neke temeljne promjene do stranke izdajica po svim pitanjima.To su duše prodane,hrvati po zanimanju i od interesa,na njihovu žalost maloga.Toliko su se zavukli u onu rupu,od otraga,da smrde kada prolaze ulicom.Tuga ih je gledati kada su neki skupovi.Izgubljeni u vremenu i prostoru.Neznaju više kome se treba ulizivati pa se ulizuju svima.A tek ona karikatura u skupštini.Mislim da se zove Ljerka.Kada joj je neki čovjek rekao da je poslanik DPS a,ljutila se kažu.A neće da se digne pa da kaže čija je.Ne diskutuje.Hrvatica a govori kao Crnogorka pa joj neugodno kaže.Inače,od kada je Sanader uhapšen,nešto su se smirili,priča se da su imali sa njim neki dil pa sada strahvaljda,što li.Inače,što se tiče ugroženosti Hrvata u Boki.Hrvati u Boki su uvjek a i danas najugroženiji od onih u svojim redovima koji su UDBAŠKI špijuni i duše prodane.Dakle kao što vidite.Kod Hrvata ništa novo.

 34. Mandrac,
  zao mi je sto je to tako.U redovima liberala je bilo i ima hrvata iz Boke.Oni se
  stide ovih svojih izroda.Tu je sta je.

  Danas je na trgu Republike u Podgorici,bivsem trgu Ivana Milutinovica odrzan
  skup koji je imao za cilj promociju NATO-a.Neuspio je.Cak i ona djeca kojima
  su podijeljene dnevnice su odmah pobjegla.A zasto je bio osudjen na neuspjeh.
  Zato sto NATO integracije promovisu isprofanisani ljudi.

  Posle skupa u cafeu Forum u ulici Slobode okupilo se drustvo intelektualaca
  medju kojima je bio i sef vojne sluzbe bezbjednosti Bozo Lakic,nekad pomocnik
  Duska Markovica u ANB-u.U tom drustvu su bili sve bivsi komunisti a danas
  clanovi udruzenja Sveti Petar Cetinjski i medju njima i prvi intelektualac i
  uvazeni privrednik Drago Rasovic.Sjedjeli su u lokalu sticer crnogorca inace
  sina pokojnog Svetozara Durutovica koji je svojim postenim radom stekao
  pozamasno bogatstvo.

  Svi skupovi po bilo kojim temama koje promovisu ove protuve su osudjeni
  na propast.Bozo Lakic bivsi izvrsni sekretar SK CK Crne Gore pa sef carine
  u Baru i kontrolor sverca cigareta pa nacelnik SDB-a za primorje pa pomocnik
  Duska Markovica pa sef Rocenove vojne sluzbe bezbjedosti ne moze biti
  promoter niceg postenog.

  Sve ce ovo sacekati bolje i cestitije ljude.Sa ovima se dalje ne moze.

 35. Gradjani,
  sjetite se izjave serifa Podgorice Miomira Mugose da nece dozvoliti odrzavanje
  politickih skupova na nekadasnjem trgu Ivana Milutinovica a danas trgu
  Republike u Podgorici.

  To se izgleda primjenjuje samo ukoliko te skupove organizuje opozicija.Danas
  za skup oko promocije NATO integracija koji je odrzan u organizaciji DPSDP-a i
  njihovih satelita nije bilo problema.

  Dobro je ovo.Mozda su se desili neki pomaci pa ce serif i opoziciji dozvoliti da
  po nekad na trgu organizuju nesto.

 36. Odlicno Slavko, dako neko procita ovo kako treba (mislim na vecinu pogresno informisanih, ako se moze tako reci) i prenese ostalim crnogorskim tupaljima, koji su nasjeli medijskoj propagandi i udbi i sirili lazi oko ovog slucaja.

  Sjetimo se samo kako su ovo docekali i pokusali staviti Slavka na lomacu, a ubda sa tvorom pokusala da razbije opstinske liberalne odbore, podpomognute raznim nesojima tipa Sljukica i slicnih. Duboka je crnogorska umna bijeda, kojoj ne vidim lijeka.

  Tada je i tzv. opozicija pokazala pravo lice, fukare stale na stranu fukara.

 37. Poštovani Slavko,

  HVALA ZA ODLIČAN TEKST!!, još jednom iznesenu istinu, informacije (neke koje smo znali, a neke koje smo i čuli po prvi put, detaljno..), za jedno tačno svjedočanstvo iz prve ruke od tebe, kako bi svi, ponovo!, mogli čuti i znati istinu.

  @ wawy,

  što se glupiraš? O čemu pričaš ti, što “aferim”, što i kakve nacionalističke i glupe karakterizacije iznosiš, kako odje tako i, neko te citirao, na svome sajtu?! Pa, ti više ličiš po stilu pisanja na ubačenu šupčinu od udbaša, kao malo ko..

  Istina će te spasiti jadan, ako ništa drugo od moralnog i etičkog pakla u kome se sam nalaziš, ili ćeš tek..hehe.. 🙂

  Ajde, nedje drugo pa se glupiraj.

 38. Današnja vjest :
  Miodrag Živković na čelu Parade ponosa !!!
  Ako bude sve po lacmanski , cio opštinski odbor LP ufatiće se za ruke sa istopolcima iz DPS i prošetati rivom . Braća iz SDP idu iza , sa zavučenim prstencom jednim i drugima , kao garant političkog kumstva .
  Sa začelja kolone će da pritisne kolicina masonaca iz Kotora, Budve i Podgorice .

 39. “SAMO MRŽNJA I GNEV MOGU DA ZBRIŠU GRANICE TRULIH CAREVINA, POMERE TEMELJE TROŠNIH USTANOVA I BRZO I SIGURNO OBORE KRIVDU KOJA PRETI DA SE ZACARI I OVEKOVEČI. JER MRŽNJA DAJE SNAGU A GNEV IZAZIVA POKRET. POSLE, MRŽNJA SE UGASI, GNEV KLONE, A PLODOVI SNAGE I POKRETA OSTAJU. STOGA SE I DEŠAVA DA SAVREMENICI, U TAKVIM ISTORIJSKIM TRENUCIMA, VIDE SAMO MRŽNJU I GNEV, KAO APOKALIPTIČKE ZVERI, A POTOMSTVO, NAPROTIV, SAMO PLODOVE SNAGE I POKRETA.” Ivo Andric

 40. Kako bi u ovom značajnom političkom momentu crnogorska javnost reagovala da se kojim nenadanim slučajem obznani vijest o ponovnom aktiviranju Lscga i gospodina Perovića? Eto groma eto ljepote!

 41. Stranka političkog DISKONTINUITETA! Nema konstantnog sjedala pod guzicom! Nema predaje!

 42. Izdaja u Crnoj Gori nije iznenadjenje, ona je dio sistema , oni koji bitisu na ovom prostoru nose izdaju zapisanu u genima . Samo rijetki , zahvaljuci kojima se Crna Gora poziva na cojstvo i junastvo, ostaju svoji . I opet nepozeljni u svojoj sredini jer nijesu ,,jednaki,, ,odskacu . Treba ih sasjeci u korjenu. Taj proces se ovdje odvija neprestano. Moju paznju privukla su desavanja oko oslobadjajuce presude za optuzene za ratni zlocin deporatcije Muslimana iz Crne Gore 1992.godine.
  Novinar Seki Radoncic iz Sarajeva sa Udruzenjem porodica deprotovanih najavljuje tuzbu protiv Momira Bulatovica i svjedoka u ovom procesu Slobodan Pejovica.
  I sve bi to bilo u redu kada bi Radoncic u bilo kom kontekstu price o ovom ratnom zlocinu spomenuo glavnog i odgovornog -tadasnjeg predsjednika Vlade Mila Djukanovica , inace poslovnog saradnika njegovog brata Fahrudina Radoncica , vlasnika ,,Dnevnog avaza,,.
  Seki Radoncic naziva Pejovica ratnim zlocincem . Na suprotnoj strani su njegove sad vec bivse kolege iz ,,Monitora ,, koji sa zakasnjenjem od jedne decenije ukazuju na odgovornost Mila Djukanovica za ratni zocin deportacije.
  U citavu pricu Radoncic je uvukao i Marka Darinkinog Vesovica koji sprema kanonadu na iste one sa kojima je napadao LSCG i Slavka Perovica i u tekstu objavljenom u e-novinama navodi
  ,,Moji bivši prijatelji iz Monitora okolo pričaju da su u sukobu sa Radončićem, a da su u staroj ljubavi sa Markom Darinkinim, stoga sluščadima Miška Perovića poručujem: s merakom, i to ne malim no velikim, napisaću pogovor Radončićevoj knjizi o Slobodanu Pejoviću, Milkinom bratu od strica i Esadovom bratu od tetke. U toj knjizi i Perovićevi monitorci su dobili po ćuši.,,
  Ne znam da li mozete povezati sva ova zbivanja ali sustina jeste da citav ovaj put od poslednjih 20 godina ulazi u zavrsni krug. Maratocni trce pocasni krug .

 43. Davno je Slavko provalio to smeće Marka Vešovića , Prvi! Ja sam tada 2003 mislio da ga je pretjerao , da Marko nije zaslužio da ga dovodi u vezu sa Milom i UDBom a danas je jasno da je Slavko bio preblag prema njemu . Danas kad je svakome normalnome jasno kakav je čovjek Marko , Slavko je napravio briljantan tekst u kojem je sve smrdovluke Marka Vešovića sveo na jednu dijagnozu – Funjara.
  Marko Funjara, da ga ne spominjemo više po časnom prezimenu ove vasojevske porodice koja se žrtvovala za Crnu Goru .

 44. Ah, Izdaja!
  Ta riječ zvuči tako ‘paranoično’ i ‘definitivno’ u vokabularu ‘političke korektnosti’, u tom lažnom rječniku zvuči ‘kao psovka’, pa će vam ljudi, uljuljkani u rakošnom lavirintu ‘demokratskog’ veltanšaunga reći: ‘pa ne mora to odmah biti izdaja, možda čovjek nije izdržao, možda je njemu bolje tako, ne treba odmah prijeko suditi….’
  O, kako su ljudi generalno nježni prema sopstvenoj zloći, kako spremni da racionalizuju neoprostivo, kako spremni da sivu boju nazovu plavetnom, prirodno plavetnom – prirodnom, očekivanom…kako su spremni i naredni da zlo u sebi pravdaju zlom oko sebe! A da li se moral može racionalizovati? Antika kaže – NE! New world order kaže – OBAVEZNO! A za čime vapi rudimentarni instikt – za oportunizmom! A što oportunizam rađa? Zlo! Jer da bi zlo zavladalo, dovoljno je da dobri ljudi ne čine ništa! Kontradikcija unutar teze, koja je apriori pobija? Da li su dobri, ako ne čine ništa? Po čemu su dobri? Zar su posmatrači dobri? Oni se u pravu i zakonima nazivaju saučesnicima i dobijaju kazne! A u svakodnevnom životu – njihova slabost je opšteprihvaćena, pa i kvalifikovana kao izvjesna nesnalažljivost! A što je to, nego LAŽ! Jer, laž je da možeš biti normalan i dobar i zatvoriti oči pred zlom, okrenuti glavu od patnje ili izdati prijatelja, a uz to svaki dan tu izdaju ponavljati u odnosu na samoga sebe i svoje poslanje u ovome životu! Plemenitost nema plate, nema računice, nema paralele ili pandana – ona je zatvoreni, perfektni krug, samoj sebi cilj! Bez plemenitosti nema ni iskrenog poljupca đetetu ujutro, nema ni zvonkoga smijeha, nema iskrenoga spajanja muškarca i žene, nema hrabrosti, ni slobode, nema radosti! I ona je dovoljna za ČUDA! Oni koji su u to vjerovali su čuda i ostvarili mnogo puta u istoriji ljudskoga roda, jer nju ne pobjeđuje ni novac, ni zavist, ni častohleplje. Ona je čovjeku data kao njegova najviša brana njegove duše, koja ga može spasiti od samouništenja. I sve su ‘oci’ novoga poretka, sa svim svojim precima na istom zadatku od početka vremena ukalkulisali, sve su premostili i premjerili, svaki interes, frustraciju, kompleks usmjerili ka njegovom zadovoljenju, godinu po godinu, vijek po vijek – do današnjih dana, kada se taj koloplet čini perfektnim i uvezanim – sve do jedne jedine tačke u koju je ‘zabijen Božji zlatni šestar’ – plemenitosti! A što će đavoli s njom? Kako da je amortizuju, kako da je prevare? Ljubav bi još i mogli, jer ona ima bar dva subjekta, ali plemenitost? Ona je đavolu neobjašnjiva i nedokučiva, jer ne rađa potrebu i međuzavisnost! A đavo je ‘realan’, ‘realističan’! Na sreću, Čovjek nije, duša pravoga Čovjeka to nije! I, molim vas, nikada ne govorite svojoj đeci – ‘budi realan’, jer to znači ‘stani, zakopaj se, brini o sebi kao životinja, ne možeš ništa sam, prihvati dati poredak stvari’! A to je đavolska laž, najpodlija prevara, to je kočnica koja sapne prije nego život i počne! Uostalom, i te kako je istina da čovjek može ogromno SAM! Upravo pišemo na blogu čovjeka koji je SAM, sopstvenom idejom i kreacijom stvorio nevjerovatan pokret, u nevjerovatnim okolnostima, isključivo zasnovan na PLEMENITOSTI! I da li je to pomijeranje duša propalo? Neeee! Da li je hrišćanstvo propalo zato što su Hrista razapeli? Naravno da ne! Ali bi bilo propalo da on nije ostao dosljedan spasavanju ljudskih duša – da se istine odrekao, baš kao što je u istoj stvari u našoj Crnoj Gori ostao dosljedan Slavko! To nije legacija, to je živa Božija riječ, koja je pomjerila hiljade duša i ostala u njima da gori…plemenitost kao neugasla svjetlost pod kojom se izdaja, kukavičluk i nesojluk ocrtavaju skalpelskom preciznošću! U konačnom, to je danas ‘svjetska bitka’; danas kada je homo sapiens došao na samu ivicu, odnosno gornju granicu svoje pokvarenosti – više nema umotavanja i uvijanja – to će biti konačni obračun – Ljudi (kojima je Bog dao i um i dušu) protiv homo sapiensa (kojima je Bog dao um, a đavo ukrao dušu!)

 45. Komentar koji se, vidim, pojavio (od 8.aprila, 12:06) nije moj.
  Radi se o falsifikatu, zbog… nemam pojma čega.

 46. Hvala Katarina , lijepo , istinito i poucno je sve sto ste napisali!

 47. Umjeti artikulisati bujicu rijeci, misli, osjecanja i cinjenica jako je tesko. To umijece mali broj odabranih posjeduje, a ti si Katarina jedna od njih. I hvala ti. Iako govoris o gorkim stvarima, uzivala sam dok sam citala tvoj komentar. I on pogadja ravno u centar. Ono sto je izuzetno vazno da ovaj narod shvati je da cilj ipak ne opravdava sredstvo, ne smije se sto se smije i tacka. Ne smije covjek izdati sebe na putu ka necemu boljem, inace je sve unaprijed propalo. I cemu onda sva borba, unutrasnja i ona druga, okrenuta ka krajnjem cilju? Kako onda covjek da se pogleda u ono slavno “zrcalo“ a da ne vidi majmuna, uz duzno postovanje ovoj izuzetnoj vrsti. Toliko smo razvili mehanizme izdaje da je tesko zaustaviti tu masineriju. Omiljena je i ne kosta nista. Osim obraza. Koji nemaju. Izio vuk magarca, sto bi nasi stari rekli. A Plemenitost…eee, dug je put do spoznaje, dug i vijugav. Ali vrijedi njime krenuti. Valjalo bi krenuti iz ovih stopa

 48. Pisao sam u vezi izvinjavanja nasih politicara u vezi Dubrovnika.
  Nesto razmisljam gledajuci ovo oko atomskih centrala u Japanu i izvinjenja celnika firme koja ce vjerovatno doci glave Japan a i sire…Pa nisu bili ludi stari uopseno a u ovom slucaju stari japanci.Nema izvinjenja bez – harakirija.Sve ostalo je jeftino vadjenje.
  Ko smo, sto smo, odakle dolazimo, kuda idemo…..su najveca pitanja na koja trazimo odgovore.Dali postoji Bog…dali ima zivota poslije smrti.Imalo, neimalo….moras biti covjek u najpozitivnijem smislu rijeci jer ili nemas pravo na gresku zbog zagrobnog zivota ili ti je to jedini zivot i sramota je da postojis na takav nacin.Ja sam stvarno sretan sto nisam Milo Dzukanovic….
  Pozdrav Slavku…i uzivaj.

 49. http://www.poreskauprava.gov.me/uprava/direktor

 50. Gadi mi se na EU i Vašington. Sve više se uvidja da stoje iza apsolutno svakog zla i kroje sudbine naroda preko svojih agentura. Pokrene se revolucija, bunt, evo ih sa rezervnom garniturom. Nema ljudi poštenog, ” humanog ” kapitalizma, to je zabluda kojom oni uspijevaju da održe svoj zločinački sistem. Nije valjda Bertold Breht prosipao gluposti, već jasno da jasnije ne može bit zapisao: PLJAČKA BANKE JE DJEČJA IGRA ZA NJENO OSNIVANJE. ropstvo, ljudi, ropstvo! Danas gledam sindikate kao se dogovaraju sa ” socijalnim partnerima ” iz vlade i poslodavcima o Zakonu o radu. Uzmite radnici državu u svoje ruke, dignite se, ne budite poslušni robovi koji još to ropstvo potpisuju, mozda i proslave? Qq… Zbacite te korumpirane vlastodrzacke birokrate, organizujte se, pa da vidite kako klecaju koljena imperijalističkoj poslusnoj bagri.

 51. Bravo Agitprop, čitaš mi misli vezano za EU i Ameriku!
  Pogledaj samo šta im je važno ovih dana, da se pederi i lezbejke prošetaju Podgoricom. A što živimo u mraku to ih nije briga.

  Ponekada se ne čudim Staljinu što je bio onakav prema zapadu i što im ništa nije vjerovao.

 52. Gospodo,
  mi zivimo u zemlji bolesnih ljudi.Strah,lukavstvo i lazni moral su kvalifikativi
  ovog drustva.No kako narod bira svoje predstavnike to za rezultat imamo
  vlast kakvu je narod izabrao.

  Pogledajte dje podju oni kojima LSCG ne zadovoljava njihove zelje.Uglavnom
  podju kod gospodara Mila.Nek im je sa srecom.

 53. Katarinin komentar je briljantan!!!!

 54. @ igor – Vjeruj mi, koliko ti god čudno zvučalo, taj ti je Staljin bio najobičnija agentura Zapada koja je izdala niz radničkih revolucija u Evropi, a dje nije mogao, lokalizovao ih i podredio sebi. Njemačka, Španija, Italija, Grčka, jednostavno ih je prodao imperijalizmu, a Jugoslaviju, Albaniju, Rumuniju, Bugarsku i Madjarsku podredio sebi. Podjela na ” dva bloka ” ti je ustupak imperijalizmu koji je naravno kasnije i formalno ovladao bivšim radničkim birokratskim državama uspoć upravo agenture staljina i njegovih nastavljača. I te i takve degenerisane birokratsko radničke države bile su bolje i trajale su dok imperijalizam uz pomoć svojih agentura u tim državama nije izveo i konačnu kontrarevoluciju i slom radničkih tekovina. Do nekog novog budjenja. A socijalizam i komunizam može da uspije samo kao svjetski pokret i svjetska radnička revolucija, što je staljinistička birokratija svijesno gušila i potiskivala svojim izumima ” socijalizama u jednoj zemlji ” i ” miroljubive koegzistencije ” namećući svoje birokratske agenture radničkim pokretima i revolucijama u Evropi. Zato ti danas sve UDBA-e u Ex Yu rade direktno za CIA i njen interes. Zato se arhivi ne otvaraju. Jer ni jednima ni drugima nije u interesu. Zato imaju svoje rezervne garniture, koje su, čuda li, svi odreda za EU i NATO, ili, ako su ” protiv ” na pozicijama ultra desnog šovinizma, samo da se uguši svaka akcija u vidu organizovanja nezavisnih radničkih pokreta oslobodjenih korumpiranih birokratskih vodjstava u sindikatima. Do jedne ure.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: