Posted by: Slavko Perovic | June 27, 2011

27.06.2011.g.

Jedna od zastrašujućih činjenica je istina o tajnom programu srpske diplomatije je ona koja svjedoči da je ondašnji ministar spoljnih poslova Knjaževine Srbije, Ilija Garašnin, godine 1844.-e sačinio „Načertanije“ kao program djelovanja velikosrpske politike prema susjednim narodima. Načertanije predstavlja prvo programsko verifikovanje stvaranja Velike Srbije. Ovaj program je bio tajni, sprovodila ga je svaka srpska vlada počev od one Garašaninove, sve do poptisivanja sporazuma Cvetković- Maček, završivši sa Slobodanom Miloševićem. Ovaj velikosrpski program ostavio je tragične i krvave posljedice na čitavi region, a to znači i na samu Crnu Goru, ali se o ovome programu od neizrecivog značaja za Crnu Goru, u samoj njoj ništa, ili skoro ništa ne zna. I sami Srbi su se prvi put upoznali sa ovim programom tek 1907.-e godine(!), ali, umjesto da njegovo objavljivanje izazove pravu revoluciju kod srpskih istoričara o njemu nije, sve do druge polovine tridesetih godina prošlog vijeka, napisana ni jedna jedina riječ. A kad su riječi počele da se pišu, javnost je zapljusnuta morem falsifikata od kojih je osnovni bio da je Garašaninov plan jugoslovenski i pored toga, što se na osnovu čak i površnog njegovog čitanja može zaključiti samo jedno, da je bio asimilatorski, agresivni, imperijalni i što je najvažnije, velikosrpski. Zbog njegovog tajnog sprovođenja u Crnoj Gori, mnogi će Crnogorci prihvatiti osnovni falsifikat kao istinu da se njihovo pravoslavlje, u narodu tretirano kao srpska vjera (kod Grka je to bila grčka vjera, kod Bugara bugarska, kod Rusa ruska itd.) počinje plasirati kao izraz njihove nacionalne pripadnosti, što je čista laž.

Garašaninov politički velikosrpski plan imao je tragične posljedice po Crnu Goru, doveo je do nečuveno zločinačke i jezive izdaje Srbije njene saveznice Crne Gore u Prvom svjetskom ratu, njenog uništenja osamnaeste, uništenja autokefalnosti njene crkve, slavne dinastije Petrović- Njegoš, crnogorske vojske, njenih zastava i oružja, Crna Gora se poslije osamnaeste tretira kao prosta srpska teritorija. Kod Načertanija je važno istaći i sljedeće: da se srpski narodni preporod počeo oblikovati kod Srba koji su živjeli u Habzburškoj monarhiji (Austrougarskoj) i turskome carstvu i to krajem osamnaestog vijeka. Sve to će doprinijeti da srpski politički krugovi u domovini, sredinom devetnaestog vijeka, postanu otvoreno asimilatorski i agresivni proglašavajući Srbima sve slovenske stanovnike u susjednim zemljama. Na primjer, ne smijemo nikada zboraviti i tu stravičnu laž kako se kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca sastoji od JEDNOG troimenog naroda, a zvanični jezik te kraljevine zvao se Srpsko-hrvatsko-slovenački!

Inače, Garašanin je 1841.-e sudjelovao u rušenju Milana Obrenovića i dovoeđenju na prijesto Aleksandra Karađorđevića. Inače, kod srušenog Obrenovića bio je zapovjednik kneževe vojske! Sad je trenutak da se pomene ime Adama Čartorijskog, poljskog patriote koji je na Garašnina izvršio ogroman uticaj. Čartorijski (Adam Juraj Czartoryski) bio je poljski književnik i političar. Dosegnuće i poziciju ministra spoljnih poslova carevine Rusije (1803.-1806.). Međutim, nakon poljskog ustanka 1830.-e odlazi u Pariz i postaje jedan od najvećih protivnika Rusije smatrajući je krvnim neprijateljem njegove domovine Poljske. Smatrao se jednim od najboljih poznavalaca takozvanog istočnog pitanja, zapravo procesa umiranja turske carevine. Konstituiše svoju agenturnu mrežu u svim evropskim centima koje je smatrao potencijalnim ili stvarnim protivnicima carske Rusije. Jedan od njegovih agenata bio je i Čeh Franjo Zah. Agentura Čartorijskog u Beogradu osnovana je 1842.g.

Franjo Zah će napraviti predlog plana političkog djelovanja srpske vlasti za Iliju Garašanina. Njegov plan je polazio od toga da treba raditi na stvaranju Južnoslovenskog carstva. Zah je pod tim prodrazumijevao okupljanje raznih baklakanskih slovenskih naroda, ali će takav Zahov stav Garašnin odbaciti. Prepisaće, skoro do slovce, Zahov plan, ali on se neće zalagati za stvaranje države južnih Slovena, nego za uspostavljanje Velike Srbije kroz obnavljanje Dušanovog carstva, onog koje je trajalo svega DEVET godina!

Na primjer, Zah piše u svom planu: „Iz ovog poznanja proističe kao osnovna čerta (crta S.P.) i temelj srpske politike da ona mora biti južnoslovenska (kurziv moj S.P), a Garašanin u Načertaniju piše: „Iz ovog poznanja proističe čerta i temelj srpske politike, a ona se ne ograničava na sadašnje njene granice (kurziv moj S.P.), no da teži sebi priljubiti sve narode srpske koji je okružavaju. (i ubuduće svi kurzivi moji S.P.)

Tako je Zahovo ispravno viđenje raznih slovenskih balkanskih naroda Garašanin pogazio, planski i lažno ih tretirajući kao Srbe! Na primjer, dok Zah piše o stvaranju nezavisne slovenske države, Garašnin u Načertaniju piše o stvaranju nezavisne hrišćanske države! Garašnin kaže kako je Kneževina Srbija klica budućeg srpskog carstva, a Zah kaže da ista kneževina treba biti klica budućeg južnoslovenskog carstva! Tako Zah piše o sredstvima „kojima bi se sjedinjenje sviju južnih Slovena izdejstvovati moglo“, a Garašanin prepravlja Zaha i piše „o sredstvima kojima bi se cijelj (cilj, S.P.) srbska postići mogla“. Dok se Zah zalaže da se zbog stvaranja južnoslovenske države pošalju srpski emisari u Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, sjevernu Albaniju, Slavoniju, Hrvatsku i Dalmaciju, Garašanin piše kako ih treba poslati u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i sjevernu Albaniju, čime udara granice buduće Velike Srbije. Zah piše da Srbija treba uzimati kamen po kamen turske države i od ovog materijala graditi veliku novu slovensku državu, Garašanin piše da se od tog materijala gradi velika nova srpska država!

Koncept Garašaninovog projekta je imperijalni i zasnovan na lažnoj priči o ideji opšteg sjedinjenja svih Srbalja, a radi se, zapravo, o prikrivanju procesa osvajanja i asimilacije drugih okolnih naroda. Na primjer, dva stara bosanska naroda Hrvate i Srbe u BiH Garašanin proglašava Srbima(!) dviju vjerozakona, potpuno negirajući postojanje Muslimana kao trećeg naroda!

Vidjeli smo kako je radio veliki prepisivač i još veći falsifikator Garašnin koji je Zahovo južnoslovenstvo zamijenio otvorenim velikosrpstvom. U Načertaniju Garašanin govori samo o srpskim narodima, znajući da laže, a ne nikako o južnoslovenskim narodima. Garašaninov program pokazaće se kobnim kako po sami srpski narod kojeg je odveo u totalnu propast, ali i po narode regiona. Crna Gora(Duklja) osvojena je i odvedena u srpsko ropstvo prvi put sa Nemanjinim uništenjem Duklje, to ropstvo crnogorsko i katoličke Duklje trjaće 175 godina, Nemanjina okupacija donijeće pravoslavlje na naše prostore. Osamnaeste godine Crna Gora je uništena na osnovu velikosrpske ideje programa Ilije Garašanina, a drugi će put biti zbrisana Miloševićevim podgoričkim pučem januara 1989.-e i stavljena ponovo u srpsko ropstvo. Đukanović Crnu Goru nije oslobodio, nego je preveo u ropstvo mafijino!

A sada vam evo nekoliko citata iz „Načertanija“ koje se, koliko mi je poznato, u crnogorskim školama ne uči:

„ Naša dakle sadašnjost neće biti bez sojuza sa prošlošću, nego će ovo činiti jedno zaviseće, sustavno i ustrojeno celo, i zato Srpstvo, njegova narodnost i njegov državni život stoji pod zaštitom svetog prava istoričeskog“ (što je sa pravima istorijskim onih koje Garašanin namjerava okupirati zgaziti? S.P)
…………………………………….

„Kad mi ne bi dalje mislili nego samo na knjažestvo kao što je sad, i kad ne bi u ovom knjažestvu klica budućeg srpskog carstva ležala” ( Garašnin ovdje proglašava Srbiju budućim okupatorom svih okolnih slovenskih naroda, S.P.)
……………………………………..
„… mora praviteljstvo (srpska vlast, S.P.) znati u kakvom se položeniju svagdar nalaze narodi raznih provincija Srbiju okružavajućih. (Iz ovoga se vidi da Garašnin ZNA da se radi o različitim NARODIMA, a ne o narodu srpskom, ovo svjedoči o njegovoj LAŽI!)Za ovu cijel(…) treba praviteljstvu verne ljude kao ispitatelje stanja ovih naroda (opet naroda, a ne naroda srpskog! S.P.) i zemalja poslati i ovi bi morali posle svog povratka tačno pismeno izvestije o stvarima dati. Naročito treba izvestiti o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i severnoj Albaniji. U isto vreme nužno je da se tačno poznaje i stanje Slavonije, Hrvatske i Dalmacije, a razume se u ovo spadaju i narodi Srema, Banata i Bačke. ( Ovo vam je osnova za stvaranje velikosrpske obavještajne službe srpske i u Crnoj Gori, one koja će širiti laži o njihovon doseljenju kao Srba u Crnu Goru nakon Kosovskog boja, ali im i guslati kako su Crnogorci najbolji Srbi i srpski Spartanci! S.P.)
…………………………………………..
„…kupićedu beleške po kojima bi se narod trebao bolje upoznati i čuvstva srca njegovog , dakle tajne želje njegove saznati mogle; no pre svega naznačićedu ono i što se kao pripoznata i već javno rečena narodu potreba smatrati mora.“
…………………………………………….
„ Naročito treba paziti na voijeno (vojno) stanje naroda i zemlje: kao na ratni duh, naoružanost naroda, posle čislo (broj, S.P.) i raspoloženje pravilne vojske; gde se nalaze ratni magacini i arsenali; gde se u zemlji proizvode ratne potrebe kao džebana i oružje; ili od kud se dobijaju i u zemlju unose.
Sočinićedu opisanije ili karakteristiku i spisak od najvažnijih i najveći upliv imajući muževa, ne izuzimajući iz toga ni one koji bi protivnici Srbije bili. (špijanje i stvaranje pete kolone u svakoj oblasti! S.P.)

A evo sada Garašnin u „Načertaniju“ o Crnoj Gori:

„ Cjela spoljašna trgovina Srbije nalazi se u rukama Austrije(…)Preko Zemuna sa stranim državami u neposredstveni trgovački sojuz stupiti, ostaće svagdar stvar vrlo mučna. Zbog toga se Srbija pobrinuti mora za novi trgovački put, koji bi Srbiju na more doveo i za nju tamo pristanište stvorio. Ovakav put samo je onaj za sad mogućan koji preko Skadra u Dulcinj(Ulcinj, S.P.) vodi.“
…………………………………………..
„…upliv Srbije na sjeverne Arbaneze (Albance, S.P.) i na Crnu Goru, a ovo su upravo oni narodi koji imaju ključeve od vrata Bosne i Hercegovine i od samoga mora Adriatičeskog(Jadranskog,S.P.)
…………………………………………..
Neka Srbija i u Crnoj Gori primjer Rusije sleduje i neka dade vladiki pravilnu svakogodišnju podporu u novcu.-Srbija će na ovaj način za malu cenu imati prijateljstvo zemlje, koja najmanje 10.000 brdskih vojnika postaviti može.

„…i Crnogorci bi onda rekli: Srbi nisu nama pomagali kad smo u nuždi bili, što je dokazateljstvo da nam nisu prijatelji, nego nas samo za sad upotrebiti žele.“

Iz navedenog se vidi da nas je, Crnogorce, srpska spoljna politika tretirala kao stoku koju je lako podmititi, korumpirati, okrenuti protiv svoje kuće, zloupotrijebiti, činiti od njih što se hoće! Htjeli to priznati ili ne, Crnogorci su to i dokazali i u posljednjih dvadeset godina pod djelovanjem istog programa. Ono što se vidi, Garašnin je Crnogorce smatrao Crnogorcima što su oni i bili, u Srbe ih je trebala pretakati njegova špijunska služba, što je i radila. Od 1918.-e to radi i Srpska pravoslavna crkva otvoreno!

Eh, Crnogorci, za razliku od vaših junačkih predaka, sve što vam se desilo u zadnjih dvadeset godina, debelo ste zaslužili, i još više od toga!

Advertisements

Responses

 1. Црногорци се задовољавају тиме да површно познају многе ствари. Тако и историју, између осталога. Углавном познају гусларску историју, наводе документа, пјесме, митове и чуда, али се не питају за узроке и посљедице активности и радњи владара ових простора. Другим ријечима, примају све здраво за готово. Наравно, није историја (политичка) црно-бијела.

  Нека Црногорци (који се изјашњавају Србима, а немам ништа против тога, лична ствар човјека) и даље мисле како су Црну Гору населили након Косовског боја. Значи, потомци су избјеглица. Ваљда је ЦГ тада била пуста. И сви помињу Павла Орловића за претка. Па, што је чинио тај јунак (ако је постојао)? Сијао силну ђецу са њиховим бабама? Глупост. Ми смо насљедници Дукље и Дукљана, свиђало се то некоме или не. Ти Дукљани нијесу били с роговима,па да их се неко стиди.

  Но, све ми се чини да што човјек мање зна, боље му је у глави јер други који ништа није у животу прочитао је недоказан и залуду прича.

  Хвала за корисни час историје. А Црногорци Вас нити слушају, нити чују. Или, неће да чују. Зато смо ту ђе смо.

 2. Meni je najveće ludilo kad čujem da tri miliona Srbijanaca vodi “poreklo” iz Crne Gore. Zamislite da narod koji prije 200 godina nije imao ni 100.000 duša i koji je dnevno lipsavao od gladi ili ginuo u borbi, da uspije toliko da se namnoži da u srbiju izveze nekoliko miliona stanovnika. Pa još iz slobodne Crne Gore da su migrirali u Tursku, odnosno Srbiju pod Turcima.

 3. Mene zanima samo jedno – Od koje godine će se Crnogorci smatrati nacijom? Odvajkada taj narod jeste, nije sporno i drukčiji je od svih u okruženju bez obzira na sličnosti, ali me zanima kada će se uvesti u udžbenike, u dokument, da crnogorski narod postoji od te i te godine. Za srpski se narod to ne može reći i nekoliko se datuma može olako uzeti za “starost” tj. godinu utemeljenja Srbije kao nacije. Ako će to biti Duklja, onda i sam naziv Crnogorci je li stariji od Duklje ili mladji. Ako je mladji, čemu onda uzimati termin Dukljanin, samo zato jer je stariji?! Pa i na prostoru Srbije su pre dolaska Slovena živeli Tribali i nešto malo Tračani ( Raščani ako ćemo po Radivoju Pešiću ). Otkud to da se niko medju Srbijancima i Srbima nije setio da kaže da su Tribali prapreci Srba?
  Mislim da bi bilo mnogo bolje ustanoviti da Crnogorci kao nacija postoje od datuma kad su stekli nezavisnost, od maja 2006. na referendumu. ( koji mi je mrzak jer mi se čini da je bio namješten a to mi se ne dopada taman kao ni Podgorička skupština 1918. )
  Što se pak plana tiče o stvaranju Velike Srbije, postoji i Velika Britanija sa svojim planovima u kojima je evidentno uspjela. Imali smo i planove Velike Njemačke. Ni Francuska nije bez sličnih pretenzija ( Alžir, Korzika, Navara… ) i slično su postupale sve države u okruženju. Imamo i pojam Velika Makedonija, Velika Albanija, Velika Grčka takodje bez obzira što Krit već dugi niz godina zahteva status atonomije ili republike!
  To vrijeme u kojem je Garašanin živio i radio i mislio i pisao, bilo je vrijeme u kojem je tako nešto bilo normalno. Taman kao što vi Slavko u ovom današnjem vremenu imate svoje vizije i ideje koje nekome ne odgovaraju ali svejedno vas evo čitamo bez problema. Razlika je u transparentnosti i napretku kako tehnologije tako i svijesti. Srbija danas i dalje može imati pretenzije baš kao što Crnogorci nijesu ni prestali imati lične pretenzije dijeljem Srbije. Još uvjek gospodari nepisani zakonik po kojem se nepotizam kao vrlo zleduha crnogorska osobina i običaj širi nadaleko i naširoko izvan geografskih granica Crne Gore. Crnogorci su na nju ponosni toliko i tako da bi se lakše mača dohvatili i obraz osvjetlili, nego bi pristali da taj oblik korupcije i preživljavanja, zanavek unište. Slični su im Korzikanci i Sicilijanci. Imaju i Krićani neke takve osobine. Ima to svoje u običajima i porijeklu te tradiciji ali svejedno nije dobro i ne donosi dobro. Dijeli ljude na one koji imaju moć i one koji je nemaju. Nije li to plemenski oblik uprave? Šta vrijedi demokratija, vladavina prava i slično, ako je nepotizam ključ opstanka nacije?
  Šta vrijedi i sva ova diskusija o Garašaninu i njegovim “tajnim” planovima koje su ga obije Rusije i monarhija i republika odobrile?!
  Pravde nema na svijetu. I neće je biti dok se ljudi po krvi dijele i svojataju.
  Odavno je vrijeme da umre Istorija.

 4. POŠTOVANI ČITAOCI I ČITATELJKE BLOGA, ZA ZADOVOLJSTVOM VAM DAJEM LINK DO BLOGA WAWY DA VIDITE ČIME SE SVE SLUŽE PLAĆENI UDBAŠI U BORBI PROTIV ISTINE ZA KOJU SE BORI I ZALAŽE SLAVKO PEROVIĆ!

  http://wawyblog.t15.org/slavko-perovic-jezivi-klovn/

  ŽELIM ISPRAVITI NAJKRUPNIJU LAŽ I PORUČUJEM VAM ISTINU DA HELENA VUČETIĆ NEMA NIKAKVE VEZE SA OVIM BLOGOM!

 5. Branko, velikosrpska je podmetačina i laž da su Srbi naselili Crnu Goru nakon kosovskog poraza i da su u Crnu Goru došli njihovo legendarni junaci i vlastela. Prvo, Crna Gora nije bila prazna nego puna stanovništva. Drugo da su došli i bili Srbi dali bi tom prostoru ime Nova Srbija, Crna Gora ne bi postojala. Treće, nikad se ne bi nazivali Crnogorcima, a onda odjednom promijenili ime u Srbi. Četvrto, o tome doseljenju bi bilo istorijskih dokumenata kojih ima o njihovoj bježaniji sa Kosova pod Arsenijem Čarnojevićem kada je s Kosova uteklo 37000 srpskih porodica!Dokumenata o bježaniji Srba u Crnu Goru nema ni na srpskoj ni na crnogorskoj strani. Ona je pjesnička Njegoševa fikcija na koju je uticao Sima Milutinović Sarjlija, špijun velikosrpski. Pavle Orlović, baš kao ni Miloš Obilić ni mnogo drugi junaci opjevani u kosovskom ciklusu nijesu postojali. Oni su, takodje, pjesničke fikcije!

  Da je istrage potrurica u Crnoj Gori bilo, o njoj bi postojalo istorijskih dokumenata, a nema ih ni kod Crnogoraca, ni kod Mlečana, ni kod Turaka.I istraga je Njegoševa fikcija napsana kako bi se spriječile prodaje Crnogoraca okružujućem islamu što je bila praksa u njegovo vrijeme, i ne samo u njegovo, o kojoj postoji niz dokumenata i svjedočenja!

  Postojali su i drugi velikodržavni projekti, ali oni su se odnosili na pokoravanje naroda koji su bili narodno, pa čak i rasno drugačiji od kolonizatora. Garašaninov projekat je užasan, jer on hoće da ostvari pokoravanje Srbima sličnih slovenskih naroda, on ne nudi osnivanje zajedničke slovenske države nego želi ostvariti Velku Srbiju sa Srbima kao gospodarima dok su svi ostali Sloveni njeni robovi! Crna Gora je to doživjela osamnaeste, ali crnogorske Srbe ta istina ne zanima mada su i njihovi preci žestoko krvlju platili srpsku okupaciju! Crnogorskim Srbima istina ništa ne znači, ma isto tako ni Crnogorcima!

  Kada su slovenska plemena, to je bio prvi talas doseljavanja Slovena na jadransko područje, iz Polablja došla na teritroiju današnje Crne Gore tu su zatekli romanizovane Ilire, dakle Ilire koji su do neke mjere prihvatili kulturu i način života njihovog okupatora Rima. Sa njima su Sloveni ratovali, ali se i miješali, iz te mješavine nastali su Dukljani, a Duklja je bila najsjanija i prva crnogorska država. Bili su hrišćani zapadnog obreda, primili su hrišćanstvo preko znamenitog reda Benediktinaca, kad ih je Nemanja pokorio bili su katolici i katolička vjera na ovim prostorima nikada neće umrijeti. Neko je rekao čistu istinu da je pradjedovska vjera Crnogoraca katolička! Činjenica da je pravoslavlje došlo na vrhu krvavog okupatorskog Nemanjinog mača ne umanjuje značaj paravoslavlja kao vjere, ali baca pravo svijetlo i na Nemanju, i na Svetog Savu za kojega se u Crnoj Gori neće ni znati sve do druge polovine devetnaestog vijeka kada će mnogi toponimi u Crnoj Gori, pod uticajem velikosrpskih špijuna, dobiti Savino ime falsifikujući ime Svetog SaBe kojima su bili posvećeni, u ime svetog Save, zamjenjujući ono B u V!

  Ovo je samo jedan od brojnih velikosrpskih falsifikata. Znate li kako se do skora zvao DRŽIN VRT u Boki Kotorskoj? Zvao se DRAŽEVRT nikakve veze sa nekim Dražom nije imao, niti je muško ime Draža u Crnoj Gori postojalo! Znate li kako se zvala PRASKVICA kod Budve? Zvala se PRASKAVICA, ime je dobila od PRASKE crnogorskog imena za BRESKVU, i tako dalje! Znate li kako se zvao Sveti Stefan? Zvao se Sveti Šćepan! Da li ste se ikad zapitali zašto se imena Nemanjina nalaze u Crnoj Gori svuda, glavni podgorički bulevar nosio je ima crnogorskog okupatora Nemanje, Podgorica se nekad zvala Mirkova varoš po ogromnom crnogorskom vosjkoviđi i političaru Velikom Vojvodi Mirku Petroviću. Pitam vas: zašto Podgorica ne bi opet dobila Mirkovo ime i zašto je to ime izgubila osamnaeste? Zašto nema imena ulica sa tim imenom, zašto Mirku nema spomenika, a do skora ih nije bilo ni sa imenom Svetog Petra Cetinjskog?

  Čitavi taj lom, to uništenje Crnogoraca rezultat je robovanja Crne Gore Srbiji od osamnaeste na ovamo, robovanja koje se produžilo sve do dana današnjeg. Ali, ko je kriv? Crnogorci naravno, i niko drugi!

 6. dobar dan javljam se po prvi put sa nadom da ce te ovo objaviti.Slavko tvoj blog rado citam ali mislim da bespotrebno tosis energiju na ovakve tekstove .Tvoja tema mora da bude sadasnja CG i kako skloniti mafiju sa vlasti skrenuti paznju narodu o nezakonskom radu UDG i o vlasniku Prcve Banke koji je bez radnog staza otvorio banku. o Mugiju koji ima 111 stanova o mafiji koja nam neda da zivimo .i o njihovim zastitnicima iz evrope koji su konstantno u sukobu interesa o prosipaju nam postenje i pravdu.zelio bih da mi neko objasni zasto je ukinut Daily News Montenegro , mjestgo gdje smo lijecili nasu napacenu dusu i da pokusamo da vratimo Daily news montenegro.Slavko vecinska Crna /gora je uz gtebe ali moras svu svoju snagu da okrenes ka buducnosti a ne proslosti ,

 7. Zelenas Nikola, i te kako je vazno ovo sto Slavko pise, i ovi tekstovi su i te kako potrebni.
  Buducnost se ne gradi na laznoj proslosti i nezdravoj sadasnjosti.Potrebno se iscjeliti i jedno i drugo da bi se buducnost zvala srecna buducnost.

  To je kao kad kucu gradite na losim temeljima, Nikola.

  Proslost se mora raskrinkati jer je i ova sumorna i teska sadasnjost rezultat lazne proslosti.

  Apsolutno podrzavam Slavka Perovica u raskrinkavanju lazne istorije, i usvajanje istinite istorije koja nam pomaze da shvatimo puno toga.

 8. Izvini Slavko sto moram da koristim ovaj tvoj blog da bih odgovorio onom smrdljivom wawy tj. poznatom tajnom Milovom uvlakacu Stanicu, kao sto je i njegov mentor Krivi. Zasto koristim ovaj blog iz jednostavnog razloga da bi se debilni wawy jos vise nervirao, jer na njegovom blogu niko ne pise, zaista ne zelim da mu sa te strane pomazem u “popularisanju” istog. Cudi me jedna stvar kako mu Krivi ne odredi pomoc ili je ne moze da nadje iz poznatih razloga. U svakom slucaju wawice pricaj sam sa sobom i komentarisi na svom blogu.

  Wawice, znam odlicno da citas redovno ovaj Slavkov blog, kao i mnogi. Zasto ti je zabranjen komentar na istom znas i sam da se ne ponavljamo. Jednostavno si jedna glupa, ogranicena i nadsve poltronski nadarena osoba.

  Nazivas me udbasem i drugim imenima. Jest vala sam se uvalio u Udbu i radim posao za mafijase, odrijeh se nesretnik, svaki dan brojim peneze, toliko ih salju preko bare da sam nabavio i masinicu za brojanje, da nije smijesno bilo bi tuzno.

  No ti to radis sa jednim, jedinim ciljem da sto vise ljudi udaljis od Slavka, posao je posao, moras se potruditi malo vise no sto mislis, i tu crkavicu sto ti uruce ukinuce, no ti ni to nece pomoci, jer si podosta ogranicena osoba.

  Jos jednom izvini Slavko za zloupotrebu tvog bloga, da bih odgovorio ovoj ubaskoj fukari. Morao sam. Na nasu zalost takvih ima po nesretnoj i bice ih sve dok preostane i potonja koska na gospodarevom pljatu. Piiiiiiiii fukare.

  Nastavi Slavko da pises kao i do sada, nesretnici ce da izlude od toga i trebaju.

 9. Zelenasu Nikoli …
  Ako redovno citate Slavkov blog valjda Vam je jasno , koliko je stotina genijalnih tekstova on posvetio posrnulom stanju crnogorskog roblja… S druge strane nikako ne mozete ovakav cas nase istorije , kakav nidje drugo necete cuti , nazvati ‘ nepotrebnim’ ili ‘suvisnim’ … Slavkov blog nije namijenjen zabavljanju infaltivnih dokonih masa , gladnih petparackih svakodnevnih laprdanja …koji samo donekle konstatuju katastrofalnu CG realnost , bez potrebe iznalazenja uzrocnika za nastalu situaciju ..takvim masama je u CG instaliran Medojevic , I moram priznati da je on idealna mjera za taj dio nezadovoljne crnogorske mase…
  Slavkov blog i njegove maestralne analize namijenjene su svima,ali prije svega dobronamjernim ljudima, sirih intelektualnih vidika kojih hvala bogu ima I medju komentatorima !

 10. Grci su svoje pravoslavlje zvali grcka crkva, Bugari su ga zvali bugarska crkvaa Crnogorci srpska crkva. Da li je autor ovih redaka shvatio da je dokazao upravo ono sto je htio da opovrgne?

 11. G. Borise, na zalost do pojave LS kada bi upitao Crnogorca koje si vjeroispovijesti, odgovorio bi nesretnik srpske. Sada mozete zamisliti sto se cinjelo posebno od kobne ’18 pa nadalje da nesretni Crnogorci nije snali da su pravoslavne vjeroispovijesti tj. kada mu kazes da je pravoslavne i da ne mijesa kruske i jabuke on odgovori to je isto. Mislim da je sa ovim sve jasno kao dan.

 12. :http://www.sons-of-liberty.net/content/webshop

 13. Sv e je vazno sto se piose ali ne u ovom momentu kada je Crna /gora u situaciji u kojoj nikaDA Nije bila u istoriji, jer ono sto su turci pokusavali 5oo godina ovi su spinovali za nekoliko godina i oduzeli nam dusu , dostojanstvo io sve ostalo sto je krasilo Crnogorce.Zelim Slavka da se okrene politickom zivotu jer se javljaju neke nov e snage koje zele da smijene ovu vlASTR PA CE NAM BITI POTREBNA I NJEGOVA POMOC i maksimalna aktivnost svih onih koji nijesu pod milovim sesirom ili u njegovom prknu,Zao m je ponekad kada citam kako Slavko pljuje pop narodu u Cg ali vjerujte mi da jos uvijek ima u CG casnog i posgtenog naroda u manjini ali ipak veliki broj koji treba pomoc,Da ovdje podijelimo zadatke ko sto nda radi pa da krenemo u akciju i da ne gub imo vrijeme. Odgovorite mi molom vas sto se dogodilo sas Daylu news Montenegro,
  Kao pocetak akcije treba da posaljemo pisma u lokalnim novinama iz mjesta odakle dolaze ovi evropski emisari koji su u konfliktu interesa i da se izborima da u CG dolaze samo oni politicari politicari za koje se glasa a ne apartciki Rotsfilda i Rokfelera i Bildenberg grupe ciji predstavnici nijesu nikada izabrani na demokratski nacin -glasanjem.a sto se tice casova istorije sve je zapisano ali se na nalazi i nasim bibliotekama a dovoljno je procitati knjigu od Aleks /divane , IZBRISANA S M APE o golgoti /cg posle 1 rata u kojoj je sve objasnjeno.

 14. Vojine, očigledno je da ti Duklju ne smatraš svojom pradomovinom, Srbin si ti veliki izrastao na velosrpkim falsifikatima! Ti znaš da je istina ovo što kažem, ali je velikosrpstvo tvoj posao! Da nije, dovoljno bi bilo da pokapiraš samo dva momenta! Da je Ilija Garašanin Crnogorce smatrao Srbima, a ne Crnogorcima, zar bi se njegovo “Načertanije” odnosilo i na Crnu Goru naseljenu Srbima? Naravno da ne bi. Ono se odnosilo na sve okolne narode koji nijesu bili Srbi, samo u namjeri da ih okupira, osvoji i posrbi.

  Dalje, da je Aleksandar zajedno Petrom kraljem Srbije i Pašićem smatrao Crnogorce Srbma zar bi preduzeli brutalnu okupaciju Crne Gore i njeno totalno uništenje? Ne bi, naravno. A sve su to uradili. Zašto? Zato što su znali da Crnogorci nijesu Srbi, a crnogorska istorija im je bila potrebno zbog mnogo čega, a najviše da lažno je predstavljajući kao svoju, sramnom krađom i kulturocidom nad Crnogorcima, nadoknade svojih pet stotina godina ropstva Vojine!

  Ni jedan slovenski narod se nije doselio na balkanska područja, pa i ovo naše, kao kompaktan narod, to i po istorijskoj nauci nije bilo moguće, doselili su se kao skupine raznih slovenskih palemena, pa i na područje Crne Gore. I da ti kažem, u Polablju, mojoj pradomovini velikosrbine teški, nalazi se PREKO OSAM STOTINA SLOVENSKIH TOPONIMA koji se isti takvi nalaze i u Crnoj Gori Vojine, samo ovdje i niđe drugo! Koliko velikosrba to zna u Crnoj Gori? Samo riejtki, ali oni se prave kao da neznaju, jer je crnogorsko srpstvo GLUMA i PLJUVANJE po istini, ono je zasnovano na teškim velikosrpskim lažima Vojine, znaš ti to odlično, i ti si mentalno nedonošče tih ogromnih laži, to si ti Vojine!

 15. Gospodine Perfekt Stranger, Vaš pristup je nenaučan i u suprotnosti je sa osnovnim postulatima metodologije istorijskih istraživanja. U proučavanju povjesti neophodan je sveobuhvatan, objektivan i nepristrasan pristup za koji Vi očito nijeste kvalifikovani odnosno nemate odgovarajuće znanje i stručne reference. Pogledajte samo kako Vam je lijepo odgovorio uvaženi gospodin Onajkojizna. Toponimi iz Polablja su gotovo preslikani na teritoriju Crne Gore i oni ne postoje baš ni u jednoj slovenskoj zemlji osim u Crnoj Gori. Vama neznavenima nije jasno da u dolini rijeke Lab živi narod Lužički Sloveni koji se od strane velikosrpskih falsifikatora nazivaju Lužički Srbi. Cilj ovoga sramnog falsifikata je da se ospori posebnost naših predaka koji su se doselili iz Polablja i da se predstavi da su to tobože bili Srbi.

 16. Malo i iz drugih izvora:

  The renaissance of Serbian nationalism after three centuries of Ottoman control of the Balkans came at the time of the romantic-nationalist Revolutions of 1848 in Western Europe and the 19th-century expansion and rise of a great Slavic Orthodox power, the Russian Empire, which has designed itself as a protector (and later liberator) of Orthodox Christian peoples (among Serbs, Greeks, Montenegrins, Romanians, Bulgarians, Slavic Macedonians) on Ottoman lands.

  Dalje o Srbima, ako ih nadjete u tekstu:

  Much of today’s Montenegro was under Ottoman control from 1498 to 1699, while coastal Montenegro was under Venetian control and central Montenegro (Upper Zeta) was independent.

  Half of today’s Montenegro was part of the Ottoman Sanjak of Scutari, while the other was part of the Sanjak of Bosnia, but central Montenegro, also known as Upper Zeta, was independent.

  In 1514, the Ottoman-controlled territory of Montenegro was proclaimed as a separate Sanjak, by the order of Sultan Beyazid II. The first Sanjak-beg (governor) who was chosen was Ivan Crnojević’s son Staniša (Skenderbeg Crnojević), who converted to Islam, and governed until 1528. Despite Skenderbeg’s emphasized cruelty, Ottomans did not have real power in Montenegro. After Skenderbeg’s death, the Sanjak of Montenegro was annexed to the Sanjak of Shkodër. However, Montenegro was, for a time being, in the Sanjak of Dukagjin and the Sanjak of Herzegovina, but then being annexed back to the Sanjak of Shkodër.

  Montenegrins used the Great Turkish War of 1683-1699 (Also known as War of the Holy League) to expel Ottomans and their rule from Montenegro, which didn’t quite work. The Montenegrins then declared war on the Turks in 1876 after a rebellion in Herzegovina, starting their liberation from the Ottoman Empire. Montenegrins won the war in 1878 and increased its territory to about four times its original territory.

  By the end of the 17th century the romance speaking population was already a minority. But still in 1880 there were in the city of Cattaro, according to the Austrian census, 930 ethnic Italians (or 32% of a total population of 2910 people).

  In 1516, the secular prince Đurađ V Crnojević abdicated in favor of the Archbishop Vavil, who then formed Montenegro into a theocratic state under the rule of the prince-bishop (vladika) of Cetinje, a position transmitted from 1697 by the Petrović-Njegoš family of the Riđani clan, from uncle to nephew as the bishops were not allowed to marry

 17. Prilog diskusiji :ne znam jeli istina ali treba procitati…
  Lužički Srbi

  Kad je Berlin bio srpski…

  Stajao sam prěd jednom baroknom palatom u gradu Kotbusu, stotinak kilometara južno od Berlina, gotovo ne věrujući svojim očima. Pored elegantnog ulaza, zlatnim slovima bilo je napisano: SERBSKI MUZEJ. Prostrani dvorac na dva boja, otkrio sam odmah zatim, bio je jedan od najlěpših i najzanimljivijih muzeja u Němačkoj: “Da, mi smo Srbi”, rekao mi je kustos muzeja Verner Meškank. ”Sa svim južnim Srbima dělimo ime i zajedničko porěklo. Ali mi smo čisti Srbi. Dok ste se vi měšali sa starobalkanskim stanovništvom i drugim narodima mi smo uglavnom ostali onakvi kakvi smo bili prě 1400 godina. ” I to sve na jeziku koji sam razuměo, srpskom. Čudnom, arhaičnom, ali shvatljivom i bliskom po sazvučju.

  Odakle su Srbi?

  Uprkos činjenici da su tek ostrvce u germanskom moru, sa svih strana okruženi Němcima i često izloženi asimilaciji, Lužički Srbi uspěli su da očuvaju jezik, običaje, folklor, književnost i samobitnost, jednom rěčju etnički identitet najmanjeg, ali veoma ponosnog, slověnskog naroda.

  Kao pripadnici veće grupe Polapskih Slovena nastanjivali su někada cěo prostor Istočne Němačke – prostrane teritorije istočno od rěke Labe, pa sve do Odre i Visle u Poljskoj, poděljeni u brojna srpska plemena: Bodriće, Ljutiće, Lužane, Milčane, Pomorane, Glomače – Dalemince, Rujane, Suselce, Neletiće ….

  I danas devedest odsto svih geografskih naziva rěka, polja, jezera i naseljenih města u pokrajinama Makolenburgu, Saksoniji, Branderburgu, Pomeraniji i drugim, nose srpska imena (Kamenica, Běla Gora, Běla Voda, Ratibor, Dubravka, Rogozno, Strěla, Drěnovo, Trnovo, itd.) iako tamo više nema Srba, osim u Lužici, pomenutom ostatku někada moćne srpske države, koja je cvětala između V i X věka naše ere. I evo prave enigme za Sěverne Srbe. Odakle ovaj narod na prostoru današnje Němačke, hiljadu i više kilometara daleko od nas?

  Postoje među naučnicima najmanje dvě teorije. Jedna kaže da su se oni tamo doselili u ranom srědnjem věku iz zajedničke postojbine svih Srba, něgdě iz današnje južne Rusije ili još dalje, sa Kavkaza; da su bili moćan ratnički narod, koji je ovladao germanskim prostorima kada su se odatle odselila germanska plemena Svevi, Hermunduri i Vandali i stanovništvo ostalo razrěđeno.

  Sasvim suprotno ovoj, druga terija tvrdi da su Srbi ovde živěli oduvěk i da je baš ova oblast prapostojbina Srba.

  Prva teorija je prihvaćena od zapadnih, naročito němačkih naučnika.

  Druga teorija, koju zastupaju naraštaji istoričara (među kojima opet najviše němačkih) nimalo ne ustupa i danas dobija sve veći broj pristalica. Druga teorija poziva se na vizantijskog cara i pisca Konstantina Porfirogenita (X věk) koji u svom dělu „O upravljanju državom” piše da su balkanski Srbi došli iz zemlje Bojke, koja se na zapadu graniči sa Franačkom, a na istoku sa današnjom Poljskom i da su tu Srbi „prěbivali od početka”. A to je upravo tamo gdě ih nalazimo i danas, u Istočnoj Němačkoj. Ove navode potvrđuje bar pet istorijskih izvora starijih od Porfirogenita, iz pera rimskih (Vibijus, Sekvestar), germanskih (Bavarski Geograf, Jordan i Alfred I) i vizantijskih (Teofilakt, Simokata) hroničara. Moćni savez Venda (Srba, Slovena), suvereno je vladao ovim prostorima i držao mnoštvo svojih utvrđenih gradova: Stargrada (danas Oldenburg blizu granice sa Danskom), prěko Lupeka (danas Libek na Baltiku) sve do njihove prěstonice i najveće luke na Baltičkom moru, Vinete, veličanstvenog grada kome danas nema ni traga.

  Tajna Vinete

  Druga u nizu enigmi glasi, šta se dogodilo sa Vinetom i njenom slavom?

  Nemački hroničar Helmond iz XII věka piše: „Ovaj grad bio je najveći od svih koji okružuju Evropu i koji su nastanjivali Slověni zajedno sa drugim narodima, Grcima i Varvarima, a kada su naišli Saksonci i oni su dobili dozvolu da stanuju u njemu.” Jasno je dakle, ko je ovdě bio starinac, a ko doseljenik. Savremena nauka poměra Vinetu na sam početak naše ere, možda i ranije.

  Ruševine Vinete, između ušća Odre i grada Kamenja u današnjoj Pomeraniji (od Pomerana, srpskog plemena koje je nastanjivalo obalu) mogle su se viděti u Baltiku još u XVI věku, a onda su bile prepuštene ćudima hladnog mora.

  Tek savrěmena arheologija uspěla je da na ova pitanja pruži něke odgovore. Po tipovima keramike, oruđa i staništa smatra se da je praistorijska Lužička kultura, nastala na teritoriji današnje Lužice 600 godina pre Hrista, veoma srodna drugim proto-slověnskim kulturama na Istoku i da je stoga prětportavka o prapostojbini sasvim věrovatna.

  Něgdašnji moćni srpski gradovi Veliki Radom (Šverin u Maklenburgu), Ljubičin ili Tornov koji su otkopani i restaurirani svědoče o moći drevnog srpskog kraljevstva ba sěveru Evrope.

  Novija istraživanja poměraju prve istorijske znakove života Srba na ovom prostoru daleko u prošlost. U slivu Labe i Sale 101. godine bio je žestok sukob Germana sa Vendima (Srbima), na městu gdě je sedam věkova potom, na ruševinama srpskih gradova Đevina, Solave, Jarobroda i Rezna, Karlo Veliki uspostavio franačko-srpsku granicu i „srpsku marku” i ustanovio pogranične tvrđave Magdeburg, Hale, Erfurt i Ragensburg i počeo němačku ekspanziju na Istok. Srbi su se odupirali sedam věkova, a potom razjedinjeno, jedno po jedno pleme germanizovano padalo pod dobro organizovanu franačku vlast.

  Srpska Kruna

  Konačno 806. godine odigrala se jedna od velikih bitaka između Srba i Franaka kod města Gore (danas Gera), gdě je poginuo srpski kralj Milduh. Ne zna se gdě je Milduh sahranjen, ali o tome postoji jedna dirljiva legenda: on nije poginuo, nego sa svim srpskim kraljevima spava u jednoj pećini kod Gorělca (danas Gerlic) i probudiće se kad dođe vrěme da ponovo uskrsne srpsko kraljevstvo.

  Konačno 806. godine odigrala se jedna od velikih bitaka između Srba i Franaka kod města Gore (danas Gera), gde je poginuo srpski kralj Milduh. Ne zna se gde je Milduh sahranjen, ali o tome postoji jedna dirljiva legenda.

  A zatim je došao odučan udarac. Piše akademik Viktor Novak: „Najstrašnija je bila bitka kod Lomčina na Labi, gdě je gotovo cěla srpska pěšadija izginula”.

  Četvrtog septembra 922. godine odigrala se ta silna tragedija. Srbi, odasvud opkoljeni, još su se borili u Lomčinu. U prěgovorima oběćaju Němci da će narodu u gradu ostaviti život, ako se grad prěda. Němci nisu držali rěč, poklali su sve vojnike, a žene i děcu odveli u ropstvo. Hronike Němačke iz tog vrěmena kažu da je u bici pod Lomčinom palo 120.000 Srba. Bitka pod Lomčinom je Kosovo Lužičkih Srba. Jer ono što slědi, govori samo o etapama koje vode u potpunu propast, u ropstvo celog naroda. Poznato je kako je markgrof Gero (939) pozvao trideset polapskih i srpskih knezova na večeru, da se s njima izmiri. Ali město mira i ljubavi dao je svima otrova i sve ih poubijao.

  Narod ostavši bez svojih vođa, brzo je podlegao. Oko 990. godine i poslědnje srpsko pleme, Milčani u gornjoj Lužici, izgubilo je nezavisnost.

  Ali, uspomena na srpsku krunu nastavila je da živi. Mnogo od srpskih kneževa prěkrstili su se i bili su primljeni u němačko plemstvo. Oni i njihovo potomstvo održali su prědanje o srpskoj kruni još punih hiljadu godina.

  Tako je hercog Fridrih-Franc od Meklenburga (1823-1882), srpski bodrički knez 21. generacije, potomak vojvoda Niklote, Pribislava i Janka, ustanovio 1864. „Orden srpske krune” od pet stepeni. Njegova raskošna insignija sa motom „Per aspera ad astra” (Prěko trnja do zvězda), može i danas da se vidi u muzeju u Kotbusu.

  Počelo děobom braće

  Pod stalnim franačkim pritiskom, Srbi su počeli da se iseljavaju prěma Jugu. Ovdě počinje nova istorijska enigma. Kada su, kako i kojim putem prěci današnjih Srba stigli na Balkan? Ugledni naučnik dr Relja Novaković uložio je gotovo cěo svoj naučni věk i objavio několiko knjiga i naučnih radova da bi dokazao da su naši prěci upravo ovi sěverni, Polapski, Lužički Srbi. I ne samo on. Veliki děo naučne javnosti Lužičkih Srba, pa i Němaca, danas to ne spori. I danas će vam Lužani sa tugom ispričati prastaru legendu o děobi dvojice sinova moćnog bodričkog kneza Dervana.

  Odluče dakle braća da se oděle. Jedan sa narodom ostane u Polablju, a drugi se sa polovinom naroda odseli daleko na Jug.

  Legendu od rěči potvrđuje Porifirogenit. On balkanske Srbe smatra potomcima drugog brata, a narod se, prěma caru i piscu, naselio na velikom prostoru Nerětve, Zahumlja, Trěbinja, ali naročito Zetske doline i današnjih crnogorskih Brda. Bějaše to někad plodna zemlja, sa bogatim rimskim gradovima poput Duklje. Tako su Lužani, u stvari, naselili jezgro buduće srpske države.

  Sve to potvrđuju nalazi srpske etnologije, naročito Jovan Erdeljanović i Petar Šobajić. U svojim monografijama o plemenima Piperima, Bretonožićima, Bělopavlićima, i Plěšivcima, obojica iznose mnoštvo podataka da je prvo srpsko stanovništvo ovog pojasa bilo veliko doseljeničko pleme Lužana.

  Doseljeni ovdě u tako davno doba održali su se kao kompaktno stanovništvo (Stari svět) sve do dolaska Turaka. Druga srpska plemena naselila su Južni Banat i Braničevo (Bodrići), odatle Lužnicu u ističnoj Srbiji i konačno Kosovo, Lužane kod Samodreže crkve i rěku Lab, kojoj su dali ime prěma svojoj nezaboravnoj Labi, mada se njihov hod u seobi može pratiti i dalje na Jug.

  Mlin Starog Světa

  Imena města, rěka i brda u dolini Zete i Brdima zapanjujuće odgovaraju današnjoj toponimiji Gornje i Donje Lužice u Němačkoj: Lužička srědišta u Piperima – Crnci (u Lužici Černic i Černevald), Stijena (Štajnsdorf), Grobovlje (Grabendorf), Stupa (Stolp), Studeno (Studenic), gde je stanovao ban lužanski, Radovče (Radavič), Vrba (Verben), Trijebač (Trjebin-Trabendorf), grad Devič (Djevin-Gros Duben), Piskava (Biskov), Bukovi Do (Bukvic), Lukovo (Lukau), Dubrava (Dubrau), Dubravica (Dubravka-Frauendorf), Branjevina (Branic), i dr.

  U Bratonožićima: Lutovo (Lutol-Lojten), Drijenje (Drjejce-Drevic), Crkvice (Kerkvic-Kerkojce), Korjen (Korjenic) i dr.

  U Bjelopavlićima: Jelenak (Gelau), Rošci (Ruzic), Gorica (Goric), Glizica (Glajzic), Banjkove Luke (Pankov-Lukau), kao i lužička prěstonica, Gostilje (Gros Gastroze-Gasteraz), itd.

  U Pješivcima: Stubica (Stoplipc), Kopetinj (Kopac), Budoška Gradina (Budišin), Ostrog (Ostrau- Ostric), i Borkov Do ( Borkovi), kao i stara bratstva Bembreci (Bamberg) i Kukalji (Kukau)!

  Čak su i geografski položaji i rastojanja između ovih města i eponima podudarni. Sumnje nema: naselivši uglavnom dolinu Zete i Brda, Lužani su iz prapostojbine doněli i dvoja imena. Još u Hercegovini i Crnoj Gori (ali i u Lužici) žive potomci lužičkih Milovića, Dučića, Lukovića, Minića, Mirovića, Popovića, Babića, Rašovića…

  Ali jedan od dirljivih dokaza da se radi o našim drevnim prěcima su i vetrenjače, davnašnji simbol baltičke nizije, kojih na Balkanu nije bilo do doseljavanja Sěvernih Srba. Opisujući utvrđeni grad Banska Glava u Piperima „gdě je stajao ban lužanski i veliko lužansko groblje” Erdeljanović bělěži da je tu někada bio i mlin „starog svijeta koji je mljeo na vjetar”.

  Gusle sa sěvera

  Muzej u Kotbusu krije i odgovore na mnoge enigme. Nošnje, običaji i uopšte folklor Lužičkih Srba ukazuju na brojne paralele sa narodnom tradicijom balkanskih Srba. Na ovo su upozoravali još Natko Nodilo i naročito najveći srpski etnolog Veselin Čajkanović, koji je svoju težišnu tezu o srpskom vrhovnom Bogu izveo iz iz uporednog proučavanja lužičkog i balkanskog duhovnog naslěđa. Tako je glavni bog sěvernih Srba bio Svantovit, čije se veliko svetilište nalazilo na ostrvu Rujan u Baltičkom moru, sa primanjem hrišćanstva postao je Sveti Vid ili jedan od najvećih srpskih praznika Vidovdan.

  U Lužici se i danas izvodi ritualno ubijanje pětla („zabijanje kokota”), kao i kod nas, na Sv. Maru. O Božiću idu po selima “kolede” (“camprovanje” i ”zapust”). O Vaskrsu se šaraju jaja u fantastičnim bojama i pravim umětničkim radovima sličnim čipki , kakvih nema nigdě osim u nas: muzejska zbirka u Kotbusu čuva više stotina ovakvih unikata. Kult konja i jahanja, kao trag slavnih vrěmena i kultnog značenja ove životinje izvodi se na svakom Vaskrsu i Ivandanu, kad Srbi, svečano obučeni ponovo jašu Lužicom. Poslě toga igraju svoje staro srpsko kolo („serbska reja”) uz pratnju gajdi („mehova”), i gusala („husle”). Stari instrumenti i arahična srpska muzika nezaobilazni su na svakom prelu , gdě se i danas okuplja omladina.

  Istorija im, dakle nije bila naklonjena, ali su se od milionskog naroda svela na oko 70.000 manjinaca na ostrvu između rěka Špreve i Odre, koje ponosno nazivaju Srbija. Danas su priznati u pokrajinama Saksonija i Bradenburg; pomaže ih i poštuje Savezna vlada u Bonu, imaju svoje ustanove, banke, škole, muzeje, pozorišta, radio i televiziju. U svakoj prilici gordo ističu Srbija i srpstvo i to im se danas uvažava. Ulice u Kotbusu i Budišinu, sada nose, pored němačkih i srpske nazive. Čuvaju svoju hiljadugodišnju kulturu i nacionalnu posebnost ne samo u odnosu na Nemce, nego na njima susědne Poljake i Čehe.

  Ali ono što najviše plěni je nacionalna svěst današnjih Lužana. „Mi smo bolji Srbi od vas” rekao mi je na rastanku jedan stari Srbin sa Špreve, rěke koja protiče kroz Berlin. „Održali smo se uprkos svemu dvě hiljade godina bez ičije pomoći”. U suštini, htěo je da kaže što i prvi stihovi lužičke narodne himne:

  ”Srpsku slavu, srpski jezik, nasilje neće ugušiti

  Jer srpstvo se ponovo po Lužici širi….”

 18. Gospodine Vuče Mićunoviću, ukoliko želite polemisati sa osobom mog nivoa to mora biti na akademski i stručan način. Ja sam ipak čovjek koji stremi akademskoj zajednici, čovjek koji ne prihvata jezik prosječnosti i podmetačina. Sa gospodinom Perovićem nemam doista nikakve veze niti sam ikada imao. I nemojte više da mi podvaljujete da Ve zamolim. Ukoliko imate što da rečete izvolite, ja sam uvijek bio tu da raspravljamo brk u brk.Ukoliko želite da saznate o etnogenezi crnogorske nacije, preporučujem vam eksplikacije velikog crnogorskog patriote, juriste, pjesnika, filozofa i naciologa dr Sekule Drljevića. Falsifikati koje citirate relevantni nijesu.

 19. Gospodo,

  culi ste i vidjeli da je Apelacioni sud donio odluku o pustanju iz pritvora
  Kuljacu,Marovica i Pinjatica.

  Iako sam misljenja da su krivi i da treba da odgovaraju osudjujem izjavu
  predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da su neki advokati gubitnici
  i da treba da vrate punomocja i novac klijentima koji su ih angazovali.

  Jasno je da je ona itekako involvirana u ovaj proces.S obzirom da im je
  Djukanovic iz predsjednistva DPS-a uklonio lojalne kadrove Svetozaru
  Marovicu jasno je da ce presuda najblizim saradnicima i bratu Marovica
  biti definitivan kraj daljeg uticaja Svetozara i njemu bliskih ljudi.

  Vrlo je jasno da je Djukanovic zaigrao na definitivno uklanjanje Marovica,
  Vujanovica i njima bliskih ljudi.U perspektivi je to kandidovanje Djukanovica
  na Vujanovicevu funkciju a totalnom marginalizacijom Vujanovica bi otvorio
  prostor novim klonovima tipa Luksica.

  Za izvodjenje radova na sijanju straha i nesigurnosti kako bi poltronima
  stavio do znanja da su popustili Carapicka i Medenica predano rade.Tu je
  i tenkista Veljovic koji ceka komandu postupi po naredjenju.

  Samo je jedan gori od svih pobrojanih.To je budni cuvar ugrozene Crne
  Gore Ranko Krivokapic.Ja licno mislim da je ona mucenica najugrozenija
  upravo od njega i Mila Djukanovica.Sto se mene tice pozelim da im je neko
  otme jer su je sebicno cuvali i bogami ispuvali.

 20. Još malo o Garašaninu:

 21. Pozdrav svima! Uvek je zanimljivo pročitati različite interpretacije istorije koje, na žalost ili na sreću, imamo i previše. Drago mi je što je uvaženi gospodin Perović spomenuo Čartorijskog, njegova uloga na Balkanu se kod nas retko spominje, a reč je o veoma interesantnoj ličnosti.

 22. Velosrbi crnogorski, zante li da Njegoš u 1700 pisama svojih napisanih ni jednom riječju ne pominje Svetoga Savu? Nije ni čudo, jer Crna Gora i Crnogorci za njega nijesu ni znali! A kako je ušao kult Svetoga Save među Srbe? Ovako: Mihailo Obrenović je naredio 1841.g. da se Sveti Sava proglasi školskim svecem, do tada ni Srbi za njega masovno nijesu znali niti je među Srbima u Srbiji postojao njegov kult!

  A kako je došlo do kulta Svetog Save medju Srbima? Srbi su 1690.g počeli da pregovaraju sa bečkim dvorom oko njihovog prelaska u Austriju. Jedan od njihovih uslova bio je da im Beč dozvoli korišćenje njihovog starog kalendara, na što je Beč pristao, ali se ubrzo shvatilo da po starom kalendaru svome Srbi imaju, zajedno sa neđeljama, 170 crkvenih praznika za čije trajanje ne rade! Godnie 1769 Karlovačka mitropolija smanjila je taj broj tako što je Srbima ukinuto 69 praznika, ali je 1774.g. Beč odlučio da je Sveti Sava jedini crkveni praznik kojeg smiju neradom slaviti! Povratak među svoj narod Sveti Sava ima da zahvali ovakvoj odluci Marije Terezije Austrougarske carice!

  Na osnovu takve odluke Sveti Sava je prvi put proslavljen u Budimu tek 1806.g., a u Pešti tek 1836.g, samo među Srbima, naravno.! Godine 1812 prvi put je proslavljen u Zemunu, koji je tada bio u Austrougarskoj monarhiji, a tek 1841.g. Mihailo Obrenović će ga naredbom proglasiti za svetitelja srpskog školstva!

  Posredstvom Nikanora Ivanovića, sveštenika rođenog u Drnišu, teškog velikosrbina koji je radio sve u Crnoj Gori po Garašaninovom tajnom planu „Načertanije“, godine 1856 kao nosilac finkcije nadziratelja crnogorskih osnovnih škola, Ivanović će Svetog Savu proglasiti crnogorskim školskim svecem! Tako je kult Svetog Save počeo u Crnoj Gori! Kult čovjeka koji je sa Nemanjom, svojim ocem, pokorio i uništio prvu crnogorsku državu Duklju koja će im u ropstvu ostati, nakon 1180.g. punih narednih 175.g!

  Crnogrci su jedini narod koji slavi svoje okupatore, nema mjesta na svijetu gdje je zabilježen sličan slučaj!

  Inače, koliki je veikosrbin bio o Ivanoviću govori i činjenica da je tajno učestvovao u pobuni prtiv knjaza Danila na kojeg je Todor Kadić izvršio kukavički i sramni atentat pucajući mu u ledja. Ovo je bio nečuveni izdajnički čin, ali, Crnogorci i izdaje, pa to se slaže kao pršuta sa vinom! Užas!

  Ako uporedite broj svetosavskih toponima u Crnoj Gori, samo prema njemu moći ćete da procijenite koliko je brojna i jaka bila velikosrpska agentura u Crnoj Gori, agentura koja je Crnoj Gori kopala jamu i kuću za njen vječni nestanak.

  Amfilohije Radović nije sljedbenik Svetoga Petra Cetinjskoga, nego sljedbenik Ilije Garašnina i Nikanora Ivanovića, baš kao i kompletna Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori!

 23. Prijatelji,

  vi kojima je sloboda zivot i koji ste sve dali i dajete za slobodu molim vas da
  procitate glas Cepuraka.Tamo cete naci tekst koji je piso UDBA-ski podprdak
  Marko Milov Vesovic izdajnik LSCG i saradnik Djukanovica i ostalih koji se
  trude da preciste ratnu mu biografiju.

  Prije par dana sindikat glasa Cepuraka je saopstio da od kad je Pobjede da
  u njoj nijesu radili gori ljudi i vece neznalice od sadasnjih rukovodilaca.Za
  direktora Ivanovica inace kuma Aca Djukanovica kazu em sto je neznalica
  jos veci je rasipnik.Za oficira UDBA-skog Kusovca trvrde da jede cak i
  novinski papir.

  U tom stampanom mediju koji usput budi receno finansiraju poreski obveznici
  Crne Gore danas se oglasio podprdak Marko Milov Vesovic.U tom clanku a
  zeleci da odbrani kolegu i UDBA-skog saradnika Semsudina Radoncica on se obrusio na sve u Crnoj Gori.

  Podprdak Milov u istu ravan stavlja sve ljude umjesto da se fokusira na sve
  one i njih zajedno koji kod radijatora Duska primaju apanazu.Pominje Miska
  Profitera,Pavlovice redom oca i sinove,Esada Kocana i Milana Popovica.On
  pominje i Tadicku sa testisima do koljena i Miska Marasevog sestrica.Jako
  napada svjedoka deportacije Slobodana Pejovica cije svjedocenje ugrozava
  lagodno trosenje opljackanog novca Djukanovicu.

  Boze boze sta je Djukanovic i njegova ozloglasena UDBA ucinjela od zivih
  ljudi.Malo je reci krpe.Nedovoljno je reci nesoje.Ipak mislim da ce mu se
  sve obiti o glavu kad tad.

  Podjarmio je sve sluzbe i institucije kako bi mu se sacuvali lik i djelo.Nije
  racunao da ce morati ratovati sa Profiterom,Tadickom,Kocanom,Popovicem,
  Scekicima bracom milicajcem i Profiterovim segrtom.kako vrijeme bude
  odmicalo sabijace redove i ugrozeni braca Marovici,Kuljaca,Pinjatic.Brzo ce
  biti jos ugrozenih u DPSDP-u.Mora hapsiti da bi EK dokazivao posvecenost
  postovanju prava a svi oni vide kako to vise nije Milo britva koji stiti svoje
  saradnike i partnere vec mali mis izdajnik koji je i nastao u tim igrama.

 24. Sve sto navodite mafijas milo je i do sada radio, ali nema ko da kaze. Do sada je to bio siri krug, no po logici stvari krug se suzava. Na red ce doci i njegovi saradnici koji su sve znali, a nijesu reagovali, i oni koji su mu pomagali. Tako to rade diktatori, niko nece biti postedjen, jer na kraju svaki diktator se bori za vlastitu kozu.
  Ostace im sve pusto kao i mnogima prije njih.

 25. By: Onajkojizna:”…Zašto? Zato što su znali da Crnogorci nijesu Srbi, a crnogorska istorija im je bila potrebno zbog mnogo čega, a najviše da lažno je predstavljajući kao svoju, sramnom krađom i kulturocidom nad Crnogorcima, nadoknade svojih pet stotina godina ropstva Vojine!”

  Знате,

  ово спада у домен крајње неадекватене митологије, која би била могуће исправна да Црна Гора није робовала под Турцима.

  Дакле да није било робовања, не би било ни такозваних Ослободилачких ратова против Турака на територији данашње, АВНОЈ- ске Црне Горе који су се завршили тек 1913-14. године.

  Мислим, немогуће је ослобађати слободну територију.

  Да напоменем, чак и стара Црна Гора је била под Турцима од 1499. до 1684. године, тако да се ту може говорити у релативним а не апсолутним појмовима.

  Дакле, није логично да неко ко је био пет вјекова под Турцима, надокнађује било шта у односу на некога ко је био два, три или четири вијека под Турцима.

  А ваш одговор је …?

 26. Moj odgovor Vojine vama je jasan i glasan: vi ste velikosrbin i svoje laži krijete iza velikosrpske mitologije. Taj patriotski epski kosovski mit jezivo je zloupotrijeblejn od strane velikosrpske političke ideje koja je kreirana na podvali, prevari, laganju i asimilaciji svih koji nijesu Srbi, Crnogoraca posebno!

  Vi to odlično znate, i vi to krijete kao zmija noge. Vaša priča je čisti falsifikat, poput ovoga da je Stara Crna Gora ikad bila pod Turcima. Njen najslavniji dio, podlovćenska Crna Gora NIKAD nije bila pod Turcima nego je bila vatra i nosilac oslobodilačke borbe Vojine! Znate vi i to, ali sakrivate Vojine.

  Promijenite ime i nazovite se Dobrica, kao vrhunski lažov Ćosić. To ime je vaše velikolsrpsko odlikovanje Vojine, i to zasluženo!

 27. Gospodine Onaj koji zna,

  ja nikada necu dozvoliti da polozite oruzje logike i dijaloga, jer cu tada biti razocaran u tom smislu da vi niste bili protivnik toliko dostojan da mogu “poginuti” od vase logike, a da mi to bude drago jer ste bili na “visem nivou”.

  Ja ne zalim da vas porazim, vec da dodjemo do zajednickih imenitelja koji su moguci jedino kada postoji korektan dijalog.

  Ne interesuje me sto ste u proslom postu autora bloga izbrisali jedan moj komentar, a u ovom jos jedan!

  Mozete sve izbrisati, ali bih zelio da ne padate ispod nivoa, jer sve sto zelim reci ja cu predociti, i sve sto ste izbrisali ja cu ponoviti na drugih nekoliko portala, u jos boljoj formi, i to takvom brzinom koja ce vas iznenaditi.

  A vi, kako hocete!

 28. Gorski vijenac je ep u kojem se govori o sukobu pravoslavnih i islamiziranih Crnogoraca. Međutim , niđe u GV ne možete naći riječi : pravoslavlje , pravoslavac , pravoslavci , islam , musliman , muslimanka … Nego samo Srbi , Turci , srpska vjera , turska vjera. Zato danas mnogi Crnogorci sve muslimane u CG i regionu pa i na svijetu nazivaju Turcima. Ista stvar je i sa poistovjećivanjem pravoslavne vjeroispovijesti i srpske nacionalnosti.
  Uzmimo primjer Albanaca , koji su , za razliku od Crnogoraca , u mnogo većem broju prihvatali islam , pa je danas velika većina Albanaca islamske vjeroispovijesti. Ali oni su sačuvali svoj nacionalni identitet pa danas imamo Albance islamske , katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti i među njima nema nikakvih podjela i sukoba. Kod Crnogoraca je pomiješano sve pa kad neko kaže danas da je Srbin , on time iskazuje i nacionalnost i političko opredjeljenje i vjeroispovijest. Jednima je matica Srbija , drugima Turska ili Bosna , trećima Hrvatska. Sve je to posljedica naopakog shvatanja da su svi pravoslavci Srbi , svi muslimani Turci ili Bošnjaci, svi katolici Hrvati. Naravno , ne želim da kažem da svi u CG treba da budu Crnogorci , već samo da treba shvatiti da vjeroispovijest ne određuje nacionalnost i da postoje Crnogorci i Srbi katoličke ili islamske vjeroispovijeti , Hrvati prvoslavne i islamske vjeroispovijesti i Bošnjaci katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti , kao i ateisti i pripadnici drugih vjerskih zajednica. Međutim u glavama mnogih Crnogoraca postoje samo Srbi i Turci kao u Gorskom vijencu.

 29. Za G. Vojina, ako nijeste procitali.

  Much of today’s Montenegro was under Ottoman control from 1498 to 1699, while coastal Montenegro was under Venetian control and central Montenegro (Upper Zeta) was independent.

 30. Pisao sam prije o nekim ciklusima u istoriji i paralelama izmedju Kralja Nikole i Mila….Milo je bolje proso do sada…ali ima jedna kvaka tu….mora se zatvoriti krug lutanja i doc na mjesto odakle je pocelo ovo nase lutanje.

  Sto se tice velikog kraja ovih nasih domacih zlotvora desice se do i oko 2018-te godine.Vidi koincidencije….sad prije neki dan iz Evrope predvidjaju da nas ulazak nece biti prije 2018 -te.
  Godine oko 1918 su bile lose po Kralja Nikolu i Crnu Goru a krug ce se potpuno zatvoriti oko 2018-te u pozitivnom trendu kada ce dosta toga doci na svoje mjesto .Doci ce do pada rezima i sloma mafijasko zlocinacke druzine.Jedna napomena…Mnogi ljudi koji su zamisljali modernu i zapadnu Crnu Goru a ne karikaturu razocarani su sa politikom Evrope i SAD.Nikogovici , zlotvori i profiteri su postali demokrate…Veliki je to udarac na prave demokratske snage Crne Gore….Medjutim, zaboravljamo jednu stvar.Ko se sa zapadom druzi u takvim dilovima najcesce tragicno zavrsava.Nebih da navodim,znase koji su to primjeri… .Sto da se radi…tako funkcionise Zapad … Ljuti moramo bit ali strpljenja i zdravlja.
  To je oko 28-30 godina koje su pojeli skakavci….Pravedno bi bilo a i slaze se sa nasim zakonodavstvom da dobiju po 30 godina za sve sto su nam priredili ti debili debilski….
  Znaci oko 2018 -te uz Bozju pomoc.

 31. Vojine, vi kažete:

  “Ja ne zelim da vas porazim, vec da dodjemo do zajednickih imenitelja koji su moguci jedino kada postoji korektan dijalog.”

  Naš zajednički imenitelj je vidljiv, on je jasan, i on glasi: Da, tačno je da je velikosrpska politika imala za cilj totalno uništenje Crne Gore, kulturocid nad crnogorskim narodom i njegovo nacionalno prevođenje u Srbe, krađu kompletne istorije crnogorskog naroda, one istinite linije koja ide: Polablje-Duklja-Zeta-Crna Gora i njeno trajanje tretirati kao samo jezgro srpske istorije, jer, po toj falsifikatorskoj podmetačini otpada najcrnja priča o srpskom vjekovnom ropstvu, još mnogo toga Vojine.

  Da nije ničega drugog ovu istinu vam potvrđuje dolazak Svetaoga Save među Crnogorce tek 1856.g., svjedoči vam tekst “Načertanija” Ilije Garašanina, dokazuje vam okupacija Crne Gore od strane srpske vosjke osamnaeste, totalno uništenje Crne Gore, nacionalnog imena Crnogorci, uništenje Crnogorske autokefalne Crnogorske crkve, uništenje dinastije Petrović Njegoš, početak u Crnoj Gori učenja srpske istorije kao crnogorske, rat koji se u Crnoj Gori vodio sve do 1926 protiv crnogorskih patriota komita i još mnogo toga Vojine, jer su velikosrpski falsifikati o Crnoj Gori neiscrpni, na primjer onaj koji je napisao veliki falsifaktor Erdeljanović, i tako dalje!

  Vojine, da tvorci velikosrpskih falsifikata i velikosrpski političari nijesu ZNALI da Crnogorci NIJESU SRBI, NEGO SU CRNOGORCI, NIKAD velikosrpska politika prema Crnoj Gori ne bi bila vođena Vojine!

  Da nije ničega drugog Vojine, osim ovog što je citirano, smo to bi bilo dosta da svakome, ko je gladan istine, oči otvori, i da mu se, kad progleda, zgadi nad čitavim okeanom velikosrpskih laži, a najgnusnija od njih je da se izražavanje pripadnosti srpskoj vjeri, jer im je, Crnogorcima, crkva proizašla iz srpske, falsifikuje kao njihovo nacionalno osjećanje. I svakako istina da su pravoslavlje i islam u Crnoj Gori religije donijete na mačevima njenih okupatora!

  Zar ove činjenice koje sam naveo nijesu dovoljne da otvore oči za spoznaju da je crnogorsko Srpstvo uzgojeno u Crnoj Gori na djelovanju velikosrpskih špijuna, falsifikatorskih knjiga, da je zasnovano na brojnim falsifikatima? Za onoga ko želi istinu dovoljno je, ali današnji Srbi baš kao i današnji Crnogorci istinu MRZE, to je najvažnije i najtragičnije što im je zajedničko!

  Vojine, ti slijediš put falsifikatora i zločinaca! Ilija Garašnin je to, njegov mračni i tajni plan, Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić, Draža Mihajlović i Pavle Đurišić i sva lažna “nauka” koja se iza njih krila i masovno anticrnogorski djelovala. Znaš li ti Vojine kolioko je hiljada i hiljada lažnih knjiga napisano o ovome što sam ja samo pomenuo? Okean Vojine! A znaš li koliko je beogradski univerzitet izbacio “naučnika” školovanih na lažima? Desetine i desetine hiljada Vojine! A znaš li koliko je onih Crnogoraca koji su studirali u Beogradu? Broja im se ne zna Vojine, onih zaduženih da lažima pljuju po svojoj majci rođenoj!

  Da li je Njegoš srpski pjesnik Vojine? Nije! Da li je Dado Đurić srpski slikar vojine? Nije! Da li je Duklja srpska država Vojine? Nije, nego prva crnogorska Vojine, i ovako u nedogled, sve istina na istinu!

  Ali Vojine, ti ne želiš istinu, to je opšta klima proizvedena velikosrpstvom, namjerno i planski, dakako! Je li za tebe Ratko Mladić izvršilac genocida ili srpski heroj Vojine? Je li za tebe Slobodan Milošević zločinac Vojine? Je li Srpska pravoslavna crkva koja ga je potpomagala na sve načine Vojine, načine koji dodira nemaju sa Hristom, je li Gospodnja ili zločinančka Vojine? Mogu li se u njenoj politici, jer ona je vazda bila prvo i jedno: organizator i organizacija velikosrpske poltike, ima li ona ikakve veze sa predivnim liturgijama Stevana Mokranjca? Ne Vojine, u njoj samo odzvanja: Srbija, Srbija, Velika Srbija, Dušanovo carstvo iznad svega!

  Gdje je izvinjenje, najmanje što se može očekivati, od strane Srpske pravoslavne crkve u tome smislu da je pomagala najvećeg masovnog ubicu polsije Drugog svjetskog rata u Evropi Vojine, ubicu koji je po tome rame uz rame sa masovnim ubicom i zločincem Titom Vojine? Đe je njena osuda Miloševićevog stravičnog zločina Vojine? Bi li ta osuda bila istinita i bi li bila Gospodnja Vojine? Bi Vojine, e zato je nema, neće je ni biti Vojine!

  I tako dalje, i tako dalje Vojine! Bili Srbi ili Crnogorci Vojine, mi smo kao narodi ili narod, poštovaoci i strasni ljubitelji laži i u tome je naša zajednička tragedija Vojine!

  Moja nije Vojine, ja istinu slijedim!

 32. Gradjani,

  kako je moguce da zitelji Grcke cim im drzava da bi sacuvala ekonomski
  sistem od bankrota pocne uskracivati neka od stecenih prava reaguju.
  Reaguju zustro blokirajuci puteve,institucije drzave i sve ono sto znaci
  normalno odvijanje zivotnih aktivnosti drustva.Ne rijetko se radikalizuje
  situacija do neslucenih razmjera.

  Kako je moguce da u Crnoj Gori opljackani i unizeni ljudi cute i trpe ono
  cega nema nidje u okruzenju.Vide a prave se da ne vide sva bogatstva
  Prve familije i njima bliskih ljudi.Prihvataju ponizenja svoje porodice i rodjaka
  koji u raznim gradovima Crne Gore spavaju po hodnicima i foteljama u
  prostorijama privatizacijom opljackanih preduzeca.

  Kako je moguce da gradjani uloze svoj novac u banku Prve familije i cutke
  prihvate obrazlozenje da ne mogu raspolagati svojim novcem.Kako je
  moguce da pred licem javnosti Milo Djukanovic izjavi da je on i njegova
  porodica nasledno bogata.Kako to i zasto cute njegove komsije koji su
  svjedoci proslih vremena i uslova zivota svih pa i Djukanovicevih.Kako to
  da cuti strucna javnost na njegovu pecatnost pri laganju da je prvo dobio
  i povukao kredit pa onda tim sredstvima kupio akcije i onda ih zalozio za
  garantovanje,I to je navodno ucinjeno kod Pireus bank London.Iako je
  tajkun Dusko Knezevic imao uticaja na ovu banku ovakva transakcija je
  nemoguca kod ozbiljnog svijeta.Zasto na ovu notornu laz ne reaguju oni
  koji nasu djecu treba da uce moralu i poslovnoj etici.Zasto cute Lojpuri,
  Ivanovici,Djurovicka,Vukotic,Djikanovic,Kavaric,Katnic i ostali univerzitetski
  profesori.

  Kako je moguce da cijela Crna Gora i medjunarodna javnost zna da je
  upravo Djukanovic optuzen u Bariju sa partnerima i prijateljem Stankom
  Suboticem za medjunarodni sverc cigareta i da mu to ne smeta da i dalje vlada i nesmetano upravlja Crnom Gorom.Kako je moguce da svako u Budvi
  i u Crnoj Gori zna za vlasnistvo porodice Djukanovic nad hotelom Avala u
  Budvi,da je gradjena i rekonstruiasana mimo planova i dozvola i da ne
  dignu glas protiv toga.

  Kako je moguce da najodgovorniji za posrtanje Crne Gore na svim poljima
  Milo Djukanovic i dalje komanduje i upravlja eliminacijama kako u svojoj
  tako i u drugim politickim partijama ljudi koji bi mu mogli biti konkurencija
  ili bi ga mogli ugroziti na bilo koji nacin.Kako je to sve moguce a da svi ti
  cute i glume da nista ne vide,ne cuju i ne razumiju.

  Moguce je to gradjani moji jer na ovim prostorima zive kukavice i jadovi
  cije karakterne osobine je tiranin Djukanovic proucio.Zna on da oni vole
  i uzivaju u lancima.Zna on da su oni jadnici i zna on da su sitne duse.Zna
  on i sa koliko mrvica moze da ih kupi.Apotekarski zna kolika je cija cijena
  pa je tako kupovao i one koji su bili tu oko nas i sa nama sve do jedne
  ure.

  Sve je uspio do sad ali mu se mala grupa ljudi sa Slavkom Perovicem i
  LSCG poperila i rekla ne.Sve cime raspolaze drzava je usmjerio na
  neutralisanju liberala i Slavka.Cak su zrtve zaljubljene u dzelata,Cak
  ocajne majke pocinju da vjeruju lazima da im je onaj koji hoce da svojim
  svjedocenjem razoblici dzelata bio egzekutor njihovoj djeci.I sve ovo on
  uspijeva kupujuci ljude krvavim novcem stecenim svercom oruzja,cigara
  i nafte u ratnom okruzenju i medjunarodnim svercom cigareta.Onima koje
  kupuje i usrecuje takvim i tim novcem zelim sve najgore a njemu da ga
  stigne pravda.

 33. U crnoj je sve moguce, i to jos odavno. To milo i njegovi mentori i saucesnici dobro znaju. Zato sto je to odavno moguce, sada imamo rasprave koje se vode o porijeklu i slicno.
  Posto su milove ruke do ramena u krvi, on je da bi lakse upravljao dozvolio da i oni koji su oko njega, a skloni su kriminalu svake vrste, da okrvave ruke, pa tako on i njegovi vladaju ucjenama i prijetnjama.
  To je tesko vrzino kolo dok ne pukne jednog dana, a morace, ne zato sto smo mi jaki nego sto je ta olos pogazila sve norme prirodnih i drustvenih zakona.
  I Rimsko carstvo je bilo mocno i veliko pa je zbog unutrasnje trulezi propalo. Propasce i milova mafijaska tvorevina.
  Koga ce jednog dana biti briga za crnogorskog Nerona i sve njegove podrepase, kriminalce i kriminalke.

 34. Dragan Ilic: Za G. Vojina, ako nijeste procitali:

  ” Већи дио данашње Црне Горе је био под турском контролом од 1498 до 1699, док је приморски дио био под млетачком контролом, а централна Црна Гора (Горња Зета) је била независна.

  Половина данашње Црне Горе је био дио Отоманског Скадарског санџака, други је бии дио Босанског санџака, а централна Црна Гора, позната као Горња Зета, је била независна.

  Црногорци су добили рат 1878.г. и повећали за четири пута своју првобитну територију.

  Господине Илићу,
  из вашег приложеног, контрадикторног текста се види да је три четвртине Црне Горе било у Турском ропству све до 1878. године.

  У истом тексту се тврди да је исти тај дио Црне Горе, мимо Горње Зете, био под окупацијом до 1699.г. Чудно, зар не!?

  Рецимо, Подгорица и Никшић су били под Отоманима четири вијека. А остатак Црне Горе није ослобођен до 1913. године,мислим на сјевер Црне Горе и Метохију који су били под Отоманима скоро пет вјекова.

  Да Горња Зета није била била независна од 1498. до1699.г., а што се тврди у тексту, свједочи и Црногорски харачки Дефтер из 1521.године, из времена Скендер бега Црнојевића, који је објављен на једном црногорском сајту. Ево линка…

  http://www.montenegro.org.au/defter_za_cg.html

  Колико ми је познато радило се о аутономији, са добрим повластицама, а о независности је ријеч ишла од 1699.г.

  Па чак и тада, послије 1699. године, било је увијек огромних проблема. Рецимо, 1714. године, када је на Црну Гору напао Нуман-паша Ћуприлић.

  Да још једном напоменем шта је рекао владика Данило о том случају у писму руском канцелару Голофкину: “Све је разорено, растјерано и мачу предано, у ропство одведено: а неки мали остатак у гору је остао и спасио се”.

  Мој закључак је,

  ако посматрамо општи контекст,

  да је неукусно некоме спочитавати да је вјековима био под Турском, тим прије што се то исто може “пребацити” и великом дијелу народа који данас живи у Црној Гори. Па чак и да је све било другачије, те да је Црна Гора у данашњим границама увијек била слободна, опет је то ствар крајње ниског нивоа укуса и нетолерантости. А тек баналност, себи дозвољеност, демократичност…

 35. Onajkojizna: “I tako dalje, i tako dalje Vojine! Bili Srbi ili Crnogorci Vojine, mi smo kao narodi ili narod, poštovaoci i strasni ljubitelji laži i u tome je naša zajednička tragedija Vojine! Moja nije Vojine, ja istinu slijedim!”

  Господине,

  ви сте истину заробили, јер сте јој претпоставили циљ, који треба достићи по сваку цијену.

  А ја мислим, да до циља не треба долазити по сваку цијену.

  Наравно, примјећујем да имате својство да само у једном коментару одједном покрећете десетине тема, од којих би свака могла бити предмет посебне приче.

  Рецимо, одговоре на неке од тема које сте у налету неадекватно обрадили ја сам већ дао, у одговорима господи Мустангу и ТРУТХ- у. Јер, ви сте “једно тијело”, и размишљате апсолутно исто!

  Ево, ви опет понављате…

  “I svakako istina da su pravoslavlje i islam u Crnoj Gori religije donijete na mačevima njenih okupatora!”

  Господине,

  а ја вам опет понављам, а сами сте рекли, послије Немањића, за вријеме Балшића, католичанство је постало државна религија, и потрајало десетинама година, и опет ништа! Та религија није заживјела због тога што није била привлачна, баш као ни протестантима који су отишли од те религије својом вољом.

  На другој страни, муслимани у Црној Гори живе између стотину и стотину тридесет година, и нису промијенили религију. Промијенило се неколико система- монархија, комуниста, квазикомуниста и олигарха, и опет ништа, јер они су остали у својој религији, која им је драга!

  Дакле, друге религије им нису биле привлачне.

  И ви сада говорите о истини, а истина је – да нешто просто није привлачно!

  Ви то не разумијете, него срљате, тражите и провоцирате конфликте умјесто да прихватите реалност.

  А ту реалност – ви немате капацитета да промијените.

  Дакле, ако сте рекли А, реците и Б!

 36. Onajkojizna: “Da je istrage potrurica u Crnoj Gori bilo, o njoj bi postojalo istorijskih dokumenata, a nema ih ni kod Crnogoraca, ni kod Mlečana, ni kod Turaka. I istraga je Njegoševa fikcija napisana kako bi se spriječile prodaje Crnogoraca okružujućem islamu što je bila praksa u njegovo vrijeme, i ne samo u njegovo, o kojoj postoji niz dokumenata i svjedočenja!”

  Документа и свједочења!

  Господине Онајкојизна,

  ја стварно не знам да ли је тај догађај постојао или не! Али знам једно, ако је постојао, он се базирао на вашим ријечима у једном коментару на овај пост- да је ислам религија коју је на мачу донио окупатор.

  Реците ми, у чему је разлика у тумачењу ислама међу вама и евентуалних вођа могуће непостојећег догађаја?!

 37. Aooo…dosadiste više sa tom vašom panslavenskom istorijom i bratstvom….Dobro je rekao jedan Crnogorac iz USA, …Ja nisam sreo Rusa kojeg bih željeo opet da vidim…Jeli istina ili ne.
  Samo da recem vama srpskim ulizicama.Sjecate se kako ste oslovljavali Slovence…Nesto kao -austrijske konjusare.
  E pa , nije se lijepo rugart drugima a ne gledat svoju sramotu.Ko bi to mogao pretendovat na titulu srpski ili ruski ulizica ili sluga. Razumjeli smo se…
  Kako ste ponosni na Njegoševu istragu poturica …e , to vam je isto to sa infobiroom 48- e.Ako oćemo pravo….

  Uvjek je Crna Gora isla u pogresnom smjeru kad su se njeni gradjani zanosili tudjom istorijom i megalomanstvom, kako srpskim tako i ruskim i panslavenskim ili komunistickim glupostima.Najcesce nas vode ljudi koji su baksuzi i nedorasli cilju da se drzava iznese na put prosperiteta odnosno da drzava i drustvo ima neku auru koja bi se mogla okarakterisati kao Luck Factor….Dje bi nam konacno krenulo…Za to treba imati Cilj,Karakter,Znanje i Stav.

  Ovako, maskirajući odstupnicu mafijasima kao sto to cini Luksic nećemo daleko dogurat.On vam je je kao Rodni kad je imao volju da postane predsjednik kućnog savjeta…pa se predomislio.Ali moramo i to proć…Do 2018 će odpadat šrafovi i djelovi režima a para neće bit…tako da će nastupiti velika ekonomska kriza.Da kredite pretvorimo u profitabilne investicije pokazalo se da neznamo, sa ovom ekipom.Krediti u infrastrukturu su samo opterećenje a 90 posto poslova radili bi drugi.Mozda da imaju korist samo neke kafane.Inteligencija i fakulteti na nuli…Nema proizvoda kojeg smo osmislili da radimo osim sirovina…Znaci klade i balvani.Korumpcija na nivou…..Turizam…kao da smo na Krimu .I jos mnogo toga…Zato mislim da ce prava kriza da nastane uskoro i neće se moć izaći iz nje osim kad se zbace ovi manijaci.

  Najveca zabluda crnogoraca je ta da oni mogu preveslat sve.Kako sa Srbima tako i sa Rusima…Vidimo kako se to zavrsava…Zato nas postedite tih prica o srpstvu i panslavenstvu….Dosta nam je tih splacina.

 38. Vojine, i pored toga što je po turskim dokumentima Crna Gora pripojena turskom carstvu, naša istorija svjedoči drugačije. Ali, vi namjerno pogrešno “čitate” istoriju, vi je smještate u granice vekosrpstva i u tome uživate, a meni se od toga gadi, ali…

  Naša Istorija svjedoši da je Srce naše, a ne srpske istorije, bila podlovćenska Crna Gora i njena vjekovna borba Vojine. Da je bilo tako kao što vi podmećete Vojine ne bi Crna Gora bila priznata na Berlinskom kongresu 1878 Vojine! Ali, te činjenice vama ne znače ništa, kao što vam ništa ne znači ni činjenica da je ogroman dio velikosrpstva unesen u Crnu Goru preko srpskih udžbenika iz Novog Sada Vojine 1834.g. u kojima je sve bilo – srpsko, a to znači lažno, Vojine! Ali, ni to vas ne interesuje Vojine. Vas ne interersuje da je od 1844.g. od tajnog programa posrbljavanja i srpske okupacije svih okolnih naroda, čitavi život u Srbiji bio podređen samo jednom cilju – Velijkoj Srbiji Vojine! Nastala je poplava lažnih istorija, lažnih knjiga, lažnih mitova, velikosrpskih špijuna i isto takvih guslara vojine, lažne religije koja umjesto Isusa obožava Dušana i Lazara, i tako redom. Opet, ništa vam to ne znači, vas činjenice ne zanimaju, nego kosti cara Dušana.

  Vojine, pravoslavlje i islam su u Crnu Goru donijeli okupatori. Suština svake crkve, to je svrha njenog postojanja, nije Gospod Vojine, nego želja da se posredstvom otvorene zloupotrebe religije UPRAVLJA ljudima Vojine, da vjernici budu podložni aktuelnoj vlasti Vojine.

  Kako se ponašala Srpska pravoslavna crkva u toku oba svjetska rata Vojine? Služila je okupatoru Vojine! Turci su to radili posredstvom sultana Vojine, koji je istovremeno bio i vrhovni islamski sveštenik za sve islamce Vojine, zvani kalif, a u pravoslavlju se to radi posredstvom patrijarha Vojine. Ko je spriječio Amfilohija da postane patrijarh srpski Vojine? Niko drugi nego udba Vojine! Ko je Germana napenalio za patrijarha Vojine? Udba Vojine. Ko ga je gurnuo da slomi kuk Vojine? Udba Vojine! A ko je doveo Dajkovića za vladiku Vojine? Udba Vojine! Ko mu je rođenu ženu utopio u bunar da bi uopšte moga postati vladika? Udba Vojine! i tako redom.

  Obredna religija udje pod kožu vjerniku Vojine, takva obredna religija nema veze sa Gospodom Vojine, ali ima veze sa poslušnošću. A poslušnost je najgori vid oportunizma, najmanje košta, tako jadnici misle, a najviše daje, opet jadnici misle.

  Koliko Srba i Crnogoraca ima bilo kakve veze sa Gospodom, ako ne misliš na ono primitivno kurčenje krstovima okačenim o retrovizore! Nema ih ni promil Vojine. A koliko crnogorskih Bošnjaka ima veze sa Muhamedom? Nula Vojine! Da su i jedni i drugi bili istinski vjernici, rata nikad ne bi bilo. Zašto se Bošnjaci drže religije koja im je nabodena kopljima, pitajte njih. Zašto pravoslavci drže religiju koja služi policiji, a ne Isusu, pitajte njih! A ja ći vam odogovriti jasno: oni su takozvani pomodni vjernici na isti način kao što su koristoljubivi članovi stranaka, samo zbog uticaja, moći, dolaska do para itd. Veze nikakve, osim oportunističke i modne, sa religijom oni nemaju, baš kao ni ti Vojine!

 39. @ P.S. Pojam nacije je nastao relativno kasno i u Zapadnoj Evropi (19-ti vijek), a kamoli na Balkanu. Znaci to je bio jedan politicki institut/konstrukcija koji je u to vrijeme odgovarao narastajucem kapitalizmu (i kolonijalizmu) i potrebi za vecim trzistima. Medjutim, kao i svi pojmovi, to je vjestacka tvorevina uma koja nema nikakve veze sa stvarnoscu – osim sto se, u ime tih gluposti, ljudi ubijaju, siluju i porobljavaju.

  Objasnite mi, molim vas, sto vas to cini – kao “Srbina” – vecim ili znacajnijim od nekog “Crnogorca” ( ili Eskima)? U cemu se sastoji to vase dragocjeno “srpstvo” – zbog kojega ste spremni da zrtvujete svoju domovinu na oltaru beogradskom? Ako ima stvarnih i ozbiljnih razloga da se odeknem svojeg (ljudskog) identiteta – evo, ja cu prvi da se “posrbim”.

  Vise je nego ocigledno da svi gradjani CG govore ijekavski a Srbijanci govore ekavski – dakle ako smo od njih nastali sto ne prenesose tu ekavicu u CG? U Srbiji nema plemena, vec kucnih zadruga, itd. Postoji toliko toga sto ukazuje da su Crnogorci jedan “narod” a Srbijanci drugi “narod”. Ali sto to pomaze kada je 30-40% (nije vazna cifra) gradjana CG ubijedjeno da nijesu Crnogorci vec “Srbi” (zapravo Srbijanci) – i tako se uklapaju u Grasaninov projekat o kojemu je izvandredno tacno i iscrpno pisao S. Perovic.No, nemam iluzija da vi mozete da bilo sto shvatite i prihvatite izvan vasih opsesija. A jedna od tih opsesija ste i vi sami, tj. vas Ego.

  Moram da dodam jednu anegdotu, s nadom da cete je razumjeti pravilno,:
  Eskim – lovac – pita svjestenika-misionara: “Ako ne bih znao za Boga i za smrtni grijeh – da li bih zavrsio u Paklu? “Ne – rece svjestenik – ako ne bi znali za Boga i za grijehe, onda ne biste isli u Pakao” “Ako je tako: – ZASTO – najiskrenije ga upita Eskim – ste nas onda ucili o tome?

  E, da vas Garasanin nije ucio o “srpstvu” ne bi svi mi zavrsili u ovom nacionalistickom paklu – zajedno sa vama.

  @ Vojin – Mislim da ste pogresno krenuli u diskusiju. Vi ste u pravu sto se tice teritorija koje su bile pod turskom upravom – ali izostavljate da je u 19-om vijeku Crna Gora i Crnogorci bila ponos Evrope (za razliku od Srbije). Otuda izvire ta bolesna srpska/srbijanska ljubomora i pokusaj da ukradu dio slave koja pripada Crnogorcima. Jer, ako su Crnogorci “Srbi” onda sva ona pjevanija Bajrona, Tenisona, Puskina i ostalih idu na racun “srpstva” (zapravo srbijanstva).

  Tu slavnu istoriju sa nam tada krali. I kradu jos i danas. CG je bila opasan konkurent za vodjstvo “svih Srba” upravo zbog njenog ogromnog ugleda medju “Srbima” (i ostalim juznoslovenskim narodima). Zato je to bila borba izmedju Srbije i CG (i izmedju dinastija Karadjordjevica i Petrovica) ko ce biti lider svih “Srba”. Nazalost, pobijedili smo sami sebe. Odnosno, unisti nas neznanje.

  Sve sto je Srbija radila i cinjela u posljednih 150 godina bilo je upereno protiv CG, i s ciljem da se Crnogorci negiraju po svaku cijenu. A, ako to ne uspije, – da se demonizuju i omalovaze (cak je i jedan napredan srbijanski mislilac D. Tucovic napisao da su “Crnogorci primitivniji i od Albanaca” – bar je priznao da postoje “Crnogorci” – fala mu). Naravno, i sa ciljem da se unisti drzava CG (u cemu su, nazalost, 1918 i uspjeli). Nemojte mi reci da ti ciljevi ne postoje cak i danas. Mozda i vise nego ranije?

  Nadam se da ste zadovoljni s ovim odgovorom?

 40. postovani perfect stranger,

  (Slavko ne brise tvoj post i ne treba ) zna slavko da njegos nije GENOCIDNI PJESNIK !
  kako neki koji ga ne razumiju a imaju mnogo vise skole od ZIVCA kazu,,

  slazem se sa tobom da se istorijske cinjenice i dokazi moraju postovati mislim da to isto tvrdo od vazada nas slavko perovic zastupa.

  danas bi trebalo da ima mjesta u crnoj gori za sve vjere i nacije i ja bi zaiosta bio srecan kada ta tema nebi bila dominantna pogotovo onda kada se o njoj prica da ima i zrno koje bi nas dijelilo.
  ti kao intelektualac neznam da li ces se sloziti sa mojim stavom , njegos je bio ne samo svesteno lice bio je i vladar bio je i pisac tako da od trenutka i momrenta njegovih emotivnih osjecana kao ,knjizevnik on je svoje emocije mogao izrazavati kao i svi pjesnici

  tako u nekim stihovima naziva muslimane svojom bracom , a hrvate takodje naziva svojom bracom:

  Pismo Njegoša Hrvatima – Petar II Petrović Njegoš

  J.A.TURSKOM

  Cetinje, 17.novembra 1848.

  Vaše Visokoprevoshoditeljstvo,

  Istina je da su Crnogorci spremni da budu u pomoći svojoj braći Hrvatima, jedno po jedinoplemenosti, a drugo po njihovoj prirođenoj naklonosti vojničke trudove snositi. Videći ja da moja sobraća Srbi i Hrvati pokazuju se najavno da pravcem idu naklonjeni k narodnosti i k poredku, i mene je ista misao oduševljavala koja i Crnogorce, ako ustanak Srbah i Hrvatah ne bi bila slijepa neka podstreka, koja bi na obšte naše poruganije pred svijetom služila. Kada bi ovo posljednje bilo, Bože me sačuvaj od toga učastija, tada bi ja njih za najpošljednji narod u svijetu držao, tada bi mi se mrsko bilo njihovijem bratom nazivati. Ako su oni najsramotniji put izdajstva zakonosti svoje sreće izabrali, pa kada bih ja u tome njihovim učastnikom bio, onda bi se krio od sunca i od ljudih.

  Vase Visokoprevoshoditeljstvo, svagdašnji moj prijatelju, srdečno Vi zahvaljam na primjećanija u Vašem pismu. Vi mene poznajete dobro, radi toga i uvjereni tvrdo možete biti da se mojom voljom ništa preduzeti neće što bi me s ovom šakom naroda svobodnoga učinilo otpadnikom od pravoga i opamećenog svijeta.

  Ovim Vas uvjeravajući i odgovarajući Vam na Vaš dragi list od 2.noemvrija n.s. pod N° 2484 pr., čest imam ostati s običnim uvaženijem.

  Vašega Visokoprevoshoditeljstva

  Pokornjejsi sluga

  Vladika crnogorski

  P.P.Njegoš

  Tagovi: istorija, petar II petrović njegoš, pisma i govori

  dalje nas veliki njegos takodje kaze:

  Tu nastade komešanje i velika graja. Kadija Mustaj reče:
  Što zborite? Jeste li pri sebi?
  Trn u zdravu nogu zabadate!
  On pokuša da im objasni da muslimani neće napustiti „pravu vjeru“ i da su se Crnogorci “prećerano opjanili” Obilićem. Vuk Mićunović pozva na krvoproliće:
  Krst i topuz neka se udare,
  kome prsne čelo, kuku njemu!
  Knez Janko ga podrža i odbrusi da neće više „slušat odže u Ćekliće“! Nadalje su crnogorski muslimani uglavnom istrajavali na miru a vladičini ljudi na sukobu. Skender-aga odmerenim rečima pokuša da umiri narod, podsećajući na etničko bratstvo, zajednički život i zajedničke bitke:
  Što je ovo braćo Crnogorci?
  Ko je ovaj plamen raspalio?
  Otkud dođe ta nesrećna misa
  o prevjeri našoj da se zbori?
  Nijesmo li braća i bez toga,
  u bojeve jesmo li zajedno?
  Zlo i dobro bratski dijelimo.
  —————————————–

  ZIVI VELIKI NJEGOS
  ZIVIO VELIKI SLAVKO PEROViC

  Ne moze svako da shvati ova dva velika VELIKANA CRNOGORSKE ISTORIJE,

  pozdrav za tebe perfekt ,

  i ne uzimlji nista licno

  ovo su samo moji pogledi na njegosa nista licno protiv tebe

  da li sam u pravu publika ce ocijeniti

 41. G. Vojine,

  Nema nista kontradiktorno u mom postu, tj. prilozenom tekstu. Prva dva dijela su postavljena iz dva razlicita izvora (to vas je malo zbunilo, ako se ne varam). Htio sam da pokazem kako obadva izvora govore o dijelu Crne Gore oko Cetinja (oni ga nazivaju upper Zeta) koji nije bio pokoren od strane Osmanlijsko carstva u svojoj najvecoj snazi i moci dokle sav ostali dio Balkana je bio pod Turcima. Ne vidim gdje ste Vi procitali da je taj dio Crne Gore bio pokoren, jasno izvori govore da je bio nezavisan.

  Moji izvori nijesu ni crnogorski, a jos manje srpski. Bez ljutnje ove druge zaobilazim u sirokom luku, njihovi istoricari u preko 90% slucajeva pisu istoriju onako kako odgovara Srbima, prevashodno oslanjajuci se na mitove, legende, sa velikom zeljom da izgubljene bitke prikazu kao pobjede, sa posenim akcentom na stetu okolnih naroda, no to je njihova stvar, poodavno poznata.

  Molio bih izvjesne posjetioce, u ovom slucaju se radi samo o jednoj osobi, ako sam dobro primijetio, da imena istoricara, filozofa, diplomata pisu iskljucivo onako kako ih pisu na njihovom jeziku, a ne da ih prevode na srpskom (zna se na koga se odnosi) kao sto pojedini rade, ruzno izgleda, a plus prestavlja problem u pretrazivanju istih. Mozete zamisliti kada bi jedan Englez ili Njemac prevodi na engleskom ili njemackom imena sa balkanskih prostora, nasto bi to licilo.

  G. Kameni,

  Luzicki Srbi, koje Vi navodite i kojih jos ima u malom broju u istocnoj Njemackoj su ostatak nekadasnjeg Slovenskog plemena. Tacno oni su druge vjeroispovijesti koliko mi se cini kao i da govore drugi jezik, nema veze. U tom dijelu Evrope su zivjela divlja slovenska plemena znaci ne jedno nego daleko vise koja su se pomjerala prema jugu i ostavljala pustos za sobom. Nijesam naisao na izvor osim vidim Vas da su naselili sav dio Blakana, jest da su bili ogromno pleme po vasim izvorima, ali bih rekao da nijesu mogli bas sve naseliti, ipak je bilo i drugih slovenskih plemena koliko mi se cini. Samim tim vas izvor je dosta nesiguran da tako kazem.

 42. SACUVAJ ME BOZE MILOVE ISTINE, ACOVE BANKE, ANDRIJINOG SRPSTVA, MEDOVOG DOGOVORA, RANKOVOG FRIZERA, VESKOVE LULE, JEVREMOVE KNJIGE, MIRASEVOG ZVONA, NOVAKOVOG SLOVA, DUSANKINE PICE, VESNINE OPTUZNICE, NIKSICKOG BUSTERA I MUGIJEVOG BAGERA ,AMFILOHIJEVE VRIJEDNOSTI ,FILIPOVE RECIVOSTI ,VELJOVICEVE ZAKONITOSTI ,MAROVICEVOG CUTANJA ,KULJACINE NEVINOSTI ,PAVICEVIH POSLOVA,ROCENOVIH FIRMI, ZIVKOVICEVIH LIBERALA , I NA KRAJU SACUVAJ ME BOZE OVAKVOG NARODA !!!!
  AMIN !

  AUTOR: PETAR PEKOVIC

  FACEBOOK GRUPA: SLAVKO PEROVIC – CEKAMO TE SPASIOCE NAS!!!

 43. Čitajući dva zadnja teksta samo sam se zapitao jedno: Da li vracanje na istorijske činjenice doprinosi promjeni poretka u Crnoj Gori? Sa nekim stvarima se slažem a sa nekima i ne jer postoje vele istorijske nedoumice oko odnosa kraljevine Crne Gore i Srbije. Pa čak i arhivska građa je u masu navrata prepravljana od strane moćnog Vatikana. Zašto Vatikan danas docekuje drugog crnogorskog premijera?! Da li je to politički, strateški il već zbog čega bitno?!
  Ovo je 21vijek, težnja svakog normalnog, svjestnog , je valjda bolji život.Slažem se da istoriju treba znati ,ona treba da bude vodič, ne baš po svaku cijenu ,spoljnje politike jedne države.
  Ono što nema Crna Gora sad je valjana politička oponencka partija. Nje nema, a narod je nebitan. Sa glasačkim tijelom od nekih 430 000 je lako. Narod ne vidi alternative vlasti a ni opoziciji na politickoj sceni CG. Ne vidi, nema je a ni internet nije dostupan svakom, nekih 20% je informatički pismeno.
  Crnoj Gori treba pobuna, bunt, kao u svakoj Evropskoj zemlji. Naravno, ni ja a tako ni mnogi ne želimo srušiti državu, želimo promjene, funkcionisanje institucija sistema, želimo da vidimo nekog drugog jer 20 godina gledamo iste koji ništa ne rade. Rade za sebe, svoju djecu i rodjake bas kao što su i Petrovići radili i na kraju izgubili državu jer su bili nemoćni, nespremni, a ponjaviše lakomi. Ovo govorim iz dijela porodičnog iskustva jer i tada baš kao i danas u CG je 10% živjelo jevropski a ostatak je gladovao, mučio se i gospodar je bio gluv na sve molbe naroda, a i svojih saradnika koji su se bunili, a on ih je sklanjao na njemu poznat način na ,,izletište,, Grmuža.

 44. Sve si u pravu Fenikse. Kralj Nikola je imao Iva vranu, a ovi gospodari imaju jato vrana.

 45. Dragan Ilic: “Nema nista kontradiktorno u mom postu, tj. prilozenom tekstu. Prva dva dijela su postavljena iz dva razlicita izvora (to vas je malo zbunilo, ako se ne varam). Htio sam da pokazem kako obadva izvora govore o dijelu Crne Gore oko Cetinja (oni ga nazivaju upper Zeta) koji nije bio pokoren od strane Osmanlijsko carstva u svojoj najvecoj snazi i moci dokle sav ostali dio Balkana je bio pod Turcima. Ne vidim gdje ste Vi procitali da je taj dio Crne Gore bio pokoren, jasno izvori govore da je bio nezavisan.”

  Господине Илићу,

  ваша контрадикторност у тексту, коју сам примјетио, није била у смислу да је Горња Зета по тим изворима није била покорена, јер тврдњу о непокорености тог подручја заиста ти предочени извори непознатог аутора спомињу, већ је она на другој страни.

  Да, укратко, поновим, иако сам то већ објаснио, није тачно да је остали дио данашње Црне Горе, мимо Горње Зете, био слободан послије 1699. године.

  А што се тиче Горње Зете, извори које сте цитирали говоре о томе да је та територија била независна.

  Ја сам вам, као противаргумент, навео харачки Дефтер, као и констатацију да се до 1699. године област Горње Зете налазила у повлашћеном окупационом положају.

  Елем, ако ви повлашћени окупациони положај сматрате независношћу, тада отварате нову тему!?

  Не бих претпостављао, то је ваш избор!

 46. Господине Илићу, ево вам једног извора који тврди да Горња Зета ниеј пала по д Османлије 1499. већ 1497. године, или раније…

  Turci nijesu mogli uspostaviti potpuni timarski sistem u Crnoj Gori. Prilikom prvog popisa 1497. uvedena su dva timara za spahije i jedan za kadiju. Spahije su bili Crnogorci. Pored spahija bilo je 53 muselima ili kneza čije su baštine bile oslobođene poreza.

  Godine 1499. izbio je rat između Venecije i Osmanskog carstva (1499-1502). Borbe su se vodile i na crnogorskom primorju. Mlečani su uspjeli da sačuvaju svoje posjede. Crna Gora tek što je pala pod tursku vlast diže glavu i pokušava da se pomoću Mlečana oslobodi Turaka.

  Početkom 1500. Đurađ dolazi u Crnu Goru, ali ga Turci upućuju u Anadoliju đe je dobio timar i tu završio život.

  Otpor započet neposredno poslije gubitka nezavisnosti neće prestati ni kasnije. U ljeto 1505. skadarski sandžak-beg se uputio na Crnu Goru sa 6000 ljudi i “iznenada napao onaj narod neposlušan njegovom gospodaru”. Mnogo svijeta je ubijeno i počinio je vrlo velika zvjerstva.

  Crnogorci su ponovo 1510. godine bili spremni da oružjem dočekaju skadarskog sandžak-bega koji je htio da upadne u zemlju. Godine 1513. oni “nijesu htjeli da plate harač sultanu”. Tada pokušaše da se stave pod zaštitu Ugarske.

  Odlučan otpor Crnogoraca primorao je Portu na popuštanje????????

  Za crnogorskog sandžak-bega postavljen je 1513. Skender Crnojević, Ivanov sin, kao legitimni nasljednik svoje kuće. Iako po porijeklu hrišćanin, on se pokazao kao i svaki turski feudalac koji je nastojao da pojača eksploataciju naroda. Njegovo nasilje natjeralo je narod na bjekstvo preko granice i uskoro na bunu.

  Početkom 1520. turska vojska od 15000 ljudi napala je Crnu Goru s ciljem da “ukroti one koji neće da ostanu pod sultanovom vlašću”. Crna Gora je tada teško stradala. Poslije toga njegova nasilja i zloupotreba još će više porasti. Ostao je na upravi Crne Gore do 1530. godine.

  Господине Илићу,

  ово поглавље обрађује период окупације од 1497.г. до 1530.г. А ви наставите…

 47. Onajkojizna: “Vojine, i pored toga što je po turskim dokumentima Crna Gora pripojena turskom carstvu, naša istorija svjedoči drugačije. Ali, vi namjerno pogrešno “čitate” istoriju, vi je smještate u granice vekosrpstva i u tome uživate, a meni se od toga gadi, ali…”

  Господине,

  ваша констатација није тачне, јер сам у одговору господину Илићу предочио миошљење црногорског историчара.

  Onajkojizna: “Naša Istorija svjedoši da je Srce naše, a ne srpske istorije, bila podlovćenska Crna Gora i njena vjekovna borba Vojine. Da je bilo tako kao što vi podmećete Vojine ne bi Crna Gora bila priznata na Berlinskom kongresu 1878 Vojine!”

  Господине,

  Није подловћенска Црна Гора само томе допринијела, већ многобројни устаници Брда, Херцеговине, Боке, Приморја, па чак и они који нису ушли у границе Црне Горе на Берлинском конгресу. ј

  Onajkojizna: “Vojine, pravoslavlje i islam su u Crnu Goru donijeli okupatori. Suština svake crkve, to je svrha njenog postojanja, nije Gospod Vojine, nego želja da se posredstvom otvorene zloupotrebe religije UPRAVLJA ljudima Vojine, da vjernici budu podložni aktuelnoj vlasti Vojine. “

  Могуће је да су окупатoри у Црну Гору донијели и католичанство. Шта мислите о томе?!

 48. YOU ARE HEREDemokracija nije sloboda
  Demokracija nije sloboda
  Pregled What links here
  By marija – Posted on 26 Rujan 2010

  Mladi Iranci koračali su ulicama Teherana noseći natpise na engleskom jeziku u borbi za “Demokraciju” i “Slobodu”. Američka mladež, naučnici i sve veći broj biznismena svakodnevno iznose ista osjećanja. To je zabrinjavajuća činjenica. Koncepti slobode i demokracije su često kontradiktorni, pa je i sam Platon izjavio: “Demokracija vodi u anarhiju, a to je vladavina rulje.” Sloboda je sposobnost donošenja odluka i djelovanje za sebe. Demokracija traži od svih ljudi da rade ono što im nalaže vladavina većine.
  Napisao: Michael Shaw
  05 Oktobar 2009
  Prevod za Sloboda i Prosperitet TV: Marija Brkic
  27 Septembar 2010
  Preuzeto sa: http://www.freedomadvocates.org
  Sistemi “pravde” u Americi danas su također kontradiktorni. Jedan podržava slobodu pojedinca i jednakost prava (zakon prava, jednaka pravda). Drugi sistem pravde podržava demokraciju (zakon većine, socijalna pravda).
  Američki principi se zasnivaju na ključnom elementu Deklaracije Nezavisnosti – jednake pravde. Ovo je sistem zakona prema kojem ista pravda vrijedi za sve ljude i koji implementira koncept višeg zakona – označen u Deklaraciji pod nazivom “Neotuđiva Prava”. To su prava koja su usađena u svakog od nas i koja nam automatski pripadaju i tako omogućavaju da živimo kako mi želimo, slobodno djelujemo i imamo pravo da koristimo i uživamo u svom privatnom vlasništvu.
  Pod pojmom jednaka pravda, podrazumjeva se da je moć vlade ograničena. Tako je osnovana Američka Republika. Danas se ta Republika nalazi na rubu propasti. Kada Republiku kojoj je data ograničena moć zamijenimo demokracijom sa praktički neograničenom moći, neotuđiva prava više nisu politički zagarantirana, a zakon većine postaje jači od prava pojedinca.
  Demokracija provodi drugačiji sistem pravde, takozvanu socijalnu pravdu. Socijalna pravda znači različitu dodjelu pravde različitim grupama ljudi ovisno o tome što zakon smatra da je “opće dobro”. Budući da se “opće dobro” mijenja iz dana u dan, nitko ne može znati kakva su nam sutra prava.
  U pokušaju da se omogući “pravednost” za sve grupe, socijalna pravda stvara kaste koje se preklapaju, svaka predstavlja “opće dobro” de jour i svaka traži veću moć. Ali u socijalnoj pravdi uopće ne postoji zaštita ideala privatnog vlasništva. Privatno korištenje vlasništva se prema zakonu socijalne pravde može dodijeliti “samo privremeno”, ali samo ukoliko se smatra da je ta odluka donešena u interesu općeg dobra. Ali iako se naizgled čini da su neotuđiva prava zaštićena zakonom socijalne pravde, ona se mogu kasnije oduzeti nakon što su poslužila svrsi jer je pojam “opće dobro” podložan “promjenama”.
  Demokracija se često koristi za mijenjanje ili implementaciju javnog mišljenja. (Takozvano “opće dobro” se tvrdi kada se želi izgraditi privremeno povjerenje javnosti u tihi projekt demokratizacije oligarhije.) To se dešava kada oligarhija koja je zadužena za rad državnih operacija pokreće sistem socijalne pravde dizajnirane da na kraju preuzme potpunu kontrolu nad svim ljudskim radnjama. Socijalna pravda je “pravednost” ekonomske politike Održivog Razvoja koja upravlja Američkom politikom u ovoj novoj poslije-tržišnoj eri koja se nazire.
  Kako naš sistem pravde polako prelazi iz “jednakih prava za sve” u “pravednost” ili socijalnu pravdu, naša Republika mutira u kolektivnu državu i propast Amerike je sve bliži.
  Tu se odmah se javlja pitanje: dali je propast prirodan ishod nakon niza događanja ili je bio planiran? Dali je pad povezan sa rastom globalne vladavine (Ujedinjeni Narodi, Svjetska Banka, Svjetska Trgovinska Organizacija, Europska Unija, Banka Internacionalnih Izravnanja – BIS, i regionalnih trgovinskih udruga kao što su NAFTA CAFTA i FTA i druge)? Dali je svjetska vlast prirodan ishod s ciljem da se unaprijedi čovječanstvo ili je osmišljena od strane oligarhije koja želi da centralizira svoju moć?
  Jasno je da ovakva pitanja diraju u samu srž problema današnjice. Marširajući u demokraciju, mi marširamo u socijalizam i kolektivizam. Mikhail Gorbachev je rekao: “Više socijalizma znači više demokracije, otvorenosti i kolektivizma u svakodnevnom životu.”
  Dok se nekada mirni Amerikanci okupljaju da bi raspravljali o raznim gorućim predmetima rasprave, važno je da su oni svjesni opasnosti koju predstavlja demokracija. Kao što je rekao James Madison: “Demokracije su oduvijek bile spektakli turbulencija i prepirki; uvijek se smatrale nekompatibilnim sa osobnom sigurnošću ili pravom na vlasništvo; i općenito su uvijek bile kratkotrajne kao i nasilne u njihovoj smrti.”
  I dok mladi Iranci u Teheranu neupućeno u zabludi nose natpise u borbi za “Demokraciju” i “Slobodu”, mladi Amerikanci, studenti i pravnici, i svi ostali članovi društva moraju biti svjesni opasnosti koju predstavlja demokracija tako da i oni sami mogu doprinjeti daljnjem stvaranju republike koja brani slobodu pojedinca i štiti neotuđiva prava.
  Originalan članak na Engleskom jeziku: freedomadvocates.org/articles/legitimate_government/ democracy_is_not_freedom_20091006378/It’d/
  Odgovori

 49. Prijatelji,

  vi kojima je sloboda zivot i koji ste sve dali i dajete za slobodu molim vas da
  procitate glas Cepuraka.Tamo cete naci tekst koji je piso UDBA-ski podprdak
  Marko Milov Vesovic izdajnik LSCG i saradnik Djukanovica i ostalih koji se
  trude da preciste ratnu mu biografiju.

  Prije par dana sindikat glasa Cepuraka je saopstio da od kad je Pobjede da
  u njoj nijesu radili gori ljudi i vece neznalice od sadasnjih rukovodilaca.Za
  direktora Ivanovica inace kuma Aca Djukanovica kazu em sto je neznalica
  jos veci je rasipnik.Za oficira UDBA-skog Kusovca trvrde da jede cak i
  novinski papir.

  ————————

  Taj Miško Ivanović , je li to onaj što je bio direktor mobilnog Moneta , pa onda gradio zgrade po Podgorici i Primorju i sad sa drugim lupežom Olegom Obradovićem napravio firmu za briketiranje otpada na Plantažama ? Sve isto lupeško društvo koje je počelo tako što je na fakulteto kralo dnevnice i prodavalo , piraterisalo , fotokopirane udžbenike a onda ih Milo raspoređivao da čiste državne firme prije privatizacije . Sjeća li se ko kako je Oleg Obradović napravo internet CG pa ga prodao Telekomu čiji je bio direktor.

 50. Izvini Slavko sto moram da koristim ovaj tvoj blog da bih odgovorio onom smrdljivom wawy tj. poznatom tajnom Milovom uvlakacu Stanicu, kao sto je i njegov mentor Krivi. Zasto koristim ovaj blog iz jednostavnog razloga da bi se debilni wawy jos vise nervirao, jer na njegovom blogu niko ne pise, zaista ne zelim da mu sa te strane pomazem u “popularisanju” istog. Cudi me jedna stvar kako mu Krivi ne odredi pomoc ili je ne moze da nadje iz poznatih razloga. U svakom slucaju wawice pricaj sam sa sobom i komentarisi na svom blogu.
  By: Dragan Ilic on
  ——————————————————————-
  Auuuu , znači Wawy je ona mali esdepeovski balegar Stanić .
  Uf , ja mislio neki kompleksaš koji se iživljava jer nema pametnija posla , pa sam mu posjetio blog i opomenuo ga da to ne radi . Aaaaaaa , e sad ću da ga karam , ima da syebem tu vašku esdepeovsku

 51. Gospodine Vojine, prapreci današnjih Crnogoraca i crnogorskih Srba, ovih današnjih masovnih pušača mafiji, došli su iz Polablja, teritorije slovenskog sjeverozapada, smještenog između rijeke Labe i Baltičkog pomorja, a ne nikako poslije Kosovske bitke!

  Njihovo kretanje je išlo od Baltika prema Jadranu. Spuštajući se na crnogorski prostor preci Crnogoraca naseljavali su Prevalis, bivšu rimsku provinciju. Znate li što znači prevalis? I to se krilo od Crnogoraca decenijama, sve do pojave prvog rječnika latinskog jezika! A znači nešto što je snažno, dominantno, nadmoćno, nešto što prevalira. Takvi su za Rimljane bili Iliri koji su živjeli kao romanizovan narod na našem području, ali taj proces nametanja rimske kulture, romanizacija, u Prevalisu nikada nije dao konačan rezultat! Nijesu se dali Iliri, ne damo se ni mi Crnogorci!

  Naši prapreci su se na današnjem crnogorskom prostoru sreli sa takvim Ilirima i, sticajem okolnosti, miješali se sa njima!

  Prevalis će kasnije postati Kraljevstvo Slovena poznato kao Duklja, a njeni stanovnici dukljanski Sloveni ili Dukljani. Crnogorski praplemenski korijen u Polablju veže se za pleme Velete (Ljutiće) ili Obodrite.

  Ovdje govorim o prvoj fazi slovenske kolonizacije Balkana, tek poslije nje slijediće druga u kojoj će se, navjerovatnije čitavi vijek kasnije, u okružuju Dukljana naseliti i skupine novih slovenskih doseljenih plemena od kojih će vremenom postati današnji Srbi i današnji Hrvati.

  Inače, proučavajući prasrodstvo, Crnogorcima su najbliži Poljaci i Rusi, to se vidi i po onom mekom i divnom jeziku vazdašnjem kojim Crnogorci i crnogorski Srbi i danas govore, ali ga se, pod uticajem vekosrpskih falsifikata stide, neće da ga nazovu pravim istinitim imenom, nego ga zovu falsifikovaniom imenom: jezik srpski, onim imenom kojim se nikad nije zvao! Nije se zvao ni crnogorski, zvao se NAŠKI,ali zašto falsifikatori postoje ako ne zbog toga da uništavaju Istinu! Ali, Istina je neuništiva, ona je najveći domet Gospodnjeg u ljudskim bićima, pa makar ih medju dvonožnom stokom ostalo svega nekoliko!

  Ono što je najvažnije i što velikosrpska istorija ne može nikako izbrisati, činjenica je da se u Polabsko – Baltičkom pomorju i u Zetsko-pomorskom arealu nalaze 865 istovjetnih toponima, ili drugačije, a stručno govoreći: hidronima, oronima, patronima, antroponima, etnonima, fitonima. A da znamo i ovo: skoro da nema toponimskog naziva u crnogorskom podneblju, a da on ne nalazi svoj jezički i značenjski iskon u praslovenskom ili praslovensko-germanskom imeniku nastalom na sjeverozapadu današnje Poljske. Dakle, i u Polablju i u Crnoj Gori imamo toponime: Zeta, Gorica, Podgorica, Tamnik, Topla, Crna Gora, Trebjesa, Blato, Bakovići, Boškovići, Cuce, Dobro Polje, Garač, Gradac, Kolašin, Jablan, Komarno, Ljubišnja, Malošici, Moćevac, Morinj, Njegoš, Obrovo, Papratno, Paštrovići, Plavnica (pritoka Labe), Plužine, Poblaće, Pomorje, Pošćenje, Mojkovac, Rasovo, Šljivansko, Svetigora, Topolica!

  U registru istovjetnih polabskih toponima naći ćemo i sve koji se podudaraju sa većinom plemenskih naziva ili naselja u Crnoj Gori, naći ćemo: Bajice, Bjelice, Bandići, Šaranci, Rudine, Moračani, Riječani, Gusinje, Cetinje, Ceklin, Kokoti, Ljutići, Vranići, Doljani, Jezera, Rovca, Pješivci, Hoti, Lijeva Rijeka i drugi. Iz Polablja nam je stigla i riječ knjaz! Za istu funkciju Srbi i Hrvati koriste i koristili su riječ „župan“.

  Crnogorski glasovni sistem je sačuvao paralelnost sa poljskim jezikom, onu glasnost koju svi stanovnici Crne Gore izražavaju svaki dan, ali koja im je velikosrpskom podvalom proglašena „seljačkom“! Sjetite se samo koliko se Beograd zajebavao sa našim lelekanjem i lelecima i podvaljivao kako Crnogorci PEVAJU dok sahranjuju mrtve! Da li se iko sjeća da je u crnogorskom jeziku Beograd, sve do uništenja Crne Gore od strane Srba osamneste, bio BIOGRAD, i još mnogo toga! Sjetite se da se Njegoš u Srbiji objavljuje uz dodatak rječnika od, za Srbe nerazumljivih 3000 riječi, ali je lažno proglašen Srbinom i najvećom srpskim PESNIKOM! Proglasili su onoga isti ONI Garašanonovi falsifikatori čiju su domovinu Crnu Goru osamnaeste UBILI!

  Stvar koja je nevidjene specifice težine činjenica je da mnogi nazivi topografski imaju svoj istovjetan geografski raspored i u Polablju i u Crnoj Gori! I gdje sada pada fundamentalna laž o doseljavanju Srba u „praznu“ Crnu Goru nakon Kosovskog boja i kako su Crnogorci potomci njihovih, sve od reda izmiošljenih viteza? Pada ravno u septičku jamu velikosrpskih laži, tamo gdje joj je i mjesto!

  Sve ovo ogromno crnogorsko bogatstvo objavili su veliki strani autori i istaživači! Hana Sokolova je Poljakinja, a Rajnhold Trautman je Njemac!

  Inače, da su bili iz beogradskog, odnosno srpskog velikosrpskog kruga, sve bi ovo bilo još više navučeno debelim slojem prašine zvane zaborav! A da Istina bude još snažnija, gospođa Sokolova je izradila i mape sa preciznim rasporedom i nazivom svakog mjesta.

  E, ovako ti stoje stvari Istine moj Vojine, ovako i nikako drugačije!

 52. Gornja ,donja Zeta, sjever, stara Crna Gora, brda i doline, stara hercegovina, cijela Crna Gora je jedna velika sprdnja, devastirana teritorija, haotična tvorevina kojom upravljaju titovi pioniri i mali pijuni srećni sto ih pioniri tapšu po ramenu, miluju po kosi. Ovo je stanje 21 vijeka na teritoriji male države CG koja evo slušam neki dan na RTCG ima dug prema Milovanu Đilasu. Apsurdno zar ne. Slusam i ne mogu da vjerujem, koji je to dug prema njemu, kažu disidentu u komunističkoj Jugoslaviji, smijesno, žalostno, skaradno, sprdno ! On nikad nije bio dissident, on je onaj crnogorac koji se odricao kako CG pa joj se vracao. Najbolji čuvari i izvršitelji komunističkih nedjela su bili upravo iz CG, da ne nabrajam prezimena. A sinovi su im studirali na Kembridzu, Oksfordu. Kako to, a tate disidenti ?! Ma ne, oni su bili kao i ova današnja opozicija poluge vlasti i maska za svijet ,kako se nešto dešava. Uništavali su nas sistematično, perfidno…
  Oni su uništili CG, u kojoj danas nemate ničega sto podsjeća na kraljevinu CG, osim priznaću malo Boke i Cetinje. Ostatak su promijenili, nema duha, sve u staklu, mermeru, neki stil novoga. Niko se ne pita zašto je to tako, niko. Pa to su kompleksi, frustracije nastali dvadesetogodišnjom a i posleratnom eskalacijom moralno psiholoških osobina koje su postale patološke, a u većini slučajeva i nepoznate savremenoj psihološkoj literaturi.
  Meni je priča o Petrovićima izlišna, bili su stvoritelji države a isto tako i uništitelji jer su bili alavi. Imali su Cetinje, malo Boke a opstatak je bio taman kao i danas. Razlika je jedna, tog i današnjeg vremena, ovi su od Podgorice na silu napravili grad a Cetinje uništili, žele biti bolji od Petrovića, veći pisci, pjesnici . Sve su to kompleksi nastali višedecenijskim nedostatkom minimum nacionalnog interesa, lutanja između velike ljubavi prema parama, moći ,vlasti.
  Sve ovo nam je svima jasno, kristalno jasno, a istorija je samo usputni material koji služi za potkusurivanje, svađanje i opstanak vlasti i opozicije na vlasti. Ovdje nema opozicije, sve je vlast, petljavina i laža na laž godinama.
  Opet ponavljam ,Crnoj Gori treba nova snaga, novi vođa, nova ideja, novi svetionik. Nama više ne trebaju podjele, jer sve gledam istim okom , sa istom blagonaklonošću, i crnogorce, srbe, hrvate, bošnjake, muslimane, albance, rome. Dokle više priča o podjelama?! Onog momenta kad to prestane nešto će se i promijeniti. Onog momenta kad shvatimo da nas samo zezaju i zavlače kako sa srpstvom tako i sa crnogorstvom osvjestićemo se, tada njima neće biti lako, a do tad, oni će vladati na davno oprobanom receptu podjele, špijanja, straha, licemjerja. Punih džepova, stomaka, zadrigloga vrata .
  Samo jasan stav i želja za boljim životom može nas dovesti do otrježnjenja. Ovako cemo pijani ,omamljeni tumarati po istorijskim hodnicima i odajama u koje su više od dva vijeka ulazili nepismeni, švrljajući po našim sudbinama.
  Zašto to nikako da shvatimo ili je pak nekom cilj da nikad ne shvatimo suštinu istorije, značaj prošlosti a nadasve potrebu za boljom, slobodnijom budućnosti !!

 53. Da, Ilija Savić, sin Milutina Savića, koji je nadimak dobio po selu u Šumadiji u koje se njegov otac doselio iz Bjelopavlića, Crnogorce je nazivao Crnogorcima ali svoje sunarodnike, komšije iz zavičaja nije tako nazivao.
  Ilija Savić Garašanin je i Hercegovce nazivao Hercegovcima, ali nije dovodio u pitanje njihovu etničku pripadnost. Ali to je već prevaiđena tema. Poenta je tu tome da je crnogorski identitet Brđanima počeo da se nameće upravo u vrijeme nastanka Načertanija, te da će se tako nešto desiti kasnije i dijelu Hercegovaca a potom i Bokeljima.

 54. Izgleda da moj prethodni komentar ne odgovara,iako sam mislio da može doprinijeti diskusiji nisam imao nikakve pretenzije na bilo čije mišljenje…ako je prethodni komentar ostao ne vidim razloga zašto ni ovaj nije….meni ne bi smetao,naprotiv polemisao bih sa njime i branio druge stavove….ovim se postiže da je samo jedna strana u pravu i da pstoji samo jedna istina….nikada mi se to nije sviđalo pa ni u dobu komunizma…nekako sam težio demokratiji….lična osjećanja u nacionalnom smislu sam uvjek držao za sebe i nikad nisam niti mi pada na pamet da ih nekome namećem…ova tema mi se učinila zanimljivom jer daje neka nova gledanja o porjeklu naroda koji živi na ovim prostorima….i to ne samo na ovim,nego i na drugim dinarskim djelovima balkana ili ti bivše nam države….,no dobro idemo dalje

 55. . Када је Ксеркс, персијски деспот, хтео да пороби Грке, послао им је гласнике да им тражи „земљу и воду“ – симболичко признање покорности. Када су Ксерксови гласници дошли у Спарту, разљућени Спартанци су их „бацили у бунар и препоручили им да из бунара однесу краљу земљу и воду“. Онда су се Спартанци покајали, јер су прекршили завет неповредивости гласника, па су решили да заузврат Ксерксу пошаљу двојицу својих грађана, како би на њима искалио бес због спартанске дрскости. „И добровољно се јаве“, пише Херодот, „Сперхије, син Анеристов, и Булије, син Николајев, најбогатији и
  најотменији Спартанци“. Идући Ксерксу, наиђу њих двојица на Хидарна, персијског заповедника Мале Азије. Хидарно их лепо угости, па им рече: „Људи из Спарте, што се не покорите нашем деспоту, погледајте ово моје изобиље, и ви можете имати све то само ако се баците ничице пред деспота и обећате му покорност“. А двојица Спартанаца му овако одговорише: „Хидарно, савет који нам дајеш за нас није добар. Јер ти нам саветујеш само оно што си сам искусио, а друго ти је непознато. Ти знаш, наиме, само за ропство, а слободу ниси никада ни окусио и не знаш да ли је она слатка или не. Да си је, наиме, окусио не би нам саветовао да се за њу боримо само копљима, него и секирама, и зубима, и ноктима…“Професоре Перовићу,безуспјешно покушавате,са ова два последња текста,опрати образ пред удбашким монтенегринима.Образ није прљав ни био.
  Куме жив и здрав био.Поздрав,Пале,Република Српска.

 56. Onajkojizna: “Gospodine Vojine, prapreci današnjih Crnogoraca i crnogorskih Srba, ovih današnjih masovnih pušača mafiji, došli su iz Polablja, …”.

  Господине,

  ја бих почео са “могуће је да су дошли…”.

  Осим те могућности, коју не могу оспорити или потврдити, евидентно је да су се дешавала стална премјештања појединаца, породица, народа…у многим беспокојним вјековима који су слиједили.

  О исељавањима из Црне Горе, као и Брда, Херцеговине, који су некада били, на некада не, у њеном саставу- доста је написано.

  Што се тиче усељавања има литературе на ту тему, али то захтијева огромни рад у смислу њене класификације, провјере, и слично.

  Дакле, мислим да се теорије не могу банализовати, те да све то захтијева огромни рад. Ускоро ће се умијешати у ту причу и генетика, мада је и ту направљено неких помака…

  Управо ту се и налази основна замјерка вашој теорији, која се огледа у томе што она не може дати, релативно прецизно, границе те мјешавине народа о којој говорите! Јер, границе држава и етничких група, као и религија се не подударају.

 57. Prijatelju ONAJKOJIZNA, u prethodnom postu koji još stoji ,je prenešeno sledeće:
  Kao pripadnici veće grupe Polapskih Slovena nastanjivali su někada cěo prostor Istočne Němačke – prostrane teritorije istočno od rěke Labe, pa sve do Odre i Visle u Poljskoj, poděljeni u brojna srpska plemena: Bodriće, Ljutiće, Lužane, Milčane, Pomorane, Glomače – Dalemince, Rujane, Suselce, Neletiće ….

  E sad vi kažete da su Crnogorci od plemena Ljutića,ne znam na osnovu čega to zaključuješ kad postoje još plemena u prethodnom postu najmanje deset i nastavak je etc…

  Nisam pretnciozan ,ali te moram pitati ,kako baš da su narodi sa ovih prostora iz plemena Ljutića a nisu od Bodrića ili Miličana,nekako mi to nije jasno?

  Drugo u ovom postu koji sam postirao ,u cijeloj priči se pominje da su to Lužički srbi, i izgleda da to niko ne spori, niti hoće, jel se slažete,ako je to tako onda je praistorijsko ime crnogoraca srpsko (ne srbijansko) i to nema nikakve veze sa Nemanjićima ni sa Kosovom?

  Da li je to istina ,?ili se ja varam?…Nemam namjeru biti niti na jednu lli drugu stranu,nikad u životu mi nije padalo na pamet da budem veliko srbin,naprotiv nijednu vrstu nacionalizma pogotovu šovinizma ma sa koje strane dolazi nisam volio niti ću…
  Po mom skromnom mišljenju,ovdje se zamjenjuju teze,jedni svoje crnogorstvo brane u smislu da nemaju ama baš nikakve veze sa srbima (a cijelo vrijeme misle na srbiju) a drugi i to moji srbi se ubiše dokazati da su srbi crnogorci sa ovih prostora istinski srbi ,koji sebe nazivaju crnogorcima….e sad ….druga je priča o politici kraljeva i raznih carevina koje su se odnosile prema crnoj gori,neki su je okupirali, neki su je svojatali,dva zadnja kralja jedne i druge države su se borili za jugoslavensko prijesto,i izgleda nisu birali sredstva da dođu do tog cilja…naravno uvjek narod snosi posledice i u ljudskom smislu (ako ratuje gubi živote),kulturnom,nacionalnom i sl.

  Ovih dana sam mlatio po netu,imate poridice koje imaju iscrtano stablo Orlovića,ne vjerujem da je neko baš to fingirao,ozbiljne su porodice u pitanju…da li su došle sa Kosova u Cg posle bitke ne znam…oprečna su mišljena navode se nekih 7000 hiljada ljudi koji su došli posle bitke…ja mislim da su u to vrijeme živjeli narodi na ovom prostoru,jer je nesporno da su se doselili iz Polablja,ali su u svojoj pradomovini imali naziv srbi,ne crnogorci, ako ste čitali tekst đe kustos muzeja kaže vi ste južni srbi i vi ste naši!
  Ja sam stalno zagovarao tu tezu da jedan te isti narod živi u dinarskom sistemu to je više nego nesporno.
  Po ovoj priči,Onajkojizna nabraja sve toponime iz polablja koji su zastupljeni u crnoj gori,a ja mu kažem da isti toponimi postoje i u kninskoj krajini,isti jezik isti običaji vjeruj mi da nema ama baš nikakve razlike.
  Pošto dobro znam Staru Crnu Goru ,maltene svo selo u katunskoj nahiji,i uvjek me interesovalo,sa vjerovatnoćom od 100 % vam ovo vam tvrdim.
  Skoro sam čitao katastarski popis za vrijeme Crnojevića,odnosno knjige haračlija valjda se defderi zovu,80% naziva sela i nekih imena kojih je malo ostalo u crnoj gori ,možete sada naći u kninskoj krajini ili Dalmaciji.
  Ko je gledao staru nošnju polabljanja ili lužičkih srba i upoređivao sa nošnjom dalmatinske zagore ili dalamcije vidjeće izuzetnu sličnost a najviše se ogleda u jednoj prepoznatljivoj marami koja se nosi na ostrvu Pag u obliku je trougla ista takva je i u Polablju odnosno kod Lužičkih srba !

 58. evo jedna karta,kao da je preslikana 80% crna gora evo adrese
  http://image.wetpaint.com/image/1/9vvlt4axBsfp7fLiucw81w125112

 59. RE: Onajkojizna.

  Господине,

  Питање насељавања Црне Горе из разних области је отворено, и то у посљедњих хиљду година.

  А што се тиче исељавања, оно је, нажалост, маргинирано, а вјероватни разлог је то што су се сви концентрисали на тему усељавања.

  Дакле, тема усељавања је нешто што је потребно обрадити на адекватан начин.

  Ево приче о исељавању…

  “Važan uzrok iseljavanja bile su i političke okolnosti. Nekad je to bila krvna osveta i nesigurnosti na granici, kasnije pritisak zbog izmijenjenih okolnosti kakve su nastale npr. poslije rata 1876-78. Muslimani iz novooslobođenih krajeva (Nikšić, Spuž, Podgorica, Bar, Ulcinj i Kolašin) napuštali su svoja imanja, zadržavajući na osnovu Berlinskog ugovora pravo na njih.

  -U istoriji crnogorskih iseljavanja razlikuje se više perioda i, u okviru njih, nekoliko faza i pravaca iseljavanja.

  Prvi period traje od kraja XV do kraja XVIII vijeka i obuhvata vrijeme u kojem još nijesu formirani organi centralne državne vlasti. Radi zarade se odlazilo najviše u Carigrad, a u cilju naseljenja u Boku, Dalmaciju, Istru, Austriju, Srbiju i Rusiju. Karakteristična su i naseljavanja na turskoj teritoriji, uglavnom zbog straha od krvne osvete.

  -Drugi period traje od kraja XVIII do sredine XIX vijeka i obuhvata iseljavanje od stvaranja organa centralne državne vlasti do proglašenja knjaževine. Materijalne prilike stanovništva u ovom periodu sve su se više pogoršavale. Broj stanovnika se ubrzano povećavao, a površine obradive zemlje su ostajale uglavnom iste.
  Manje ili veće grupe radnika išle su radi zarade već poznatim putevima, najviše u Carigrad. Poslovne veze između Crnogoraca i Bokelja u ovom periodu uslovljavale su naseljavanje pojedinaca i porodica u Boki. Naseljavanja u Austriji su bila uglavnom neorganizovana i uslovljena političkim okolnostima. Organizovana seljenja u Rusiju su se završila neuspješno, i pored velike naklonosti Petra I.

  Nastankom Prvog srpskog ustanka otvorile su se mogućnosti da znatan broj crnogorskog stanovništva nađe u Srbiji uslove za bolji i snošljiviji život.

  – Treći period se poklapa sa iseljavanjima iz Crne Gore od proglašenja knjaževine do Berlinskog kongresa 1878. godine.

  Odlazilo se na zaradu tamo gdje je bilo posla, a najviše u Carigrad i na izgradnju Sueckog kanala. Takođe se odlazilo i u Ameriku. Nijesu prestala iseljavanja u Boku i Austriju, Italiju. Odlazilo se u Rusiju, gdje su Crnogorci, obično iz uglednijih porodica, primani u južne granične oblasti. Najveći broj iseljavanja je bio u Srbiju.

  – Četvrti period čini period od međunarodnog priznanja Crne Gore 1878. godine, teritorijalnog proširenja zemlje i izlaska na more, do Prvog svjetskog rata.

  Siromaštvo je učinilo da se na primjeru migracije Crnogoraca može pratiti i istorija svjetskog kapitala. To znači da se u ovom periodu smanjuju iseljavanja ka starim destinacijama gdje polako prestaju veliki radovi (Evropa, Azija, Bliski istok) a počinju začuđujuće masovna iseljavanja u Ameriku. Crnogorci su radili svugdje u Sjevernoj i Južnoj Americi.

  U ovom periodu odvijalo se najmasovnije iseljavanje u Srbiju, a u isto vrijeme tekao je proces posrbljavanja Crnogoraca. Takođe ovo vrijeme donijelo je i crnogorsku političku emigraciju.

  – Peti period obuhvata iseljavanje Crnogoraca u periodu između dva svjetska rata. Najviše se naseljavala Srbija (posebno Metohija i Vojvodina), a odlazilo se, putevima kapitala i u Ameriku.

  – Šesti period se odnosi na iseljevanja od 1941. godine do današnjih dana i ima više faza koje se odlikuju svojim specifičnostima.

  Poslije rata je veoma prisutno masovno iseljavanje – kolonizacija Crnogoraca u Vojvodini, mada su se Crnogorci u potrazi za poslom i boljim uslovima života selili po cijeloj zemlji.

  Елем, господин Милан Вукчавић је у овој причи употребио израз “посрбаљавање Црногораца”, а то се односи на период владавине Николе Првог Петровића.

 60. Коликомогу примјетит из овог текста црногорског аутора, највећа исељавања из Црне Горе су била у Србију и Цариград!

  Дакле, ту, или у тим просторима, се налази већина исељеника!

  А усељавање!?

 61. Vojine, tekst koji citirate govori o ISELJAVANJU IZ CRNE GORE, govori precizno i jasno! Da li znate Vojine da je čitava teritorija sve do i sa Užicama porijeklom iz Crne Gore? Zašto je ovo sakriveno Vojine, ne morate odgovoriti sami, dozovite Garašanina.

  Znate li ko je najveći falsifikator srpske i crnogorske istorije? Beogradski univerzitet, SANU i SPC Vojine, niko drugi, jer su svi velikosrpske institucije koje rade na proizvodnji falsifikata!

  Zašto je Crna Gora posrbljena i okupirana Vojine 1918.g., ZAŠTO JE ZLOČINOM UBIJENA VIJINE? Odgovor je jedan i istinit Vojine: ZATO ŠTO NIJE BILA SRPSKA VONJINE I ZATO ŠTO NIJESU BILI SRBI NEGO CRNOGORCI VOJINE! I još mnogo, mnogo toga Vojine!

  Hiljade knjiga lažnih o Crnoj Gori je izdao Beograd o Crnogorcima kao Srbima Vojine, da li one mogu biti valjan istorijski izvor Vojine? Ne mogu, zato što lažu!

  Znate li koliko je, u vrijeme Hitlera, izdato knjiga o Njemcima kao nadrasi i Arijevcima? Na hiljade Vojine! Da li one mogu biti svjedočanstvo da su Njemci Arijevci Vojine? Ne mogu jer LAŽU vojine.

  Ko se mogao u Srbiji suprotstavljati velikosrpskoj istoriografiji i istoriji optužujući je za LAŽ? Niko Vojine, jer se direktno suprotstavljao srpskoj vlasti Vojine, ako se pojavio bio je brisan sa spiska poželjnih agenata Vojine, uništen!

  Ko, sem lažov, može da govori i o Polabskim slovenskim plemenima kao o SRPSKOME NARODU? Samo lažov Vojine! Ali, ko može da govori da su od tih raznih slovenskih PLEMENA Vojine nastali današnji Srbi Vojijne, ako jesu? Onaj ko slijedi istinu Vojine.

  Ko osim tikvan velikosrpski može da laže da su u vremenu petog, šestog, sedmog, i daljnjih vjekova Srbi postojali kao NAROD, (to su periodu u kojem ne postoje ni Englezi, ni Njemci, ni Francuzi, ni Danci, ni Norvežani, ni Italijani NI…) kad se zna da su narodi rezultat srednjeg vijeka, a nacija nastaje kao rezultat posljedica francuske revolucije Vojine?

  Zašto se Dušanovo carstvo u njegovo vrijeme nije zvalo srpsko, nego Dušanovo? Da li se to carstvo sastojalo samo od Srba Vojine? Nije Vojine, nego je Dušan vojnom silom pokorio sva okolna plemena i zaletio se na Carigrad da otme vizantijsku carsku krunu i stavi je sebi na glavu! Da je u tome uspio, carstvo se bi ni zvalo Dušanovo, nego bi nastavilo da se zove vizantijskim carstvom.

  Znaš li Vojine kako u dokumentima piše kako su sebe Vizantijci nazivali? Zvali su se ROMEJIMA, prevedeno RIMLJANIMA, što svjedoči da su željeli Rimu da otmu veličinu i carski titulu i da sebe proglase nasljednicima rimskog carstva. Dokumet postoji, ali da li govori istinu o narodnoj pripadnosti? Ne govori Vojine.

  Koliko Srba Vojine zna da su ona četiri ocila u grbu i zastavi srpskoj grb vizantijskih Paleologa? Skoro niko! Koliko njih zna da im je velikosrpstvo izmislilo laž da su ocila četiri ćirilična slova “S” od kojih dva naopako okrenuta i da znače “Samo Sloga Srbina Spasava”. Skoro ni jedan Vojine!

  Nikoga tako jezivo i drastično velikosrpstvo nije izvaralo i zloupotrijebilo kao crnogorski i srpski narod, a sve golim lažima Vojine! Dira li te to Vojine? Ama kakvi! Ti si, kao i Amfilohioje, sljedbenik ne nikako Gospoda, jer da jesi, roknuo bi ti Amfilohija ravno u glavu vičući mu LAŽEŠ UDBIN I MAFIJIN SINE!

  ALI KAKVI, TI SLIJEDIŠ VELIKOSRPKU LAŽ, BAŠ KAO I ON, TO VAM JE P O S A O, PROKLET VAM BIO VOJINE, PROKLET!

  Zašto Vojine nema istorijskih priča o USELJAVANJU drugih u Crnu Goru? Zato Vojine što ni jednog jedinog dokaza za to nema, osim velikosrpske laži kojom je Njegoš nevini podlo zloupotrebljen, kako su se junaci kosovski doseleli i naselili Crnu Goru!

  Kako ne osjećate STID stajati iza ovakve velikosrpske IZMIŠLJOTINE, kao i one da su PETROVIĆI Srbi? Zar nijesmo vidjeli da i u Polablju postoji toponim Njegoš?

  Ovo je sve za jedan ogromni roman, ali za njega treba jedan veliki Pekić, a Crna Gora ga, na žalost, NEMA! Ona ima Mafiju, a mafija laže bezočno i podlo isto kao i velikosrbi!

  Žovjeli slobodni crnogorski i srpski narodi, DOLJE VELIKOSRPSKI LAŽOVI!

 62. ČESTITAMO NOVAKU DJOKOVIĆU NA VELIČANSVENOJ POBJEDI NAD NADALOM U FINALU VIMBLDONA!

  SVAKA MU ČAST!

 63. Onajkojizna; ” Vojine, tekst koji citirate govori o ISELJAVANJU IZ CRNE GORE, govori precizno i jasno! Da li znate Vojine da je čitava teritorija sve do i sa Užicama porijeklom iz Crne Gore?…”

  Господине,

  па ја сам вам и рекао да је немогуће опредијелити етничке границе по вашој теорији о досељавању и мијешању са аутохтоним становништвом, коју сте истакли у претходним коментарима. И то је слабост те теорије, као и теорије да су Црну Гору искључиво населили исељеници са Косова.

  Са таквим слабостима тих теорија немогуће је правити политичке импликације. Ово тим прије што су се из Црне Горе такође масовно исељавали, а највише у Србију, те самим тим се и тамо десила мјешавина народа о којој ви говорите у својој теорији.

  Национална припадност данас је у домену искључиво личног.

 64. Novak Djokovic je bio aktivno ukljucen preko SRPSKOG NACIONALNOG SAVJETA u crnoj gori prilikom popisa, a radilo se o kapmpanji da se ljudi izjasnjavaju kao Srbi. Nemam problem sa tim, vec je problem u tome sto nije zelio da demantuje niti da pozove tu gospodu da ga ne zloupotrebljavaju u te svrhe. zasto to nije uradio? na sportskom planu, svaka mu cast. ipak, tenis je burzoaski sport koji samim tim nije dostupan svakome, a njegova familija itekako koristi njegove uspjehe da u srbiji zaobilazi zakon i stice imovinu koja nije i ne moze biti njihova. ja sam, iskljucivo iz sportskih razloga, navijao za nadala, jer vise volim njegov stil igre. izvinjenje za off topic. moderator mi je nekoliko puta izbrisao link na knjigu NACIZAM U CRNOJ GORI Dragutina Papovica za sta nijesam dobio objasnjenje!

 65. Prijatelji, braco, Crnogorci su Srbi, a ako danas i nijesu zna se da su nacija postali odvajajuci se od srpskog korpusa. Pa ime crnogorsko je mlado, tek nekoliko stotina godina. Znaci ko zna da sabira lako mu je izracunati da je nacija crnogorska skorasnja. Odnedavna. Crnogorstvo se ne moze objasniti bez srpstva. Ili moze!? Ali nemoguce je ne naici na rupu u istoriji koja obuhvata vrijeme prije pojave imena Crnogorskooga, a to je svakako doba Duklje i Zete. Jednostavno objasnjenje da je u pitanju jedan te isti narod nije dovoljno. Zapravo ono je istovremeno i tacno, a u toj vremnskoj rupi imate dva puta koja vam se namecu ili ste porijeklom Srbi Ili Hrvati, birajte sto vam je milije. A sto se tice ilira itd naroda, tu vam mogucnost slabo ostavljam, jer je taj dio istorije toliko mutan da ga je tesko dokazati, iako blavor Rotkovic pokusava da nam s njim izmaze oci ali dosta neuspjesno. Ipak, sto se tog dijela tice, najvjerovatnije da ga niko preteko nije nasom pojavom na ove prostore a to jada sto je i preteklo asimilovali smo usput. Styvari su jasne ali podjele su slatke onome ko zeli da vlada. Ovo sve je vrlo jasno bilo svim vladarima crnogorskim zato nikada nisu ni osporavali nase srpsko porijeklo. A sto se tice zalosne i nikad prekinute teze o tome da su Crnogorci pod Srpstvom smatrali vjeru je realno isto onoliko koliko i snijeg u sred ljeta na Svetom Nikoli. Nju obara ista ona tvrdnja da je crnogorska crkva bila autokefalna i da je postojala CPC. Tu u tom momentu svi zagovornici ove teze, trupacki nogama sami sebi skacu u drob.

  Toliko, izvinjavam se na smetnji. Pozdravljam autora u nadi da ce mi objaviti komentar te da ce svakako uzeti u obzir ove moje tvrdnje pa mozda malo i omekstai svoje tvrde stavove.

 66. Badanj, ti si bubnjar velikosrpski, a to znači da ti bubnjaš laži, tvoj ritam se zove: vjerujte – u – laž!

  Nema vekosrbina koji vjeruje da je istina ono što laže, ali oni lažu, jer se to dobro plaća iz Beograda u svim formama života! To je agentura Badanju, ti to odlično znaš! Takođe, kad se laže kako je crnogorska nacija izmišljena, sa tom beskrupuloznom i ključnom laži hoće da se pokrije, sakrije, prikrije istina da su Srbi u Crnoj Gori izmišljotina velikosrpkog agenturrnoig djelovanja! Za razliku od ove očigledne istine, laž je nad svim lažima da su današnji stanovnici Crne Gore potomci čuvenih kosovskih junaka, skoro svih odreda izmišljenih, koji su poslije kosovskog sloma utekli glavom bez obzira u Crnu Goru, što je gola laž! Ostali su junaci i kmetovi u Raškoj i bili PRVI koji su ODMAH primili i prihvatili okupatorski islam! To su istine, onaj turski Sandžak je istina, a to bijaše Raška, hahahaha!

  Badanju, ti kažeš da je crnogorka nacija(narod) mlada TEK NEKOLIKO STOTINA GODINA! A koliko je mlada srpska nacija? A koliko njemačka, francuska, engleska, italijanska, hrvatska, koliko kretenu? Isto toliko lažove, jer je proces stvaranja naroda i nacija prirodan tok koji se zna u prste, ali jebe se velikosrobima za istinu!

  Ko sem goli lažov, ili nedotupavna fukara, ili plaćeni vbelikosrpski agent može da nalazi ISTORIJSKE RUPE u periodu doseljenja predaka Crnogoraca, pa njihovog uvezivanja u državu Duklju, katoličku, pa njihovog uvezivanja u Zetu, pa u Crnu Goru? Nema tu nikakvih RUPA, takve RUPE kopala je planski i namjerno i na lažima, ada kako drugačije, takozvana srpska istorija, posrbljavajući Crnogorce, a isto je radila i sa: Hrvatima, Bošnjacima, Bugarima, Makedoncima i svim nacionalnim manjinama u Srbiji!

  Gdje su danas u Srbiji Cincari, Vlasi, Jevreji, Rumuni, Bugari, Makedonci i drugi koji su bili pod direktnom komandom Beograda i veliokosrpske Srbije? Pojedeni su od strane velikosrpstva Badanju jedan! To isto je bilo i još uvijek je namijenjeno Crnogorcima, da nestanu u velikosrpskom probavnom traktu!

  Kopajući jamu Crnoj Gori badanju badanjski, uništavajući je SAMO ZA TO ŠTO JE BILA CRNOGORSKA I ZA TO ŠTO SU BILI CRNOGORCI A NE SRBI,
  velikosropstvo je iskopalo SEBE i pokazalo golu istinu da su crnogorski SRBI čista velikosrpska izmišljotina, projekat konstruisan mnogo ranije, ali pušten u opticaj iza Garašanina kako bi taj projekat definitivno i za uvijek POJEO Crnu Goru!

  Vi lažete da su Crnogorci izmišljotina komunista, ali i dalje krijete istinu da ste vi proizvod velikosrpskih LAŽI Ilije Garašanina i njegovih sljedbenika. Možete se kleti u Svetoga Savu i Svetoga Iliju Garašanina, i Svetoga Cana Subotića, i nepostojećeg Miloša Obilića, ali vi crnogorski Srbi ste najprevareniji dio kugle zemaljake, a za to vas boli kurac, jer vaša jedina vjera je LAŽ!

 67. Poštovani Peroviću, iskoristit ću ovu priliku da odgovorim na neke optužbe koje se iznose ovđe protiv mene, od nika Kela (koji nije Dejan Kela Radoman, sa kojim sa se čuo)…Nikad, ali nikad mi nije palo na pamet da se borim protiv tebe ili protiv bilo koga iz neke partije-organizacije ili nekog lično anonimno, ili pod psesudonimom. To što imam da kažem, reći ću i kažem javno. I ne moram se, i tu se skribomani varaju, bavit u životu politikom, jer će zaradit tu koru ljeba i na drugi način ako treba….ali ću uvijek branit svoj obraz i pravo da javno iznesem stav. Ovome “prijatelju” po poručim…da sam kroz pjacu svaki dan, da me đe gog oće i kad gođ oće može zaustavit na tu ulicu da me pita nešto što mu nije jasno. Ali da skupi hrabrost koju nije naša kad je trebalo da se potpiše ispod ovih par nesrećnih redaka i da se javno pokaže.

  Toliko od mene i opraštajte.

  Mirko Stanić, Cetinje 4.7.2011.

 68. LJudi, dok mi raspravljamo dal smo srbi ili crnogorci prop adosmo i kao srbi i kao crnogorci.Postoje samo dobri i losi, eksploatatori i eksploatisani i nista vise, sve drugo je prevara. Dajte smjernice za buducnost.

 69. Staniću,
  Povodom tvog teksta imam da kažem samo sljedeće:
  Wawy je jedno od najvećih đubradi koje postoji, a ukoliko nijesi ti wawy, onda možeš biti zadovoljan! Takođe želim reći sljedeće, da je Dejan Kela Radoman, zajedno sa Senjom Vujovićem i Milom Radonjićem, a sva su trojica iz Cetinja, bivši odbornici LSCG u Opšitini Cetinje, i svi trojica spadaju u red najsramnijih i najfunjarskijih izdajnika LSCG.
  Toliko!

 70. Lava: “Ko sem goli lažov, ili nedotupavna fukara, ili plaćeni velikosrpski agent može da nalazi ISTORIJSKE RUPE u periodu doseljenja predaka Crnogoraca, pa njihovog uvezivanja u državu Duklju, katoličku, pa njihovog uvezivanja u Zetu, pa u Crnu Goru?”

  Господине,

  ви, као и господа Онајкојизна, Мустанг, ТХРУТХ, правите исту грешку везану за католичанство, које за Црну Гору није толико битни дио историје, јер је доживјело као религија огромни историјски неуспијех.

  Једина религија која је у Црној Гори примљена од тог периода је ислам, тако да је ислам постао друга важна религија у Црној Гори. Католичанство је остало, као и раније, на маргинама.

  По вашим подацима католичанство је постојало у Црној Гори до Немањића, потом као државна религија, по вашим подацима, десетине година послије Немањића.

  И не само то…

  “Vladika Mardarije primio je uniju i u septembru 1640. izjasnio pokornost papi i izvršio ispovjest vjere prema propisima pape Urbana XVII i kongregacije fide (vjerske propagande). Primanjue unije nije imalo nikakav praktičan značaj za pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori…

  U martu 1688. Kuči poraziše vojsku Sulejman-paše. Turci su samo imali mrtvih 1500 ljudi.
  Skadarski paša Sulejman ponovo u maju 1688. napada Kuče, ali je odbijen “sa gorom štetom nego ranije”. Pobjeda Kuča i povoljni politički uslovi podstakli su Crnogorce da u ljeto 1688, na zboru donesu odluku o zbacivanju turske i prihavatanju mletačke vlasti bez ikakvih uslova. Iduće godine na Cetinje će doći jedan odred mletačke vojske pod komandom Kotoranina Ivana (Zana) Antonija Bolice. Okupacijom Cetinja Mlečani su smatrali Crnu Goru osvojenom teritorijom.
  poslije zauzimanja Hercg-Novog Mlečani počinju sa osvajanjem Hercegovine uz pomoć hajduka, crnogorskih i hercegovačkih plemena. Dok su Mlečani i njihovi saveznici nizali uspjehe u Hercegovini, skadarski paša Sulejman spremao se da protjera mletačku vojsku sa Cetinja i pokori brdska plemena. Sredinom jula 1691. paša je sa znatnim snagama napao Pipere i Bjelopavliće ali je bio poražen. Iduće godine krajem septembra Turci zauzimaju Cetinje. Mletačka vojska pod uslovima časne kapitulacije napušta glavno mjesto Crne Gore.”

  Дакле, у седамнаестом вијеку имамо случај да је владика Мардарије примио унију, да је Црна гора својевољно прихватила окупацију од стране Млетака, и примила одред млетачке војске на Цетиње, …

  И опет католичанство није прошло!

  Дакле, католичанство у Црној Гори је имало историјски промашај, и нико за то није крив него Света столица и Рим! Због грешака Рима данас у свијету има 900 милиона протестаната који су некада били католици, а потом заувијек престали то бити.

  Ипак, морам рећи да је на нашим просторима ислам показао много већи степен супериорности и одрживости од католичанства. Турци су отишли прије сто до сто тридесет година, а у хришћанском окружењу ислам је показао велики степен виспрености и инстикта самоодржања. Да сам у праву свједочи и то што у том дугом периоду било неких битнијих промјена религије код грађана исламске вјероисповијести. То је доказ снаге исламске вјере, баш као и у случају православља на овим просторима у односу на католичанство!

 71. dragi slavko ,

  evo i amerikanci koji lice na tebe uzeli su za sombol ovu staru ratnu zastavu i marsiraju danas amerikom ponovo se boreci za slobodu a protiv socijalista i demokratije

  pozdrav

 72. Савременик митрополита Цетињског Мардарија, који је примио унију и изјаснио покорност папи Урбану Седамнаестом је био Стојан Јовановић, тј. Свети Василије Острошки!

  И сада, послије 370 година, владике Мардарија нема нигдје, а Св. Василија Острошког има свуда.

 73. kakvi socijalisti zivac? koje ratne zastave? znas li ti da je narod umjesto da vodi besmislenu nacionalnu borbu, vodio klasnu borbu, za oslobodjenje, za jednakost, solidarnost… danas imamo neke druge zastave, istorije od 5 000 godina i cuda svakava, jezike i identitete, a nema se ljeba jes… odje je sve pocelo da se raspada kada je izvrsena kontrarevolucija 1987-1989. i znate vi to dobro. i ti zli komunisti kako ih tretirate su svrgnule fasiste karadjordjevice i vratili nacaionalna prava jugoslovenskih naroda. i zivot dostojan covjeka. svi napredni ljudi covjecanstva su bliski komunistickoj ideji. breht je rekao da ko nije komunista zao je, neosjetljiv… ja ne zelim da me neko pogresno shvati, ali pljuvanje po komunizmu nikud vas ne vodi.

 74. postovani sta ,

  ja cijenim vasu korektnu komunikaciju vi ste vjerovatno covjeg u godinama nemojte zamjeriti na mojoj procjeni jer mi je poznato da postujete lik i idijelo druga TITA , postujem vasu licnost ali vasu ideologiju NE.

  ali za vas evo jedna divna pjesma,

 75. Lava,

  Prije svega,
  majka svih tupadzjija je iskljucivost. Da ne idemo dalje u razjasnjavanje licnih problema osobe iz koje poispadalo sve ono freneticno arlaukanje i pjenjenje oko toga da sam ja lazov i zapojasani obozavalac srpstva. Necu ti se ni braniti da nisam. Pokusavam samo biti logican i razuman. pogotovo kada znamo da jedno 10 hiljada kljudi koje se vrcelo na ovim prostorima u dansnje vrijeme se podize na pijadestal necega sto nikad na ovim prostorima nije vazilo kao takvo. A to je “pure” crnogorstvo. Ono se u poslednje vrijeme toliko freneticno artikulira da bi neki zbunjeni posmatrac sa strane pomislio da je u pitanju narod od najmanje 100 miliona stanovnika. Smijesno.! A na ovim prostorima se vrcelo, do skoro, nekoliko desetina hiljada ljudi sa ogromnom fluktuacijom stanovnista useljavanja i iseljavanja a mi danas od toga pravimo cudo nevidjeno, a sve sama sela na ivici gladi za jednim gradicem i svojim knezom.
  Decko, sem lajavog jezika strasno si indoktriniran nafilovan mrznjom prema Srbima. Zasto pa ne mislis valjda da si ti Crnogorac a ja ne. E pa tu je ono sto jebe nase koke, ja sam pravi Crnogorac a ti si nesto sto je strano.

 76. Vojine, sve vam je uzalud kad se to istine tiče. Ako velikosrpstvo uporedimo, slike radi, sa skijaškim slalomom, ako su pritke koje označavu stazu istina, vi tu istinu u slalomu laži zaobilazite, jurite, prodjete kroz cilj i slavite “pobjedu” nad istinom.

  Ova priča se ne odnosi samo na crnogorske Srbe i Crnogorce, ona se odnosi i na Bošnjake, Albance i Hrvate crnogorske. Crnogorski stanovnici su prepredeni lažovi i njeni obožavaoci, to je suština njihovog defitinitivnog sloma iz kojeg izlaska nema! Uživajte u “pobjedi” Vojine!

  Ni jedan jedini stanovnik Crne Gore sa bilo kojom religijom dodira nema, nema ga ni sa Bogom Vojine, zbog toga je sve ovakvo kao što jeste. Liberali i Slavko Perović su ti koji su vam tresnuli istinu pred oči. I samo površan pogled na argumente dovoljan je da se stane na stranu istine, ali to se NEĆE! Vjera vaša, kao i sve druge u Crnoj Gori je obožavanje laži, zato mafija vlada i Srbijom i Crnom Gorom.

  Koja to religija može da Isusa zamijeni Nemanjom, Lazarom, poraženim Kosovskim bojem, izmišljenim Obilićem, pa Svetim Savom, pa Karadjorđevićima, pa kraljem zločincem Aleksandrom, pa Nikolom Pašićem, pa zločincem Dražom Mihajlovićem, pa zločincemTitom, pa zločincem Aleksandrom Rankovićem, pa Slobodanom Miloševićem, pa Amfilohiojem?

  Koja to ljudska bića mogu da prihvate religiju okupatora koji ih je porobio, osim oni koji se danas nazivaju Bošnjacima, a sjutra će se zvati kako im bude naređeno? Ima li u tome religije Vojine, ili je to sve težnja za primicanje pljačkaškim vlastima?

  Koje to pravoslavlje može u Crnoj Gori da trpi na vlasti zločinačku mafiju Vojine kojoj su podložne obje crkve? A koji islam Vojine, a koje katoličanstvo Vojine? Nikoja, osim lažna i zloupotrebljena religija Vojine!

  Svi su Srbi i Bošnjaci i Hrvati u Crnoj Gori Crnogorci Vojine,i neka budu koje oće vjere, ali to neće da budu Vojine! I neka neće, ali neka mi tu laž ne prikazuju kao istinu Vojine, jer istina je na drugoj strani, ali sve stanovnike Crne Gore boli ona stvar za nju!

  Jedino istinito određenje svih nacinalnih i vjerskih poripadnosti u Crnoj Gori je jedno i jedino: svi su oni nacionalnost LAŽOVA, a svi su pušači kurca mafijaškoga! I neka puše, u otrovnoj spermi se podavili, gadovi!

 77. Gospodine Lava.Ja vrlo rijetko komentarišem ali redovno čitam ovaj blog i komentare i moram vam reći da ste u svom tekstu i mene optužili i izvrijeđali jer ste me gurnuli nevoljno u SVE a ja tu ne pripadam i nisam nikada pripadao.Ja sam hrvat iz Boke čiji preci ovdje žive,pitaj Boga od kada.Rimokatolik sam i što je vrlo važno,jesam vjernik,za razliku od mnogih koji se tako izjašnjavaju a nisi,iako,pravo govoreći,samo Bog zna ko vjeruje u NJEGA.Bio sam od 91 ve borac zaNEZAVISNU Crnu Goru a protiv rata i podržavao sam Anta Markovića i imao platu cirka 2500 maraka.Onda su nam došli lijepi i mladi i sve posrali,zavadili ljude da se ubijaju i unazadili nas i tu smo đe smo,ugovna dogrla,što bi rekli stari.Meni niko ne smeta,poštujem čovjeka i ništa više a za vašu informaciju,MOJI SU MI DOŠLI GLAVE.I to Vam je vazda tako.Vazda su oni svoji najgori.Nego,dao bi jedan predlog,nemojmo gubiti energiju da se prepucavamo i svađamo,nego ujedinimo energiju da pokušamo napraviti dobro,nama svima.Ako čovjek vjeruje u Boga,dužan je da nosi križ jer ga je i on nosio da bi nam pokazao kako se stiče milost Božja i da bi nas spasio,ali svojim primjerom.Ajmo svi da uzmemo taj križ,jer kada nas je dosta,sve je lakši.ON ga je sam nosio,jer i njega su izdali,svoji.U današnje vrijeme to imamo svakoga dana,zato nam i jeste ovako.AJMO BRAĆO U GOSPODU,UZMIMO KRIŽ oli ti KRST,DA NAM SVIMA BUDE BOLJE A NAROČITO POTOMCIMA.POKAŽIMO DA PRIPADAMO GOSPODU.

  Pozdrav Vama,gospodine Lava,svima koji čitaju ovaj blog i daju komentare a posebno gospodinu Peroviću.

  P.S Budimo civilizovani.

 78. Da je bilo pameti u CG danas bi sve izgledalo drugacije, milion puta bolje. Imali su stanovnici CG sta izabrati, put koji bi ih vodio u sve suprotno od ovoga sta sada imaju, ali neka sada uzivaju u blagodetima koje im je servirao ogavni milo. Svakog dana ih je sve vise koji strajkuju gladju. Pa neka, pocrkali svi do jednoga(izuzimam malobrojne koji nijesu glasali za mafiju i njene satelite).
  A imali su put svjetlosti koji nijesu htjeli. Da su htjeli ne bi danas gladovali, radili bi svi i primali plate, CG bi bila jedna divna oaza dje se ne bi dijelili na ove i one,… Trebalo je samo dati sansu Slavku da sa svojom ekipom uredi CG. Ali onda bi njihovi miljenici bili iza resetaka, zajedno sarici i djukanovici i ostali nitkovi i olosi kojiod CG napravise septicku jamu u kojoj puk uziva. Nazalost uziva.
  Podrzavam moderatora na lijepim rijecima za izvanredan uspjeh Novaka Djokovica, porijeklom niksicanina. Da je CG posla drugim putem on bi bio njena uzdanica i ponos.
  A ovo sto sada zivi u CG uopste i ne zanima istorija, cinjenice, iskustva i pouke koje se iz toga mogu izvuci. Ne interesuje ih da nesto nauce, saznaju.Oni su nesto sto se ne moze nazvati ljudima. Zato su i ovi sto njima vladaju ista sorta.

 79. Gospodo,

  kad je bolumenta na celu sa Milom Djukanovicem posla misleci da ohrabri
  kosarkasice na putu ka vrhu evropske kosarke jasno mi je bilo da nece
  uspjeti.Cega god se dohvatio Veselin Barovic i Danilo Mitrovic a da je
  van Crne Gore dozivjeli su fijasko.Naravno vodeci muskarce u KK
  Buducnost ostvarili su dosta.I naravno koristeci ogromni novac na ustrb
  ostalih sportova.I naravno sve je to radjeno da bi se izlazilo u susret
  simpatijama sefa svega u Crnoj Gori Mila Djukanovica.Ovog puta nesporni
  uspjeh nasih zena na EU prvenstvuizostao je kad su vidjeli u publici Mila
  Djukanovica i partnere optuzene u Bariju za sverc cigareta.Kako da se ne
  skamene ta postena bica koja zaradjuju hljeb van uticaja ovog svercerskog
  lobija u klubovima sirom evrope.

  Kad su ranije u svjetskog ligi vaterpolisti osvojili u Podgorici prvo mjesto
  dok im je Djukanovic u publici aplaudirao u drustvu Sanadera to je bio za
  javnost veliki i naglaseni uspjeh nasih ajkula.Sad na poslednjem istom tom
  kad nase ajkule doduse bez prisustva i bodrenja Djukanovica dozive fijasko
  taj turnir se predstavlja nebitnim.

  Dokle i zasto.Pa zar je sramota u svjetskoj eliti ne biti prvi.Mislim da je
  bitnije analizirati rad i neuspjehe nego kriti nerad,sluganstvo sefu i familiji
  i izvuci pouke za dalja takmicenja.

  Lijepo je biti u drustvu najboljih.Zasto Djukanovic i njemu bliski ljudi koji
  su rasporedjeni po svim sportovima toliku privatizuju dobre rezultate a od
  losih se distanciraju.Onaj ko iskreno voli sport svjestan je svih uspjeha i
  neuspjeha te samo treba biti kadar to ponijeti.

  Sto se mene licno tice intimno volim sve uspjehe nasih sportista.Duboko u
  meni je rezervoar jada i cemera koje mi je natalozio rezim sa svojim slugama
  i poltronima iz sporta.Kako da se radujem uspjehu KK Buducnost kad mi
  pred ocima zasija slika sa predizbornog plakata DPS-a dje ushiceni Gavrilo
  Pajevic,Vladimir Scepanovic i Dragan Vukcevic najavljuju SIGURNO pobjedu
  svercera Djukanovica i Barovica.
  Kako da navijam za rukometasice Buducnosti kad mi zasija slika sa plakata
  DPS-a pred izbore dje pijana Maja Bulatovic grli svog sefa Mila ispod cijeg
  imena stoji SRDACNO VAS.
  Kako da navijam za rukometase Lovcena kad je njihov kapiten Goran
  Djukanovic udarna pesnica i kandidat na poslanickoj listi.
  Kako da navijam za Sokole kad je Dejan Savicevic u FS CG postavljen uz
  preporuku Duska radijatora,Jasno vam je koliko je jak i koliko je zaduzio
  sefa svega kad se drznuo da iz CG fudbala odstrani velikog aktivistu DPS-a
  u Zeti Radojicu Bozovica ciji je brat predsjednik OO DPS-a Golubovci.

  Eto tako sam ja uvijek tuzan sto ne mogu da proslavim pobjedu moje
  reprezentacije zbog okruzenja i ambijenta u kojem se sve desava.

 80. Lava: “Vojine, sve vam je uzalud kad se to istine tiče. Ako velikosrpstvo uporedimo, slike radi, sa skijaškim slalomom, ako su pritke koje označavu stazu istina, vi tu istinu u slalomu laži zaobilazite, jurite, prodjete kroz cilj i slavite “pobjedu” nad istinom.

  Ni jedan jedini stanovnik Crne Gore sa bilo kojom religijom dodira nema, nema ga ni sa Bogom Vojine, zbog toga je sve ovakvo kao što jeste.

  Koja to ljudska bića mogu da prihvate religiju okupatora koji ih je porobio,…

  Svi su Srbi i Bošnjaci i Hrvati u Crnoj Gori Crnogorci Vojine, i neka budu koje oće vjere, ali to neće da budu Vojine! I neka neće, ali neka mi tu laž ne prikazuju kao istinu Vojine, …

  Господине,

  када би сви грађани Црне Горе били оно што ви желите, а то је са су сви Црногорци и, рецимо, атеисти, дубина понора, противурјечности и конфликта се не би смањила нити за једн степен.

  Зато сматрам да ви у националној и вјерској, или атеистичкој, унисоности погрешно видите начин рјешења свих проблема.

  Ево вам примјера..

  Политичка партија је држава у малом. И шта се дешава…

  Људи исте националности и истог вјерског опредјељења, или стремљења, па чак и истих погледа на будућност одједном почињу да разбијају ту организацију, бацају се камењима једни на друге, омаловажавају, вријеђају на личној основи и слично… То се десило са сваком политичком организацијом у Црној Гори, те самим тим тврдим да унисоност није почетак престанка конфликта.

  Зато се уопште не слажем с вама да различите религије и разна национална опредјељења слободних грађана представљају проблем. Она нису проблем, тим прије што је обавеза да се слободна воља људи мора поштовати. Ту нема мјеста квалификацијама типа- окупаторска религија!

  Зато, чини ми се да је проблем у вама, опростите на искрености!

 81. Prijatelji,

  Da li ste culi saopstenje covjeka koji je do danas figurirao za trenera FK
  Buducnost Nebojse Vignjevica.Ovaj gospodin je sa FK Rudar iz Pljevalja
  osvojio i kup CG i prvenstvo.On je dugo godina u klubovima CG koji su
  na celu nase lige.

  Objasnio je da je povukao kandidaturu kad je vidio i shvatio iz razgovora
  sa gradonacelnikom Miomirom Mugosom sta su zahtjevi i koji su prioriteti
  kluba koje bi trebao da ostvari.To mu je bilo prihvatljivo dok nije saznao
  za spletke dezurnih dusebriznika Buducnosti koji zbog svojih interesa i
  ljubomore nikako da oslobode put normalnim i dokazanim strucnjacima.
  Koliko su znali vidi se po projektu sa trenerom Mikijem Ivanovicem i top
  menagerom kluba Vladimirom Bulatovicem.Potrosili su ogromni novac
  promijenili trenera pa doveli Rakojevica i opet neuspjeh.

  Jasno je da je klub u kandzama DPS hulja kojima je licni interes vazniji
  od sportskog.Klub je krava muzara ogromnom broju DPS aktivista koji
  na svakim izborima dokazu lojalnost a onda opterete kasu kluba svojim
  potrazivanjima vise no sto su primanja igrackog pogona.

  Sramota.Do kad ce se ovo sve desavati a da sportske legende mudro
  cute.

 82. И уопште, чини ми се да су се одређене заблуде и системске гршке српског национализма замијениле на овом тлу новим заблудама и системским грешкама црногорског национализма.

  Исте грешке које су правили српски националисти деведесетих година прошлог вијека сада понављају црногорски неционалисти. И што је најинтересантније, на исте грабље наступају. И исто ће се све то завршити.

  Ја заиста са чуђењем посматрам на оне људе који на окупацију некадашње Зете од стране Немањића гледају као на горући проблем који захтијева садашњу, брзу интервенцију! А они имају могућност да се боре само са духовима, и то из давне прошлости.

  А иста та Зета је неколико пута освајала Рашку, па и дјелове данашње Албаније, Хрватске, Херцеговине, Босне… Шта би се десило, када би се са истим интезитетом бола јавили грађани са тих некада окупираних продучја да предоставе претензије Зети?

  Елем, питам се шта се дешавало у вријеме тих освајачких похода Зете? Претпостављам исто као и у свим освајачким походима до тада и послије!

  И поред свега тога бол због освајања Зете од стране Рашке и данас код неких наших грађана траје. Шта рећи!?

  Па, нека ти грађани оцртају границе некадашње Рашке, скупе војску од пар десетина истомишљеника, те нека јој објаве рат, па да се и та прича заврши неким мировним споразумом!

 83. @ zivac – naprotiv, nijesam postovalac lika i djela druga tita. samo ne poistovjecujem komunizam i revoluciju jugoslovenskih naroda s njim!! iako ne negiram njegovu ulogu 1941-1945. jer je to nemoguce, on nije esencija svakog komuniste iz dvadesetih godina proslog vijeka pa na dalje. i nijesam covjek u godinama. samo treba biti realan i vidjeti koliko smo svi dobili razbijanjem one velike federativne drzave naroda jugoslavije, i zasto se sovinizmom prikrivao dolazak kapitalizma u sve pore nase zajednice. ovo sto mi zivimo danas je vracanje u 1938. godinu, na jedan specificniji nacin, naravno. ne zaboravi da se fasizam uvijek moze pojaviti i pod najnevinijom krinkom. ja samo ne prihvatam danasnje stanje i ne mirim se s njim. narod je ostao bez icega, u svim ex yu drzavama vlada mafija, nema socijalne sigurnosti, radnih prava… ali imamo ratne zastave iz mitologiziranih istorija, velike korjene i identitete, sovinizme svih vrsta. a hljeba?

 84. Postvani sta,

  preporucujem vam da odgledate ovaj odlican serijal ,

  slazem se sa vama na zalost kada kazete:

  ……ne zaboravi da se fasizam uvijek moze pojaviti i pod najnevinijom krinkom….

  a ja dodajem isto to samo cu zamijeniti rijec sa komunizam.

  da u pravu smo obojica .
  ove dvije ideologije su uzasno opasne i mogu se pojaviti bilo kada i moramo kao odgovorni ljudi stalno ukazivati na takvu opasnost..

 85. Gradjani,

  dobra vijest je odjeknula daleko.Na Lustici firma Orascom gradi ekoloski grad
  cija predracunska vrijednost iznosi MILIJARDU EVRA.

  Eto gospodo svi problemi Crne Gore su rijeseni jednim potezom.Uvjeravam vas
  da to nece biti Zavala.Ovi investitori su prijatelji Djukanovica i zato ce ovaj
  projekat biti izveden i debelo preko grbace drzave.

  Zavala je projekat Marovicevih ljudi i Polonskog i zato je propao.

  Pogledajte posao u KAP-u koji su odradili Djukanovicevi prijatelji.Radi i ne patise.
  Dok je drzave Crne Gore i budzeta njenog on ce raditi.Prvo je napravljen ugovor o
  dugovanju Vektri na cca 60 miliona Evra,potom je drzava prodala komplet KAP
  za cca 45 miliona Evra sa obavezom da subvencionise struju KAP-u sto je cinjeno
  preko elektroprivrede.U poslednjih nekoliko godina procjenjuje se da je na taj nacin
  drzava upumpala CEAC-u kojim upravlja Djukanovicev prijatelj Oleg Deripaska oko
  300 miliona Evra.Trenutno je na snazi garancija vlade odnosno drzave u ime KAP-a
  stranim povjeriocima cca 140 miliona Evra.

  Postoji realna opcija da se rusi povuku i da vlasnistvo nad KAP-om preuzme
  drzava ukoliko bi se aktivirala ta garancija.Evo zasto i kako rade Djukanovicevi
  projekti i partneri.

  Za ulaganje u Valdanos se ocekuju takodje prijatelji i partneri Djukanovica.I tu ce
  biti MILIJARDI.

  Bogu hvala sto je auto put uradjen te se moze iz Crne Gore lako u svijet.Raduje
  izjava pomocnika ministra saobracaja Zorana Radonjica da ce za CETIRI godine
  Crna Gora izgraditi prugu za Capljinu.Ne razumjeh dobro hocemo li mi izgraditi
  komplet do Capljine radi dobrosusjedskih odnosa ili samo do granice BiH.Kad
  se sjetih koliko su elektrificirali postojecu do Niksica shvatih da im je i to jedna
  od sarenih laza za crnogorce.

  Kad sve ovo cujem nije mi jasno zasto smo uopste plasirali drzavne obveznice
  i zasto smo uzimali kredite za pokrice budzeta.
  Pogledajte kako je Budva puna.Mjesta nema na parkinzima.Kola su obicno sa
  registracijama PG CG i PG MN raznih ministarstava i drzavnih institucija.Svaki
  obicni skup je u Budvi dje kompletna administrativna masinerija drzave se
  pokrece i za to uzima dnevnice.Da bi podmirili sefa svega obicno i cesto se to
  organizuje u hotelu Avalu u kojem zli jezici vele da on ima vlasnistvo.Za sad on
  to ne potvrdjuje.Znajuci ga mislim da ce jednog dana kao i za one akcije u Prvoj
  banci saopstiti ti nam finansijski inzinjering jos novijeg modela od onog sa
  akcijama u banci kad je prvo dobio kredit pa zalozio akcije.

  Svaka mu cast kad mu moze biti da laze i vara a da ga to ne kosta.

 86. Gospodo,
  vi kojima je FK Buducnost na srcu opet ste dobili trenera koji nece trajati
  duze od jogurta.

  Najveca mu je referenca sto je brat bivseg komandira CB Podgorica za
  red i mir i komesara za bezbjednost u FS Crne Gore a danas nacelnika OB na Cetinju.

  Evo zasto nema uspjeha u klubskom fudbalu u Crnoj Gori.Evo odgovora
  kako i zasto Dejan Savicevic iz sjenke upravlja i vlada crnogorskim fudbalom ne ulazuci svoj novac.Zasto se gospodin Dejan ne preuzme
  neki klub i pokusa stvarati talente koje bi kasnije zahvaljujuci svojoj velikoj
  reputaciji prodavao velikim klubovima.Moj odgovor je da nije siguran u sebe a i inace je najbolje trositi tudji novac

  Pitam zasto se bar za sad angazuju samo ljudi lojalni vlasti i Savicevicu.Zasto
  nema mjesta velikim igracima iz starijih generacija.Dje je Maco Rogosic,dje je
  Slavko Vlahovic,Ante i Janko Mirocevic,Dragan-Guzo Vujovic.Dokle ce se
  vrsiti eksperimenti sa Branom Milacicem,Mojasem Radonjicem i anonimusima cija je jedina referenca ko su im braca,za koga glasaju i
  kako su sa sefom svega u Crnoj Gori.

  Uzas

 87. Odlican tekst … Koji razoblicava ove lazne ‘pro-srpske demokrate ‘ ,navodno gradjanskih uvjerenja , koji su se pronasli u Slavkovim redovima , pa su jurisno krenuli oponirati glupavim copy/paste tekstovima iz kojih vonja veliko-srpska fasisticka politika…. Jedina ideoloska razlika izmedju pomenutih nam komentatora s jedne i porobljenog najcrnogorskijeg crnogorskog naroda s druge strane lezi u kmetovskoj ljubavi ka razlicitom robovlasniku … Sve ostale osobine su identicne … Zato , kao sto vi dajete tople preporuke Slavku da se okane ovakvih tema, tako ja vama srdacno porucujem : Vucite se odavde svi do jednoga !!

 88. Nikada Nisam mislio da cu ovo nekom imati potrebu napisati , reci ili Na kraju krajeva priznati … Nije ni bitno … Ne mogu da vjerujem koliku energiju, znanje I kreativnost imate gospodine Perovicu da bijete tako tesku bitku , protiv ove nemani , kojoj se svako , AMA svako u Crnoj nam gori prepustio ….ma viteski je bijete I mlatite ….I Sireci toliku ljubav a ne nikako mrznju
  … I mogu se po ko zna koliko puta naci uvrijedjeni svi Crnogorci , srbi , Bilo ko …. Iskreno vjerujem da ce svanuti Dan kada ce se probuditi kao slobodni ljudi , koji se ne stide pogledati proslosti u oci
  Zivjeli nam gospodine Perovica. Od srca, samo naprijed I sa srecom u borbi koju ne mozete izgubiti !!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: