Posted by: Slavko Perovic | September 28, 2011

28.09.2011.g.

Prije nekolika dana održan je sastanak, na prvi pogled neobičan, a na drugi, suštinski pogled, potpuno običan u tom smislu da je to bio tek samo jedan od čitave hiljade poteza koje Milo Đukanović, crnogorski mafijaš i diktator, redovno čini, sve počev od 1997.g.  kako bi sprao sve krvave i zločinačke tragove sa svoje «karijere» i basnoslovne imovine,  bio je to samo jedan njegov potez, a na primjer, više nego sramni i u istu svrhu održani koncert Tereze Kesovije koji je  samo još jedan «koncert» održan u istu svrhu odbrane i zaštite Mila Đukanovića. Na tom koncertu neće se znati ko je sramniji: ili Kesovija,  koja za debele pare pjeva onima koji su krvnički jurišali na njene Konavle, njen Dubrovnik, njenu domovinu i rat,  sramni i zločinački, organizovali, ili će biti sramniji oni koji je slušaju? A odgovor je lak: zajedno sa Kesovijom, sve je to jedna besramna, krvava, ratnoprofiterska družina.

I sastanak, o kojem počeh,  pripada istoj moralnoj kategoriji, ali treba biti svjestan da vi moral ne možete nametati onima koji ga nikad nijesu ni imali, jer ko može da bude sluga jednom krvničkom diktatoru? Opet, odgovor je lak: samo amoralna  i strasno potkupljiva osoba, i niko drugi. A koliko li je takvih u Crnoj nam Gori? Opet lak odgovor: ni broja im se ne zna, toliko ih je!

Na Đukanovićevom sastanku su učestvovale sljedeće diktatorove provjerene sluge:  Jevrem Brković, književnik Milorad Popović, istoričari Šerbo Rastoder i  Živko Andrijasević,  Rade Bojović , lažni  novinar Darko Šuković, sveopšte poznata Radmila Vojvodić,  režimski reziser Branko Baletic, tragikomični predsjednik DANU Božidar Nikolić, ispred  «Udruzenja pravnika”  Branislav Radulović, akademik Branko Pavićević, Novak Kilibarda, Marko Špadijer iz «Matice crnogorske”,  akademik DANU Branko Radojičić,  te bivski visoki komunistički  funkcioner Rade Brajović.

Osim podaničkog i žestoko dobro plaćenog sluganstva diktatoru, što povezuje sve ove osobe, osim  Andrijaševića? Povezuje ih činjenica da ih je u jednu gomilu pokupilo naređenje diktatora da moraju biti dio «intelektualno –kulturno – političko -policijskog», a zapravo zločinačkog bataljona čiji je jedini cilj bio uništenje Liberalnog saveza!  Svi su to zdušno radili i diktatoru naplaćivali! Izrekli su i napisali toliko najnižih laži o meni i crnogorskim liberalima  da im broja nema i ne može biti. Naravno, prezirem ih iz dna moje duše, ali, da tragedija bude veća, taj «sastanak» sa Đukanovićem  je prava slika Crne Gore, one koju je Đukanović, kao očigledni velikosrpski agent, ubio za vazda! Crnoj Gori spasa nema, a tome zločinačkom činu dali su svoj  puni višegodišnji doprinos, učesnici sastanka.

Sve ovo napisah da bih podsjetio kako se Crna Gora sistematski  i planski ubijala sve počev od  Garašaninovog  tajnog programa  rada srpske politike (1844.g.), a ja ću se ovdje osvrnuti samo na period nastao poslije Prvog svjetskog rata, napominjući za pamćenje da je  kraljevina Crna Gora bila JEDINA saveznička država koja nije obnovljena poslije pobjede saveznika.

Nije Srbija mogla da ubije tada Crnu Goru bez pune podrške savezničkih država, u prvom redu Velike Britanije i Francuske, a sama Rusija je, po ko zna koji put,  izdala Crnu Goru i 1914-e kada je dala saglasnost Srbiji na njen zahtjev, da bez obzira kako rat završio, Srbija  uništi Crnu Goru. Tako je i bilo!

Svaki onaj koji se usprotivio odlukama,  od strane obavještajne srpske službe i srpske okupacione vojske organizovane  veleizdajničke Podgoričke skupštine (1919), bio je odmah proglašen crnogorskim separatistom koji nanosi štetu opštoj stvari ( otvorenoj srpskoj okupaciji Crne Gore ), antisrbinom i slično! Redovno bi bio ubijan, zatvaran, prebijan, šikaniran, progonjen!

Kada je otvorio privremeni parlament  Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tadašnji regent Aleksandar Karađorđević odrđao je svečani govor (1919). Da li nekoga može da iznenadi činjenica da u svom govoru Aleksandar ni jednom jedinom riječju nije pomenuo ni Crnu Goru, ni kralja Nikolu, ni crnogorku vojsku koja je svojim nečuvenim junaštvom dala odstupnicu povlačenju (bježaniji) srpke vojske, kralja Petra, regenta Aleksandra, Nikole Pašića i drugih. Da nije bilo crnogorke hrabre voske srpska bi bila definitivno zgažena, zbrisana sa lica zemlje. Kako se moglo desiti da Aleksandar sve ovo prećuti? Opet je lak odgovor: Aleksandar je, zajedno sa Pašićem i kraljem Petrom,  bio planer i saorganizator uništenja Crne Gore kojoj nije pomogla ni činjenica da  je Aleksandru  rođeni đed bio kralj Nikola, a njegova baba bila kraljica Milena, da mu je majka Zorka bila šćerka kralaja Nikole, da je na Cetinje rođen on, kao i brat mu Đorđe, i sestra Jelena! Sve to Aleksandru ništa značilo nije, on je bio samo jedno: strastveni pljačkaš, ubica, diktator i okupator, samo to, i ništa više…

Koliko crnogorskih Srba zna, i Crnogoraca takođe,  da je himna Svetom Savi, koju je napisao segedinski pop Pavle Stamatović 1845.g. (ne, nije slučajna ta godina, himna se napisala odmah poslije donošenja «Načertanija» 1844-e. Naravno po naređenju srpske vlasti!) za Crnu Goru odmah prepravljena nakon osamnaeste. Do tada se pjevao stih: «…..Crna goro MAJKO mila….», ali naredbom okupacionih srpskih vlasti to je «prerađeno» u sljedeće «…Crna Goro SESTRO mila …» te je tako od majke, Crna Gora postala sestra, što je bio samo jedan od načina da se ubija patriotizam Crnogoraca!

Znaju li Srbi crnogorski, ali i Crnogorci, koliko je ljudi uludo izginulo ili bilo ranjeno u čuvenoj, a sa vojnog, političkog i strateškog aspekta, potpuno NEPOTREBNO vođenoj Mojkovačkoj bici kojom je komandovao  najviši crnogorski izdajnik Janko Vukotić, ali,  koju je svojim junaštvom i junaštvom njegovih boraca riješio niko drugi nego Krsto Popović, kojega su komunističke vlasti ubile i lažno ga proglasile ratnim  zločincem! Ta bitka, odgovoram, ostavila je ogroman broj poginulih,  ranjenika i invalida. Svaka porodica poginulog, kao i porodica invalida, ostale su nezbrinute od nove okupatorske vlasti i tako je to ostalo sve do 1941-e! Nijesu dobijali ni invalidu!

Da li se zna da crnogorskim oficirima i činovnicima  nova vlast nikada nije priznala 1917-u kao ratnu godinu za penziju! Međutim, taj status nova vlast beogradska priznala je  oficirima i činovnicima Austro-ugraske vojske! Mnoge od njih primila je kao oficire i činovnike  novonastale vojske kraljevine SHS!

U školama,  crnogorske istorije, osim u nekolike rečenice, nije uopšte postojalo! O srpskim ustancima, Karađorđevićima i Obrenovićima učilo se SVE, o Crnoj Gori NIŠTA! O ulozi Crne Gore u balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu MUK!

Godine 1920-e,  rješenjem ministra vojske Kraljevine SHS,  rang crnogorske oficirske škole izjednačen je sa rangom srpske PODOFICIRSKE škole! A činjenice govore da je program crnogorske oficirske škole bio ISTI kao onaj  srpske Vojne akademije. Takođe je Crnogorska oficirska škola trajala ŠEST godina sa dva kursa i to: podoficirskim, koji je trajao dvije godine, i oficirskim, koji je trajao četiri godine!

Na predavanjima iz istorije ratova, učila se i sljedeća laž kako su Đakovicu oslobodile jednovremenim ulaskom Drinska divizija (srpska) i Vasojevićka brigada (crnogorska) pod komandom brigadira (što je rang đenerala) Radomira Vešovića. A istina je ovo drugo. Ako bi se rijetki pobunio protiv očiglednog falsifikata, profesor bi redovno odgovarao kako se velika srpska istorija neće unakarađivati sa nekakvim crnogorskim serdarima i brigadirima…

Bivši predsjednik vlade, diplomata i književnik Vladan Đorđević  objaviće 1924-e svoje sočinenije «Crna Gora i Austrija», naravno sve falsifikat do falsifikata, sve na štetu Crne Gore, ali je tamo zapisao i ovo besramno što slijedi: «Kada je došlo vreme da se okaje Kosovo i da vaskrsne srpska država – krljevina Srbija beše novi Obilić, ona je rasporila austrijsku monarhiju; a ti Nikola (Nikice, kako ga  Đorćevič zove!) Petroviću – Njegoše , i tvoja Crna Gora, najblaže rečeno, niste ni prst podigli!» I dalje Đorđević laže: «Svaki Crnogorac zna da su Lovćen mogle odbraniti žene crnogorske svojim keceljama, ali ti Nikola nisi hteo da ga braniš! Zašto!»

U navedenom Đorđević po naređenju laže, neće da kaže da je veleizdajnik crnogorks vojske njen načelnik, srpski pukovnik Petar Pešić! Što se Lovćena tiče neće Đorđević da kaže da je omjer suprotstavljenih snaga bio najveći u Prvom svjetskom ratu, a to znači:  jedan crnogorski vojnik protiv ČETRNAEST austrougarskih! Neće da kaže da je sami raspored crnogorskih trupa sproveden po Pešićevom naređenju bio takav da ih je Pešić namjerno izložio ogromnoj pogibiji, a među oficirima je imao zavrbovane izdajnike zavedene Pešićevim lažima, jedan od njih je bio Mitar Martinović!

Na istom fonu, a sve po naredbi obavještajne srpske službe, isti posao blaćenja Crne Gore sprovodi u svojoj «Srpskoj trilogiji»  Stevan Jakovljević koji na jednom mjestu, kroz riječi lika potporučnika Dragiše kaže i ovu gnusnu laž: « Crnogorac u svojoj uobrazilji zamišlja događaje, vidi sebe kako seče i levo i desno i uobrazi da je junak, a predaće se prvoj austrijskoj patroli koja naiđe!»

Vladimir Ćorović, režimski Aleksandrov «istoričar»,  laže kako su «udružene dve srpske vojske (srpska i crnogorska) naterale  Skadar na predaju!»  («Veliki Rat Srbije», 1924-e) . Besramno, Skadar je osvojila vojska crnogorska! U istoj knjizi laži, opisujući Prvi svjetski rat, Ćorović laže sljedeće: «Crna Gora se za vreme ovoga sloma držala veoma bedno. Njena vojska se uopšte, za čitavo vreme ovoga rata NIJE istakla ni jednom svojom pobedom. Jedna ružna ljaga u njenoj novijoj istoriji biće žensko upuštanje Lovćena, koji je od strane Austrijanaca zauzet sa manje žrtava nego jedno mačvansko selo. Sinovi kneza  Nikole ( i titula je laž, nikola je bio KRALJ, S.P.), imali su nekih svojih ružnih računa sa austrijom, i nisu čak zazirali od izdajstva narodne stvari.» Ova Ćorovićeva laž prenosi samu suštinu obavještajne velikosrpke kampanje koja je vođena protiv Crne Gore!

Na svim slavama raznih jedinica novonastale vojske kraljevine  Kraljevine SHS, koja je, suštinski, bila velikosrpska, uvijek se pjevala i sljedeća lažna pjesma: «Kralj Nikola ukro vola, pa pobeže preko mora!»

U tadašnjoj štampi o izdaji Petra Pešića nije se mogla napisati ni riječ. Napad na Pešića i  izdaju sramnu Srbije prema Crnoj Gori, nije se mogla reći ni riječ! Isti tretman zabrane imali su tekstovi koji su se pokušavali objaviti i u listovima dijaspore! Nikad ni jedan nije bio objavljen, obavještajna služba je sve kontrolisala!

U  «Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvatsko-slovenačkoj», poznatoj po autoru kao Stanojevićeva enciklopedija, dio koji se odnosi na Crnu Goru je beznačajan i falsifikovan osamdeset posto! Na primjer, samo je konstatovano da je Crna Gora učestvovala u balkanskim ratovima i da se, u Prvom svjetskom, « ponela BEDNO!».  A učešće 16 000 crnogorskih vojnika u bici na Bregalnici pomenuto je samo jednom jedinom riječju!

Ubrzo je, zbog ustanka crnogorskih sokolova-junaka-komita, obavještajno počela da kruži sljedeća intriga da  crnogorskoj drskosti  i nezahvalnosti nema granica te kako Crnogorci u ratu nijesu dali NIŠTA! Srbi su ih OSLOBODILI i NAČINILI ljudima! A oni se drsko i nezahvalno odnose prema srpskim  ratnicima!

Čak će i 1942, kada u logoru jugoslovenskih zarobljenika (Nirnberg) tamošnji njihov najstariji oficir-logoraš, pokušava da za određene svrhe nađe pedeset oficira (traži ih general Živko Stanisavljević) on odrediti kriterijume za odabir koji glase: 1) da nisu mlađi od 40 godina 2) da nisu CRNOGORCI 3) da nisu bundžije 4) da nisu komunisti…

Takođe, kralj Nikola je uvijek opisivan, lažno, naravno, kao zlotvor i izdajnik srpskog naroda!

Ne bježi se ni od sljedećeg falsifikata! Prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu predviđen je  mimohod preživjelih učesnika slavne Grahovačke bitke (1858). Pojavile su se sjenke od ljudi, stari, jedva hodajući, u sjajnim crnogorskim nošnjama. Fotografiju toga  veličanstvenog čina je 21-og oktobra 1983-e objavio na naslovnoj strani «Glas Srba», a ispod nje stavio  LAŽ: «Pohod crnogorske vojske na Staru Srbiju!»

Kako bi se opravdalo uništenje Crne Gore od strane  Srbije «smišljeno» je i sljedeće: kako mlađi brat koji se ujedinjuje sa straijim bratomn, mora SVE SVOJE DA OSTAVI I ZABORAVI, i da prihvati sve ono starijega brata sa kojim se UJEDINJUJE! Lagalo se i kako je Srbija POKLONILA Metohiju Crnoj Gori!

Najvažnije je napomenuti da sve «istroijske» knjige koje je objavio Beograd, odišu istom  BRLJOTINOM laži o Crnoj Gori, totalnim falsifikovanjem KOMPLETNE njene istorije! Širila se i širi laž kako Crna Gora ništa nije doprinijela oslobođenju! A ISTINA je da je Crna Gora spasila srpsku vojsku, srpkog kralja Petra, regenta Aleksandara, Nikolu Pašića i druge, da ne budu samljeveni od austrougraske vojske! Ta ISTINA se decenijama krije, kao i zarivanje izdajničkog velikosrpkog mača u leđa crnogorska!

Ovaj tekst završavam sa istinom da ni jedan jedini srpski vojnik, tokom povlačenja, ani kasnije,  NIJE ZNAO da mu odstupnicu štiti crnogorska vojska! Bilo je zabranjeno da se ta sveta istina srpskim vojnicima saopšti i saopštava.

Danas znamo zašto je to tako, danas znamo, ma ISTINU NE DAMO!!!

Advertisements

Responses

 1. Dragi Slavko,

  Iskreno se nadam da će tereza početi svoje pjevanije izvinjenjenjem što su joj zapalili kuću u Konavlima i odnijeli joj, kako je tada govorila, i najljepše uspomene. Njena pjesma “prijatelji stari gdje ste…” bi svakako bila najprikladnija za tu njenu pokajničku priliku, pred svojim dželatima.

  Taj njihov crnohumorni hepening još jedan je blasfemični dokaz kakav svijet (čast vrlo rijetkim izuzecima) ovdje živi i kako “tajne službe”, prije svega CIA mogu da rade sa ološima, koje nemaju ni trunku ljudskog dostojanstva i morala, što im je volja.

  Pozdrav TEBI i tvojoj familiji,

  Aco Radulović

 2. Za sve je kriva domaca fukara /i prije i sad/ kakve nema na kugli zemaljskoj.
  Posten, cestit, sposoban, pametan……. ni prije ni sada ne moze niti je mogao da opstane. Zlotvori i nikogovici nijesu dozvoljavali nikakav napredak, jer tamo za njih i njihove podlosti mjesta nije bilo.
  Tereza pjeva pljackasima i ubicama, a oni koji su bili na frontu i sprecavali ubice i pljackase i bili casni vojnici, odavno su ubijeni s ledja……… da bi Tereza ovima mogla sada da pjeva.
  Sve je tumbe okrenuto i tesko ce se postaviti na noge.

 3. Ovaj tekst je velicanstven cas istorije , koji nidje , ali bukvalno nidje necete naci , a kljuc velikosroskih imperijalistickih pohoda ka Crnoj Gori , desavanja I sudbina Crne Gore u raznim Jugoslavijama kasnije , te konacno stvaranje vjestacke-mafijaske privatne drzave lezi u dogadjajima koje Slavko vec duze vremena razoblicava i biserno jasno , kao na tacni servira onima koji zele cuti istinu …I nije bitno sto smo svi mi na ovom blogu njegovi simpatizeri , podrzavaoci , saborci …kako god … Ove tekstove i istorijske istine trebamo mnogo ozbiljno primiti k znanju , ne samo zbog Slavka i LSCG, nas samih , pa ni djece koju cemo makar mi valjda znati vaspitati , vec prije svega zbog nasih predaka … Koji ni slutili nisu mogli kako ce tamo neka 2011. Godina izgledati u Crnoj Gori , za koju su krv bespostedno vjekovima prolivali
  A tebi Slavko zbog ovakvog predanog rada truda I rezultata koje postizes ,rijeci cestitke malo prestavljaju , znam samo da ce ti to malo Crnogoraca vjecno biti zahvalni …a i pretci svi zajedno na celu sa Njegosem sto nisi dozvolio da ih falsifikuju , izoblice I uzmu smisao njihovih genijalnih borbi I ideja za Crnu Goru .

 4. samo mi jedno nije jasno da li je crnogorska vojska drzala ostupnicu srpskoj i spasila kralja srpsko i regenta ili je pak nepotrebno ginula, izdajnicki pod komandom izdajnika vukotica jer nije bilo potrebe ionako su ovi srbi prosli do albanije.. to mi nije jasno.. ne da mi se to zakljucit iz ovoga teksta

 5. Dragi Slavko,

  stalno sam odje, obilazim ovaj blog, čitam, divim se i tebi, i istinama koje iznosis! Slabije komentarišem, jer sam tužan i razočaran, poslije tvog obraćanja crnogorskim stanovnicima (spravom, i znamo zašto, si ih nazvao stanovnicima, svaka čast!)..
  Uvijek, nešto novo čujem, naučim, bolje razumijem.. Za sve, pa i za to Slavko, beskrajno, do neba, ti Hvala!

  Mislio sam reagovati na komentare, one ljudsko-novinarske gnjide od sadikovića, prošli put, ali nisam, jer ste ga Vi, moji saborci, istomišljenici, i pravi Liberali doobro i sa pravom izmrškali! Živjeli, i za to!

  Slavko, jako dobar tekst, kao i vazda, istinu u oči, raskrinkavanje laži, ma sve ono što Crnoj Gori ljudsko i civilazacijsko danas treba, a nema nidje, bez odje na ovaj tvoj blog! Živio!

  Tereza..hmm..ma što reći onome koji nema morala, što bi reko Slavko.., užas, strašna hipokrizija, licemjerstvo, iscenirani lični zaborav, odglumljeni pacifizam i amnezija lopovskog ponašanja, uvlačenje, prodavanje – zna se kao ko i što, itd.. sve najgore!

  ŽIVIO LSCG! ŽIVIO SLAVKO PEROVIĆ!

 6. Genije moj,
  po ko zna koji put popu ces reci pop a bobu bob.Kome i zasto.Ima li jos ko u
  Crnoj Gori da ne vjeruje ocima svojim ono sto vidi i da ne vjeruje usima svojim
  ono sto cuje.ima li jos ko u Crnoj Gori da ne cuje burlanje praznog stomaka.

  Izgleda genije moj da ima takvih.I to na nesrecu nasu mnogo.Svi se genije moj f
  foliraju.Ti pobroja one koji su te redom izdavali.Genije moj ima jos onih koji ti se
  uvlace a ne razdvajaju se i rade biznise sa onima o kojima ti pises.

  Genije moj samo je pitanje tajminga kad ce sledeci iz kompozicije koju si povukao
  iskociti i ti ces shvatiti dje je posao.Naravno kao i mnogi prije pravo kod ili blizu
  diktatora Djukanovica.

  Naravno svi oni i dalje kritikuju tiranina ali sa njegovim sticung crnogorcima prave
  biznisise.

  Nabavili su oni genije moj i dobre izgovore koji mozda mogu proci onima koji su
  davno svoj moral i licni integritet prodali Radijatoru Dusku.

  Na vrlo slican nacin su skoro svi odlazili.Najcesce netolerantni Slavko i ponekad
  briga za novcem.Zamislite da se za novac i donacije po pravilu interesuju oni koji
  niti su sta dali LSCG niti je koji njihov to prijatelj ucinio ali bi jako voljeli saznati ko
  je od simpatizera ili clanova koliko pomogao da bi to proslijedili Radijatoru.

  Kad im to nije omoguceno vrlo nesrtpljivo su bjezali kud koji.

 7. Da ista od ove domace bagre makar nesto valja, veceras bi se skupilo ljudi pred CNP i jajima napravili dobrodoslicu Terezi Kesoviji i njenim danasnjim ‘obozavaocima’ a nekad ‘krvnicima’ …nego ako nas je cemu ovo dvadesetogodisnje prokleto vrijeme naucilo jeste cesta pojava sklapanja aranzmana sa djavolom , argumentovanog naravno eurima , kunama ili dinarima , svejedno …. Kesovija je samo jos jedna u nizu koja je pljunula sebi u lice puneci dzepove krvavim parama …Pitam se takodje postoji li rodbina Crnogorskih vojnika koji su u sramnoj agresiji na Dubrovnik izginuli ..,Javi li se ko od njih s pitanjem ‘sto nam djecu , bracu povedoste u zlocin i smrt..?! I zasto ?? …. ‘kako to da na dvadesetogodisnjicu tog zlocina vi pravite koncert s porukom ‘samo smo se salili’ — ‘necemo vise ‘ ?!

 8. @ nikolas – a moj nikolase, ko je uopste pitao te vojnike tada? sto su mogli? izginula omladina nijesu ni znali zasto, samo su liberali jasno se usprotivili toj politici i osudjivali je, pravili mitinge, ali… nije mogao bas svako pobjeci od JNA. ja se sjecam kad se djukanovic kao kobajagi odvojio od milosevica 1999. kako je vojska jugoslavije agresivno slala pozive za odbranu otadzbine, kako su zvrjali da posalju nekog, i ko nije htio i ko jes… sjeti se u beogradu protesta 1991. protiv napada na vukovar kada je bila velika apstinencija medju mladim beogradjanima jer nijesu isli u krvavi pohod na vukovar, kako je milicija prijetila, privodila, a opet samo se jedan dio javnosti suprostavljao tome, sta je znao neki neupuceni stanovnik, iz nekog sela, dodju ti i prijatno… ipak nije ih puno iz beograda otislo u vukovar, jna se dugo mucila da ionako predani vukovar ” osvoji ” bas zbog velikog neodaziva medju mladjim beogradjanima, to nije bio njihov rat. sve je ovo agentura CIA i fasisticke imperijalisticke amerike koja za njih odradjuje poslove i svira po njihovim notama, kako tad, tako i sad. tad su nasli birokratske otpatke i bezbjedonosne krugove bivseg rezima spremne na saradnju za rusenje sfrj i socijalizma, uspostavljajuci tranzicione mafijaske klanove na vlasti koji su tad imali za zadatak svadjati i dijeliti, pozivati na mrznju, a kasnije sve sto je bilo drzavno i drustveno prodati u bescjenje za kakav tal i proviziju. sve je to na snazi, umivenije, i danas. do ure, kao i uvijek.

 9. kako danas dodju oni zogovicevi stihovi:

  UDRI, DANAS, KUNDACI TVOJI NEK GOVORE!
  A, SJUTRA… SJUTRA JE OSVETA CRNE GORE!!!

 10. Citam u reviji “D” o satanistima u Niksisu sa sjedistem ili centrom u Londonu.
  Izgleda da je ova vlast sve sa djukanovicem u sluzbi te sekte.Rade sta im je cef i nikom ne odgovaraju.
  Ne vidi se neko veliko uzbudjenje kod stanovnika crne, u svom neznanju i sebicnosti misle da se to sve tamo nekom drugom desava. Ne shvataju da su svi na udaru i kad do njih dodje bice kasno.
  Ovo roblje ce uskoro da sluzi za rezervne djelove.
  E, nasta spadose NJEGOSEVI potomci.

 11. Došla pogan kod pogani, Tereza napokon među svojima, među polusvjetom kojem je inače vazda i pripadala. Jer sigurno je uvjek bila što i danas, fuksa što svira koliko joj plate, jedino što su je rat i bruka crnogorskih rezervista u očima nas Liberala pretvorili u metaforu žrtve. Nijesu ni drugi dubrovčani bolji. Sjetite se onog predsjednika udruge veterana , sjetite se dubrovačkih političara i intelektualaca. Svima je Milo malo bačio i svi su dolećeli da mu peru sramotu sa početka devedesetih. Svi su oni jedno te isto smeće, rat ih je privremeno razdvojio ali danas se lako pronalaze i ližu jedni druge.

 12. samo jos da joj milan stojevic najavljuje pjesme

 13. Samo jos da joj milan stojevic najavljuje pjesme, sram je bilo

 14. Nikolase,
  ovde zive uglavnom ljigavci i poltroni.Ocekujes li od onih koji su izdali
  Slavka da nece izdati onog sa kojim su sad.Ocekujes li da ce oni koji
  su izdali Momira Bulatovica biti trajno lojalni sadasnjem gazdi.Ocekujes
  li da ce poltroni,ljigavci i sluge Mila Djukanovica medju kojima ima dosta
  nasih bivsih biti mu lojalni do kraja.Grijesis.Izdace ga cim im bud u dobili
  bolju ponudu.

  Dobri moj valjda liberali i Slavko imaju iskustva sa izdajnicima.Zar mislis
  da su nasi izdajnici drugaciji od ostalih koji su izdavali svoje ideje,prijatelje
  i politicke stranke.Da su to cinjeli iz svojih shvatanja i sloboda imao bih za
  to razumijevanja.Po pravilu su nakon tog cina dobijali nagradu i uhljebljenje
  kod tiranina Djukanovica.Za one koji nijesu krilu i javno posli u krilo zlocincu
  i mogu naci bar malo razumijevanja ali za one gmizavce koji su se ukrivali i
  nove angazmane navodno dobijali prema svojim radnim i profesionalnim
  kapacitetima nemam bas ni malo.

  Tereza je olos kao sto su i prije nje to pokazali i Dino Merlin i Davorin i
  Kemal i Doris.Oni svi bez izuzetka vole novac.Ponajvise krvavi.Tog i takvog
  bas ovde ima u izobilju.

  I zasto moj dobri Nikolase da zlocinac Djukanovic ne priredi sebi i kamarili
  ugodjaj da kupi olos u liku Tereze i ustvari joj pljune u lice dok se ona upinje
  da ga zadovolji i zabavi.

  Sve ovo on radi pred licima onih strajkaca iz Skupstine,zdravstva,sudstva a
  da ne pricam o opljackanim radnicima burazerovanih preduzeca.I svi oni
  cute.

  Ja licno to prezirem kao sto sam prezreo i predhodne olosi koje su gostovale
  po Crnoj Gori zabavljajuci Djukanovica i njegovu kamarilu posto im mnogim
  nije bas ugodno setkati se po inostranstvu.

 15. Na Đukanovićevom sastanku su učestvovale sljedeće diktatorove provjerene sluge: Jevrem Brković, književnik Milorad Popović, istoričari Šerbo Rastoder i Živko Andrijasević, Rade Bojović , lažni novinar Darko Šuković, sveopšte poznata Radmila Vojvodić, režimski reziser Branko Baletic, tragikomični predsjednik DANU Božidar Nikolić, ispred «Udruzenja pravnika” Branislav Radulović, akademik Branko Pavićević, Novak Kilibarda, Marko Špadijer iz «Matice crnogorske”, akademik DANU Branko Radojičić, te bivski visoki komunistički funkcioner Rade Brajović.

  A ko su ovi ljudi.Vrlo jako poduprti od zvanicne vlasti i jako eksponirani da
  bi prilikom kritike LSCG i Slavka licno imali neku tezinu.Ove protuve je za
  tu namjenu okupio i finansirao Dusko radijator krvavim novcem stecenim
  svercom oruzja,narkotika,cigareta i goriva.Tim paralelnim tajnim fondom
  zlocinac Djukanovic je preko UDBE kupovao ljude,rasitnjavao stranke i
  finansirao nevidjenu degradaciju drustva,Kao posledicu takvog djelovanja
  danas imamo razoren sistem u kojem su profesori univerziteta srecni ako
  dobiju poziv da rade kod zlocinca Djukanovica i njegovog partnera Celebica
  na UDG.Slave ukoliko dobiju angazman za posao na univerzitetu Mediteran
  koji je osnovao Dusko Knezevic.Inace sve te profesore je gradjevinskim
  poduhvatom Ljubise Stankovica sa cuvenom zgradom odjedanput podmirio
  i ucutkao.

  Vrlo slicno je ucinio i sa ljekarima.Cute mudro i raduckaju po privatnim
  ordinacijama.Sudijama je dao mogucnost da preko tehnickih gresaka
  odrade advokatima i kriminalcima prljave poslove i stvore uslove da se
  te presude zbog takvih propusta obaraju i po pravilu na sledecoj instanci
  smanjuju sto i jeste cilj i optuzenih i njihovih advokata.I onda te sudije
  posto dobiju pristojnu apanazu odlaze u advokate ili postaju notari.

  A dje je struka i etika da takvim zabrane narednih desetak godina bavljenje
  tim i slicnim poslovima.Ne nema glasa protesta.Naravno da svi cekaju da im
  se ukaze ista sansa da je oni iskoriste.

  Kad cemo mi shvatiti i prihvatiti da je ovo drustvo razdrobljeno.Ko to jos ne
  vidi ili ne zeli da vidi.Jos samo onaj koji iz prikrajka ceka da mu se ta ista
  sansa ukaze da i on uzme svoje sledovanje pa sto veli narod nek neko
  drugi ispravlja krivu Drinu.

  Onu i onakvu Crnu Goru koju proklamuju i zagovaraju ovi gore pobrojani
  ljudi ja niti zelim niti prihvatam.Davno sam se opirao tezi Dejana Vucinica
  da je za njega vazna Crna Gora a ne ko je stvorio i kako.Danas sam jos vise
  protiv ove i ovakve Crne Gore na cijem celu su fasisti.

 16. Za sve ovo sto si nabrojao, inglisu, sekta im je produzena ruka ciji pipci sezu do svake porodice i tako zlotvori imaju sve pod kontrolom.
  Interesantno da sveznajuca udba nema podatke o sekti koja djeluje u crnoj l ne moze sa tim da se obracuna. Onda je ona dio tog sistema.

 17. E genije moj zar mislis da samo ti i ostali liberali znaju ko su diktatorove provjerene sluge:Jevrem Brković,Milorad Popović, Šerbo Rastoder,Živko Andrijasević, Rade Bojović ,Darko Šuković,Radmila Vojvodić, Branko Baletic,Božidar Nikolić,Branislav Radulović,Branko Pavićević, Novak Kilibarda, Marko Špadijer,Branko Radojičić,Rade Brajović..Ne cijela Crna
  Gora pa i njihovi najblizi znaju da su gore pobrojani gnjide i poltroni Mila
  Djukanovica i njegovog zlocinackog rezima.

  Gore od tog je cinjenica de se oni time ponose a i da ih drugi ne preziru.Dje
  nestade ona sojska Crna Gora.Zar je krvavi novac gospodarov kao jaka
  hemija rastvorio moral i cast crnogoraca.Bice da je i casti i morala jako malo
  bilo i ranije.Bice da smo puno losi i bili.

  Dojmila mi se olos od Tereze.Nijesam znao koliko je ona razumna.Sad tek
  shvatam da kod nje ide red muzike pa red interesa pa opet red interesa.
  Ona je nadahnuto pjevala i bila neprijatno iznenadjena sto joj u publici nema
  miljenika i narucioca posla Djukanovica da mu se izvini za optuzbe koje je
  do sada izricala na njegov i racun njegovih jurisnika koji razorise Dubrovnik
  i njenu kucu u Konavlima.

  Obecala je da ce doci ponovo da pjeva za veci honorar i pred vecom
  publikom da bi njeno izvinjenje Djukanovicu imalo veceg odjeka.Ovo je
  bilo pred odabranim slugama tiraninovim ali ona to hoce pred velikim
  brojem pucanstva.Mora joj se to obezbijediti.

 18. Genije moj,

  na mrznji prema tebi i LSCG izrasle su crnogorske ljudske gromade.Medju
  njima najveci i najugledniji svakako je Jefrem Brkovic.

  On je genije moj obrazac i reper nesojluka crnogorskog.On dvorska sluga
  Franja Tudjmana nekad i rezima Mila Djukanovica sad sjedjase u prvi red
  rezervisan za prvu familiju i prvu banku.Olos od Tereze mu se naklanjala
  da bi i njemu izjavila sucut za njegovim ubijenim vozacem Srdjanom
  Vojicicem kojeg izgleda ubi novinar Ivo Pukanic koji po Djukanovicevim i
  tvrdnjama Caneta Subotica kasnije u sacekusi ubi sam sebe..

 19. Genije moj,

  tuzan sam da na sastanku kod gospodara nije bilo izdajnika Rotkovica
  Radosa i Mila Pavlovica.Njima je obecano da kad napadnu Slavka med i
  mlijeko ce im teci.Imace drustveni status koji i pripada izdajnicima.Bice
  vazda izdajnici i nevjera.

  Moram priznati da cak i gospodar zlocinac ima kodekse.Evo na Rotkovicu
  ,Milu Pavlovicu,Krstu Pavicevicu i Miodragu Zivkovicu to demonstrira.
  Koliko su mu trebali iskoristio ih je i kao izdajnike i olos odbacio.

  Bas sam dirnut sto u prvom redu kod olosi Tereze na zabavi ne vidjeh ni
  izdajnika Sloba Franovica ni ostale izdajnike koji su se preracunali pa
  izdali Slavka i liberale a nijesu odmah obezbijedili adekvatno uhljebljenje.

 20. SMRT CRNOGORSKOJ MAFIJI!!!!

 21. letimichan pogled na kraj 20 .-og i pochetak 21 -og vijeka potvrdjuju da je u crnoj gori lazna i izgleda uvijek bila lazna teza da postoji neki polaritet oko pitanja da li je crna gora crnogoraca . na toj lazzi su mnoge sjecikese i konjokradice krchmili ovo prelijepo parche planete. domicilno stanovnishtvo se samo povijalo svakom povjetarcu koji je nailazio . nazalost nikada u istoriji crna gora , t.j . njeni stanovnici nijesu nikada imali kapacitet, znanje , svijest.. da bi crnu goru gradili kao modernu , kompaktnu, demokratsku drzavu. To se i nije moglo , nazalost ni ochekivati jer crna gora nikada nije uspostavila osnove za tako neshto ..misli se na temlje ovovremenih drzava koji su postavljeni francuskom burzoaskom revolucijom jos prije 200 godina ( simpaticna igra brojki = fr.burz. rev. 1789, antibirokratska rev. u cg 1989 .). sta zelim reci – i kralj nikola je imao vladu , parlament, sudstvo , pa evo i danas crna gora ima iste te temelje modernih drzava. ali samo na papiru jer su samo paravan, oblanda t.j. ne funkcionishu . ili ako funkcionishu , to rade u korist svoje shtete. da se vratimo na taj izmisljeni polaritet u cg .. kao postoje pravoslavci kao vecina .. i prepolovljeni su na kao crnogorce i srbe. krupna lazz koja kao i sve mitomanije su dobro skuvane u dobrim kuhinjama .. e to , FUNKCIONISHE. Zashto je taj polaritet mit? Zato shto crna gora nema nacionalni konsenzus oko drzave. crngogorci koji nijesu rusi ,srbi, mleci, austrijanci,italijani, amerikanci su statistichka greshka . nikad taj broj nije prelazio 10 %. zato odavno crnu goru zovem devedesetoprocentna . uvijek je konsenzus u crnoj gori bio sluziti nekome. uzecu samo najsvjeziji primjer. danasnja crna gora, prvo pod plashtom srpstva , pa kao malo crnogorstva(chitaj americhka mala kolonija) i evo vec nadolazeceg opet srpstva , tradicionalno i u kontinuitetu ostaje samo krchma za podkusurivanje. i tachno je ovo – ogromna je prevara da je slobo milosevic bio srbin , kao shto je josh veca , da je milo djukanovic kao neki crnogorac. milo je obichan agent srpsko ruske sluzbe . i siguran sam da stanovnici to dobro znaju, sve govoreci’ milo je pravi istinski crnogorac. tuzna lijepa zemljo ! pravih crnogoraca ima mnogo manje nego li mnogo borbenijih i svjesnijih , recimo iraca, katalonaca, shkota,baskijaca, palestinaca… samo ovlash prelistajte unazad 150 godina .. kako su zavrshavali i gdje su nestali pravi samosvjesni crnogorci ? velika riba jede male ribe. osim one koje su dovoljno spretne i brze da izmaknu cheljustima. to je zakon prirode . crna gora nema na kog biti ljuta , osim na samu sebe .

  Aco Tabaš, Rožaje, 2011g.
  ==========================================

  p.s.

  na brzinu i nasumichno pobrojacu neke od aktuelnih slugu grobara danasnje crne gore – mila djukanovica :

  vujica ,
  ivancevic,
  dusko markovic,
  gosovic,
  jevrem ,
  rotkovic,
  maurer,
  luksic
  milic,
  milo,
  kostic,
  momo,
  sveto,
  bucin,
  rocen ,
  misko vukovic,
  medo,
  slobo,
  mandic,
  danilovic,
  mugi,
  ranko krivi,
  emilo,
  radojka rutovic,
  mirash pop udbash,
  bilja stankovic,
  pop dzomic,
  lideri bosnjchke stranke u milovom parlamentu,
  risto sotona,
  migo,
  pedja bulatovic,
  peco,
  vesna medenica,
  rashko konjevic
  Matica crnogorska
  Milorad Popović
  DANU i CANU dvije sestre krvopije
  Branko Baletic
  visoki komunistički funkcioner Rade Brajović
  branko vujovic
  gvozdenovic
  veso vukotic
  veljovic
  dusko markovic
  solana,
  montgomeri,
  branko radulovic,
  brano micunovic
  djaga
  dzigi,
  sajo kalic,
  darko saric,
  prijatelj iz uba cane,
  rajo bozovic,
  misko perovic,
  darko sukovic,
  vesna teric,
  ona lijepa iz otvoreno rtcg crnokosa , kako se zove..,
  aco djukanovic,
  kocha pavlovic,
  sito rakocevic,
  dzoni hodzic,
  serbo rastoder,
  radmila vojvodic,
  gojko burzanovic,
  aco tabas i bane popovic
  dragica tomas,
  zeljko ivanovic,
  slavoljub scekic,
  radmila buric,
  novinar iz novog nesretni djakovic,
  blagojevicka mugijeva,
  dragana rtcg spikerka koja je odbila da chita tv vijest ,
  vojicic branko,
  grahovac djeneral,
  baosic bivshi pandur,
  kekovic bivshi i sadasnji udbash,
  seselj, karadzic, mladic,
  popovi iz cg joanikije itd.,….
  danilo popovic,
  petar ivanovic,
  ratko vukotic,
  ranka carapic,
  mirash radovic,
  milan radovic,
  miko zivkovic,
  sasa markovic
  sasa aleksic
  ferhat dinosha,
  ljuidj skrelja,
  savo paracha,
  stevo vucinic,
  chento,
  danica nikolic,
  tereza ,
  beckovic,
  sheki radonchic,
  kilibarda,
  dreco,
  ranko kadic,
  zoran zizic,
  slavisa guberinic,
  momo vuksanovic,
  danilo vuksanovic,
  radoje kontic,
  peshic snp,
  balsa brkovic,
  andrej nikolaidis,
  marko vesovic,
  srdjan kusovac,
  vuk rajkovic,
  rade vojvodic,
  vesko barovic,
  dragan brkovic,
  daka davidovic,
  ana kolarevic,
  milka tadic,
  shok radojicic,
  baca radovic,
  celebic,
  chedo popovic,
  vukovic gradonacelnik pv,
  cheko dachevic,
  momir vojvodic,
  anka vojvodic,
  novica stanic,
  novica samardzic,
  zhuti,
  gula,
  dejo perisic,
  slobo kovacevic,
  rok stanaj,
  vuksanovic sad je carinik, udbash iz ziksa,
  beba dzakovic , dragan koprivica,
  boro krivokapic,
  sabrija vulic
  dusko knezevic
  ratko knezevic,

  slavko perovic ..za njega mogu samo reci da ce ipak ostat pozitivan lik zbog
  vremena ratnog vihora pochetka 90-tih i lscg-a iz tog vremena.
  ….
  mnoge izostavih pa dodajte , a i mnoge ispisah , a ni to ne zasluzuju.

  oktobar 2011
  hm, ustvari danas , za crnu goru
  dovoljno je jedno ime : MILO DJUKANOVIC.
  ON CE DA PLATI ZA SVE OVE, ZADNJU VECHERU .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: