Posted by: Slavko Perovic | November 17, 2011

17.11.2011.g.

Koliko je osoba u Crnoj Gori čulo za ime Grigorija Raspućina, a koliko osoba zna ko je bio Grigorij Raspućin? S obzirom na činjenicu da stanovnice i stanovnici Crne Gore spadaju u red gotovo potpuno neobrazovanih ljudi i onaj red koji se istinski plaši Spoznaja, Istine, Slobode i Znanja, reći ću – skoro niko. A da li je Raspućin bio vezan za sudbinu Crne Gore i njeno nestajanje sa lica zemlje, njeno ubijanje izvršeno uz pomoć njegovih izvršilaca: kralja –okupatora Aleksandra Karađorđevića, njegovog oca kralja Petra, premijera Nikole Pašića i podršku Francuske i Velike Britanije, to svakako. Koliko Crna Gora zna da je jednog od njenih glavnih ubica, a to znači srpskog premijera Nikolu Pašića, u martu 1914.g. primio ruski car Nikola II Romanov koji je Pašiću tada u ruke predao sudbinu Crne Gore, a sve zbog ruskih političkih i teritorijalnih ambicija, tačnije reći – izdao i prodao! Za one koji znaju monstruoznost koja se krije u osnovi same poltike, ništa novo, a za Crnu Goru jezivo, užasno iskustvo koje joj je donijelo smrt, i gotovo. Čin tog konačnog ubijanja Crne Gore koji je počinjen osamnaeste godine, definitivno je završen zločinačkim izvršilaštvom Mila Đukanovića, ali i uz punu podršku gotovo svih stanovnica i stanovnika Crne Gore, a pred očima svih nas, ubijanje koje je trajalo punih dvadeset i dvije godine.

Đe je Crna Gora danas? Nema je, nestala je, evo je kao struli leš u grobu, evo je takva pred nama. I što? Ništa. Niko ni riječ, niko ni protest, niko na pobunu, o javnim protestima da i ne govorimo. U materijalnom smislu Crna Gora je mafijaški prekovana u zlatne poluge koje su pljačkom postale vlasništvo klana Đukanović, ali i njegovih prekookeanskih šefova, da, onih koji Svijetom upravaljaju iz Vašingtona. Tako vam to ide, a vi stanovnice i stanovnici, umjesto o Milu Đukanoviću, izvršiocu naše propasti, razmišljajte o Dejanu Savićeviću, da, sad pucam od smijeha, jer takvo razmišljanje pripada vampirima, a ne ljudima. I opet: tako vam to ide, ali ovako kao u Crnoj Gori – nikad i niđe išlo nije, nego samo ođe, e, po tome je Crna Gora jedinstvena na planeti Zemlji, ovakvih šćeri i sinova ni jedna druga zemlja n e m a, đece koja su dala podršku ubici njihove majke, držali joj čvrsto i ruke i noge dok je ubijana, to je strava koja nadilazi svaki horor…

Uz ime Raspućina pojavljuje se i prezime Jusupov koje pripada onima koji su, decembra 1916.-e, ubili Raspućina. Vjerovali ili ne, Jusupovi su bili direktni potomci tatarskih vladara, dakle onih koji su ogromno ugrožavali Rusiju, ratovali protiv nje i dva vijeka je držali u ropstvu. Primio ih je car Ivan Grozni, primio i štitio. Oni će to iskoristiti i za samo tri vijeka postaće najbogatija ruska familija i najveći ruski zemljoposjednici!

Grigorije Raspućin rodio se u selu Pokrovskaja, tjumenska oblast. Godina njegovog rođenja smješta se između 1860.-e do 1870.-e Prosto je nevjerovatno da njegovo prezime potiče od ruske riječi r a s p u s t a, a to znači razvratan, rasklašan čovjek, što precizno opisuje sam Raspućinov nekarakter, bio je Zlo u ljudskom obliku, dovoljno je viđeti bilo koju njegovu fotografiju i to odmah zaključiti. Što se može, na primjer, zaključiti sa bilo koje fotografije Mila Đukanovića? Samo jedno – prepredeni lažov i prevarant, i dodajte: i pljačkaš. Ako ljudi umiju da gledaju i osjećaju, sama pojava posmatranog lica otkriva sve, naravno ne uvijek, ali u većini – da.

Raspućin će postati sveštenik Ruske pravoslavne Crkve, steći će i ugled s t a r c a , a tako su se nazivali samo oni kojima je Bog dao moć proricanja i iscjeljenja, moć da budu „duhovne vođe“, zastupnici ljudi pred Bogom. Ali, činjenica je da je Raspućin bio i skriveni jeretik, pripadnik sekte hlista. Njihovo ime potiče od njihovog običaja samokažnjavanja koji su zvali h l e s t a n i e, samobičevanje, ali veoma važno je podvući da su oni, ispod protokolarnog vjerovanja u Hrista, istovremeno propovjedali potpuni asketizam i to jeziv, naime, požuda je navodno gašena u bezgraničnom sveštenikovom razvratu. Da li je zbog toga Raspućin postao, ako to mogu tako nazvati, muški nimfoman – moguće da jeste. A bio je i teški alkoholičar pod vlašću vina i votke pa – udri!

Treba reći i sljedeće: da je ruski car Aleksandar Mihajlović uveo u rusku pravoslavnu crkvu krštenje sa tri prsta! Njegov sin Petar Veliki uništiće rusku patrijaršiju, a znate li ko će je vratiti nekolika vijeka kasnije? Josif Visarionovič Staljin 1942-e…

Na pitanje: ko je u carski dvor doveo Raspućina, odgovor je lak, ali za neznavene može biti i nevjerovatan – dovele su ga dvije rođene šćeri kralja Nikole: Milica i Stana (Anastazija) koje su bile perfektno udate u Rusiji. Milica je bila žena Petra Nikolajevića rođenog brata drugog velikog kneza Nikolaja Nikolajevića. Obojica su bili, a Nikolaj posebno, ljudi sa velikim uticajem na cara. Milica je važila za odličnog znalca mistične literature, a Stane, koja je bila udata za vojvodu od Lajhtenberga, u svemu je pratila. Vojvoda od Lajhtenberga bio je veliki knez Đorđe Maksimilijanović Romanov, brat od strica cara Aleksandra II. Najvažnije, obje, a posebno Milica, bile su najveće prijateljice ruske carice koja je bila darmštataska princeza, dakle Njemica, Aleksandre Feodorovne. Inače, Miličin muž Petar bio je, kao i Njegov brat Nikolaj, rođeni brat od strica cara Aleksandra III i unuk Nikolaja I. Postoje priče da je Nikolaj bio u intimnoj vezi sa Stanom od čega su dvorjani i vlast drhtali, jer je to vezivanje moglo da preraste u moćni klan koji bi držao vlast u svojim rukama.

Car Nikolaj i carica Aleksandra su, poslije velikog broja šćerki, konačno dobili žuđenog sina-prestolonasljednika Alekseja. Ali, dijete je naslijedilo hemofiliju, tešku bolest koja sprječava zaustavljanje krvarenja i tako dovodi do smrti. Carica je vjerovala u onostrano i pozivala je ljude koji su takvim sposobnostima raspolagali, ne bi li izliječili Alekseja. Posredstvom Milice i Stane saznala je za Raspućina i on će zakoračiti na dvor 1905.g, a odatle će izaći kao mrtav čovjek. To je bila njegova sudbina, i pored toga što se vjeruje da je on, nekim načinom, a vjerovatno koristeći prastare paganske načine liječenja, držao Aleksejevu bolest pod kontrolom i to mu je dalo u ruke strahotan uticaj na caricu.

Činjenica je da su i dvije Nikoline šćeri imale ogroman upliv na rusku caricu, kao što je i činjenica da je Milica naučila čak i persijski kako bi u originalu mogla čitati persijske mistike.Zbog uticaja na caricu i prijateljevanja sa njom, obje setre će ubrzo na dvoru steći nadimak „crne žene“ što bi trebalo tumačiti da su njihove intrige bile shvatane kao istina. Činjenica je, međutim, da je poslije prvih susreta i prijateljevanja sa Raspućinom između njega i crnogorskih sestara došlo do raskola koji se više nikad neće ispraviti, kod Raspućina i njih nastala je mržnja, ali se desilo i sljedeće: Raspućin je postao osoba koja na caricu ima natprirodni uticaj, a to je postigao jednostavno: znao je da čita tajne caričine želje i da ih istoj carici tečno saopštava kao svoje, a onda bi ih ona saopštavala caru, a car ih je, skoro sve, izvršavao. Tako je Raspućin, u stvari, postao vladalac moćne Rusije što je svima, vrlo brzo, postalo očigledno. Tako je Raspućin oko sebe stvorio čitavu kastu svih koji su, zahvaljujući njegovom uticaju na caricu, ostvarivali svoje želje. Pri svemu tome, Raspućin je previdio da će takvim postupcima stvoriti sebi i teške, snažne neprijatelje među kojima su najznačajniji bili Jusupovi, a pogotovu njihova majka Zinaida.

Svojevremno sam odgledao jednu BBC-jevu emisiju koja je bila dio serijala o poznatim atentatima, pa je tako u njoj istražen i atentat na Raspućina. Čitavi slučaj je tretirao je bivši visoki britanski tajni agent i bivši specijalista za istraživanje ubistava koji je, u konkretnom slučaju, došao do zaključka da je Raspućina ubila tajna britanska obavještajna služba. Naime, britanska politika se plašila da će Nikola II potpisati separatni mir sa Njemačkom i Austrougarskom čime bi sve njihove divizije bile odmah prebačene na zapadni front, a to bi značilo definitivni slom Francuske, Velike Britanije i saveznika, rat bi bio izgubljen. Bilo kako bilo, Raspućin je bio pristalica ideje o prestanku rata koji je bio katastrofalan po Rusiju, a istom idejom bio je opterećen i car. Znajući za uticaj Raspućina, Englezi su odlučili da ga zauvijek uklone. Da li je ova priča tačna ili ne, ne znamo, ali je činjenica da bi mogla biti istinita. U toj priči Jusupovi su poslužili samo kao mamac da bi se Raspućin kod njih namamio na jednu zanosnu večeru i susret za jednom ženom koja nije bila ništa drugo nego Irina, šćerka velikog ruskog kneza Aleksandra Mihajlovića i – rođene setre cara Nikolaja II, Ksenije! Ona se zaljubila u Feliksa Jusupova i tim načinom Jusupovi su najmjeravali da se povežu sa carskom krunom! Raspućin nije znao njen stvarni identitet niti s kim želi da kontaktira, jer je Irina uvijek, i namjerno, nosila neprozirni veo, a Raspućina je želja vukla, pa ga je tako i dovukla na svoju posljednju večeru kod Jusupovih…

Raspućin je postao ključni čovjek Rusije, oko njega se sve okretalo. Uticao je na crkvu, vršio u njoj „kadrovski“ razmještaj, a takođe i u civilnoj vlasti. Na primjer, sklanjanje premijera Stolipina i njegova pogibija mora se vezati za Raspućinovo ime, ali i još mnogo, mnogo toga. Kad je počeo Prvi svjetski rat i car pošao direktno na front, sva vlast je došla u ruke Raspućina, a vršila se tako da je carica pisala caru što želi i što caru savjetuje, kako je u pismima Raspućina oslovljavala, „naš prijatelj“, to je bila oznaka za Raspućina! A car bi, kao slijepac, poslušno izvršavao traženo misleći da tako uzvraća ljubavlju na caričinu ljubav. Dara je prvršila mjeru kad je jedan polupismeni, suludni i lažni sveštenik počeo da se miješa i u spoljnu politiku, šaltujući caricu kako poželi. Činjenica je da je on zloupotrijebio caričinu ljubav prema caru Nukolaju II, i ljubav cara Nikolaja prema carici, a takođe i ljubav njih oboje prema njihovoj porodici i strahotnu zabrinutost za stanje zdravlja, odnosno bolesti prestolonasljednika Alekseja. Ljubav Romanovih bio je oružje za njenu zloupotrebu od strane jednog iskonskog pokvarenjaka, a sve ovo pišem da kažem kako stanovnice i stanovnici Crne Gore masovno liče na Grigorija Raspućina, uz primjedbu da u Crnoj Gori nikakve Ljubavi nema, ona u ovim planinama – ne postoji. Ali je nadomješta mržnja, strast, pohlepa, poniznost, beskičmenjaštvo, nekarakter, svuda je sve to prisutno…mješavinom svega toga otvoreno, ne krijući se, upravlja nekarakterni sabrat Grigorija Raspućina Milo Đukanović! I da se ne zaboravi: Raspućin je bio u permanentnom seksu sa svim ženskim pripadnicama dvora i ruskog plemstva. Navodno je na taj način, sjetite se poruke sekte h l i s t a, čistio svoje grijehe i grijehe žene sa kojom je spavao. Kada bi mu „grešnice“ dosadile, u svoje boravište redovno je dovodio prostituke, i po nekolike njih dnevno, a sve je radio u mantiji i sa lancem oko vrata na kojem se nalazio Hristov – krst! Odakle se sve ovo zna? Iz izvještaja koje je pravila ruska tajna carska policija, jer je Raspućin, od kad se povezao sa caricom, bio danonoćno nadziran i praćen, ali i arhiva koji su sa tim izvještajima otvoreni tek nakon sloma zlčočinačkog ruskog komunizma.

U međuvremenu Felks Jusupov i Irina su se vjenčali, ali je Irina odbila otvoren poziv Felksa da učestvuje u ubistvu Raspućina. Pripremljen je plan da se Raspućin pozove 16.– og decembra na večeru pod izgovorom da ga tu čeka Irina, dakle za njega tajanstvena žena koju je toliko želio, a da mu se u kolače i piće sipa cijankalij koji treba da ga ubije. Sve je tako i urađeno, mamljenje Raspućina da popije što više i uzima kolače pravdalo se time da se u drugom salonu nalaze drugi gosti, i da je među njima tajanstvena dama koja treba prvo da ih se oslobodi da bi tek onda došla kod Raspućina. Cijankalij je usuo jedan doktor, ali je činjenica da cijankalij nije djelovao kako se očekivalo! Vjerovatno se radilo o maloj količini koja nije bila dovoljna. Vrijeme je proticalo, a onda je Feliks Jusupov ili Dmitrij Pavlov odlučio da ubije Raspućina, pucano je, ali je Raspućin, premda pogođen, istrčao u vrt dvorca i nastavio da sumanuto bježi! Ponovo je pogođen, konačno se srušio, ali je činjenica da je još uvijek živ bačen u rijeku Nevu kako bi se njegov leš odvukao od mjesta zločina. Kada se naslutilo ko stoji iza ubistva Raspućina, istraga je odmah, već 19.-og decembra p r e k i n u t a! Podsjeća li vas ovo na nešto? Da, na onaj nikad istraženi, a ogroman broj ubistava u Crnoj Gori…

Tako je svoj život završio čisti Sotona Grigorij Raspućin. A kako su završili car i carica i sva njihova đeca, poznato je. Lenjin je izdao naredbu za njihovo ubijanje i svi su bili pobijeni, takođe 16.-og na 17.-esti, ali jul, osamnaeste …To je samo dio krvave ruske istorije, dio koji je imao više nego kobne posljedice po Rusiju, ali ne samo po nju…Taj slom Rusije osjetila je čitava Planeta…

Advertisements

Responses

 1. Interesantan i poucan tekst, za one koji hoce nesto i da znaju.
  Ali stanovnicama i stanovnicima Crne to ne treba jer svaki drugi smatra da je odma tu do NJegosa, a mozda ga u necemu i pretice.
  Svi sve znaju, prosto za nevjerovati. To su samo napunjeni baloni.
  Nesto sam citao, a i po predanju koje sam cuo od starijih iz svoje porodice za Kralja Nikolu se smatralo da ima posebne sposobnosti. Za kcerke Milicu i Stanu stvari stoje kako je u tekstu i napisano. Dok je Jelena kraljica Italije bila susta suprotnost. Dobrocudna i plemenita, iz tog razloga veoma omiljena kod stanovnika Italije.
  U knjizi Jelena Savojska navodi se da je i ona bila vidovita i da je predvidjela smrt svoje cerke, koja je vise godina kasnije i zavrsila u koncetracionom logoru u Njemackoj.
  Neki ljudi svoj dar koriste za opste dobro i u plemenite svrhe, dok su drugi izopaceni i prave satane.
  Sto mi vec dugo godina imamo i dozivljavamo u Crnoj.
  Crna je laboratorija svakog zla, pa tako imamo i satane i sekte i raspucine i ubistva, najcesce trovanja, pa se to proglasava za prirodnu smrt, jer je to najteze i otkriti.
  A za slucaj da nesto zapne imaju i svoje obducente, sve je pod kontrolom.
  U Crnoj je odavno postao uspjeh umrijeti prirodnom smrcu, a da ti neko ne smrsi konce iz ovog ili onog razloga.
  Sve je u jednom nerazmrsivom klupku.
  Kako ce se zavrsiti tesko je prognozirati, al da je mjesina prepuna grijeha to je izvjesno.
  U zemlji dje je sve mafijino, satanino, sektino i djavolje postenom nema zivota.

 2. Svaka cast za ovaj tekst!

 3. Hvala na ovom tekstu gospodine Perovicu, i da znate ima poneko u Crnoj Gori ko zna za Rasputina. Ja sam citao memoare Feliksa Jusupova na ruskom, jer je on prezivio revoluciju posto je poslije ubistva Rasputina prognan iz Rusije sto mu je spasilo glavu. On u memoarima kaze za sebe da je ubio Grigorija, mada ima ruskih istoricara koji tvrde da je ubica Dmitrij Romanov, a da je Feliks ubistvo preuzeo na sebe da ime ubice ne bi nosio neko iz carske porodice. I ono sto mene zacudjuje je njegovo ime, jer stvarno ruska rijec RASPUTNIK znaci razvratnik, bludnik, nikome u istoriji cini mi se ime nije tako odgovaralo karakteru, kao Grigoriju Jefimovicu Rasputinu, mada ni ovaj Jusupov nije bio cvecka, postoje svjedocanstva o njegovim homoseksualnim sklonostima. Bilo je to neko djavolje vrijeme.

 4. Tako je Slavko , bravo za tekst !
  Stana i Milica su bile najveće nimfomanke na ruskom dvoru ili što bi prost narod reko – kurvetine , a bavile su se vradžbinama . One su razvratnika Raspućina privele carici , što je na kraju Romanove koštalo života , Rusiju ulaska u mrak tri puta crnji od onog u kojem je bila , a svijet povelo k tome da mu cijela istočna hemisfera zaglavi u totalitrnom komunističkom mraku iz kojeg do danas nije izašla .

 5. Paralela sa Đukanovićem je apsolutno pogodila – u centar ! Đukanović je Raspućin Crne Gore . Daleko od toga da je crnogorski Rasputin – Rus je navodno imao najveći racku u istoriji , dok Milo sudeći po izjavi S.Č ima neku glistu dolje. Nije ni čudo što je pun bolesnih kompleksa pa ih liječi satovima od sto hiljada , paćenici svoje nedostatke i frustracije kompenziraju na taj način .

 6. Sve cestitke za jos jedan u nizu fenimenalnih tekstova koje nam darujete , bilo je zadovoljstvo citati ga !

 7. Mislim da nije slucajno to sto je Rusija prepustila Crnu Goru Srbiji .Mozda uzrok lezi u aktivnostima Kralja Nikole i njegovih cerki.
  Dobro bi bilo to istraziti jer su pretenzije i pohlepa koje su bile karakteristicne za Nikolu, a i druge njegove osobine dovele do sloma CG.
  Treba imati u vidu da su takve osobe spremne na kojekakve aktivnosti za koje sira publika i ne sluti.
  Slicnosti ima i sa ovom sadasnjom sotonom koji je od djeda koji je imao dvije ovce i jednu kozu postao bogat medju prvih dvadeset.
  Crna ce to debelo platiti kao sto je i do sada.

 8. Nikola je ambisa i urnisa Crnu Goru !
  On je donio velikorspstvo u Crnu Goru , silom ga ućerivao u glave neznavenog naroda – jer mu je prkno dugo zjevalo na tron srpski odnosno kako je to sam Nikola više volio reći – svesrpski . Kad su ga svesrpski vjetrovi oduvali sa istorijske scene skupa sa državom koju je vodio , onda se sjetio države i lelekao je – ne za državom no za stolicom . Korupcija i zelenaštvo iz Nikolinog vremena su do danas ostali neiskorjenjiva pojava u Crnoj Gori . Da je 1918 mogao da zasjedne na tron Kraljevine SHS – on bi Crnu Goru prisajedinio Srbiji svojim ukazom , ne bi trebalo skupštinu u Podgoricu za to pravit . Nije Nikola bez zasluga u crnogorskoj istoriji , daleko od toga , ali vladao je po vijeka i sve da je bio retard morao je ponešto ispravno napraviti . Ali kad se izvaga dobro i loše sa svim posljedicama prvoga i drugoga – ispada da je vladavina Nikole u konačnici – loša .

 9. Dobro je, Kela, sto postoje takvi kao ti koji znaju tacno sto je bilo, pa cemo zahvaljujujuci vama takvima, popraviti stvari i u naprijed i u natrag, hvala dragome Bogu sto postoje ljudi kao vi, nema brige, vama cemo da vjerujemo do groba i bez sumnje.

 10. Bravo Slavko,

  treba ovom bolesnom narodu reci sve u brk nece li vise avizat.
  Pogledajte prevaru zvanu protesti studenata u Podgorici koju podrza Luksic.
  Vidjeste li defile studenata.Vidjeste li kostimografiju.Vidjeste li ko se sve oko
  njih muvao.Prepoznaste li Srdju Darmanovica ambasadora u USA i bivseg
  dekana FPN.Vidjoste li Milosa Besica i Veselina Pavicevica.Da li vam je sad
  jasno ko je i zasto organizovao defile.Meni je sve jasno i GADE MI SE.

  Nikad do sad ovakvu organizaciju nijesam vidio ni kod politickih stranaka a
  kamo li kod studenata.Koliko do juce po holovima fakulteta pokupilo se kako
  kad po PEDESETAK uvijek istih ljudi a juce odjedanput MASOVNOST.Zasto.
  Zato sto je ovo organizovala sotonina UDBA.

  Sotonina laboratorija zla je katastrofalnu ekonomsku,socijalnu i drustvenu
  zbilju ovim defileom zamislila koristeci emocije o mladosti prebaciti na teren
  koji itekako kontrolisu.Tamo su im oficiri Milos Besic,Olivera Komad,Veselin
  Pavicevic i ostali iz esalona Ranka dvometrice Krivokapica.Ovo je sve dekor
  za zastitu sotone Djukanovica i njegove ratne i kriminalne proslosti.

  U ovu svrhu je i organizovana ona cuvena polu tajna vecera dje je utvrdjena
  navodna Djukanoviceva ugrozenost i date smjernice za daljnje djelovanje u
  pravcu jacanja pozicije sotone.

  Samo jedna od pratecih manifestacija koje ce uslijediti je i ovaj defile raznih
  studentskih likova koji cak i ne kriju stranacku pripadnost.Da ne bi nagadjao
  koja ce tada usvojena manifestacija sledeca biti realizovana molim za malo
  strpljenja.

 11. UDBaško ljeto 1968 je bilo juče sredinom novembra u Podgorici . Kolovođe – omladinci DPS I SDP , po nalogu UDBe i Mila Đukanovića . Prirodu ovih protesta i štrajkova , među studentima ali i u zdravstvu i sudstvu – najavio je inglish dosta ranije – od juče je to očigledno . Đukanović se bori za opstanak , a za to mu treba da počisti Lukšića kojeg jeste postavio ali koji kao i svako malo pašče koje je dovedeno sa ulice i othranjeno u DPS – u stanju je da proždere bivšeg gazdu kad nađe novoga i kad mu taj novi to naredi . Njemci su mu izgleda naredili da čeka pogodan momenat a oni će se pobrinuti da otvore potrebne afere , kao kod Sanadera . Ali je Đukanović ipak mnogo opasniji uličar i životinja sa šestim, sedmim i osmim čulom za opasnost i preživljavanje .

 12. Grigorij Raspućin je ocigledno, sudeci po ovom tekstu, bio poremecena licnost, takozvani granican slucaj izmedju neuroze i psihopatije. To su pseudoneuroticari sa pritajenom tendenciji ka sizofreniji.

  Osobe su neizgradjenog vlastitog identiteta, nepredvidivi, cudni, ali mogu da funkcionisu nesmetano jer im inteligencija kao entitet nisu osteceni.
  Granicna licnost je impulsivna, cesto donosi nerazumne odluke, emocije su nestabilne, razvratna je , i varijabilnog raspolozenja. Ima osjecaj vjecite praznine i nema mogucnosti dubljeg vezivanja sa drugim ljudima i dozivljava ih kao obicno sredstvo. Ovakav tip poremecene licnosti moze da izgleda druzeljubiva,sarmantna i srdacna ali je realno bezobzirno i egoisticki nastrojena, asocijalna i emocionalno hladna.

  Psihoanaliticari smatraju da je granicna licnost posljedica rane traume i ranog emocionalnog lisavanja, sto je iz Raspucinove biografije da i utvrditi…Ove licnosti dobro funkcionisu dok privlace paznju i primaju pohvale jer imaju neutazivu potrebu za ljubavlju i priznanjem , odnosno za narcistickim doprinosom. Kad to izostane padaju u depresiju jer je njihov Ego neizgradjen.

  Zelim reci jos da je istorija prepuna biografija tesko poremecenih licnosti, koje su ostavile dubok trag u njenom toku kroz teske i nesrecne sudbine citavih naroda i drzava.
  Grigorij Raspucin je samo jedan prikaz iz njihove galerije.

 13. Evo SDP, čitaj DPS, na sledećim izborima dobija 3-4000 glasova sa Univerziteta Crne Gore. Kako? Ka i do sad!

 14. I ovih 200 ili 300 eSeNPovaca koji su nosili ” Viva Gadafi ” na transparentu , i ti će do narednih izbora završiti u DPS . Sve skupa , nijesu to studenti – demonstranti , nego proliv Mila Đukanovića . Tu je Medojević u pravu , sjeća se on kako počeo karijeru predvodeći udbaški studentski forum koji je bio napravljen da bi podržavao AB revoluciju .

 15. Đe je Crna Gora danas? Nema je, nestala je, evo je kao struli leš u grobu, evo je takva pred nama. I što? Ništa. Niko ni riječ, niko ni protest, niko na pobunu, o javnim protestima da i ne govorimo. U materijalnom smislu Crna Gora je mafijaški prekovana u zlatne poluge koje su pljačkom postale vlasništvo klana Đukanović, ali i njegovih prekookeanskih šefova, da, onih koji Svijetom upravaljaju iz Vašingtona.

  Taman tako moj Slavko.

  Dugo vremena mnogi normalni a bogami i pametni ljudi iz vana koji posjecuju
  Goru Crnu pitaju se i konstatuju ovo sto i Slavko.

  Sotona preko svoje laboratorije zla UDBE radi analize stanja sa procjenama
  o mogucim daljim kretanjima.Svi pokazatelji su katastrofalni.Vise ne pomaze
  ni magla o identitetskim pitanjima.Sad je upregao Nikolu Petrovica da ide po
  Titvtu i legitimise sotoninu i Mankovu pljacku.Pih.

  Klan Djukanovic ugrozen slucajno opstom svjetskom krizom a ne svjesnim
  otporom slobodnih gradjana nezadovoljnih svojim statusom manipulise da
  bi dobio novo vrijeme.Aktivirao je u sadejstvu sa fasistom Rankom sve one
  koje je do sada drzao u ilegali.Njihovi povjerenici u onim raznim sindikalnim
  centralama koje su ovih dana pokrenule vrlo kontrolisani strajk su hitro te
  proteste priveli kraju zadovoljavajuci se mizerijom koju su predstavili velikim
  ustupkom sotonine vlasti zdravstvu i sudstvu.Ako nijesu kontrolisani pitam
  zasto cute prosvetari kad je i njihov status nepodnosljiv.Cute jer su i oni kao
  i ostali vrlo KONTROLISANI.

  Da bi se stvarala klima da se u drustvu ipak stvari sredjuju nekim redom i
  studenti su aktivirani.U pocetku jako blago i vrlo kontrolisanog inteziteta da
  bi zajednicki defile bio organizovan samo onako kako to uvijek kontrolisano
  organizuje UDBA.Tacno se znalo ko nosi koji transparent,marsrutu defilea,
  mjesta odmora i jako kontrolisane poruke i organizovan kraj defilea bez
  ijednog incidenta.Ja u takvu kulturu i vaspitanje onog broja pkupljenih ne
  vjerujem.

  Naravno sefovima iz Vasingtona je poruceno da je ovde sef svega sa obje
  noge na asfaltu i da kontrolise stvari te da i dalje na njega mogu racunati.

 16. SRUSIT CEMO POZORISTE

 17. Krcat je youtube raznih video inserata sa Slavkovom pričom sa mitinga liberalnih ili rijetkih TV gostovanja . Koliko god da neko ima barijeru spram crnogorstva , liberalizma ili nečeg trećeg , nema normalnog čeljadeta koje neće zaključiti da je taj Čovjek od prvoga dana precizno zaključivao što se dešava , zbog čega se to dešava i đe će ovu državu to na kraju da odvede . Ne postoji jedna sekunda u tim video zapisima na zoutube koja nije proročanska . Pametnima dosta . Onima koji nijesu preporučujem češće pogledaju slavkove video inserte , zdravlje će im se vidno poboljšati .

 18. “Pjesma se odnosi na one Niksicane ,koji unistavaju kulturne znamenitosti grada, radi sopstvenih interesa “

 19. Taj pjevač zanosi malo na ranu Azru , što je dobro , ali mu je i produkcija ko i prije trideset godina što se pravila – a to ne znam je li baš dobro . Poslušao sam još neke pjesme od njega na youtube , nijesu loše u stvari odlično je za crnogorske muzičke prilike . Uvjek je ionako neki kvalitetniji rok u Crnoj Gori dolazio iz Nikšića , sa primorja neki mediteranski šund , iz Podgorice neki pederski , ljigavi pop (izuzimam Rada Rapida i nekoliko njemu sličnih alternativaca , Brčka Nikčevića i takve koji su na kraju skoro prolupali od sredine u kojoj žive) . Ali iz Nikšića je uvjek dolazio ili dobar kantautor , ili neki dobar pankerski bend , valjda je grad takav . Ja i moje društvo smo ko đeca u Titogradu , peli se na krav i antene tranzistora okretali da ulovimo lokalni Radio Nikšić . Na njemu su stalno puštali rok muziku , domaću ili stranu , a ovđe u Titogradu nas je Radio Crne Gore presniječivao klasičnom ili narodnom muzikom i povremeno dalmatinskim šlagerima . Roka nije bilo bez neđeljom malo pred podne , i utorkom naveče po sat vremena .

 20. Evo i mog omiljenog kantautora i omiljene pjesme , atmosfera ko za Crnu Goru danas

 21. bravo sile

 22. Otac Kralja Nikole Vojvoda Mirko je sa Obrenovicima sklopio sporazum da ce ih podrzavat, pod uslovom da njegov sin Nikola bude vladar srpskih zemalja.
  Nikoli je bilo malo Srbija i CG, nego je isao dalje, imao je odredjene aktivnosti, spremao se da bude vladar Balkana.
  Zbog takvih aspiracija podrzavao je i Hercegovacki ustanak.
  Uostalom ginuo je crnogorski puk i zatrpavao klance. Dok je Nikola sa svojom porodicom zivio u raskosi koja i danas kad se obidje njegov dvorac izaziva divljenje i cudjenje kako je u tako siromasnoj CG na njegovom dvoru bio moguc takav zivot.

  Istovremeno njegovi vojvode i serdari su zivjeli u kucama sa ognistem i verigama. Vojska mu je bila cio narod, a zene su isle za vojskom na ratista i nosile brasnjenik ili tain. U torbama crnogorskih ratnika je bio peceni krompir i luk , o tome su ratovali. Njega to nije mnogo tistilo ni boljelo. ON je imao svoje planove. U tu svrhu je ukljucio i svoje cerke. Pa je tako Zorku udao za Petra Karadjordjevica.
  Na unutrasnjem planu gusio je sve one koji mu nijesu poslusni i kojima je CG bila na prvom mjestu i kojima se tako njegovo ponasanje nije svidjalo niti su ga odobravali, ali su bili lojalni svojoj zamlji.
  Njegovi sinovi su organizovali ubistvo Brigadira Blaza Boskovica, prilikom opsade Skadra, podlo i mucki /djed mi je tamo oficir bio, od njega sam cuo cijelu istinu/.

  Blazo Boskovic je imao veliki ugled ,kako u CG, tako i sire, bio je odlikovan najvisim ruskim odlikovanjima koje cak ni Kralj nije imao, sto mu je sujetnom i narcisoidnom jako smetalo.
  Nijesu mu smetale ogromne zrtve crnogorskog naroda, samo da njegovo dupe zasjede na presto Balkana. Poznata je njegova drama Balkanska carica.

  Ova sadasnja sotona i njegova kamarila je za primer svog vladanja uzela KraLJa Nikolu, a ne nikako skromnog i pozrtvovanog Petra Prvog Petrovica.
  Zato se Nikoli svuda podizu spomenici i ostalo sto ide uz to.
  Ova sadasnja sotona ima aktivnostI, naravno, u skladu sa sadasnjim vremenom, i velike aspiracije. Otuda njegova velika zedj za bogacenjem, jer misli da krvavim i prljavim novcima moze sve da kupi.
  Moze dosta, ali ne sve.
  To sto on radi sa svojom mafijom po balkanu i sire znaju oni koji treba da znaju i tome ce jednog dana doci kraj, a nama ce ostati racuni.
  Mnogo je macku govedja glava.

 23. Tako vam to ide, a vi stanovnice i stanovnici, umjesto o Milu Đukanoviću, izvršiocu naše propasti, razmišljajte o Dejanu Savićeviću, da, sad pucam od smijeha, jer takvo razmišljanje pripada vampirima, a ne ljudima. I opet: tako vam to ide, ali ovako kao u Crnoj Gori – nikad i niđe išlo nije, nego samo ođe, e, po tome je Crna Gora jedinstvena na planeti Zemlji, ovakvih šćeri i sinova ni jedna druga zemlja n e m a, đece koja su dala podršku ubici njihove majke, držali joj čvrsto i ruke i noge dok je ubijana, to je strava koja nadilazi svaki horor…

  I ovo je taman ovako.

  Sotona popljackao sve,odrao kozu ljudima a oni kao stoka hrle za njim.Radi
  licne zabave podijelio je sportske discipline raznim supljoglavcima da cerece
  i cerdaju jos malo emocija o zabludi zvanoj drzava.

  Sve resurse licno on kontrolise i eksploatise a svjestan mogucnosti i dometa
  nasih sportova dao ih je na lizing Barovicu,Savicevicu i druzini.Kad iznenada
  se desi da mozemo napraviti uspjeh on je tu da to sebi prikaci.Do sad dje je
  on dosao da podrzi pokazalo se katastrofalnim.

  No zbilja je da su se ovih dana u raznim drustvenim djelatnostima desavale
  stvari koje do sada nijesu.Konstatujem da znajuci kako je sotona do sada
  vladao ne bi dozvolio ovo.Mislim da je sve ovo osmislio kao dio kampanje
  koja ce narednih dana pokazati pravo lice.Naravno mnogi kalkulisu da bi
  nesto usicarili u mutnoj vodi.

 24. Пеко Павловић

  Чичак никако ми не улази у главу да твоје укривање по разним темама мислиш да ми овђе не видимо. Ја те видим као покусног кунића који је у души тешки великосрбин који на овом блогу стоји на стражи као запета пушка да скочи по потреби и за потребе оних који те плаћају. Све што си написао је подла великосрпска пропаганда пуна подметања како би се скренуло са суштине текста или из само теби знаног разлога. Па није се Краљ Никола родио у Бечу или Пешти и живио и радио у Венецији, него на голом црногорском камену те га као и сваку другу историјску личност, а да би били фер и коректни, можемо и морамо критиковати само у оквиру историјских чињеница и језиво тешке политичке и економске ситуације у којој је владао.

  Краљ Никола јесте великосрбин/свесрбин, што за некога може бити позитивно, а за некога негативно, и мегаломан, али је исто тако био и патриота, јесте и среброљубац, али је исто тако и предани борац за добро Црне Горе и Срба/Црногораца који су живјели у њој, јесте и аутократа, али није никако крвожедни тиранин… Херцеговачки устанак јесте подржао, али из патриотских амбиција и не можеш никако написати да је продао Херцеговину за паре, него у оквиру својих скромних могућности био прислијен да је преда. Алтернатива је била да Црна Гора буде збрисана у рату са Аустријом (што је понеко у Београду и прижељкивао). Није се у том устанку укривао, калкулисао или бјежао него стао на челу своје војске и излагао се опасности да изгуби главу. Терет му је било и црногорско јуначење против кога је константно водио битку, а које је често водило непотребним погибијама. А што је друго него подлост рећи да краљу Николи нијесу сметале жртве црногорског народа. Значи сада смо на терену жртава и ко чије жртве више цијени и поштује, односно не цијени да не напишем – прижељкује. Како данас изгледа трагедија на Скадру која је дијелом узрокована краљевом бригом за прекомјерне жртве на самомо почетку рата? Покољи и злочини у И свјетском рату никако не значе да Француској или Њемачкој није било стало до цивилних жртава. За разлику од тога нема података у којима пише да су београдској врхушки сметале црногорске жртве. Да је било другачије то се не би показало ни 1916. да не пишем и не мање на Брегалници ђе смо буквално остављени да нас Бугари измасакрирају и смељу. Свиђело се то теби или не црногорско јунаштво је умногоме спријечило такву катастрофу.

  Уф, глава ме забоље од сваке твоје реченице. Што је друго него подлост, рећи да дворац краља Николе данас изазива дивљење. Имаш колико ти воља већих зграда амбасада по Цетињу онога времена од руске, преко италијанске до раскоши француске… Дворац је и тада, а још више данас буквално на нивоу породичне куће богате београдске породице. Да не причамо о богатим европским породицама, а ђе су краљевске… Подлост је рећи и да је Никола гушио оне којима је Црна Гора била на првом мјесту. Колико је њима било до Црне Горе виђело се у Подгорици 1918.

  Зеленаштво и организована корупција, ајде де?! Краљ Никола је био “мало дете”, не само у односу на Карађорђевиће, него и многе сердаре и војводе, као рецимо Сочице. Но, биће да ти то не бројиш, јер је Сочица био Николин противник.

  Па и бракови међу династијама из политичких разлога, ада стари су таман колико су старе и династије, и не само династије. Богатија средња класа посебно у оквиру одређених вјерских заједница исто је радила. И то траје до данас, не видим никакву другачију поруку било које шпанске или турске серије које гутају домаћице на простору бивше Југославије. Не видим зашто би се Николи могла замјерити удаја Зорке за Петра Карађорђевића ишта више, него што се може замјерити Петру женидба за Зорком. А ако ћемо у “ситна цревца” свједочанства показују да је Зорка вољела Петра, а он њу – није.

  Не могу да разумијем како очекујеш да лаж да су синови (множина) краља Николе организовали убиство Блажа Бошковића, овђе прође незапазено?! То убиство никада није истражено, што је неспорна срамота за краља Николу и Црну Гору, зато што је један син, Петар, био вјероватни кривац. Али то није било убиство из политичких, него из личних разлога.

  И гђе смо данас, ако је краљ Никола био патриота и среброљубац, Мило је лупов, мафијаш и издајник. Изједначавати њих је мега-гига подлост. Зашто? Са циљем да се изблати краљевина Црна Гора.

  Споменици краљу Николи се подижу, али више него сигурно под притиском Американаца, зато што у Миловој Црној Гори нема ничега црногорскога, од обриса државе па до грађана који ту државу воле и за њу су спремни принијети иоле осјетну жртву. Због тога треба симболичним чином створити привид да ипак постоји нешто црногорско.

  И онда мислиш да поентираш са мачком и говеђом главом. Не треба ми никаква енциклопедија нити рјечник да ово у слободном преводу шаљеш поруку како Црна Гора не може никако бити држава. А да би се то “доказало и доказивало” треба бљувати лажи и измишљати свашта против краља Николе.

  А да краљ Никола није био светац као Петар I Петровић – није. Али, колико је светаца на овој кугли земаљској?

 25. Da nije mučno i da se ne radi o zemlji na kojoj živimo – bilo bi zabavno za gledati vas taj cirkus od dresera i naroda odnosno životinja koje se narodom crnogorskim zovu . Ovako , ako nijeste dovoljno cinični , želudac vam se okreće na ova prikazanija .

 26. Gradjani,

  vi koji pratite sport da li ste razmisljali zasto se ljuti Dejan Savicevic i zasto
  nudi ovakve ponude.Pa i on je sam bez sanse da se cuje druga strana
  saopstio prizemne optuzbe da je Kranjcar ovisnik o alkoholu.Od koga je
  dobio dokaz za ovu njegovu tvrdnju.Nijesam znao do ove izjave Savicevica
  da on tu moc da zove direktora hotela u kojem boravi odrasli covjek koji je
  usput i selektor nase drzavne reprezentacije a kojeg je on doveo.Ne rece
  nam da li je poceo konzumirati alkohol od kad je napravio dobre rezultate
  ili je on to radio i ranije pa ga je Savicevic angazovao da bi ga izlijecio.

  Ovo sto je ponudio sportskim novinarima redakcije jednog stampanog
  medija koji kad hoce da diskvalifikuju za njihovo pisanje samo ga proglase
  spijunskim glasilom Srbije cini mi se da nema veze sa stvarnoscu.Ko je on
  i je li on predsjednik nekog privatnog drustva zatvorenog tipa da uskrati
  prisustvo nekom mediju na nekoj sportskoj manifestaciji.to je ranije cinio
  sotona Djukanovic i Veselin Barovic sa tim istim medijem.Sada je sotona
  nacrtao metu na onaj do skora njima miliji pa su uslijedile paljevine i napadi
  na novinare i imovinu.

  Mislim da se ovde vrlo cesto pominje da neki ljudi koriste narkotike.Sotona
  Djukanovic je skoro odapeo strijelu na parlament i gadjao nekog.Niko se
  do sad nije prepoznao osim Savicevica koji je prijatelj i obozavalac sotone.
  Zasto.Svako se ceska obicno tamo dje ga svrbi.

 27. Dan je Đukanovićev list. Neka se zajedno češkaju, imaju zašto.

 28. Slavko mozes li napisati nesto o Sekuli Drljevicu ,jer vjerujem da ti znas mnogo o njemu.

 29. Inglish ,
  Da je jedno vrijeme koku šmrko, neđe od razvoda dok se nije surdupao sa motociklom – jeste , lopatama je ubacivao u nos i to je znala cijela Podgorica . Znala i gledala avetnoga Deja kako se ljulja ulicom , kako se ne vadi iz kafana , kako manijački vozi . Nakon liječenja od slomova , manje se drogira što ne znači da je normalan čovjek . Vuče se ulicama sa probisvjetom kakav je Crni Đurišić , kamatari nesrećnike a Đurišić ućeruje za njega .

 30. Kela,
  ovaj i ovakav Savicevic je stvarno mucenik.Svaka mu cast kad je uspio da
  onog i onakvog Savicevica Dejana pretvori u ovog i ovakvog.Naravno posto
  je podrzao sotonu i cini mi se da koristi njegove metode u ponasanju nije
  mi ga ni zao.Dobio je ono sto je trazio.

  Ovde zabrinjava cutanje udruzenja sportskih ili uopste novinara na njegovu
  zabranu odnosno ne izdavanje akreditacije njihovom clanu.Na ovakvo
  ponasanje bi se pobunio cak i Semsudin Radoncic pa makar to ne bilo milo
  UDBI.

 31. A znam ga cio život , i fudbal smo igrali ko đeca . Vazda je bio avetinja . Umio je da bude laf , da pomogne i da se pokaže u situaciji đe većina zakaže . Zato imam još neku zeru poštovanja za njega , na račun prošlih vremena . Ali realno , Savićević je potrošena ruina od čovjeka , posinak Sotone , a inače sve više i fizički liči na tako nešto .

 32. Kela,

  ovo lici na poplavu koja je izbacila na povrsinu sve one fekalije koje su godinama
  zavrsavale u kolektoru zvanom DPSDP i bile kontrolisane.

  Svi bas svi kopiraju ponasanje sotone prilikom javnih nastupa.koristeci kvalifikacije
  primjerene njihovom kucnom vaspitanju i obrazovanju.Naravno ja znajuci milje u
  kojem oni bitisu i ne ocekujem nista bolje.

  Opet ponavljam da sam ocekivao od tog jadnog njihovog novinarskog udruzenja
  neku solidarnost i reakciju.Oni su zaboravili da je Dan sa svim svojim manama i
  greskama protestvovao kad je sotona crtao mete na grudima Zeljka Ivanovica i
  Profitera Perovica.Zeljko je dobio malu porciju za koju su nasli mucenike iz BiH da
  prihvate djelo i odgovornost.Profitera ne smiju da taknu jer su ga osnazili onda dok
  su puvali u istu tikvu.Kad je razmahnitali serif Mugosa napao urednika Jovovica Dan
  im je pruzao podrsku.Jos na zalost sotona preko instalirane mrznje na polju
  identiteta vlada ovom stokom i naravno novinarima.Kako objasniti da smrdljivi
  novinar Bubresko sa tv In promovise crnogorski jezik.Meni se prosto gade drzava
  narod i jezik kojima on pripada.

  To sto ga ti znas licno i iz nekih boljih vremena stavi u istu ravan sa onima koji su
  bili sa nama u LSCG i na pomen imena Mila Djukanovica i DPS-a skakali do neba
  a danas se druze sa njegovim najblizim saradnicima,sa njima imaju biznise a i ne
  rijetko iznose lazi o LSCG i Slavku.Vjeruj mi takav ti je i Dejan.BIVSI

 33. U dijelu teksta gdje poštovani Slavko Perović iznosi karakteristike crnogorskog naroda, nema niti jedna neistina – nažalost! Međutim, nijesam siguran da je Grigorije Raspućin adekvatna metafora za pokvarenost čemernih crnogorskih duša. Možda je u tu svrhu uputnije koristiti njegovu zlosrećnu sudbinu. Dok je crnogorska servilnost i nemoralnost notorna stvar, te gotovo svaki tekst gospodina Perovića jeste jedan autentičan prilog spoznavanju duge i sramne istorije crnogorskog beščašća, sa Raspućinom stvari stoje, po mom skromnom mišljenju, nešto drugačije. Valja imati na umu da Grigorije Raspućin odista jeste bio-kako bi se to danas reklo-“kontroverzna” i ekscentrična ličnost, ali i sama istina o slučaju Raspućin, mutna je i konfuzna prilično, kao što je smutno bilo i vrijeme u kojoj se čitava priča odvijala. Najprije, postoje brojna mišljenja, potkrijepljena izvjesnim dokazima, koja smatraju da je demonsku sliku Raspućina javnosti servirala agresivna komunistička propaganda. Navodno se preko takve slike Raspućina potencirala amoralnost i dekadentnost dvorskih krugova – čega je kao i na svakom dvoru, oduvijek bilo u izobilju – dok je sam nesretni car Nikolaj bio predstavljen kao marioneta u rukama jurodivog i pohotljivog raspopa Grigorija. Nakon revolucije raspućinijada je boljševicima dobrodošla kako bi narodu pokazali razvrat i duhovni raspad u koji je bila utonula carska Rusija i od koje su je oni, navodno, spasili, te su na taj način skrivali i vlastite zločine. Na ruku im je išla i zvanična Crkva, tačnije neki njeni velikodostojnici, koji su, nazovimo to tako, bili sablažnjeni Raspućinovom “vaninstitucionalnom” duhovnošću, a i zbog toga jer je nemilice kritikovao duhovnu zaparloženost ruskog sveštenstva.Štaviše, ima Raspućinovih zapisa koji anticipiraju ekumenizam, a koji tada nije mogao biti po volji Crkvi, jer je, kao i danas, smatran nekanonskim i antidogmatskim. “Svaka je vjera od Gospoda, nikakvu vjeru ne treba kritikovati.” Istina je što gosn. Perović kaže o Raspućinovom uticaju na caricu zbog izlječenja njenog sina; skoro da joj je bio neka vrsta duhovnika sa kojim se konstantno savjetovala. Međutim, evo kako je on znao da posavjetuje caricu “Teško nemarnima i zlima – njima ni sunce ne grije, pohlepne i nevesele ne tješi ni proljeće; u njihovim očima nema dana, već je uvijek noć” Zasigurno, dvorskoj kamarili je moralo smetati što jedna tako prosta i uboga ličnost ima položaj i uticaj koji oni, aristokrate, inteligencija i bogataši, nikakvim ulizištvom nijesu mogli dobiti; otuda klevete i neprestane intrige protiv Raspućina.
  Ali, glavni krivac za satanizaciju Raspućina bila je masonerija, koja je u carskoj Rusiji bila jača nego igdje, a koja je u samoj svojoj biti antimonarhistička i antihrišćanska organizacija. Smetao im je – za ostvarenje njihovih paklenih nauma – jak uticaj koji je Raspućin imao na carsku porodicu. Tako, primjera radi, mason publicista Amfitetarov izdaje knjigu “Sveti đavo” u kojoj se žigoše Raspućin, i koja će postati obrazac docnijih kleveta i napada. Raspućinov ubica, Jusupov, bio je član masonske lože “Svetionik”, kao što su to bili i veliki kneževi Nikolaj i Aleksandar, i mnogi, mnogi drugi. Tako, svaka iz različitih motiva, tri isuviše moćne organizacije našle su se na istom poslu – odstraniti Raspućina.
  Raspućin je zvjerski ubijen u stanu Jusupova u noći 17 decembra 1916. Najprije je mason Makalov dobavio cijanid, koji je ljekar Lizavert usuo u ogromnim količinama u slatkiše i vino, a Raspućin je namamljen od strane Jusupova u njegov stan pod izgovorom da treba da obiđe njegovu ženu koja je navodno patila od neke hronične bolesti. Inače sam Jusupov se, u dva navrata, ranije liječio kod Raspućina, koga je upoznao još 1911. U jednoj od soba stana bili su mason Puriškevič, veliki knez Dmitrij Pavlovič, poručnik Suhotin, koji su trebali da se otarase tijela i svih R. stvari, kako bi se, potom, ubistvo zataškalo. R. je uveden na zadnji ulaz, kako niko ne bi mogao posvjedočiti da je te večeri bio kod Jusupova, i čitavo vrijeme je bio u jednoj suterenskoj sobi. Nakon što ga je ponudio vinom i slatkišima, Jusupov odlazi, tobože, da pozove svoju ženu Irinu, koja je u to vrijeme, navodno, primala goste, iako nije u tom trenutku ni bila u Petrogradu. No, kako otrov ni posle duže vremena nije dao rezultate, iako je Raspućinu bilo prilično loše, Jusupov, već nervozan i uplašen, predlaže mu da odu u drugu sobu da se pomole; nakon što je Raspućin kleknuo, Jusupov mu puca u leđa. Raspućin pada i čini se da je mrtav; najprije poručnik Suhotin odlazi kako bi spalio sve Raspućinove stvari prije nego se otarase samog tijela. Ostali učesnici, dok čekaju, nazdravljaju svom zločinu; međutim, u jednom momentu, Jusupov je, u nevjerici i histerično, povikao Puriškeviču da puca jer je Raspućin živ i bježi. Puriškevič sustiže Raspućina u dvorištu i puca na njega iz pištolja ali ga ne pogađa iz dva prva pokušaja. Treći metak je Raspućina pogodio u leđa a četvrti u glavu. Ali, i pored toga, ubice, udaraju i ko zna sve čime ne, masakriraju Raspućina, koji je – što zaista zvuči nevjerovatno – kako je kasnije pokazao nalaz ljekara, u momentu kada je bačen u rijeku, još bio živ. Nalaz je utvrdio i da su na R. tijelu, osim od vatrenog oružja, vidljive rane nanesene nožem i slličnim predmetima. No, pucnjava je pokvarila zamisao o diskretnom ubistvu – pucnje je odmah čuo noćni čuvar -policajac koji se, na molbe i prijetnje, oglušio i o svemu obavijestio pretpotstavljene; ubice su, iako razotkrivene, pomilovane od strane cara tako što su im date mnogo blaže kazne- premještaji, gubljenje određenih privilegija i sl.
  Zanimljivo je šta se zbivalo sa tijelom Raspućina. Njegov grob u Petrogradu je postao za mnoge mjesto hodočašća, čemu su doprinijele i glasine o njegovoj zvjerskoj likvidaciji. Naročito su u tome prednjačili seljaci, za koje se Raspućin, koristeći svoj uticaj na Romanove, svesrdno zalagao. Dva dana nakon abdikacije cara, mason, predsjednik privremene vlade, Kerenski u tajnosti izdaje naredbu da se Raspućinovo tijelo premjesti na neko mjesto gdje će se ukloniti svi tragovi zločina, jer je uskoro trebala biti sprovedena istraga. Tijelo je iskopano ali, zbog nekih nepredviđenih okolnosti, umjesto uklanjanja tragova zločina, tijelo ubijenog Raspućina su morali politi benzinom i zapaliti. Istražna komisija privremene vlade došla je do zaključaka koji su bili u potpunoj suprotnosti sa mitom o Raspućinu; to je izvještaj sudije Rudneva koji on hrabro iznosi. No, predsjednik komisije poznati mason Muravjov, vrši pritisak na pomenutog sudiju kako bi ovaj promijenio svoj izvještaj zbog čega Rudnev napušta komisiju.
  Eto, ovu verziju događaja preuzeo sam – uglavnom – iz knjige O.A. Platonova “Život za cara”, koju svima preporučujem za čitanje. Ne tvrdim da je sve ovo istina, mada je pomenuta knjiga prepuna istorijski relevantnih dokumenata i dokaza. U svakom slučaju, mislim da knjiga unosi opravdanu sumnju u vjerodostojnost zvaničnog mita o Raspućinu.
  Izvinjavam se ako sam bio, nepotrebno, opširan. Namjera mi je bila da ukažem da je u obje verzije “raspućinijade” lako uočiti nesrećnu podudarnost sa crnogorskom novijom(a bome, i starijom)istorijom. Evo, za kraj, jedan citat iz Raspućinove prepiske: “Mnogo su onoga što je sveto pogazili i ubili u nama svojim nerazumijevanjem. Mi ne spletkarismo – uzdasmo se u volju Boga. Ali ćemo ipak reći ne da bi Boga ukoravali, nego da bi svetinju opravdali, pogaziše svojim umom i ubiše pravednika, – a on se nije pravdao.”
  Srdačan pozdrav za poštovanog Slavka Perovića i sve ljubitelje njegovog bloga.
  p.s. Kela, hvala što si mi otkrio ovu fantastičnu pjesmu, ne mogu da prestanem da je slušam!

 34. I opet: tako vam to ide, ali ovako kao u Crnoj Gori – nikad i niđe išlo nije, nego samo ođe, e, po tome je Crna Gora jedinstvena na planeti Zemlji, ovakvih šćeri i sinova ni jedna druga zemlja n e m a,

  Naravno sano ovdje i nidje vise.Samo kod nas te ubiju,budu ti na sahrani
  svi oni koji se pitaju obecaju da ce sve resurse pokrenuti da nadju izvrsioce
  a onda na 40-nicu niko od njih ne dodje na pomen.I to ne bi bilo strasno da
  se nikad ne nadju ubice.

  Kad nekog udave u zatvoru dje bi trebali da ga cuvaju da bi ga stigla ruka
  pravde onda angazuju sudskog vjestaka da im potvrdi laz.Kad on to ne
  ucini onda ongazuju jos jednog istog ranga a ne kako zakon nalaze rang
  supervjestacenja i onda se danima kombinuje nalaz jer se njime kvalifikuje
  djelo.

  Kad muceni Savicevic onako silan kvalifikuje drugog notornim alkoholicarem
  on ne shvata da tako i sebe kvalifikuje.Zasto li to on sam sebe nudi na test
  na narkotike ukoliko ga niko nije tako kvalifikovao.

  Kad sotona nekim njegovim kriticarima predlaze medicinsku pomoc psiho
  dijagnosticara ustvari sebe kvalifikuje za to.Pa zar njegove pogrde i kultura
  ne zahtijevaju dublju analizu psihologa.Cak je tu prisustvo psiho aktivnih
  substanci realnije no kod onih u parlamentu koje on proziva.

 35. Ovi su pogrešno protumačili pisanje Slavkovo o Savićeviću. Kako god, Crnoj Gori treba jos Savicevica, a bez Dan-a ladno mozemo. U sukobu suspendovanog profesora istorije (?!, znaci nije ni sportski novinar) i evropskog sampiona, ovđe su se neki Crnogorci stavili na stranu ovog prvog. E to samo u CG može, to je ono o čemu Slavko piše. Zar imate ikakvu dilemu, zasto ga je bas Dan angazovao kad je suspendovan. Moga je i Dejo, zbog t.zv. lažne političke korektnosti da dozvoli i Dan-u da izvještava sa utakmica, ali je to zabranio, potpuno ispravno, zato sto bi Nikola Pašić korektnije prenio dogadjaje. Kako to da je docek sportista u Srbiji” narodno veselje i festa”, a u CG je to “politički cirkus”!?Dva potpuno ista dogadjaja.

 36. Znaju “oni” da obdukcioni nalaz ceka mjesecima, a za to se ne zna jer nije stiglo do novina. Novine o tome nijesu smjele ni da pisu.
  Prokletnici iz rezima imaju smjelosti da od onih koji su van Crne narucuju nalaze kakvi njima odgovaraju, jer misle kako u Crnoj sve mogu , da mogu i izvan, pa su iznenadjeni kad naidju na neposlusnost.
  Sve se zna samo nema kome da odgovaraju. Dokle, vidjecemo.

 37. Slavko, odlican tekst kao i uvijek, samo ne razumijem jedan dio, ovo kad Ste rekli da Crna Gora misli o Dejanu Savicevicu. Odnosi li se to na utakmice reprezentacije, ili shta? Ako Vi ili neko drugi mozete da pojasnite…

  Unaprijed zahvalan

  Marko Markovic

 38. Ja mislim da Crnoj Gori ne treba više Savićevića , i ovaj joj je ispao previše . Treba nam normalnih i slobodnih ljudi , a za sportske zvijezde ćemo lako . Te zvijezde nijesu služile Crnoj Gori nego mafiji koja se zove Država Crna Gora , odnosno njenom mafijaškom prvosvešteniku – Milu Đukanoviću . Svi su se sportisti trudili da postanu dio njegovog mafijaškog plemstva , crnog plemstva crnogorskog , nije im bilo važno koji stepen samo da ih Satana Đukanović rukopoloži i da im neki značaj . Od one lezbijke Maje Bulatović koja je jedna od onih koji su silovali S.Č. , do bivšeg narodnjaka i srpskog nacionaliste Ivana Strugara . Da je Savićević uspostavio mračne veze sa mafijom i Đukanovićem , pročulo se po Podgorici još 1994 kad je Aco bio uhapšen u Italiji zbog nekog heroina , a vezu Mila i Berluskonija za podmazivanje korumpiranog italijanskoga pravosuđa – otvorio je Dejo , kojem su kod Silvija vrata bila uvijek otvorena . Pominjalo se da je tada Braco za Aca iskeširao pet miliona maraka za podmazivanje italijanske pravde .
  Kad se trajno vrnuo u Crnu Goru , Savićević obišao stari komšiluk , odstojao malo na onom ulazu od “Tehnohemije” đe su se vazda kupili i kaže odjedanput: ” Ja moram da idem , treba da se vidim sa šefom ” . Pitao ga Roko Pajser : ” Sa kojim šefom ” , a Dejo ponosito : ” Sa Milom brate ” . Reče mu tada Roko ” E avetinjo avetna , ja mislio pošto si proša svijeta da ti je šef neka veličina , a ne da ti je gazda ovi gabelj tu od preko puta , kojem sam prvu kurvetinu sa autobuske ja doveo ” .

 39. Libero,

  tebi hvala na lijepom savjetu.ovakvih kao Savicevica ne daj boze da jos ima.
  Dje to jos se vrhunski sportista veze za jednog covjeka i jednu partiju kao
  sto to cini Dejan.Ako jos znamo sta je sve cinila ta partija i taj njen vodja
  onda je to njegovo opredjeljenje jos cudnije.

  To sto je za tebe bitno ko je taj novinar i za koji medij pise za mene nije.Ako
  vec hoces istinu onda je vise zla LSCG i Slavku nanijelo pisanje Monitora,
  Vijesti i CKL-a no Dan i bilo koji njegov novinar.

  Tek sam odgledao tv intervju dat Komnenicu dje Savicevic jos pita novinara
  a ko bi to trebao biti u izvrsnom odboru FS ako ne sve redom DPS-ovci.Iako
  FIFA i UEFA strogo zabranjuju ukljucenje politike u fudbal on to ovde bez
  iole stida i straha demonstrira i javno saopstava.Kakav god da je Dan on je
  u ovoj drzavi drugi po citanosti stampani medij i on mu mora dati akreditaciju
  za javni skup u kojem ucestvuje drzavna reprezentacija a ne DPS miting.

  Tu tezu o podjeli ko jos navija za koga ponesi u FS da ti daju karte za neku
  novu utakmicu.Da je Savicevic vodio racuna za koga ko navija on bi onim
  ljudima koji su isli u Prag da bodre reprezentaciju javno ponudio karte za
  revans pa cak i bez placanja.Zasluzili su.To sto danas on nekom nabija na
  nos ko za koga navija ja mu porucujem da se sjeti vremena kad je jos bio
  u semi u fudbalskom savezu SCG i dok ga je vodio pokojni Bato Bulatovic
  da je priliko boravka u Podgorici dolazio na ulicu Slobode i ispred cafea
  Torzo i Cufo sepureci se pitao STA TO HOCE LIBERALI,PA ZAR NIJESMO
  ISTI NAROD.Ja mu ne zamjeram on Maja Bulatovic,Goiran Djukanovic,
  Gavrilo Pajevic,Vladimir Scepanovic i mnogi drugi su bili na predizbornim
  plakatima i bilbordima onih koji su LSCG i Slavka nazivali USTASAMA i
  MUDZAHEDINIMA samo zato sto smo htjeli svoju i slobodnu drzavu.

  Zbog toga moj Libero a i zbog mnogo cega dobro je da nema vise Dejana
  jer oni bas takvi nanose najvecu stetu i narodu i drzavi.

 40. Najava , pa se vidimo svi tamo
  http://www.vijesti.me/kultura/vece-poezije-slavka-perovica-kafe-knjizari-krug-clanak-48064
  Ko je ovaj bolesni ludak Krnjaš Rogavčević što laje dolje u komentarima . Često na naletim na njegove bolesne kolmentare . Neki DPS-ovac iz Dobrote ili srpski provokator ?

 41. Dejo je sjedio kod Torza , dok mu je današnja desna ruka za utjerivanje kamatarskih pozajmica – Crni Đurišić , preko puta odnosno tačno naspram , sa heklerom uperenim u vlasnika Pikadilija , muslimana , ložio badnjak pred njegovim kafićem , 1993 .
  Slavko je na jednom antiratnom mitingu rekao , otprilike : ” nećemo lećeti kao metci , no ćemo lećeti u Evropu ko što leti Dejo Savićević…” . Dejan , na žalost , nije tako letio nego je postao jedan od metaka Mila Đukanovića .

 42. Bravo Inglish

  Trebalo bi nama mnogo Dejana Savicevica , ali na fufbalskom terenu … Ne u savezu , po medijima i prije svega u MAFIJI koja je ubila i ponizila Crnu Goru za sva vremena … Ako ste vec otvorili tu polemiku o njemu , imajte u vidu da je genije prvi kamatas Gore Crne , ili-Vam u prevodu ‘ prva medju prvim fukarama ‘ , jer drugog naziva za zelenase nemam , fuksa jedna bazdljiva koja zivi na racun tudje nesrece !
  Takodje mislim da je trenutak da se zavrsi sa debatom o njemu i da se vratimo maestralnom Slavkovom tekstu i paraleli koju je napravio izmedju Raspucina i Djukanovica .., Svima nama je jasno da je on problem svih problema , grobar Crne Gore i svih nas!! Mozemo da cutimo ili da djelujemo dok jos nismo zavrsili pod mermernu mafijasku plocu !!!

 43. Pozdrav Slavku i liberalima,

  Ovo mi je prvi put da se javim na ovom blogu iako ga citam vec godinama. S obzirom da sam tek u drugoj deceniji zivota bio sam premlad da aktivno ucestvujem u Svetoj ideji crnogorskih liberala, zato se ne usudjujem da komentarisem stavove koji se ovdje iznose. Politicki program liberala bio je fenomenalan i nije ni cudo sto je, skoro deceniju kasnije, bio bukvalno prepisivan u vladajucim pratijama. Zao mi je sto nijesam bio dio ovog velikog pokreta, necu nikad reci politicke partije, jer su one SVE jedne kurve, vec prve crnogorske iskre slobode jos od Velikog pokreta koji je predvodio jos veci Krsto Zrnov. Zato danas, kada je nazalost ova iskra ugasena, sa uzivanjem slobodno vrijeme provodim citajuci ove redove i gledajuci krasne Slavkove govore na YouTube-u. Posebno me ovdje interesuje istorijska tematika jer ona tako jasno otkriva mracne strane istorije da bi te tekstove trebalo pretvoriti u udzbenik. Sto se tice ove najnovije istorije, takodje sa velikom paznjom pratim Slavkove memoare, medjutim smatram da su mu stavovi o tom periodu ipak radikalni, cak nepotrebno, jer smatram da nista nije samo crno/bijelo, misljenja sam da uvjek ima dobrih strana u losim i losih u dobrim, iako veoma cijenim i postujem i razumijem ovoliki Slavkov gnijev. Ipak je on zivio za ideju cistu kao novorodjence, koje mu je na kraju oteto. Ali bih mu sa ovoga mjesta porucio, Slavku Perovicu, da se njegova zasluga i sam On kao istinski tvorac nezavisne Crne Gore, nikada nece izbrisati iz nasih mozgova, bez obzira na sve pokusaje falsifikovanja cinjenica koje vlast pokusava da usadi u mozgove nas koji nijesmo bili zivi odnosno svjesni svjedoci desavanja 90tih! Nikada te nijesam vidio svojim ocima a mio si mi skoro kao Otac! Zivio!

 44. Kela
  Imas pice od mene gdje god i kada god pozelis samo za ovaj mustuluk sto si ‘uhvatio’ , prenijevsi prvi vijest za dogadjaj koji mi je uljepsao vece … Vidimo se u mom komsiluku da iz dubine srca pozdravimo jedinog heroja naseg drustva !!!!

 45. Долазим. Нека цркну душмани. Живјела слободна Црна Гора! Живјела љепота и љубав!
  Срећан Аранђеловдан свима који су га славили!

 46. Nikolase i Kela,
  zavrsavamo sa Dejanom.Htio sam ga postedjeti prica oko posla sa Crnim i
  Lolom Lakovicem.Izgleda on sam sebe ne cuva.

  Hajmo hajde svi u Krug da cujemo Slavka.

 47. Vidimo se svi tamo , biće to opušteno druženje , bez politike . Muzika , poezija i Slavko .

 48. Poštovani, prvi put pišem na vašem blogu ! Tema je vrlo interesantna, pa evo jedan komentar iz Crne Gore .
  Naravno, dozvolićete, moj stav je potpuno različit od Vašeg . Pazite, morate znati da se dugo dugo vremena (zahvaljujući vlasti Crvenaje Armaje ) ništa nije znalo o Raspućinu !
  Sva dokumenta, spisi, pisma, zapisi su jednostavno nestali !!! To vam zvuči poznatao ?! Stari dobri komunistički metodi ! Takav jedan ambijent se bavio, naravno tajno, u privatnoj režiji i temom Raspućin . Prikazati Raspućina kao zlog starca i otelotvorenja svakojega zla ili sotone je upravo priča servirana iz gore navedene kuhinjice . Pod još većim velom tajne su istraživanja poznatog ruskog parapsihologa Aleksandra Barčenka.
  Naravno, Barčenka su pošto se vratio iz Sibira sa istraživanja ,odmah likvidirali…
  Još uvjek se ne zna što je Barčenko u Sibiru otkrio !
  Inače, u svijetu je aktuelno (odavno i postoji),jedno drugačije naučno gledište,na kojem nauka još uvijek nije dala kompletne odgovore. Ta naučna gledišta se odnose na neke nazovimo ih “priridne pojave”, koje su bile poznate upravo Raspućinu i još mnogim drugima. U ovom trenutku, ostatku svijeta (ili naučenim crnogorcima), je to za sada naučna fantastika ili recimo nešto čime se oni radije ne bi bavili, budalaštine, itd. …

  Ako je zbog ičeg ovo vrijeme u kojem sada živimo,zahvalno, onda je to zbog komunikacije, velikih tehničkih dostignuća ,mogućnosti djelovanja u skoro svim sferama društvenog života i u korist saznanja i Istine . Da ne otvaramo sada neke nove teme…

  Pazite, da bi ste bolje razumjeli stvari, život i djelo ličnosti kakva je bila Grigorij Jefimović Raspućin, prije svega morate poznavati ili barem osnovno poznavati prostor Sibira.
  Takođe trebalo bi biti upućen u temu informacionog polja, koje je upravo u Sibiru najviše izraženo. Drevne mehanizme starih Sibirskih Šamana. Uvid u prošlost i budućnost,svijest i podsvijest. Simboliku grafikona. Mehanizam kružnih udubljenih ogledala.To su veoma ozbiljne teme . Znači, to bi bio jedan sažet uvod u cijelu ovu priču.

  “Sjever – to je posebno mjesto gdje se sreću drugi svjetovi” Nostradamus .

  Naš Raspućin, koji je bio kako kažete i kakva spoljna slika i jeste, fizički neuredan, zapušten, duge masne kose, visok, koščatog lica, čelično plavih očiju,sibirska seljačina kako je kasnije nazivan, itd. (predrasude), upravo dolazi iz ove mistične oblasti koju smo pomenuli. Rođen je početkom 1869. god. kao peto i jedino preživjelo dijete .
  Još kao osmogodišnjak usled bolesti, otac se sa njim opraštao misleći da ga život napušta,a on je otvorio oči , zahvaljujući se …Kasnije, vrlo rijetko je otkrivao neka lokalna zlodjela, krađe, predskazivao smrt, što je svakako izazivalo čuđenje…

  Uglavom, vrlo je interesantno kako je taj jedan neugledni Sibirski seljak dospio uopšte na Carskom dvoru ?! He, preko veze ?! Dps-a ili sdp-a ?! Vidite, sve to što ste napisali je otprilike tako bilo, sa tim što vi na stvari gledate iz svog ugla, ja,takođe iz svog, dosta drugačijeg.

  Crnogorske princeze su svakako imale mnogo veći uticaj, politički ili kakav god hoćete drugi , jer su bile dio Carskog Dvora, nego li jedna posjeta Nikole Pašića.
  One su mnogo više uživale povjerenje i radile za interese svoga oca nego bilo koja druga ličnost u tom vremenu ! Postoje brojni dokumenti koji to potvrđuju.Zahvaljujući Anastasiji i Milici, u krugovima u kojima je nerijetko bila jedna od tema razgovora okultizam i misticizam, Grigorij Jefimovič Raspućin je ušao u dvor gdna velika vrata . Osjećao se maltene kao u svojoj kući. Njegovom neodoljivom hipnotičkom pogledu niko nije mogao odoljeti.Naročiti uticaj imao je na caricu, a poslije magične pomoći mladom careviću koji bješe bolovao od hemofilije (krvne bolesti),uživao je ogromno poštovanje carske familije. Vrlo brzo se oko Grigorija stvorio jedan, danas bi ga mogli nazvati ženski fan-klub, u čijem su društvu posredno ili neposredno uživale pripadnice ljepšeg pola. Svakako, takve stvari su pobuđivale veliko interesovanje javnosti. Uporedo sa raznim spletkarenjima i špekulacijama iza kulisa, državni aparat je vodstvom pogrešne politike oblikovane od strane drugih interesa, državu lagano uvodio u mrak i siromaštvo.

  Da bih skratio priču, narodu je uvjek lakše u takvim trenucima, (ovo je vama možda poznato), naći žrtvu koju bi okrivili za svo stanje ! Zajednici je onda mnogo lakše prihvatiti stanje u kom se društvo nalazi, pravdajući se da je,tako – kako je, i da ono što je najbitnije, oni nisu krivi !! Za sve je on kriv ! Što se tu može ?! he, zvuči poznato ? …
  Od tog momenta Raspućin je postao Zlo ili kako vi kažete sotona, a to nikako nije bio !!

  U jednom takvom novostvorenom ambijentu, naše princeze su dobile titule ne “crne žene” kako ste rekli, nego pogrdno, “crne vrane”, jer između ostalog i one su sada bile krive, jer su ga one prve dovele na dvor .Tada su dobile taj nadimak !
  Pojedini osjetljivi plemići i neki veoma osjetljivi članovi visokog društva,kao i pripadnici petrogradske policije,koje je Raspućinovo ponašanje i izgled mnogo iritiralo, postajali su opsjednuti mišlju kako likvidirati Raspućina ! Sezona lova na Grigorija je otvorena !

  Od 1910 do 1916. godine,na Raspućina su pokušani brojni antetati.Ali, nikako da ga ubiju ! Uprkos postu kojem je bio privržen,(izuzev vodke koja se danas mnogo više eksploatiše), Grigorije je volio i jedne posebne čokoladne kolačiće, koji su mu za ovu priliku bili servirani ali sa velikom količinom cijankalija (otrova). Ovo sve mu je priredio dojučerašnji bonvivan i drug u piću, veoma bogat plemić iz jedne od najimućnijih ruskih porodica. Felix Jusupof, je bio bogataš koji se na mrtvo dosađivao ! Između ostalog i to je razlog što se pridružio grupi zavjerenika. Vladimiru Puriškjevitču (okoreli monarhist), Dmitriju Pavloviču Romanovom (carevom rođaku), pukovniku Suhotinu i dr. Lasovertu.
  Naravno , Raspućin je omlatio sve te kolačiće pričajući duhovite dogodovštine iz svog Sibira !
  Vidjevši da mu ne mogu ništa Jusupof gubi živce i ispaljuje nekoliko metaka u njega. Dok su poslije konstantovane smrti, u susjednoj sobi raspravljali o daljoj akciji, čuli su da neko otvara ulazna vrata. Bio je to neumoljivi Raspućin, koji je ranjen pokušao pobjeći zavjerenicima. Nastaje panika ! Čuju se ponovo hici, i Raspućin konačno pada. Felix uzima štanglu i nekoliko puta udara Raspućina po glavi ! Tijelo koje je bačeno u ledom ispunjenu Nevu, kasnije nalaze seljani…
  Preskočili ste možda slučajno ,a vrlo je bitno ! Par dana prije smrti, Raspućin piše dva oproštajna pisma, caru i carici. U njima on predskazuje svoju smrt, ali opisuje i pad carstva i ubistvo cijele carske porodice. Car takvim riječima nije spreman povjerovati.
  Raspućin je pokopan u jednoj novijoj ondašnjoj crkvi, u prisustvu Carske familije. Poslije pokolja Romanovih neko se sjetio Raspućinovog groba. Ni tu mu nisu dali mira. Kovčeg je trebalo premjestiti van grada. Znatiželjnike je interesovalo otvoriti kovčeg. Vidjevši samo potamnjelo tijelo prepali su se, polili ga benzinom i zapalili.

  Plamen je za čuđenje trajao više od šest sati !

  Ali koga čuda i nauka ovdje interesuju ?!!

 49. Nisam se javljao pisanjem, neko vrijeme, što ne znači da nisam uz blog. Naprotiv, tu sam, i iskreno rečeno, sa zadovoljstvom čitam tekstove gospodina Perovića koi bacaju do sada nepoznato svjetlo, kako na našu prošlost, tako indirektno i na našu sadašnjost.
  Vidim da je list “Vijesti”, objavio. http://www.vijesti.me/kultura/vece-poezije-slavka-perovica-kafe-knjizari-krug-clanak-48064.
  Evo prilike da budemo na ovoj večeri poezije i da svi zajedno uživamo u stihovima koje je napisao gospodin Slavko Perović.

 50. Ljudi,
  i pored upozorenja administratora da se u komentarima drzimo teme o kojoj
  je Slavko pisao ne mogu a da ne komentarisem ljudsku smrdu Marka izmet
  Darinkinog Vesovica.Zamislite on pise za Glas Cepuraka.

  I taj nesoj kao i Rados Rotkovic i Milo Pavlovic su bili uz nas nekad.Boze sta
  se sve sunjalo uz mucenog Slavka.Dobro je u pameti ostao uz ove skotove.

  Zamislite on pise kolumne u Pobjedi.Semsudin ga je priveo sotoni i taj sljam
  je upregnut da pise i olajava ljude za ono sto on radi.Posto ne dolazi u Crnu
  Goru a sve zna o desavanjima ovde sa cudjenjem ga novinar pita ko ga tim
  informacijama snadbijeva,on odgovara da ga servisira Semsudin koji veli zna
  sve sta se desava u Crnoj Gori.

 51. A Marko se jednom sapleo , tamo 2001 i prosuo se . Od tad ne može da se digne no baulja sve jadnije i bijednije . To su ti likovi što su Slavku držali moralno slovo , a evo đe su stigli . Razvlače se po mafijaškim medijima , prosjače od mafijaških fondova da im bači brošuru da štampaju .

 52. Zemljo , otvori se . Mafija ustanovila nagradu sa imenom Velikog Lesa Ivanovića i dala je ovom smetu od Marka
  http://www.vijesti.me/vijesti/vesovic-kritikuju-dukanovica-da-bi-ugrozili-nezavisnost-video-clanak-48137

 53. Meni se čini da mu oni ponajviše za medikaciju trebaju. Nego, eto im ga tamo.

 54. Mondo,Kela,Nikolase i ostali,

  treba pisati o skotovima tipa Marka i Radosa.Posjecuju ovaj blog i oni koji
  ne pisu na njemu.Neka malo da citaju o onima koje im je sotona doveo da
  pokusa nauditi nama i Slavku.Kako vrijeme odmice udavice se u sopstveim
  spletkama.

  Inace Kinezi kaznjavaju neljude tako sto ih stave u bure i dobro ih hrane.Oni
  moraju nuzdu obavljati.Dje drugo no u to bure.I dalje ih dobro hrane a nivo
  izmeta se podize.Na kraju neljudi dodju u situaciju da jedu ono sto su sami
  po….. od one dobre hrane.

  sacekajmo toga ce i ovde biti vjerujte.Mnogo neljudi bitise oko nas.

 55. Rotković je odavno u tome buretu , odnosno u SDP

 56. Posjećuje udba sve, pomno prati svaku riječ. A, slušajte najstrašniju provalu vezanu za slučaj D. Neću sad imena, ali skapiraćete. hahaha e kuku krepajem od smijeha svaki put kad se ovoga sjetim! Pričaju njih dvojica preko telefona o narkomanki iz bh, ostaje to među njima, ipak je žena, nesrećnica. Sjutra dan zove lik sav iznerviran što je informacija procurila u novine, tobož moralista. E kuku tih budala!!! Zamislite, toliko su isprepadani da oni više i ne čekaju da provjere, odma reaguju, na prvu loptu!
  Što se tiče Vešovića, viđeli smo koliko je nervno otiša. U neku ruku je i za žalit, jer oni upravo vrbuju načete. Nije on samo mentalno, ima on još bolesti, a zavisi od Radončića jer mu ovaj kupuje tablete. Tuga bre, tuga.
  Zamislite kad je on umislio da piše knjigu, da su članci iz Pobjede ustvari djelovi knjige. Kakav opus, bem ti život!

 57. Šemsudinu je prvi posa u Titograd bio na stočnu pjacu u Zagorič đe je dra kože. Izgleda da će se morat vrnut istom zanatu, ali u Gusinje. BH tužilac je reka da je Bosni pun k…. Radončića i da će ih, skorija dana, vrnut s istom ćesom s kojom su i došli. Mada, možda Fahro i poželi Crnu Goru od kako se priča o Keljmendiju otvorila.
  A, to sve treba krečom zalit!

 58. Bila je davno jedna emisija na Free Montenegro , Miško Đukić je kasno naveče to radio i dovodio svakakve goste , uglavnom te neke urbane autsajdere podgoričke . I doveo jednom Roka Pajsera , e đe to nemam snimljeno . Roko jedno sat vremena priča o svakom od ovih ” bizmismena ” , i političara iz DPS , jednome je otac krao slavine u bolnici , ovaj Mugošin bivši sekretar za finansije krao ciagare po tafika na autobuskoj , pa jedan od ministara radio u prodavnicu ” boje i lakovi ” i pošto nije imao kupatilo u kuću kupao se u ” Boju” , uh, ako to neko ima snimljeno neka stavi da čujemo ponovo , stomaci će nam popucati od smijeha . A najbolji je bio na kraj emisije kad veli , sve ove što ih danas vode predsjednik Saveza Sindikata , ministar poljoprivrede , ministar ekonomije , premijer , to su sve ove te sam im ja svršavo po licu i sad ih ovi lopovčići te su postali face gađaju nekakvim zlatnim nakitom , ali sve to poslije mene i poslije ovoga mojega divnoga kurca .Za Radončića je pričao da je bio kasap koji se nije mica sa stočne pijace . Uzme ovcu i nosi je pješke za vrat do Drpe Mandića , mrčena ovca mu piša i sere za vrat i Šemso tako uneređen stigne s njom do mesare .

 59. Misko Djukic i Roko pajser su na YouTube.

 60. Nasao sam Cikotic , hvala . Nedostaje drugi dio , jer je emisija podijeljena u tri fajla . Sad vidim koliko je sjećanje klizav teren , kasap sa ovcom je otac onog Muja Đečevića , otac Kema Đečevića je krao slavine po bolnici pa onda otvorio magacin sa česmama u prizemlju kuće .A Kemo krao cigarete po autobuskoj Najbolje mi je kad sam čuo za DPS biznismena Banjevića kako je kao dijete imao da jede samo ljeba i mrsa , hehe , Otac i majka od Meše Kolarevića prodavali najlonske kese na veliku pijacu . Vesko Barović dolazio u grad na biciklo sa štipalicama na pantalone , da mu se ne zamrse zvonarice u lanac od bicikla , heheh . Sve veliki biznismeni i svi naslijedili kapital od predaka .

 61. Teska li je rdja kad se dokopa novca i moci. Sve gologuzani i nikogovici. Smrad do smrada.

 62. Nemojte samo biti lijeni preksjutra vece , i dodjimo da pozdravimo velikog Slavka Perovica u knjizari ‘Krug’ (subota 20h, Moskovska ulica ) koja jeste mala ,i vjerovatno da necemo moci stati , ali tim prije pokazimo svoj mafiji i dusmanima da ih se ne plasimo , i da Slavko moze racunati na nas u po dana – pola noci !!

 63. Nije vezano za temu ali osjecam potrebu da kazem. Godine iza nas , vrijemem koje zivimo sada ali cini se i dani koji dolaze-samo su potvda svega sto je govorio Slavko Perovic. Sve sto je govorio o Crnoj Gori, njenoj buducnosti i ovima koji je unistise , istina je. Kao sto je istina da je jedino sto je vrijedilo u Crnoj Gori bio Liberalni savez i Slavko Perovic.
  Znam da je ovo teska konstatacija za sve one koji su se bukvalno prodali , izgubili duse i ostale gole susvisne ljuspe. Crna Gora je puna tih crnih ljuspi , zombija.
  Zelim reci i sledece – da zalim sto ne mogu biti na veceri poezije Slavka Perovica, Zalim jer gubim priliku da se posle ko zna koliko godina sretnem sa gospodinom Perovicem i rukujem sa njim . Zalim, jer sam ljubitelj poezije . Ali se nadam da ce biti jos takvih veceri jer koliko cujem veliko je interesovanje za ovaj dogadjaj. Te veceri bicu u Zagrebu, vec ranije planirano, Eto objasnjenja za sve kojji me pitaju a kojima su ,,neophodne ,,informacije iz ko zna kog razloga .
  Jos nesto , ne vjerujem da cu uspjeti da ulogujem sledeci linik, pokusacu ali ako bude neuspjesno , molila bih moderatora da to ucini. Ovo je govor Slavka Perovica na Trecoj redovnoj konferenciji LS CG. Ove i slicne linkove treba sto cesce postavljati, zbog mladih , da saznaju istinu i krenu njemim putevima.
  Svako dobro svim posjetiocima sajta Slavka Perovica.

 64. Vidimo se u subotu naveče, da unesemo život u Moskovsku.

 65. Cicak , to su u velikoj mjeri i oštećeni ljudi , genetski oštećeni ili odrastanjem u familijama . Ovoe Vesku Baroviću su se ubili i majka i sestra i otac . Otac jer se razbolio , majka prije toga jer ju je suprug prebijao , a sestra kao cura od 18 godina jer se zaljubila . Ne pravdam Veska Barovića , daleko bilo , samo oću da kažem da je na površinu u Crnu Goru , zahvaljujući DPS oko kojega su se svi felerični , oštećeni ljudi u Crnoj Gori zbili , isplivao talog koji u normalnim državama ne može da ispliva jer su tamo vjekovima građeni mehanizmi , ventili , koji ne propuštaju takve da se popnu dalje od brloga đe pripadaju . Miomir Mugoša navodno ne zna ni ko mu je otac , a opravdano se sumnja na oca Guza Vujovića jer ovaj i Mugi liče ko rođena braća . Kad utekneš sa Cetinja zbog takvih priča i kompleksa , onda je normalno da se u ostatku života u tebi gomila mržnja , pakost i zlo . Ali nije normalno da takvi vladaju državom – niđe bez u Crnu Goru . Inače je karakteristično da stoka crnogorska voli svakome da nalazi manu – osim ovima koji su na vlast .
  Ono što je takođe karakteristično jeste da je DPS vremenom prerastao u organizaciju koja u kadrove promoviše najgori društveni otpad ili njihove potomke – to je preporuka za ulazak u DPS klub . Prije neki dan mi jedan podgoričanin veli , da je sadašnji gradonačelnik Prijestonice unuk Bose Feribot . Bosa je držala kafanu , svratište na divlje a u kafani i prvu javnu kuću u Titograd . Oca od tog malog Bogdanovića svi na Cetinju zovu Magarac , vjerovatno zbog toga čijom se ćerkom oženio . Mali se vjerio sa ćerkom Sveta Marovića pa ako DPS potraje – možemo zamislit na šta će ličiti to potomstvo odnosno kadrovska odmjena sadašnjih DPS funkcionera .
  Prekosjutra svi u Krug , koliko god da je mjesta , nabićemo se nekako.
  Gospođo Sonja , nijedan video sa Slavkomvom porukom koji nađemo na YouTube nije izgubio na aktuelnosti i svako ko nije pripadao Liberalima a pogleda to danas mora priznati da je svaka Slavkova izjava bila proročanska i da se sve – na žalost – obistinilo tačno kako je Slavko predvidio . Tu ste potpuno u pravu , ali na žalost – kod većine Crnogoraca i ostalih u Crnoj Gori nema snage ni za naknadnu pamet , da se osvjeste i makar sa dvodecenijskim zakašnjenjem priznaju da je Slavko svo vrijeme bio u pravu .

 66. Na Cetinje se svi smiju mlađanom gradonačelniku, odnosno ocu mu. To je sprdnja od familije. Mlađani je isto tako latentni homoseksualac.
  Sve sama kopilad bolesna.

 67. Bravo Sonja

  Ljudi poput Vas ce uvijek biti prisutni tamo gdje jeste jedna jedina Crna Gora ‘U svakoj rijeci i potezu LSCG i Slavka Perovica’ !! Vi ste Vas nemjerljiv doprinos nesebicno podijelili sa svima nama , i iskreno se nadam da ce doci dan kada cemo se okupiti da stisnemo ruke jedni drugima i nasem Slavku ! Ovoliko interesovanje i emocija koja se osjeca dodatno dokazuje koliko je covjek izolivan od ove mafije i koliko smo mu se uzeljeli !

 68. Jesu sitni sati ali Hvala Nikolas, Kod nas postoji ono sto vecina nema a to je Ljubav . LS CG je nastao iz ljubavi i zato je neunistiv. jJer, samo ljubav jos uvijek cuva ovaj svijet i samo ga ona moze i ocuvati A ruke ce se spojiti. U to sam sigurna ! Vece poezije Slavka Perovica je upravo to- vece divinih sjecanja, vece emocija!

 69. Najveća istorijska ličnost crnogorska nakon Krsta Popovića – Slavko Perović .
  U toj vezi je vertikala čojske Crne Gore !

 70. Gradjani,

  sjutra vece u knjizaru Krug da cujemo naseg Slavka.

  Ne mogu a da ne komentarisem sotonu Djukanovica koji isto kao pokojni
  Gadafi prilikom poslednjeg obracanja svojim simpatizerima u Tripoliju koristi
  za opoziciju istu kvalifikaciju o pacovima i misima.
  Ne zelim mu kraj kao sto ga je imao Gadafi.Zelim mu fer,posteno i sudjenje u
  razumnom roku.

  Dokaz da je Crna Gora blizu raspleta slicnog mnogim drzavama iz arapskog
  proljeca je i nedavni susret sa grobarom Tomom Nikolicem.On misli da je
  ovo slicna situacija onoj kada je u sukobu Milosevica i tadasnje opozicije na
  predlog Solane i USA podrzao udruzenu opoziciju.Danas je zapad uz Borisa
  Tadica iako po malo koketira sa Nikolicem da bi Tadica pritisli da promijeni
  poziciju oko Kosova.Nadam se iskreno da je ovog puta sotona Djukanovic
  pritisnut zahtjevom kriminalca i partnera Stanka Subotica koji finansira SNS
  Tome Nikolica pogrijesio.

  Inace sotoni je i na inauguraciji na Cetinju 1998 godine prisustvovao danas
  optuzeni u Hagu Vojislav Seselj.On je spreman sve uraditi da bi ostao na
  vlasti.

 71. Mondo , Kela kad prozivate i raskrinkavate razne likove , nema potrebe da pominjete da li su gej ili strejt. Ako smo liberali , znamo da to nije bitno. Bitno je da svi oni jašu ovaj narod 20 godina , siluju ga , iživljavaju se , prcaju ga u mozak a narod uživa i nikad mu nije dosta. To je perverzija o kojo treba pisati. Nemojmo da budemo na nivou onih , koje je jedan poljubac više uzbudio , potresao i šokirao nego sva zla u prethodnih 20 godina , sva ubistva , pljačke , ratni zločini , koji su spremni da jurišaju na gejeve i lezbijke a manji su od makovog zrna kad se treba suprostaviti mafiji.

 72. Ljudi,

  izvinjavam se administratoru ali dogadjaji preticu kodekse.

  Po nalazu vjestaka patologa prof.dr. Miodraga Soca koji je angazovan da
  utvrdi uzroke smrti pokojnog zatvorenika Terzica da je to knjiski primjer
  nasilne smrti,neko ko je bio nezadovoljan tim nalazom protivno pravilima
  izvidjaja je angazovao jos jednog sudskog vjestaka iz iste institucije.Postavlja
  se logicno pitanje zasto je upravnik ZIKS-a prakticno pozurio da smrt Terzica
  apriori proglasi samoubistvom,zasto nije angazovan tuzilac i istrazni sudija i
  zasto na izvidjaj nije dosla relevantna ekipa policije.Zamislite da je naknadno
  angazovana dr. Cukic koja je u slucaju prebijanja Fekija Kljajica od strane
  Aca Djukanovica na sudu i pored vidljivih tragova nanesenih pistoljem to
  kvalifikovala povredama nanesenim mobilnim telefonom.E takve oni doktore
  specijalce cuvaju za ovakve prilike.

  Danas je zalost na doslo do dvostrukog ubistva u centru grada po svoj prilici
  iz ljubomore u kojem je pored ubijene Raicevic stradao i zet Vesne Medenice
  Dulovic.Na mjesto ubistva je izsla kompletna rukovodeca ekipa policije i PJ
  Podgorica.

  Zalosno je ali da bi se prikazala sva posrnulost ovog drustva na cijem celu
  je sotona Djukanovic moraju se pominjati i ovi slucajevi.

 73. Ta Cukicka mjesecima krcka svoje nalaze da bi ugodila mafiji na vlasti, ovo joj nije prvi slucaj, ima ih jos i kad tad stici ce je pravda.

 74. Miki, ne smetaju meni ni pederi ni lezbejke, nego mi smeta kad Marović priča o bogu i pročišćenu i tandarama, a osvjedočena je pederčina, a još uz to je oženjen i ima đecu.E, takvima neću dozvolit, koliko je u mojoj moći, da drže slovo o moralu i zamajavaju narod. Ne svraćaju na ovaj sajt samo kela, mondo i sve ostale Slavkove pristalice. Svraćaju na ovaj sajt mnogi drugi, samo što ne pišu. E baš svi ti koji navraćaju trebaju da budu upoznati U POTPUNOSTI sa onima što ih jebu, ne u guzicu ili vaginu, nego u mozak evo 20 godina. Moderator izvini, ali ne znam kako bih drugačije dočarao licemerje, izopačenost, bolest ovih nemani!
  Izvitoperenost koju prikrivaju lažima, ubistvima, prevarama mora izaći na čistac jednom za sva vremena. Na kraju krajeva, što bi učinio ženi, s kojom imaš đecu, da je uvatiš u krevet s drugom ženom? Što bi ti pomislio? Da ne trebaš da se miješaš u njenu seksualnost, da je to njena privatna stvar?
  Ili bi je smatrao lažljivicom i prevarantom? A, zamisli još i pored toga da ti je krala pare sa računa, da je umiješana u organizovani kriminal, da je osakatila budžet itd itd…Zar ne bi pomislio da ti je takva žena uništila porodicu, uzdrmala te u temelj?
  E, sad zamisli sve to, a država je u pitanju, jer državom takvi poremećeni manipulišu pune dvije decenije!

 75. Đe je Crna Gora danas? Nema je, nestala je, evo je kao struli leš u grobu, evo je takva pred nama. I što? Ništa.U materijalnom smislu Crna Gora je mafijaški prekovana u zlatne poluge koje su pljačkom postale vlasništvo klana Đukanović, ali i njegovih prekookeanskih šefova, da, onih koji Svijetom upravaljaju iz Vašingtona.I opet:ovakvih šćeri i sinova ni jedna druga zemlja n e m a, đece koja su dala podršku ubici njihove majke, držali joj čvrsto i ruke i noge dok je ubijana, to je strava koja nadilazi svaki horor

  Danas je moj Slavko Crna Gora u malom dzepicu sotone Djukanovica tako
  da kad god on nedje podje on je ponese sa sobom.A zasto i ne kad mu je to
  plijen.

  Onaj ko je ovu malu lijepu zemlju prekovao u zlatne poluge je fasista Ranko
  Krivokapic koji sotoni Djukanovicu uzimajuci te poluge sotoni Djukanovicu
  pere ratnu biografiju,preko svog vecinskog partijskog clanstva iz reda
  manjinskih naroda pravi dekor kod medjunarodne zajednice o medjetnickom
  skladu u nasoj zemlji.

  Oni koji iz Vasingtona upravljaju svijetom preko kriminalnog sotone ustvari
  u regionu prave njima potrebni balans nesatbilnosti u regionu.Zamislite da
  vjerski poglavar islamske zajedine u Crnoj Gori dobije stan na dar od serifa
  Podgorice Miomira Mugose.Do sad takav dar nijedan od ostalih poglavara
  vjerskih zajednica nikad nije dobio.Kad sam vidio sa kim svaku vece Rifat
  Fejzic sjedi jasno mi je bilo zasto je to dobio.Naime njegov cesti sabesjednik
  je bivsi liberal zubar iz Tuzi a sada odbornik BS u parlamentu Podgorice koji
  zajedno sa odbornikom liberalne UDBA-ske partije i Guberinicem i narodne
  i Ostojicem i srpske narodne stranke drze Mugosu na vlast.Bosnjaci su vrlo
  prakticni.Oni su Djukanovicu oprostili Bukovicu i deportacije a za uzvrat
  Fejzic dobije stan u Podgorici.Fejzic je jos interesantan po svercu cigareta
  preko Rozaja za Kosovo.Naime njegov brat je jedan od policajaca koji taj
  sverc obezbjedjuje.

  Upravo je javljeno da je u Spaniji uhapsen nas drzavljanin Bozidar Martinovic
  kao rukovodilac stroja na jednom stranom brodu kod kojeg je pronadjeno 36
  kg kokaina.Po ko zna koja je po redu ovo zaplena droge dje su akteri i ili
  saradnici nasi drzavljani.S obzirom da je uhapsen u Spaniji nece vise biti
  zlonamjernih optuzbi da kad se uhapse takvi u Srbiji onda je to mrznja prema
  nasim drzavljanima a ne hapsenje kriminalaca.

  Evo se Mirko Vucinic odvazio da prizna sta se desavalo oko reprezentacije.
  Razmislite da li ga je samo vrijedjanje publike navelo da razmislja o neigranju
  u daljim kvalifikacijama.Bice prije da je genije nesto zamutio.Nece biti da on
  koji igra u elitnoj ligi ne voli da igra i na velikim takmicenjima kakva su EP i
  kvalifikacija za SP.Svima je vise dosta klona sotoninog Dejana.

  Moj Slavko nemoj se cuditi da su gradjani upravo ona djeca koja svojoj majci
  drze cvrsto ruke i noge dok je ubijaju,jer oni danas saucestvuju sa sotonom
  dok nam on ubija majku Crnu Goru.Kod mene je odavno ubijena kad joj je
  on nominovan ocem.Kao sto roditelj svom djetetu zeli zdrav i dobar porod
  tako sam i ja mojoj drzavi zelio tebe i nas za njene obnovitelje.

 76. AMIN!

 77. Inače, kad smo kod bicikljeta… i Boro Vučinić je svojevremeno pedala po Podgorici. Pričaju staropodgoričani da je ka momčić zarađiva tako što je po potrerbi prodavaca s pjace raznosio gajbe bicikljetom. Puka sirotinja. No je izgleda brzo zaboravio što znači bit praznoga stomaka.Sad mu je sindikat ispod nivoa,sad se obračunava sa sindikatom i neistomišljenicima. Vazda je bilo i biće NIKO TE NE MOŽE NAGRDIT KA NAGRĐENI.

 78. Pozdravljam te Miki,
  i mislim sve što i Mondo . Ne smetaju meni transeksualci , homoseksualci i lezbijke , to je njihove pravo , ja sa njima nemam posla ali im ne branim da žive kako žele – samo da to svoje ne nameću što u priličnoj mjeri poslednjih godina i čine . Ali sam protiv svakoga nasilja prema njima , uskraćivanja bilo kakvoga im prava zato što su to što jesu . Meni se onaj mali Cimbaljević i dopada kako istupa , on ima muda da kaže što jeste , a najveći broj crnogoraca ih nema da kaže za koga glasaju . Svaki put , sjutri dan poslije izbora , horde onih koji su glasali DPS zato što su dobili 20 eura da to učine – proklinju i u kam zatucaju one koji su to uradili : “ko je glasao ove lupeže , ruka mu se osušila ” , tako govore a vidiš im u očima da su oni jedni od tih .
  Meni smeta , a vjerujem i mondu isto , što felerični , oštećeni ljudi , iz nakaradnih familija , dobijaju pravo da vode ovu državu , prijestonicu i odlučuju o njoj . Sin od Magarca je unuk Bose Feribot , Bosa je držala ilegalnu javnu kuću , to se znalo a pričalo se da podvodii kćerke tamo . Ja ne znam je li tebi normalno da potomci takvih ljudi preuzimaju najodgovornije funkcije u državi . Te se stvari svuđe u svijet gledaju i svuđe javnu ličnost prate vlastiti ali i repovi predaka . Liberali su za gradonačelinka prijestonice imali Velikog Miroslava Vickovića , za kojeg moram ustati kad mu se ime pomene , sina od Gajetaša , nosioca medalje Gaetuše na kojoj je pisalo “Za pravo , čast i slobodu Crne Gore ” , vijećnika AVNOJ-a, ministra a ako se ne varam i otac mu je bio predsjednik opštine Cetinje . Đe smo mogli da kadriramo , i tamo đe su se pojedinci otkrili kao izdajnici , mi ipak niđe nijesmo dovodili polusvijet od polusvijeta kakvog dovodi DPS . A ako smo liberalni , ne znači da o tim paćenicima ne treba da govorimo ono što se priča jer su neistine i najprizemnija podbadanja upravo jezik DPS. Sjeti se samo Mugoše u Parlamentu , koji na Slavkovu diskusiju nije imao argumente pa je počeo da sere :”Ja se sijećam kako su te tukla druga đeca kad si imao pet godina” . Je li takvi ljudi , koji se služe takvim bolesnim upadicama da bi raspravu sa svojih lopovluka prenijeli na najniže zabavljanje naroda , zaslužuju da mi ođe na netu iz kulture ćutimo o onome što se po Cetinju odavno priča – da ga je načinio otac Guza Vujovića i da je , uz ostale , takva oštećenost zvaničnog porijekla , stvorila od njega poremećenog monstruma i lopinu koja krade sve što ugleda .

 79. Neće Milo Satana još dugo Inglish , sve se ovo raspada . Jedino se bojim da će u tom sveopštem raspadu zajašati još gori od njega , a tako obično i biva . Ali je sreća da svako ko bude zasio – neće tu sjeđet duže od godine . Samo neka krene jednom .

 80. Kela,
  gorih od sotone ne moze biti.

  Slavko veli-ovakvih šćeri i sinova ni jedna druga zemlja n e m a, đece koja su dala podršku ubici njihove majke, držali joj čvrsto i ruke i noge dok je ubijana, to je strava koja nadilazi svaki horor

  Ova djeca nece majku,oni hoce prostitutku za majku jer joj je lakse objasniti
  ovo cudo od nesojluka.Samo se ovde ljudi dive razvratu na dvoru i oko njega
  Pogledajte zadrigle sotonine biznismene koji na metar bazde na slaninu i luk
  bijeli.Njima takvima danas su univerzitetski profesori saradnici za jadnu paru
  a i nijedan od tih pametnjakovica se ne buni.Prihvatili su logiku puka.Cute i
  iscekuju da se oni tamo nadju.

  Drustvo koje je nekad bilo rasadnik pomorskih kapetana,strojara i
  pomoraca danas je poligon za obuku pomorskih narko kurira kriminalnih
  grupa sirom svijeta.Prosto se utrkuju ko ce se prije ukljuciti u kakav god
  narko kurirski posao.Naravno svemu tome je doprinio sotona koji je da bi
  legalizovao svoj krvavo steceni novac ustvari otvorio sirom vrata haosu
  koji sa sobom nosi pljavi novac.Naravno sotona nije racunao da kad tad
  mecka koja mu igrajuci cini zabavu u jednom momentu preskoci ogradu i
  nadje se oci u oci sa njim.

  Kad se sve sagleda objektivno i bez velikih parola ko god da dodje proci
  ce jer nikad vise nadam se nece proci prica MILA TREBA PODRZATI JER
  JE MANJE ZLO OD NEKOG.Ta prica nas je dovela na stub srama.

 81. Evo mi prijatelj forwardovao mail kojeg su isto njemu forwardovali , a moguće da su ga i neki od vas dobili jer jer prvi mail izgleda Veseljko Koprivica pod lažnim imenom John Matters sa @hushmail.com poslao na jedno petsto adresa i to se sada širi . Nevjerovatno je što čine bivši i sadašnji Milovi čauši pomeđu sebe , nakon što su bačali govna na Liberalni savez – sad se raskubaju među se .

  USKORO IZ ŠTAMPE IZLAZI KNJIGA KOJA ĆE POSTATI BESTSELER
  „ PAPAK IZ PAPA I SMRADONČIĆ IZ GUSINJA“
  (Sve što niste znali o Marku Vešoviću i Šemsudinu Radončiću)
  IZ SADRŽAJA KNJIGE:
  I
  – Ko je Marko Vešović
  – Zašto se Marko Vešović kazuje po majci, a ne po ocu
  – Šta o Vešoviću govore i pišu Sarajlije
  – Šta je o Vešoviću napisao sarajevski pjesnik Džemaludin Latić
  – Zašto Šemso Agović nazvao Vešovića psovač sa diplomom
  – Zašto je Vešović godinama bio anoniman u Sarajevu
  – Kako je Vešović drugovao sa Radovanom Karadžićem
  – Kako je Vešović podržavao Kradžićevu Srpsku demokratsku
  stranku
  – Kako je Vešović tokom rata primao četničke pare iz Beograda

  – Zašto je Vešović prećutkivao da je bio redovan saradnik
  Karadžićevog lista Javnost, i kako ga je na to podsjetio Jevrem
  Brković

  – Kako je Vešović slavio Matiju Bećkovića
  – Zašto je Slavko Perović napisao da je Vešović sramotni izdajnik
  koji je pisao na udbaški način
  – Šta je Rifat Vesković poručio Marku Vešoviću

  – Zašto je Balša Brković napisao da je Marko Vešović prvo
  udbaško pero Crne Gore

  – Koga je sve u Crnoj Gori izvrijeđao Marko Vešović
  – Šta je Novak Kilibarda govorio o Marku Vešoviću
  – Zbog čega se Vešović udružio sa zidarom Šemsudinom
  Radončićem
  – Ko je Marka Vešovića prekrstio u Papka iz Papa, a Šemsudina
  Radončića u Šemsa Smradončića
  – Zašto u Vešovićevoj knjizi Špijun iz Piperah, koju je štampala
  Pobjeda, nije naveden izdavač, urednik, godina izdanja…
  – Koja petorica crnogorskih novinara i književnika dojavljuju
  Vešoviću kako će sa Radončićem da u Glasu Čepuraka blate
  nedužne ljude
  II
  – Gdje je rođen Šemsudin Radončić i zašto laže da je rođen u
  Podgorici
  – Šta o Šemsudinu kažu njegovi bivši drugovi iz podgoričke
  Tehničke škole
  – Kako je Šemsudin Radončić nosio malter po cetinjskim
  gradilištima
  – Ko je sve tvrdio da je Radončić policijski špijun
  – Kako su urednici Monitora muku mučili da uljude nepismene
  Radončićeve tekstove
  – Zašto je Radončić svaki tekst za Monitor prvo nosio u
  podgorički dom zdravlja
  – Kako je Radončić „intervjuisao“ Svetozara Marovića
  – Zašto se Veseljko Koprivica sažalio na Radončićeve molbe da u
  knjigu „Akademiče avetinjo jedna“ ne uvrsti Radončićevu
  polemiku sa Ratkom Kneževićem
  – Zašto je Draško Đuranović izbacio Radončića iz Monitora, da
  bi godinama kasnije postali prijatelji
  – Zašto su se protiv urednika Monitora i Slobodana Pejovića
  udružili Radončić, Đuranović i Darko Šuković
  – Kako je Radončić povrijedio kičmu noseći sabrana djela Jevrema
  Brkovića
  – Ko je u Hercegovačkoj ulici u Podgorici spasio Radončiča da ga
  ne pretuče Vladimir

  Keković, bivši šef crnogorske policije
  – Kako je Radončić snimao film Karneval
  – Zašto je Radončić iz jednog hercegnovskog kafića pobjegao sa
  snimateljima svog filma od Božidara Vučurovića bez opreme za
  snimanje
  – Kako je Radonćić u knjizi Kobna Sloboda i u filmu Karneval
  veličao Slobodana Pejovića
  – Kada je Radončić uručio nagradu Slobodanu Pejoviću Udruženja
  Bošnjaka Sjeverne Amerike
  – Ko je naručio Radončiću da snimi drugi film o Slobodanu
  Pejoviću Heroj našeg doba
  – Šta je sve Radončić lagao u Pobjedi i Slobodnoj Bosni o
  novinarima Monitora i Miodragu Peroviću
  – Miodag Perović o Šemsudinu Radončiću
  – Željko Ivanović o Radončiću
  – Šerbo Rastoder o Radončiću
  – Šta kažu ugledni Bošnjaci iz Crne Gore o Radončiću
  – Šta o Radončiću kaže Slobodan Pejović
  – Kako Ratko Knežević opisuje policijske aktivnosti Šemsudina
  Radončića
  – Zašto Radončič ključem od kola čačka uši
  – Ko je Radončiću mjesecima redigovao knjige
  – Ko je finansirao Radončićeve filmove
  – Kako je Radončićev film Heroj našeg doba doživio fijasko u
  Crnoj Gori
  – Kako su Draško Đuranović, Darko Šuković i Srđan Kusovac
  pokušali da spasu Radončića nakon fijaska njegovog filma
  – Kakve je sve prijetnje i uvrede Radončić slao Esadu Kočanu,
  Milanu Popoviću, Koči Pavloviću i Veseljku Koprivici
  – Zbog čega su se zavadili i kako su se pomirili braća Fahrudin i
  Šemsudin Radončić
  – Šta je Šemsudin sve pričao o svom bratu Fahrudinu dok su bili u
  zavađi
  – Ko daje nagradu od 10.000 eura onome ko usred bijela dana prošeta
  Podgoricom sa

  Vešovićem, Radoničićem i Kusovcem i u ruci drži Pobjedu
  – Šta povezuje Fahrudina i Šemsudina Radončića sa braćom Milom
  i Acom Đukanovićem
  – Zašto bi Radončići ubrzo iz Sarajeva mogli preseliti u svoje
  Gusinje

 82. Kela moj dragi,

  upravo procitah da je produzen pritvor Slobodanu Djurovicu koji je osudjen
  prvostepeno za ubistvo novinara Iva Pukanica iz Nacionala.Nas dicni Boban
  kum Joce Amsterdama osudjenog na 15 godina za narucivanje ubistva.

  Nocas je u Budvi i Tivtu ANB i policija u saradnji sa DEA-om uhapsila jer je
  morala sina Bozidara Martinovica i Igora Bozovica koji se dovode u vezu sa
  zaplenom kokaina na brodu u Spaniji.

  Nema vise igara kao sto je bilo oko hapsenja Zvezdana Terzica.Sad to sve
  drugi kontrolise.

  Jos je muk oko odgovornosti direktora ZIKS-a Milana Radovica oko ubistva
  zatvorenika Terzica.Ovo sotona vraca dug svom specijalcu iz Bijelog polja
  koji je bio tuzilac u reziranoj osudi pripadnika SDA na celu sa Harunom
  Hadzicem.Isti taj Radovic je jos uvijek predsjednik izborne komisije u B.Polju.

  Koliko je sotonu zaduzio govori podatak da mu je brata postavio u osnovni
  sud za predsjednika.Zena i cerka su mu u tuzilackoj organizaciji takodje
  visoko kotirani.

  Ovu baru i zabokrecinu koju je sotona napravio od ove jadne zemlje niko pa
  ni bilo koja fukara iz bilo koje stranke ne moze vise uniziti i obrukati.Mi cemo
  jos dugo placati danak ovog haosa.

 83. Evi odgovora od Šemsudina Smradončića , kojeg šalje na stotine adresa koje su primile mail od Johna Mettersa , to jest od Koprivice . Izgleda da ga je bazdeljavi Đuro Vučinić ošpijao Šemsudinu . Ojha , kilavićemo se od smijeha gledajući što govna jedni drugima čine .
  ———————————————————————————-
  Dragi svi,
  ovo je pisao Veseljko Koprivica, novinar ratnik koji je ubijao po
  Dubrovniku i Hercegovini. Tada je išao samo putem svog oca Rista
  Đokovog Koprivice zloglasnog četnika iz Banjana, čije slike je nedavno šaljem u prilogu. Koprovica je nije samo jedini novinar-ratnik već i jedini novinar koji je odbio poziv hađkog
  tužilaštva da svjedoči protiv Slobodana Miloševića. Zbog svojih
  bezočnih laži osuđen u više od trideset procesa, pa se zbog toga ne
  smije potpisati. Uostalom osuđen je i zbog laži o Slavku Peroviću.
  Koprivica je dobio potvrdu da je lažov i prije dva dana u Strazburu.
  Potvrđeno je da je pisao laži, ali je rečeno da je kazna prevelika.
  Što e tačno: u Monitoru preko platnih lista primao platu od 100 eura, a
  mimo toga još 1.500. Da su to znali u Strazburu ne bi imali primjedbu ni na
  na visini presuda. Šaljem Vam i adresu njegovog feljtona objavljenog u
  Monitoru gdje kuka nad sudbinom četnika 1945, ne navodeći niti jednu
  riječ o njihovim zločinima. Tamo bezočno laže da su sa četnicima
  zajedno bježali i podgorički muslimani. Naravno šaljem i adresu mog
  filma, Heroj našeg doba, da se sami uvjerite koga Kopriivica brani i
  zbog koga je krenuo u ovu sramnu kampanju-zbog svog pobratima Slobodana Pejovića, lovca na bh. izbjeglice, odnosno mog filma. O tome kako sam čistio uši ključem od kola ne može mi prigovarati osoba koja je
  doživjela tešku povredu čmara, te je zbog blagovremenog neodlaska
  doktoru (bilo ga stid da se bruka čuje) završio sa teškom unutrašnjom
  gangrenom, tako da mu je život spašavao Milo prebacijući ga hitno na
  VMA u Beogradu gdje je jedva spašen. Na VMA su ga uz pomoć hiperbarične
  komore i šest operacija jedva spasili.

  Veseljkov feljton gdje kuka nad sudbinom očevih saboraca:

  http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_u_2_svj_ratu/od_vezirovog_do_zidanog_mosta_v_koprivica.htmlHeroj
  našeg doba:.(http://www.youtube.com/watch?v=Ts2YPR4kID0&feature=related)

  S poštovanjem
  Šeki radončić
  Organization Witness Sarajevo
  Banjalučka 6, Sarajevo
  Bosnia and Herzegovina
  tel. + 387 61 159 380
  email: witness-sarajevo@live.com
  sradoncic@hotmail.com
  Date: Thu, 24 Nov 2011 13:31:40 +0100
  From: ntvm@t-com.me
  To: sradoncic@hotmail.com

 84. Sve se raspada Inglish , većinu stvari si odlično predvidio u dosadašnjim komentarima . Kojom će dinamikom to ići – viđećemo . Ne bih volio da to bude brzo , jer treba gledat taj film i uživat u njihovim mukama . Uskoro će biti bjegunci koji bježe pred dojučeranjim slugama , i svakim danom će se sve više ukopavati u živo blato u koje su ovu državu pretvorili .
  Za Mila se molim da poslednji plati , neka prvo vidi kako je propalo sve što je napravio . A onda , pošteno da mu sudimo pa da ga objesimo – ne velim ja , no će to biti parola ovih što mu se dvadeset godina sa one rabote nijesu skidali .

 85. Kela,

  tek sad procitah ovo za Semsudina.Naravno znam da su i oni koji ga sad
  blate isti kao i on ali ti moram reci da je ipak NAJGORI onaj ko danas kad
  bi trebalo da se Gadafiju zada zavrsni udarac sluzi njemu njegovoj UDBI.

  Prljava je lisica od Profitera,Zeljko Ivanovic i sva ta druzina iz Vijesti ali ovo
  sto danas radi Semsudin,Darko Sukovic i Drasko Djuranovic je barustina.
  Oni potpomognuti Darinkinim Markom,krvavim Keljmendijevim novcem i
  popljackanim novcem sandzackog pustolova Fahra misle da smo mi neki
  dio onog njihovog puka koji se nagodio sa sotonom da im za smrt njihovih
  najmilijih isplati novcanu naknadu od njegovih krvavih para.

  Niti medju nama ima onih koji bi za krvave sotonine novce dali mu povelju
  za mir koju mu je zahvaljujuci Semsudinu,Marku,Naseru i Fahru dao onaj
  islamski institut iz Sarajeva u kojem glavnu rijec vodi Haris Silajdzic i Reis
  Mustafa Ceric.

  Znam da su majke Srebrenice i Zdravko Grebo vratili ligi humanista svoje
  povelje nakon sto su Djukanovi i Marovic dobili iste takve za svu pomoc
  koju su u onim teskim vremenima pruzili nesretnim bosnjacima kad su ih da
  se ne bi smrzavali po bespucu Foce direktno predali u ruke Karadzicu.Kako
  su tada zavrsili znaju njihove porodice.
  Naravno nezavisni sotonini sudovi su se pobrinuli da kao i mnoge slucajeve
  dje bi se odgovornost mogla prenijeti na Djukanovica ucinili sve da ih nikad
  ruka pravde ne stigne.

 86. Kela , Mondo nema ništa sporno.Samo , ako oni skreću pažnju sa njihovih lopovluka , mi ne bismo smjeli da nasjedamo na to, ako se oni služe neistinama i podbadanjima , ne znači da i mi treba to da radimo. Mi imamo dovoljno materijala o njima pa nema potrebe da zavirujemo u njihove spavaće sobe. Nema sumnje da su svi oni poremećeni , ali ako se previše insistira na njihovoj poremećenosti , to može da se shvati kao olakšavajuća okolnost. Ja mislim da oni nemaju nijednu olakšavajuću okolnost.To su mafijaši , kriminalci a ne neuračunljivi tipovi koji ne znaju šta rade. Moja poenta je bila da nijesu svi mafijaši homoseksualci niti su svi homoseksualci mafijaši , znači jedno nema veze sa drugim pa nema potrebe da se to naglašava. Crnoj Gori je potrebno veliko čišćenje jer smo do grla u blatu , ali se bojim da ne odemo u drugu krajnost , jer ovakva vremena su pogodna za procvat ekstremnih ideologija.Primjer fašističke organizacije u Srbiji. Zato sam osjetljiv na svaki prizvuk homofobije , rasizma ili slično. Znam da je besmisleno otvarati temu prava seksualnih manjina u ovakvoj državi đe mafija kontroliše sve uključujući i nvo koje se bave ovim pitanjima. Ali vjerujem da svi mi ođe dijelimo viziju jedne drugačije Crne Gore u kojoj će svi građani biti ravnopravni i slobodni.

 87. Zlocinacka banda je pocela da dobija udarce. Kolani popustaju. Okrenuce kola niza stranu.
  U ambis im zelim. To su odavno zasluzili.

 88. Ođe svijetla neće biti još dugo , a da će mrak brzih dana progutati ove koji su ga stvarali dvije decenije – hoće

 89. donio jedan piper jednom starom piperu knjigu marka vesovica o jevremu i govori mu sto pise u njoj, a djed kaze * e moj sine,eto kakav je nas Jevrem sigurno je taj Vesovic grdji od njega*

 90. Kela,

  njima sad treba dati oruzje da se olos poubija.Oni koji su do juce svi bili
  protiv nas i Slavka danas spijaju jedni druge i zamislite Semsudin proziva
  smrdu Veseljka da je blatio Slavka.

  Kad bi me sad strijeljali ne bih vam mogao reci ko je veci izmet ili su obadva
  spijuna jednaki po nesojluku.Oba su radili i dalje rade za sotoninu UDBU,ali
  danas sa razlicitih interesnih pozicija.

  Semsudin i njegov Fahro su nas preko njihovih prijatelja Reisa Cerica i
  Harisa Silajdzica medju bosnjacima koji su nas glasali predstavljali kao
  crnogorske nacionaliste.Posebno od momenta kad je Dejan Vucinic s
  punim pravom izjavio u parlamentu da se sa Kuranom u ruci ne moze ici
  u EU.Naravno oni su to izvrnuli kako im odgovara i onda je Ceric izdao nalog
  da LSCG i Slavka svaki hodza prilikom susreta sa vjernicima u Crnoj Gori
  stave pod sumnju i da su ustvari liberali u osnovi nacionalna stranka.Ja sam
  to cuo od dostine mojih prijatelja iz reda bosnjaka a i u mnogim diskusijama
  po lokalima dje se takve teme otvore u prisustvu bosnjaka.Na kraju krajeva
  hajde da vidimo koliko je danas bosnjaka sa nama.Sta im to nije sa nama
  odgovaralo.Ako je bilo neceg zasto to javno nijesu do sada saopstili.

  A o veselom Veseljku ne bih ama bas nijednu rijec potrosio.On je za razliku
  od Semsudina mala gnjida.

 91. Đuro Vučinić izgleda i pomeđu Veseljka i Šemsudina radi što je i u Liberalnome savezu činio : špija i spletkari za jednoga i drugoga .
  Da mi je da svima može oružije da podijeli , pa da su poubijaju do poslednjega – lično bi im ga poklanja . Ajd nek bude što brže i što gore, pa će valjda brže i da se završi. Bolje užasan kraj, nego ovaj užas bez kraja.

 92. Imaju oni oruzja i previse, ali im je srce kukavno.
  Dje je normalnim ljudima srce, njima je zec.
  Oni mogu samo nesto ispotaje i iza ledja.

 93. Prijatelji,

  vidjeli ste da je nas Slavko onaj isti kao i nekad sto je bio.Pun je vedrine i
  energije.Naravno svi smo mi a i on stariji i izmuceni ovim cudom od nakaza
  iz vlasti i njihovih sluga.

  Mislim da je odgovorio na mnoga otvorena pitanja.Njega ne mogu folirati na
  emocije oko drzave,crkve i jezika.Pa zar on i mi sa njim nijesmo obnovitelji a
  ne glibovi okupljeni oko sotone i Ranka.

  Genije nas nek nam je ziv i zdrav.Vjerujem da cemo ga mi vratiti na nase
  celo da nam nasu majku Crnu Goru koju su ove olosi pretvorili u prostitutku
  oslobodi i ocisti obraz njen da bi joj zavedena djeca mogla vedra cela ici i
  gledati svima pravo u oci.

 94. Сјајна ноћ. Хвала гдину Перовићу на стиховима, причи и сликању. Живјели!

 95. Ja ne mogah ovako krupan unutra pa sam ostao napolju. Vidio sam i dosta dragih ,i ljudi nakon dosta vremena , a bilo je i mladih koji su rođeni kad je LSCG nastao, i to raduje. Divno veče, čista ljepota, divan Slavko. Podsjetio si nas koliko smo slobodni , taman ovako goli kako pomenu u onoj pjwsmi , u odnosu na ove prepariirane gmizavce obučene u uniforme partija i mafija . Bravo Slavko , željan sam i jednu političku tribinu da napraviš , iako znam da ćeš teško to prihvatiti . Hvala tebi i svima koji su večeras bili tamo . Divni svijete , mi smo viša rasa za sve stanovnike Crne Gore . Znaju to oni odlično

 96. Sjajno veče,dostojanstveno, svečano i uzvišeno. Nadam se da će Slavko organizovati još ovakvih večeri. Sjajna stvar je što su tamo bili predstavnici studenata, bez kolega iz SDP DPS.Muzika je bila fenomenalna, Slavkova poezija je oborila s nogu!

 97. Naravno, vidim da je bilo sjajno po fotografijama u par video snimaka i komentarima na blogovima, portalima, drustvenim mrezama…

  Slavko je nasao izvanredan nacin da okupi slobodne i postene ljude koji su se tako osjecali veceras u Podgorici. Mislim da ove veceri poezije (ili veceri u bilo kom drugom aranzmanu) treba organizovati u svim gradovima Crne Gore, polako, vedro, ponosno i slobodno.

  Sloboda se budi onog trenutka kad se inspirise. Mnogi mladi ljudi nisu ni svjesni koliko mogu uciniti ukoliko slobodno razmisljaju. Treba im dati priliku da osjete sta je to, jer mnogi su rasli i odrasli u crnilu i tami mafijaskog rezima.

  Pozdravljam organizatore u knjizari “Krug” i sve koji su dosli da osjete ujedinjen i slobodan duh Crne Gore.

  Na zalost, nisam mogao doci, ali bice prilike…

 98. Poštovani, bio sam večeras u “Krugu”, Bez pretjerivanja i namjere da laskam, mislim da bi u rečniku pored riječi “harizma” trebalo staviti Slavkovu sliku! Zaključujem to i po sledećem: o poeziji Slavka Perovića nijesam imao naročito mišljenje jer, jednostavno, nije bliska mom poetskom senzibilitetu, koji baš pretjerano ne voli slobodan stih. Otvoreno priznajem da sam odlazeći na ovo poetsko veče, učinio to sa puno skepse, više iz pijeteta prema svom omiljenom političaru. Ali onda večeras, taj glas, ta energija sa kojom je recitovao stihove, rekoh: izvrsna poezija i još bolji nastup! Ako dozvoljavate jednu deskripciju – nikakva distanca između kazanog i onog ko kazuje, sinteza i harmonija poetskog izraza prezentovana bez teatralne baroknosti, a opet, dramski i sa puno emocija. Jednom riječju – maestralno! Nešto slično sa svojom poezijom činio je i Majakovski, tako da svaka čast, poštovani gospodine Peroviću!

  Uprkos nekim stavovima koje Vi zastupate, a sa kojima se ja nikada ne bih složio, moram Vam otvoreno saopštiti – opet kažem, bez namjere da laskam – da ste bili i ostali apsolutno najveći politički lider u novijoj crnogorskoj istoriji, i kao takav, šta god se dalje dešavalo sa ovom našom zlosrećnom domovinom, ostaćete upamćeni! Pobjednici, dakako, pišu istoriju, ali je časni, slobodoljubivi i hrabri ljudi stvaraju, a to je privilegija koja Vama, zasigurno, pripada i koju vam niko i nikada, ma kakvim se namjerama rukovodio, neće moći oduzeti!

  Srdačan pozdrav za Vas i sve ljubitelje Vašeg bloga!

 99. Tamo oni sinoc su bili u podrumima. Za nase porilike bolje reci trapovima.
  Slobodni i slobodomisleci, koji su mogli da budu u “krugu” bili su tamo.

 100. Dragi Slavko,

  divno veče. Moram da podijelim najljepšu impresiju tvojim riječima:

  Sveti Vladimir Dukljanski sa Rumije i Svetac sa Lovćena bi pomirili Crnogorce pa da ih je kao Kineza 1,5 milijardu.

  Oni (crnogorci) ne znaju koga su imali i zato su im “vrijednosti” mafija, sponzoruše, udbaši i sl.

  Puno pozdrava TEBI i tvojoj porodici,

  Aco Radulović

 101. Već jednom sam, u jednoj od rasprava sa dušmanima, rekao da je Slavko Perović jedan od rijetkih erudita na ovim prostorima. Slavkov genij njima neukima, primitivnima, genetski osakaćenima najviše smeta. Mogu te protuve bjelosvjetske lišit slobode, mogu oteti novac reketom i prevarom, mogu manipulisati lažima, ali slobodarski duh ne zarobiše, ljubav ne ubiše, znanje ne oteše. ZNANJE NJIMA KUĆA NIJE DALA!

 102. Zamislite da Milo Smrad napravi poetsko veče . Viđeli smo kako su na sprdnju dizali poeziju njegovog klovna Lukšića . Zamislite Ranka Krivokapića . Mugošu . Ovom državom upravljaju preparirane životinje bez duše u duha , i bez života .

 103. Inače , da vas malo zabavim , Šemso je poslao nove e-mailove svima koje je prethodno e-mailovima zasipao prerušeni Veseli . U njima tvrdi da je Veseli sa ratišta donio neke metke za uspomenu i da je metak od protivavionskog topa od 20mm gurao sebi u čmar , izgleda godinama , dok na kraju zbog povrede tkiva i bakterija nije izazvao gangrenu sebi . Šemso obećava da će uskoro svima dati na uvid dokumentaciju sa VMA . Neće mu biti teško da je pribavi , jer su UDBa i Milo organizovali liječenje Veselome .
  Meni , iskren da budem , Veseli nikad nije izgledao normalan , tako da me ne bi čudilo da je Smradončićeva priča tačna . Eeeee, eto ko je širio laži da se LSCG prodavao , da se Slavko sa Milom sretao u restoranu ZIKS i ostale gadosti – čovjek koji je sebi u prkno gurao metke donešene sa dubrovačkog ratišta , o kojem je knjigu napisao prikazujući sebe kao nasilno mobilisanu žrtvu . Narode , sve se vraća , a ovi što su bačali govna na Svetinju kakva je LSCG završiće kao najniži otpad ovoga društva , pred istom javnošću koju su punili svojim lažima .

 104. Malo sam guglao , pa vidim ođe sliku tog famoznog projektila od 20mm http://www.mycity-military.com/slika.php?slika=2705_307726445_20mm%20preseci.jpg , , pogledajte veličinu u odnosu na keramičku ploču iza . Veselome bi bolje bilo da je ratne traume liječio nekim od metaka koji su mu ostali od očeve kratke talijanke zadužene 1941 , no što se igrao sa ovim čudom . Izgleda – što 1991 nije završilo u Dubrovačke bedeme , jeste u prknu Veselome . Dobro veli Slavko , nema spasa ovoj državi . Ogromna je hipokrizija i unutrašnja bijeda njenih stanovnika i stanovnica .

 105. Prijatelji,

  samo on koji je dugo bio pred nama sa svojim idejama moze ovoj olosi reci
  sve ono sto im drugi ne moze reci.

  Svi drugi,bez izuzetka su po nekad bili pri sotoninom stolu samo mi mudrim
  Slavkovim odlukama sacuvali smo ljudsko dostojanstvo i licnu cast.

  Oni losi,ljigavi i mali koji su u svojim jazbinama sakriveni cekajuci sotonin
  nalog za dalje djelovanje sinoc su po ko zna koji put dobili Slavkovu i nasu
  poruku sta mislimo o njima i sta ih ceka u buducnosti.

 106. Kela moj,

  molim te da ne upadamo u klopku ko je gori za nas liberale i Slavka Semso
  ili Veseli.

  Oba su uzmeti.

  Ali moj dobri Kela oba rade za najgorega na svijetu koji je sve ucinio da bi
  rascerecio LSCG i Slavka.Naravno on to ne bi mogao da nije izmeta tipa
  Semsudina i Veselog.

  Ako smo ustanovili da je kreator,izvodjac i nadzorni organ pretvaranja nase
  drage majke Crne Gore u prostitutku sotona Djukanovic zar nije prirodan i
  prioritetan cilj rusenje sotone.Da bi sotona bio srusen trebaju se koristiti sva
  sredstva cak i nedozvoljena.Svojim radnjama u dugom periodu a danas
  posebno Semsudin se kandidovao peruci ratnu i zlocinacku biografiju Mila
  Djukanovica za nasu prioritetnu metu.Ako bog da da sotona podje tamo dje
  mu je mjesto to jest u Spuz tada cemo otvoriti pricu o Profiteru Misku,glibu
  Zeljku Ivanovicu,izmetu Veselom i svim onim UDBA-sima koje predvodi Rajo
  Sekspir Vulikic da i oni dobiju adekvatan tretman koji vjerujem nece ni malo
  biti slabiji od sotoninog.

  Da nije Semsudina,Fahra,Rifata Fejzica i Ferhata Dinose ne bi bosnjaci od
  obozavanja LSCG i zaljubljenosti u Slavka presli u otvorene napade i razna
  podmetanja od kojih je ono da smo mi crnogorski nacionalisti opasno i vrlo
  prljavo.Jesu li Slavko i liberali deportovali,progonili Bukovicane i cinili one
  sve prljave radnje koje je cinio sotona a sad ih peraci zele nekom drugom
  podmetnuti.

 107. Šemso Glibavi se kleo u Slavka , isto ko i Veseli . Ajde da za Veseloa kažemo – Milo ti je sredio da ti se izliječi prkno nevaljalo i glava spasi – i prosto ti bilo , ali Veseli je pljuvao po nama i kad više nije morao , jer mi smo odavno bili prestali sa političkim djelovanjem. Za Šemsa naravno sve najgore , vjerovatno i jos gore nego za Veseloga , Šemso se prodao jer mu je guzica veća od njega i Fahra zajedno . Ali da ćemo se zabavljati gadlucima koje će jedan drugom otvarati u narednim danima – hoćemo . A obojica su početkom 90-tih trčali oko Liberala i Slavka slineći kako nemaju ljeba da kupe , da im đeca plaču gladna iSlavko im davao koliko je u kasi bilo . I njima i ovom smetu Šukoviću . Bilo je da telefonski račun ili struju ne platimo , ali ovim zapomagačima i prosjacima se davalo sve koliko se imalo . Kad su kod Mila nanjušili obilnije i mrsnije korito , ojdoše a ni hvala da su rekli . Neka što hvala nijesu rekli , no po nama udariše lažima po novinama i po ulici , ko da smo im najgora zla činjeli . Funjare otpadničke , to ni izdajnici nijesu , voljeli bi da jesu ali nijesu . Izdajnik – kako to gordo zvuči kad su Šemso i Veseli u pitanju !

 108. Lijepo Slavko reče na sinoćnjoj poeziji da bi odma skupio desetine hiljada ljudi i to na onome jahačkom podgoričkom trgu, i da to njemu nije problem. Problem je to što bi za 24 sata od tih hiljada ostalo 100. A od tih 100 samo nekolicina koji ne rade za udbu.

  Vjerujem da bi tu nekolicinu odma poslije i Gospod Bog napuštio.Zasluženo naravno. Ne može biti drukčije.

  I đe je Crna Gora danas? Ona u ovim planinama ne postoji.Koolike su to planine ! Da se čovjek iznenadi. I zaprepasti.

 109. signor-u Slavku Perovicu,

  “grande apllauso” i postovanje za Vas
  kao i svim postovaocima Vaseg bloga!!!

  salve da copenhagen

 110. Poštovana Daliborka, u cjelosti podržavam Perovićevo i Vaše zapažanje. Na onom Mugošinom nosaču aviona koji je prozvao trgom okupile bi se možda i hiljade ljudi, aplaudirale, neki bi i zaplakali, prošetali bi se onom pistom kao kod Armanija, a onda se svi mirno, tipično crnogorski, povukli u svoje tople, bijedne i jadne domove i živote. Da Daliborka, Crna više ne postoji. Mrtva je ovo Gora.
  Pozdravljam Vas uz lijepo sjećanje na Vaš topli glas iz nezaboravnih emisija sa blaženopočivšeg radija Free Montenegro 103 megasrca.

 111. Bilo je veoma lijepo slušati poeziju gospodina Perovića. Nadam se da dijelim mišljenje ostalih uvaženih posjetioca bloga, kada kažem da bih volio da sledeći susret sa gospodinom Perovićem, bude u nekom drugom, ambijentu u SLOBODNOJ Crnoj Gori.
  Pretpostavio sam da će veče “skliznuti” i na politički teren što je možda umanjilo ljepotu osjećaja, nakon slušanja stihova gospodina Perovića, ali svakako nije umalnjilo poterebu da se gospodin Perović vrati javnom angažmanu u Crnoj Gori.
  Hvala vam gospodine Peroviću na lijepoj književnoj večeri i na večeri SLOBODE koju ste vašim gostovanjem podarili Podgorici!!

 112. 103 megasrca, upravo tako Vladimire! I to opravdano. Što se poezije tiče.

  Postoje stihovi u kojima majka Krsta Zrnova ovako kaže:
  ” KAMEN TVRDI ŠTO TE RANI
  U KAMENOJ CRNOJ GORI
  NEMOJ DA GA DUŠMAN GAZI.
  SVAKU STOPU
  SVAKI PEDALJ
  OVE SVETE ZEMLJE PAZI”

  Mislim da je ovo dovoljno jasno rečeno.
  Nije riječ o ni o revoluciji, ni o narodu, ni o večerima poezije, ako se ne prepoznaje to o čemu se govori. I još je gore ako se prepoznaje i ništa s tim…
  Šteta što je tako, ali je tako.I tome ima razlog ili uzrok. Slabosti su jače od snaga valjda. Vidite, Slavko Perović je jasno rekao odakle mu ljubav prema poeziji. Znači govorimo o nasljeđu ljubavi. Ono svakako ne počiva na slabostima.

  Pozdrav za porodicu Slavka Perovića iz još uvijek žive Crne Gore!

 113. Kela,

  kad god je sotona ugrozen po automatizmu laboratorija zla-UDBA- u proces
  ubacuje oficire.Nadam se da si vidio da se oglasio Milos Besic.Zamisli koja
  je muka kad ga i pored JAVNOG SAOPSTENJA DE SE VISE NECE JAVNO
  EKSPONIRATI PRILIKOM KOMENTARISANJA ISTRAZIVANJA i da vise nece
  javno saopstavati svoje procjene o politickim kretanjima u Crnoj Gori kad je
  ipak morao da se pojavi.Stan su mu dali i MORA.

  Vidio si da on sad lagano gura tu novu stranku iz onog njihovog foruma,da
  bi nekako trenutno nezadovoljstvo koje je nastalo zbog GLADI u drustvu
  i da bi tu energiju kontrolisano kanalisali u poznate PRLJAVE RUKE.

  A sta reci za Profitera Miska,sta reci za Profitera Zarka,spijuna CIA Grahovca
  novokompanovanog Dritana Abazovica i ostalih UDBA-skih izvrsilaca.

  Interesantan je komentar oko potencijalnih podrzavaoca te stranke.On hoce
  vjesto da CASNE LIBERALE koji ne podrzavaju nijednu partiju osim sto zele
  promjenu PLJACKASKE VLASTI da ih kao navodno prirodno smesti tamo.On
  prljavo takodje kaze da ce jedan mali dio i biraca SNP-a biti tamo sto je
  nemoguce znajuci njihovo opredjeljenje.Interesantno da samo DPS ne vidi
  u problemu jer lopovi valjda slicno PACOVIMA potonji bjeze sa potopljenog
  broda.

 114. Inglish , Kela i drugi prijatelji
  Toplo preporucujem da procitate Slavkov novi tekst u ‘Slavkovim zapisima’ jer ga nekako zaobidjoste nenamjerno … A mislim da tako dirljiv tekst Slavko odavno nije podijelio sa svima nama , pravi BISER je napisao , pa uzivajte … !!

 115. Pa kaze Slavko
  Strašnu li si sudbinu izabrala Goro Crna i tvrdoglavo je, mehanički, uporno sprovodiš. Koliko li je primitivne sebičnosti u tome, koliko zlomisli, koliko samoubilačkog, kako uživaš u samouništavanju, u evropskoj istoriji takva sudbina niđe drugo, sem ođe, poznata nije.

  Svi bas svi do jednoga stanovnika iznajmili su svoju majku Crnu Goru za mafijasku prostitutku.Naravno robovi primitivizma i puki posmatraci njenog
  nemorala i nesojluka koriste golu institucionalnu silu i novac i bolesno
  vrseci mehanicke pokrete samozadovoljenja ustvari ni svjesni nisu da cine
  zlocin.Mozda i jesu ali vise vole krvavi mafijasli novac.

 116. Pozdravljam Vas inglishe, Nikolase i sve druge.
  Viđeo sam sve još danas prije podne , no me odvukle obaveze , neki Srbijanci odnosno gabelji niški i novosadski mi bili dužni neke pare pa sam trčao za njima .
  Viđeo sam Slavkov tekst , vrlo dirljive impresije njegove , drago mi je da se vratilo optimizma i raspoloženja kod njega . Zaključak je fenomenalan – oni će vazda biti niko i ništa , prolazno smeće a mi ćemo biti Vječni Ljudi . Ne boli njih što su takvi , no nas boli što ih tako gadne gledamo , ali Slavko nam je tom rečenicom otvorio sve : oni Prolaze , Mi ostajemo .
  Viđeo sam i to Bešićevo , navode vodu na Miška Perovića vodenicu , to je ta partija koja računa na 15% . Znate li ko su joj kadrovi ? Azra Jasavić kojoj su tast i đever uhapšeni kad je silovana S.Č., Žaro prdljivi Rakčević koji je pokrao ovih deset godina sve na šta mu Mugoša nije rampu stavio , Blagoje slobov general Grahovac , Dritan Abazović , Pajović Grin Houm itd . Sprdnja , a najbolje mi je da računaju na rasute liberale , heheh , i na 15% . Koje ludilo , Bešić pokvareni ih navlači da bi Miško kod Njemaca i Amerikanaca izlobirao saglasnost za prijevremene izbore , a te izbore Milo želi da bi se vrnuo u politiku . SDP će koaliciju usloviti Milom na čelu liste . U budžetu imaju taman para da izdrže do proljeća , do zelene trave – ako narednu jesen dočekaju bez izbora – utulili su .

 117. Taman mafijaška prostitutka . Mogli bi i svi u glas himnu da udare : …kurvo naša Crna Goro , mi čuvari tvog poštenja…
  Šteta što nas je jedan dobri i poetski nadareni posjetilac ovoga bloga , nadam se privremeno napuštio . Evo , pozivam ga da navrati i udari jedan prepjev himne u sladu sa DPS/SDP Crnom Gorom .

 118. I Slavko pise,

  Krećem se Gorom, ja koji sam nekad imao u glavi stotine i stotine telefona, ja koji sam bio okružen mnogima koji mi se prikazivahu kao prijatelji, a onda me izdadoše, ja koji sam desetine hiljada okupljao na nezaboravnim mitinzima, ja koji bijah jedina nada i posljednja šansa Crne Gore, ja koji ostadoh – sam… e ta samoća je jedino istinito ogledalo Crne Gore, nje prepune štancovanih kanti dizajniranih i proizvedenih samo za jedno: da se u njima puni, čuva i umnožava mafijaški otrov, to je to, i ništa više!

  Da Slavko moj i mi tvoji prijatelji liberali se isto tako osjecamo kad setamo
  ulicama svojih gradova.I mi smo imali prijatelje i poznanike sa kojima smo
  se nekad druzili i pili pice.Danas skoro da od tih prijateljstava nikom od nas
  niko nije ostao.Otisli su.Dobrovoljno.Naravno a dje drugo no kod mafije.A
  sta su drugo no mafija sotonini partneri,kumovi,predsjednici opstina,sudije,
  tuzioci i policajci.Oni nasi nekadasnji su sad tamo jer se kod mafije moze
  dobiti dozvola za nosenje oruzja,povratiti oduzeta vozacka dozvola,ukljuciti
  zbog neplacanja iskljucena struja,legalizovati divlja gradnja i ucrtati mimo
  planova i propisa velike kvadrature mimo DUP-ova u opstinama.

  U velikoj sam dilemi da li je vece SMECE onaj koga ove ustve opsluzuju
  ili su bas oni koji opsluzuju sotonu i njegovu mafiju najvece smece.Pitam
  se da nije njih da ga podupiru da li bi se on zadovoljio i stao.

 119. E tako sve je to ZIVA Istina dobrij moj English- e..!

  A gde nam je Svelo nas dobri ?! 🙂

  Ja konstantno vec mesecima ( a zna tko me ima za prika na fejsu..!) tvrdim da

  je nasa muka danas netazna da nam SOTONISTI i otonjare vladaju- svijetom.

  Od moje amerike i Obame, pa Tadic u Srbiju, pa DPS- nikad razruseni.

  Sve ista g..a, Trilaterala, Bildenberg, masoni Vukovica, Dreca i Jelica, te ini.

  $ata ih je fino SVE raskrinka i da te poselamim ja Slavko ko Musliman.

 120. Najveća politička deponija se trenutno pravi oko Piška Perovića , Žara prdeljavog , Grahovca slobovog , Azre S.Č., Darka zelenoga doma , Šerbeta Hrastodera , Vesele Koprive… Očekuje se oko 300 članova i koji glasač manje . Jer nemoguće da koji među pomenutima neće izbornoga dana okružiti DPS . Kopriva će to zbog Mila , Grahovac zbog SDP , a Piško ” zbog Crne Gore ” . Ojha. Nakon toga lula mira pomeđu Šemsa i Esada , Piška i Marka Darinkina i sve nam ćetalo .

 121. Dje nam je nikola pardon Inglish nas dobri ?! 🙂

  da ni sneva i zapovijeda..

 122. A ja srećan što sam sam, što sa sebe skinuh taj plašt crnog nesojstva koji mi podlo navlačiše, bez uspjeha, ada kako, punih dvadeset godina. Ne slomiše me, ne pobijediše, ne poniziše oni mene, nego ja njih raskrinkah potpuno i do kosti, ali taj veličanstveni čin veličanstvene misije koju Gori darovah, ne ostavi skoro nikakvog traga osim kod malecnog broja pojedinaca i pojedinki, onih u čijim očima vidite prezir prema mafiji, ali i vatru pobune, i duboko razočarenje spoznajom da je Gora, skoro do kraja, ispunjena i napumpana slugama, i nesojima, i kriminalcima, i špijunima, to je svakodnevica i svakogodišnjica u kojoj se jedva diše, ukoliko na ovom prostoru pluća uopšte i postoje…roboti su to!

  Nikola Nikolicu,

  Nema nesto vec duze Srela-e,

  Evo ga Slavko opisa.On i takvi su ustvari roboti.Mafija upravlja njima,ona im
  puni dzepove i baterije.No oni jadnici ne znaju da im ta ista mafija kad dodje
  vrijeme za to GASI ZIVOTE.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: